Opublikowano

POIS.13.01.00-00-006/08-10 Politechnika Poznańska

POIS.13.01.00-00-006/08-10 Politechnika Poznańska

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIS.13.01.00-00-006/08-10

Tytuł projektu: Centrum Mechatroniki. Biomechaniki i Nanoinżynierii Politechniki Poznańskiej

Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa: POIS.13.00.00

Działanie: POIS.13.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 65916140.83

Wydatki kwalifikowalne: 53482420.2

Dofinansowanie: 53482420.2

Dofinansowanie UE: 45460057.17

Nazwa beneficjenta: Politechnika Poznańska

NIP beneficjenta: 7770003699

Kod pocztowy: 60-965

Miejscowość: Poznań

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 02 Infrastruktura B+RT (w tym wyposażenie w sprzęt. oprzyrządowanie i szybkie sieci informatyczne łączące ośrodki badawcze) oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych

Forma prawna: uczelnia wyższa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/30/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/30/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2007

Data zakończenia realizacji: 3/31/2012


POIS.12.02.00-00-003/12-03 Wojskowy Instytut Medyczny

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIS.12.02.00-00-003/12-03

Tytuł projektu: Poprawa jakości diagnostyki obrazowej i leczenia poprzez wymianę systemu rezonansu magnetycznego w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie

Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa: POIS.12.00.00

Działanie: POIS.12.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 10952393.57

Wydatki kwalifikowalne: 10951448.57

Dofinansowanie: 10951448.57

Dofinansowanie UE: 9308731.28

Nazwa beneficjenta: Wojskowy Instytut Medyczny

NIP beneficjenta: 1132393221

Kod pocztowy: 04-141

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 76 Infrastruktura ochrony zdrowia

Forma prawna: jednostka naukowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/25/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/25/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2007

Data zakończenia realizacji: 2/28/2014


POIS.12.01.00-00-192/08-02 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. dr nauk medycznych Radzimira Śmigielskiego Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIS.12.01.00-00-192/08-02

Tytuł projektu: Zakup specjalistycznego środka transportu sanitarnego wraz z wyposażeniem na potrzeby podstawowego zespołu ratownictwa medycznego w NZOZ w Skwierzynie

Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa: POIS.12.00.00

Działanie: POIS.12.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat międzyrzecki

Gmina: Skwierzyna

Wartość ogółem: 327055.27

Wydatki kwalifikowalne: 327055.27

Dofinansowanie: 277996.97

Dofinansowanie UE: 277996.97

Nazwa beneficjenta: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. dr nauk medycznych Radzimira Śmigielskiego Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5961586802

Kod pocztowy: 66-400

Miejscowość: Skwierzyna

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat gorzowski / Powiat m. Gorzów Wielkopolski

Temat priorytetu: 76 Infrastruktura ochrony zdrowia

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/1/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/12/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2008

Data zakończenia realizacji: 12/31/2009


POIS.11.01.00-00-008/08-02 Diecezja Legnicka

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIS.11.01.00-00-008/08-02

Tytuł projektu: Rewaloryzacja Zespołu Opactwa Cystersów wraz z otoczeniem w Krzeszowie – etap II

Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa: POIS.11.00.00

Działanie: POIS.11.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Legnica

Gmina: M. Legnica

Wartość ogółem: 24388558.57

Wydatki kwalifikowalne: 24175979.74

Dofinansowanie: 20549582.77

Dofinansowanie UE: 20549582.77

Nazwa beneficjenta: Diecezja Legnicka

NIP beneficjenta: 6911246625

Kod pocztowy: 59-220

Miejscowość: Legnica

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat legnicki / Powiat m. Legnica

Temat priorytetu: 58 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego

Forma prawna: Kościół Katolicki

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/21/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/23/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2007

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012flmy wojenne, czy warto kochać jeśli miłość może być źródłem cierpienia rozprawka, muzeum haliny poświatowskiej, metoda jigsaw, metoda heurezy, muzeum narodowe w poznaniu cennik, sad chelm, zawieść zaufanie, san francisco alcatraz, wladyslaw warnenczyk, instytut dziedzictwa narodowego, powstańcy śląscy, aplikacja kompas, postanowienia konstytucji kwietniowej, jacek malczewski, działam, krzyżtopór zamek…