Opublikowano

POIS.15.01.00-00-302/13-01 Centrum Unijnych Projektów Transportowych

POIS.15.01.00-00-302/13-01 Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIS.15.01.00-00-302/13-01

Tytuł projektu: RPD sektora transportu na rok 2013 (CUPT)

Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa: POIS.15.00.00

Działanie: POIS.15.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 40565000

Wydatki kwalifikowalne: 39620000

Dofinansowanie: 39620000

Dofinansowanie UE: 33677000

Nazwa beneficjenta: Centrum Unijnych Projektów Transportowych

NIP beneficjenta: 7010071270

Kod pocztowy: 00-203

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 85 Przygotowanie. realizacja. monitorowanie i kontrola

Forma prawna: państwowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/5/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/11/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2013


POIS.11.03.00-00-047/12-07 Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIS.11.03.00-00-047/12-07

Tytuł projektu: Poprawa jakości oferty edukacyjnej i kulturalnej poprzez rewitalizację. przebudowę i rozbudowę Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa: POIS.11.00.00

Działanie: POIS.11.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Gmina: M. Poznań

Wartość ogółem: 48391802.02

Wydatki kwalifikowalne: 48198858.5

Dofinansowanie: 48198858.5

Dofinansowanie UE: 40969026.69

Nazwa beneficjenta: Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

NIP beneficjenta: 7781128625

Kod pocztowy: 60-967

Miejscowość: Poznań

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 75 Infrastruktura systemu oświaty

Forma prawna: uczelnia wyższa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/29/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/29/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2007

Data zakończenia realizacji: 11/30/2015jak zabić świnie film, kalendarz świąt żydowskich, tempo szybsze niż adagio, dipis, dolna część głowicy doryckiej, czołg valentine z warty, filmy w 2018, uzupełnij kratki odpowiednimi cyframi tak aby powstał chronologiczny plan wydarzeń, benedykt jerzy dorys, akcja wieniec, rozporządzenie ministra edukacji narodowej 2017, oblicz pole figury wyróżnionej kolorem przyjmij że długość boku kratki jest równa 1 cm, biuletyn gminy zamość, centrum kultury bodzentyn, antalla, abdykacja stanisława augusta poniatowskiego…