Opublikowano

POPW.06.01.00-00-002/09-00 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

POPW.06.01.00-00-002/09-00 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Numer umowy/aneksu/decyzji: POPW.06.01.00-00-002/09-00

Tytuł projektu: Wniosek o dofinansowanie projektu: Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO RPW 2007-2013 na rok 2009 dla Instytucji Pośredniczącej PO RPW

Program Operacyjny: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Oś priorytetowa: POPW.06.00.00

Działanie: POPW.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 9713107

Wydatki kwalifikowalne: 9713107

Dofinansowanie: 9713107

Dofinansowanie UE: 8256140.95

Nazwa beneficjenta: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

NIP beneficjenta: 5262501444

Kod pocztowy: 00-834

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 85 Przygotowanie. realizacja. monitorowanie i kontrola

Forma prawna: państwowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/19/2008

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/29/2008

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2009


POPW.05.02.00-20-005/12-03 Województwo Podlaskie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POPW.05.02.00-20-005/12-03

Tytuł projektu: Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Podlaskie

Program Operacyjny: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Oś priorytetowa: POPW.05.00.00

Działanie: POPW.05.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat białostocki

Gmina: Tykocin

Wartość ogółem: 491128.41

Wydatki kwalifikowalne: 468279.8

Dofinansowanie: 444865.81

Dofinansowanie UE: 398037.83

Nazwa beneficjenta: Województwo Podlaskie

NIP beneficjenta: 5422542016

Kod pocztowy: 15-888

Miejscowość: Białystok

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Białystok

Temat priorytetu: 24 Ścieżki rowerowe

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/30/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/31/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POPW.01.03.00-28-026/09-06 Gmina Miasto Elbląg

Numer umowy/aneksu/decyzji: POPW.01.03.00-28-026/09-06

Tytuł projektu: Wyposażenie laboratoriów Centrum logistycznego w specjalistyczny sprzęt – dla wzrostu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw

Program Operacyjny: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Oś priorytetowa: POPW.01.00.00

Działanie: POPW.01.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat m. Elbląg

Gmina: M. Elbląg

Wartość ogółem: 11779778.92

Wydatki kwalifikowalne: 11768206.45

Dofinansowanie: 10591385.8

Dofinansowanie UE: 10002975.48

Nazwa beneficjenta: Gmina Miasto Elbląg

NIP beneficjenta: 5783051446

Kod pocztowy: 82-300

Miejscowość: Elblag

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat elbląski / Powiat m. Elbląg

Temat priorytetu: 02 Infrastruktura B+RT (w tym wyposażenie w sprzęt. oprzyrządowanie i szybkie sieci informatyczne łączące ośrodki badawcze) oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/5/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/5/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 1/5/2009

Data zakończenia realizacji: 9/30/2012laurka dla ojczyzny, zuzanna maleńczuk, kto odkrył że ziemia jest okrągła wikipedia, fort rogowo, miłosierny samarytanin rembrandt, ramowe plany nauczania rozporządzenie 2019, lubuskie herb, gradzina kamieniarza, robiory polski, na odwrocie starej mapy wyspy przygód sporządzonej w skali 1 do 2000 znajdował się taki tekst, studio filmów rysunkowych bielsko biała, zygmunt i stary dzieci, szczecin jarmark jakubowy, generała andersa, romek strzałkowski, chłopi serial, dom kultury brożka, maklakiewicz filmy…