Opublikowano

POIS.13.01.00-00-019/09-05 Uniwersytet Łódzki

POIS.13.01.00-00-019/09-05 Uniwersytet Łódzki

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIS.13.01.00-00-019/09-05

Tytuł projektu: Centrum Informatyczno-Ekonometryczne Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego

Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa: POIS.13.00.00

Działanie: POIS.13.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 25837811.56

Wydatki kwalifikowalne: 25837811.56

Dofinansowanie: 25837811.56

Dofinansowanie UE: 21962139.82

Nazwa beneficjenta: Uniwersytet Łódzki

NIP beneficjenta: 7240003243

Kod pocztowy: 90-131

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 02 Infrastruktura B+RT (w tym wyposażenie w sprzęt. oprzyrządowanie i szybkie sieci informatyczne łączące ośrodki badawcze) oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych

Forma prawna: uczelnia wyższa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/23/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/23/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 6/11/2007

Data zakończenia realizacji: 9/30/2011


POIS.13.01.00-00-008/12-06 Uniwersytet Gdański

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIS.13.01.00-00-008/12-06

Tytuł projektu: Budowa budynku Instytutu Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego

Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa: POIS.13.00.00

Działanie: POIS.13.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Gdańsk

Gmina: M. Gdańsk

Wartość ogółem: 60561549.21

Wydatki kwalifikowalne: 60445209.22

Dofinansowanie: 60445209.22

Dofinansowanie UE: 51378427.83

Nazwa beneficjenta: Uniwersytet Gdański

NIP beneficjenta: 5840203239

Kod pocztowy: 80-952

Miejscowość: Gdańsk

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 02 Infrastruktura B+RT (w tym wyposażenie w sprzęt. oprzyrządowanie i szybkie sieci informatyczne łączące ośrodki badawcze) oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych

Forma prawna: uczelnia wyższa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/29/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/29/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIS.12.01.00-00-302/08-02 Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIS.12.01.00-00-302/08-02

Tytuł projektu: Wzrost jakości usług medycznych przez doposażenie SOR Szpitala Specjalistycznego w Pile w wyroby medyczne i system łączności oraz przebudowę lądowiska.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa: POIS.12.00.00

Działanie: POIS.12.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat pilski

Gmina:

Wartość ogółem: 1689876

Wydatki kwalifikowalne: 1689876

Dofinansowanie: 1436394.6

Dofinansowanie UE: 1436394.6

Nazwa beneficjenta: Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica

NIP beneficjenta: 7642088098

Kod pocztowy: 64-920

Miejscowość: Piła

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat pilski

Temat priorytetu: 76 Infrastruktura ochrony zdrowia

Forma prawna: publiczny zakład opieki zdrowotnej

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/14/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/15/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2007

Data zakończenia realizacji: 3/31/2011polscy zdobywcy mount everest, technikum muzyczne, lajkonik historia, grzebien tkacki, buddyjski duchowny w chinach krzyżówka, sosabowskiego warszawa, ruiny zamku krzyżackiego toruń, kalwaria zebrzydowska polska, marka definicja, barbara rozpłochowska, uwentura, fortepian chopina, powstaje niepodległa polska sprawdzian, kuroń jan, festiwal boska komedia, 600 lecie łomży koncerty, wyjaśnij jakie były najważniejsze cele stawiane przed sztuka w średniowieczu…