Opublikowano

RPDS.01.01.00-02-006/08-03 ATON-HT Spółka Akcyjna

RPDS.01.01.00-02-006/08-03 ATON-HT Spółka Akcyjna

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-006/08-03

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii MTT do produkcji w ATON-HT S.A.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat oleśnicki

Gmina: Syców

Wartość ogółem: 2258220

Wydatki kwalifikowalne: 1851000

Dofinansowanie: 1018050

Dofinansowanie UE: 865342.5

Nazwa beneficjenta: ATON-HT Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 8992546366

Kod pocztowy: 50-021

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka akcyjna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/19/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/19/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2009

Data zakończenia realizacji: 9/30/2010


POPW.01.04.04-00-027/11-01 Gmina Drohiczyn

Numer umowy/aneksu/decyzji: POPW.01.04.04-00-027/11-01

Tytuł projektu: Obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym. czynnikiem rozwoju Polski Wschodniej

Program Operacyjny: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Oś priorytetowa: POPW.01.00.00

Działanie: POPW.01.04.00

Poddziałanie: POPW.01.04.04

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 1438362

Wydatki kwalifikowalne: 1438362

Dofinansowanie: 1294525.8

Dofinansowanie UE: 1222607.7

Nazwa beneficjenta: Gmina Drohiczyn

NIP beneficjenta: 5441437094

Kod pocztowy: 17-312

Miejscowość: Drohiczyn

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat siemiatycki

Temat priorytetu: 81 Rozwiązania na rzecz podniesienia jakości opracowania. monitorowania. ewaluacji polityk i programów na poziomie krajowym. regionalnym i lokalnym. wzmocnienie zdolności w zakresie realizacji polityk i programów

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/9/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/12/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2012

Data zakończenia realizacji: 11/30/2014


POPW.05.02.00-26-003/12-05 Województwo Świętokrzyskie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POPW.05.02.00-26-003/12-05

Tytuł projektu: Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Świętokrzyskie

Program Operacyjny: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Oś priorytetowa: POPW.05.00.00

Działanie: POPW.05.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat kielecki

Gmina: Daleszyce

Wartość ogółem: 522834.93

Wydatki kwalifikowalne: 470191.03

Dofinansowanie: 446681.47

Dofinansowanie UE: 399662.37

Nazwa beneficjenta: Województwo Świętokrzyskie

NIP beneficjenta: 9591506120

Kod pocztowy: 25-516

Miejscowość: Kielce

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat m. Kielce

Temat priorytetu: 24 Ścieżki rowerowe

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/31/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/31/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 8/31/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POPW.04.01.00-06-007/10-02 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POPW.04.01.00-06-007/10-02

Tytuł projektu: Budowa obwodnicy m. Frampol w ciągu DK nr 74 Janów Lubelski – granica państwa

Program Operacyjny: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Oś priorytetowa: POPW.04.00.00

Działanie: POPW.04.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat biłgorajski

Gmina: Frampol

Wartość ogółem: 21181413.54

Wydatki kwalifikowalne: 17266531.28

Dofinansowanie: 13761840

Dofinansowanie UE: 13761840

Nazwa beneficjenta: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie

NIP beneficjenta: 7122427134

Kod pocztowy: 20-075

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 22 Drogi krajowe

Forma prawna: organ władzy. administracji rządowej

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/27/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/28/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2007

Data zakończenia realizacji: 3/29/2013daniela vega, nie lubię poniedziałku cały film youtube, marija zacharowa, starowka poznan, dekret bieruta odszkodowanie, z rogowa krzyżacy, szkoła muzyczna w jarosławiu, stanowiska archeologiczne rejestr, kosa na sztorc, zapoznaj się z fragmentem wydanego przez opozycję w styczniu 1982, londyn i mińsk to dwa miasta leżące w strefie lasów liściastych i mieszanych, zabytki gdańsk, ogolne, dopłata do wynagrodzeń tarcza…