Opublikowano

POIS.14.01.00-00-502/08-00 Władza Wdrażająca Programy Europejskie

POIS.14.01.00-00-502/08-00 Władza Wdrażająca Programy Europejskie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIS.14.01.00-00-502/08-00

Tytuł projektu: RPD sektora kultura za lata 2007-2008 (WWPE)

Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa: POIS.14.00.00

Działanie: POIS.14.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 1493800

Wydatki kwalifikowalne: 1475800

Dofinansowanie: 1475800

Dofinansowanie UE: 1254430

Nazwa beneficjenta: Władza Wdrażająca Programy Europejskie

NIP beneficjenta: 5262735917

Kod pocztowy: 00-926

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 85 Przygotowanie. realizacja. monitorowanie i kontrola

Forma prawna: organ władzy. administracji rządowej

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/13/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/22/2009

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2007

Data zakończenia realizacji: 12/31/2008


POIS.13.01.00-00-020/09-14 Uniwersytet Wrocławski

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIS.13.01.00-00-020/09-14

Tytuł projektu: Budowa kompleksu edukacyjno-badawczego Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa: POIS.13.00.00

Działanie: POIS.13.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 59122544.9

Wydatki kwalifikowalne: 39320823.11

Dofinansowanie: 39320823.11

Dofinansowanie UE: 33422699.64

Nazwa beneficjenta: Uniwersytet Wrocławski

NIP beneficjenta: 8960005408

Kod pocztowy: 50-137

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 02 Infrastruktura B+RT (w tym wyposażenie w sprzęt. oprzyrządowanie i szybkie sieci informatyczne łączące ośrodki badawcze) oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych

Forma prawna: uczelnia wyższa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/30/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/30/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2009

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014kryształowa komnata, mapa polski sprzed 1939, maria skłodowska curie krótki życiorys, film o życiu po śmierci 2016, grzegorz czyż, chopin i george sand, strój lasowiacki, obowiązki, muzeum w nowej soli, akcja pod arsenałem cały film, portret kościuszki, azymut waw, zbrojny oddział tatarski, konkursy com, sztuka gabrieli zapolskiej, metheny gitarzysta, el greco malarz, dziennik mistrza i małgorzaty, festiwal cygański, dz u 2016 poz 710, zagrał chopina…