Opublikowano

RPDS.01.01.00-02-010/13-03 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE OPUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ

RPDS.01.01.00-02-010/13-03 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE OPUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-010/13-03

Tytuł projektu: Ośrodek Wypoczynkowo-Sanatoryjny TROJAN- proekologiczna modernizacja budynku z unowocześnieniem bazy noclegowo-gastronomicznej oraz wprowadzeniem innowacyjnych metod leczenia

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat kłodzki

Gmina: Lądek-Zdrój

Wartość ogółem: 6645591.6

Wydatki kwalifikowalne: 4986570

Dofinansowanie: 2979942

Dofinansowanie UE: 2532950.7

Nazwa beneficjenta: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE OPUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ

NIP beneficjenta: 7540335423

Kod pocztowy: 45-301

Miejscowość: Opole

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat m. Opole

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/4/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/5/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 6/2/2013

Data zakończenia realizacji: 3/31/2015


POPT.01.01.00-00-403/14-00 Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Numer umowy/aneksu/decyzji: POPT.01.01.00-00-403/14-00

Tytuł projektu: Finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz regionalnych dyrekcji ochrony środowiska w 2014 roku

Program Operacyjny: Program Operacyjny Pomoc techniczna

Oś priorytetowa: POPT.01.00.00

Działanie: POPT.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 28000000

Wydatki kwalifikowalne: 7921000

Dofinansowanie: 6732850

Dofinansowanie UE: 6732850

Nazwa beneficjenta: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

NIP beneficjenta: 7010151052

Kod pocztowy: 00-922

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 85 Przygotowanie. realizacja. monitorowanie i kontrola

Forma prawna: organ władzy. administracji rządowej

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/24/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/25/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


POPW.05.02.00-18-004/12-06 Województwo Podkarpackie.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POPW.05.02.00-18-004/12-06

Tytuł projektu: Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Podkarpackie

Program Operacyjny: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Oś priorytetowa: POPW.05.00.00

Działanie: POPW.05.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat leżajski

Gmina: Leżajsk

Wartość ogółem: 2817718.47

Wydatki kwalifikowalne: 2653234.44

Dofinansowanie: 2520572.71

Dofinansowanie UE: 2255249.27

Nazwa beneficjenta: Województwo Podkarpackie.

NIP beneficjenta: 8133315014

Kod pocztowy: 35-010

Miejscowość: Rzeszów

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Temat priorytetu: 24 Ścieżki rowerowe

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/16/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/11/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 6/25/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


RPDS.01.01.00-02-006/14-03 CAST SPÓŁKA AKCYJNA

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-006/14-03

Tytuł projektu: Wdrożenie strukturalnych kompozytów opakowaniowych opracowanych w CAST opartych na patencie

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat świdnicki

Gmina: Świebodzice

Wartość ogółem: 5399700

Wydatki kwalifikowalne: 4390000

Dofinansowanie: 1755561

Dofinansowanie UE: 1492226.85

Nazwa beneficjenta: CAST SPÓŁKA AKCYJNA

NIP beneficjenta: 8842294236

Kod pocztowy: 58-100

Miejscowość: Świebodzice

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat świdnicki

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/19/2017

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/27/2017

Data rozpoczęcia realizacji: 2/15/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014odorowicz, pacanów europejskie centrum bajki, dziś należysz do mnie, olszewski jan, pat papież, historii roja, rozbiory polski daty, ms 74, wołga logo, największa owca świata argali żyje w, 1138 rok, warszawski festiwal filmowy 2018, tiger 1 sierpnia, zabytki lubuskie, niemieckie kolonie w afryce wschodniej, filmy w kinach 2016, konie arabskie w polsce…