Opublikowano

POPW.06.01.00-00-001/10-02 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

POPW.06.01.00-00-001/10-02 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Numer umowy/aneksu/decyzji: POPW.06.01.00-00-001/10-02

Tytuł projektu: Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO RPW 2007-2013 na rok 2010 dla Instytucji Pośredniczącej PO RPW

Program Operacyjny: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Oś priorytetowa: POPW.06.00.00

Działanie: POPW.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 9644306.2

Wydatki kwalifikowalne: 9644306.2

Dofinansowanie: 9644306.2

Dofinansowanie UE: 8197660.27

Nazwa beneficjenta: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

NIP beneficjenta: 5262501444

Kod pocztowy: 00-834

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 85 Przygotowanie. realizacja. monitorowanie i kontrola

Forma prawna: państwowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/31/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/3/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2010


POPT.04.02.00-00-080/09-00 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Instytucji Certyfikującej. Instytucja Certyfikująca

Numer umowy/aneksu/decyzji: POPT.04.02.00-00-080/09-00

Tytuł projektu: Wymiana doświadczeń pracowników Instytucji Pośredniczących w Certyfikacji. Instytucji Certyfikującej oraz innych instytucji zaangażowanych w realizację NSRO w 2009 roku

Program Operacyjny: Program Operacyjny Pomoc techniczna

Oś priorytetowa: POPT.04.00.00

Działanie: POPT.04.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 242000

Wydatki kwalifikowalne: 242000

Dofinansowanie: 205700

Dofinansowanie UE: 205700

Nazwa beneficjenta: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Instytucji Certyfikującej. Instytucja Certyfikująca

NIP beneficjenta: 5262895199

Kod pocztowy: 00-926

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 86 Ocena. badania/ekspertyzy. informacja i komunikacja

Forma prawna: organ władzy. administracji rządowej

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/10/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/27/2009

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2009prawa kobiet historia, 2 lubelska brygada obrony terytorialnej, sejmik kielce, remont budynku w strefie ochrony konserwatorskiej, felicjan andrzejczak budka suflera, emil fieldorf nil, 28-400 pińczów, pielgrzymki jana pawła do polski, orange historia, geoportal józefów, historia hitlera, jana olszewskiego, osiedle młodego górnika, obrona jasnej góry opis, lądowanie człowieka na księżycu, co to kongres wiedeński, cud nad wisłą data, gory kaczawskie, prawa kobiet historia, socjaldemokrata krzyżówka, usługi ekosystemowe, powstanie styczniowe daty, grób nieznanego żołnierza warszawa…