Opublikowano

POIS.12.02.00-00-076/08-03 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

POIS.12.02.00-00-076/08-03 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIS.12.02.00-00-076/08-03

Tytuł projektu: Podniesienie bezpieczeństwa diagnostyki obrazowej poprzez unowocześnienie aparatury medycznej w Zakładzie Radiologii USK w Białymstoku.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa: POIS.12.00.00

Działanie: POIS.12.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Białystok

Gmina: M. Białystok

Wartość ogółem: 7691386.97

Wydatki kwalifikowalne: 7579948.97

Dofinansowanie: 7579948.97

Dofinansowanie UE: 6442956.62

Nazwa beneficjenta: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

NIP beneficjenta: 5422534985

Kod pocztowy: 15-276

Miejscowość: Białystok

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Białystok

Temat priorytetu: 76 Infrastruktura ochrony zdrowia

Forma prawna: publiczny zakład opieki zdrowotnej

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/29/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/29/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2007

Data zakończenia realizacji: 2/28/2011


POIS.12.01.00-00-263/08-04 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIS.12.01.00-00-263/08-04

Tytuł projektu: Rozbudowa pracowni diagnostyki obrazowej i wyposażenie szpitalnego oddziału ratunkowego na potrzeby mieszkańców i turystów Bieszczad

Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa: POIS.12.00.00

Działanie: POIS.12.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat bieszczadzki

Gmina:

Wartość ogółem: 5491359.9

Wydatki kwalifikowalne: 5486859.9

Dofinansowanie: 4663830.91

Dofinansowanie UE: 4663830.91

Nazwa beneficjenta: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku

NIP beneficjenta: 6881197430

Kod pocztowy: 38-600

Miejscowość: Lesko

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat leski

Temat priorytetu: 76 Infrastruktura ochrony zdrowia

Forma prawna: publiczny zakład opieki zdrowotnej

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/19/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/19/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2007

Data zakończenia realizacji: 10/31/2013


POIS.12.02.00-00-005/09-08 Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIS.12.02.00-00-005/09-08

Tytuł projektu: Poprawa efektywności leczenia chorób płuc w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa: POIS.12.00.00

Działanie: POIS.12.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 69000000

Wydatki kwalifikowalne: 69000000

Dofinansowanie: 69000000

Dofinansowanie UE: 58650000

Nazwa beneficjenta: Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

NIP beneficjenta: 5250008838

Kod pocztowy: 01-138

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 76 Infrastruktura ochrony zdrowia

Forma prawna: jednostka naukowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/20/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/20/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2007

Data zakończenia realizacji: 8/31/2013


POIS.11.02.00-00-059/12-02 Województwo Lubelskie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIS.11.02.00-00-059/12-02

Tytuł projektu: Modernizacja budynku Teatru Muzycznego w Lublinie oraz Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie

Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa: POIS.11.00.00

Działanie: POIS.11.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 56557122.11

Wydatki kwalifikowalne: 38686120.68

Dofinansowanie: 19972267.96

Dofinansowanie UE: 19972267.96

Nazwa beneficjenta: Województwo Lubelskie

NIP beneficjenta: 7122904545

Kod pocztowy: 20-029

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 59 Rozwój infrastruktury kulturalnej

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/25/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/31/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2007

Data zakończenia realizacji: 10/31/2015zamek w głuchowie, osm wrocław, zasady heraldyki, wnioski formalne, decyzja warunki zabudowy, 3 powstanie śląskie przebieg, pociąg do bułgarii, autorskie prawo osobiste, transformacja część 2, uporządkuj chronologicznie podane wydarzenia sejm niemy, powiat legionowski bip, atak gazowy, co to stan wojenny, boniowanie renesans, wśród wymienionych w ramce substancji wskaż te które są przewodnikami, kaziuki poznań, wałęsa w kongresie, halina słojewska, centrum kultury i promocji w kraśniku…