Opublikowano

POPW.06.01.00-00-001/11-01 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Programów Ponadregionalnych

POPW.06.01.00-00-001/11-01 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Programów Ponadregionalnych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POPW.06.01.00-00-001/11-01

Tytuł projektu: Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO RPW 2007-2013 na rok 2011 dla Instytucji Zarządzającej PO RPW

Program Operacyjny: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Oś priorytetowa: POPW.06.00.00

Działanie: POPW.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 4518000

Wydatki kwalifikowalne: 4518000

Dofinansowanie: 4518000

Dofinansowanie UE: 3840300

Nazwa beneficjenta: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Programów Ponadregionalnych

NIP beneficjenta: 5262895199

Kod pocztowy: 00-926

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 85 Przygotowanie. realizacja. monitorowanie i kontrola

Forma prawna: organ władzy. administracji rządowej

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/15/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/22/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2011

Data zakończenia realizacji: 3/31/2012


POPW.04.01.00-18-001/13-03 Gmina Miejska Przemyśl

Numer umowy/aneksu/decyzji: POPW.04.01.00-18-001/13-03

Tytuł projektu: Budowa drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 28 z drogą wojewódzką nr 885

Program Operacyjny: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Oś priorytetowa: POPW.04.00.00

Działanie: POPW.04.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Przemyśl

Gmina:

Wartość ogółem: 101974133.41

Wydatki kwalifikowalne: 99753983.41

Dofinansowanie: 84790885.9

Dofinansowanie UE: 84790885.9

Nazwa beneficjenta: Gmina Miejska Przemyśl

NIP beneficjenta: 7952319592

Kod pocztowy: 37-700

Miejscowość: Przemyśl

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Przemyśl / Powiat przemyski

Temat priorytetu: 22 Drogi krajowe

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/30/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/2/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2007

Data zakończenia realizacji: 7/31/2015kultura i polityka, żeromski kielce teatr, zabytki litwy, sponsoring 2011, radio krosno, dolna część szybu w kopalni krzyżówka, ministerstwo kultury dotacje, agresja zsrr na polskę 17 września 1939 roku, 22.06.41, twierdza zamość zwiedzanie, rulewski jan, ogród różany forst, wybor papieza, manchester united katastrofa…