Opublikowano

POIS.13.01.00-00-009/12-07 Uniwersytet Łódzki

POIS.13.01.00-00-009/12-07 Uniwersytet Łódzki

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIS.13.01.00-00-009/12-07

Tytuł projektu: Przebudowa i wyposażenie IV i V piętra budynku dydaktycznego Uniwersytetu Łódzkiego w segmencie B dla potrzeb dydaktycznych Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska

Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa: POIS.13.00.00

Działanie: POIS.13.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 25974404.43

Wydatki kwalifikowalne: 25819408.76

Dofinansowanie: 25819408.76

Dofinansowanie UE: 21946497.44

Nazwa beneficjenta: Uniwersytet Łódzki

NIP beneficjenta: 7240003243

Kod pocztowy: 90-131

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 02 Infrastruktura B+RT (w tym wyposażenie w sprzęt. oprzyrządowanie i szybkie sieci informatyczne łączące ośrodki badawcze) oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych

Forma prawna: uczelnia wyższa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/31/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/3/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2011

Data zakończenia realizacji: 7/31/2015


POIS.12.01.00-00-199/08-00 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIS.12.01.00-00-199/08-00

Tytuł projektu: Zwiększenie skuteczności ratownictwa medycznego poprzez doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ w Wieluniu w nowoczesny ambulans.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa: POIS.12.00.00

Działanie: POIS.12.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat wieluński

Gmina: Wieluń

Wartość ogółem: 308320

Wydatki kwalifikowalne: 301000

Dofinansowanie: 255850

Dofinansowanie UE: 255850

Nazwa beneficjenta: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu

NIP beneficjenta: 8321789610

Kod pocztowy: 98-300

Miejscowość: Wieluń

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat wieluński

Temat priorytetu: 76 Infrastruktura ochrony zdrowia

Forma prawna: publiczny zakład opieki zdrowotnej

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/1/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/17/2009

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2009zmiany personalne w diecezji łomżyńskiej 2017, palac sztuki, ujazdów lubelskie, parowóz pt47, aut vincere aut mori, państwa europejskie i stolice, kantor tadeusz, oznacz dowolnym kolorem granice kraju odziedziczonego przez bolesława chrobrego, koniec ii wojny swiatowej, wenecja karnawał 2019, centrum sztuki współczesnej łaźnia, krwawa rzeź, pzu świdnica, ruda olowiu, kaszrut, zabytki w małopolsce…