Opublikowano

POPW.06.01.00-00-002/14-00 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

POPW.06.01.00-00-002/14-00 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Numer umowy/aneksu/decyzji: POPW.06.01.00-00-002/14-00

Tytuł projektu: Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 na rok 2014 dla Instytucji Pośredniczącej PO RPW

Program Operacyjny: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Oś priorytetowa: POPW.06.00.00

Działanie: POPW.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 2317883.9

Wydatki kwalifikowalne: 2317883.9

Dofinansowanie: 2317883.9

Dofinansowanie UE: 1970201.31

Nazwa beneficjenta: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

NIP beneficjenta: 5262501444

Kod pocztowy: 00-834

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 85 Przygotowanie. realizacja. monitorowanie i kontrola

Forma prawna: państwowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/13/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/16/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


POPW.03.01.00-06-001/11-05 Gmina Lublin

Numer umowy/aneksu/decyzji: POPW.03.01.00-06-001/11-05

Tytuł projektu: Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie

Program Operacyjny: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Oś priorytetowa: POPW.03.00.00

Działanie: POPW.03.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 472827483.73

Wydatki kwalifikowalne: 395610768.13

Dofinansowanie: 335834504.79

Dofinansowanie UE: 335834504.79

Nazwa beneficjenta: Gmina Lublin

NIP beneficjenta: 9462575811

Kod pocztowy: 20-109

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 25 Transport miejski

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/15/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/20/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 12/9/2010

Data zakończenia realizacji: 1/15/2016dom kultury idalin, psm stargard, warszawa – kazimierz dolny, europejczycy.info, wszystko o 2 wojnie światowej, leszek murzyn, karta narodów zjednoczonych dziennik ustaw, indyjski asceta hasło do krzyżówki, pinkowski, fabrycy, korona ślubna, przebudowa wawelu, święta grekokatolickie 2019, towarzystwo bambrów poznańskich, historia karnawału, tomasz lella, geoportal kłodzki, robert oszek, na jaką wyspę został zesłany napoleon, zalewski wikipedia…