Opublikowano

POIS.13.01.00-00-021/09-19 Politechnika Wrocławska

POIS.13.01.00-00-021/09-19 Politechnika Wrocławska

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIS.13.01.00-00-021/09-19

Tytuł projektu: Międzyuczelniane Centrum Dydaktyczno-Technologiczne „TECHNOPOLIS” we Wrocławiu

Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa: POIS.13.00.00

Działanie: POIS.13.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 78222425.15

Wydatki kwalifikowalne: 77453266.18

Dofinansowanie: 77453266.18

Dofinansowanie UE: 65835276.25

Nazwa beneficjenta: Politechnika Wrocławska

NIP beneficjenta: 8960005851

Kod pocztowy: 50-370

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 02 Infrastruktura B+RT (w tym wyposażenie w sprzęt. oprzyrządowanie i szybkie sieci informatyczne łączące ośrodki badawcze) oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych

Forma prawna: uczelnia wyższa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/24/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/24/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2008

Data zakończenia realizacji: 7/31/2015


POIS.12.02.00-00-003/08-02 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIS.12.02.00-00-003/08-02

Tytuł projektu: Doposażenie Oddziałów Neurochirurgii. Otolaryngologii i Chirurgii w 103 Szpitalu Wojskowym w Olsztynie.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa: POIS.12.00.00

Działanie: POIS.12.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat olsztyński

Gmina:

Wartość ogółem: 2455034.96

Wydatki kwalifikowalne: 2454908

Dofinansowanie: 2454908

Dofinansowanie UE: 2086671.8

Nazwa beneficjenta: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie

NIP beneficjenta: 7393696739

Kod pocztowy: 10-082

Miejscowość: Olsztyn

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat m. Olsztyn

Temat priorytetu: 76 Infrastruktura ochrony zdrowia

Forma prawna: publiczny zakład opieki zdrowotnej

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/12/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/12/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2007

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013


POIS.12.01.00-00-305/08-05 Wojewódzki Szpital Zespolony

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIS.12.01.00-00-305/08-05

Tytuł projektu: Przebudowa i wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa: POIS.12.00.00

Działanie: POIS.12.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat płocki

Gmina:

Wartość ogółem: 8714736.27

Wydatki kwalifikowalne: 7221728.82

Dofinansowanie: 6138469.49

Dofinansowanie UE: 6138469.49

Nazwa beneficjenta: Wojewódzki Szpital Zespolony

NIP beneficjenta: 7742411908

Kod pocztowy: 09-400

Miejscowość: Płock

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. Płock / Powiat płocki

Temat priorytetu: 76 Infrastruktura ochrony zdrowia

Forma prawna: publiczny zakład opieki zdrowotnej

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/2/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/2/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2007

Data zakończenia realizacji: 9/28/2012


POIS.12.01.00-00-350/08-03 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIS.12.01.00-00-350/08-03

Tytuł projektu: Przebudowa i doposażenie SOR SPSK Nr 4 w Lublinie celem podniesienia jakości i dostępności do świadczeń medycznych w stanach nagłego zagrożenia życia

Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa: POIS.12.00.00

Działanie: POIS.12.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 15123092.16

Wydatki kwalifikowalne: 15123092.16

Dofinansowanie: 15123092.16

Dofinansowanie UE: 12854628.33

Nazwa beneficjenta: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie

NIP beneficjenta: 7122410926

Kod pocztowy: 20-954

Miejscowość: Lublin

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 76 Infrastruktura ochrony zdrowia

Forma prawna: publiczny zakład opieki zdrowotnej

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/22/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/22/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2007

Data zakończenia realizacji: 3/31/2013data odzyskania niepodległości przez polskę, ola nowak i allan krupa, konstancin jeziorna wydarzenia, polska w xvii wieku mapa, okupacja austrii, mjr henryk sucharski, elektroniczna przeróbka utworu muzycznego, kultura turcji, pomnik armii czerwonej, świat ordonki, biblioteka miejska wrocław katalog, cieszyn rotunda, szkola muzyczna konin, w którym roku wybuchła 1 wojna światowa, bazylika mariacka w gdańsku, ministerstwo propagandy, kontrolę, stanisława leszczyńskiego, streszczenie kamień na szaniec, zamo, wisława szymborska urodziny, muzka, inżynier zasłużony dla peru…