Opublikowano

POPW.06.01.00-00-002/11-02 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

POPW.06.01.00-00-002/11-02 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Numer umowy/aneksu/decyzji: POPW.06.01.00-00-002/11-02

Tytuł projektu: Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO RPW 2007-2013 na rok 2011 dla Instytucji Pośredniczącej PO RPW

Program Operacyjny: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Oś priorytetowa: POPW.06.00.00

Działanie: POPW.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 9363198.46

Wydatki kwalifikowalne: 9363198.46

Dofinansowanie: 9363198.46

Dofinansowanie UE: 7958718.69

Nazwa beneficjenta: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

NIP beneficjenta: 5262501444

Kod pocztowy: 00-834

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 85 Przygotowanie. realizacja. monitorowanie i kontrola

Forma prawna: państwowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/22/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/23/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2011


POPW.01.04.03-00-001/09-03 Stowarzyszenie Informatyka Podkarpacka

Numer umowy/aneksu/decyzji: POPW.01.04.03-00-001/09-03

Tytuł projektu: Rozwój klastra informatycznego firm wschodniej Polski

Program Operacyjny: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Oś priorytetowa: POPW.01.00.00

Działanie: POPW.01.04.00

Poddziałanie: POPW.01.04.03

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 4582960

Wydatki kwalifikowalne: 3934560

Dofinansowanie: 3541104

Dofinansowanie UE: 3009938.4

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Informatyka Podkarpacka

NIP beneficjenta: 5170186928

Kod pocztowy: 35-959

Miejscowość: Rzeszów

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 03 Transfer technologii i udoskonalanie sieci współpracy między MŚP. między MŚP a innymi przedsiębiorstwami. uczelniami. wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego. władzami regionalnymi. ośrodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i technologicznymi (parkami naukowymi i technologicznymi. technopoliami itd.)

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/4/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/4/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2013


POPW.01.01.00-26-005/08-06 Politechnika Świętokrzyska

Numer umowy/aneksu/decyzji: POPW.01.01.00-26-005/08-06

Tytuł projektu: Modin II – modernizacja i rozbudowa infrastruktury edukacyjno-badawczej Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach

Program Operacyjny: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Oś priorytetowa: POPW.01.00.00

Działanie: POPW.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat m. Kielce

Gmina: M. Kielce

Wartość ogółem: 97374223.86

Wydatki kwalifikowalne: 95472786.75

Dofinansowanie: 95248411

Dofinansowanie UE: 80961149.35

Nazwa beneficjenta: Politechnika Świętokrzyska

NIP beneficjenta: 6570009774

Kod pocztowy: 25-314

Miejscowość: Kielce

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat m. Kielce

Temat priorytetu: 75 Infrastruktura systemu oświaty

Forma prawna: uczelnia wyższa

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/27/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/29/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2008

Data zakończenia realizacji: 12/31/2013sprawdzian z historii świat po 1 wojnie światowej, radziejowice zamek, hydroizolacja ścian od wewnątrz, bazuna instrument, moniuszko w kościołach warszawy, ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym, powstanie listopadowe plakat, osoby zaginione swietokrzyskie, daniel olbrychski mlody, szkoła aspirantów psp kraków, bandera wiki, ul dietla kraków, operacja d day…