Opublikowano

POIS.12.02.00-00-072/08-02 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

POIS.12.02.00-00-072/08-02 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIS.12.02.00-00-072/08-02

Tytuł projektu: Zakup aparatury obrazowej dla Szpitala Klinicznego nr 3 w Zabrzu w celu poprawy jakości lecznictwa wysokospecjalistycznego.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa: POIS.12.00.00

Działanie: POIS.12.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Zabrze

Gmina: M. Zabrze

Wartość ogółem: 2133000

Wydatki kwalifikowalne: 2132000

Dofinansowanie: 2132000

Dofinansowanie UE: 1812200

Nazwa beneficjenta: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

NIP beneficjenta: 6482301274

Kod pocztowy: 41-800

Miejscowość: Zabrze

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Zabrze

Temat priorytetu: 76 Infrastruktura ochrony zdrowia

Forma prawna: publiczny zakład opieki zdrowotnej

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/27/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/27/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2007

Data zakończenia realizacji: 12/31/2010


POIS.12.02.00-00-002/08-01 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIS.12.02.00-00-002/08-01

Tytuł projektu: Wzrost jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych 10 WSK z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy poprzez zakup sprzętu medycznego dla intensywnej terapii.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa: POIS.12.00.00

Działanie: POIS.12.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Bydgoszcz

Gmina: M. Bydgoszcz

Wartość ogółem: 13897579.22

Wydatki kwalifikowalne: 7498333.41

Dofinansowanie: 7498333.41

Dofinansowanie UE: 6373583.39

Nazwa beneficjenta: 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką

NIP beneficjenta: 5540312510

Kod pocztowy: 85-681

Miejscowość: Bydgoszcz

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Bydgoszcz

Temat priorytetu: 76 Infrastruktura ochrony zdrowia

Forma prawna: publiczny zakład opieki zdrowotnej

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/25/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/18/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2007

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012okoliczności rozpadu zsrs, spektakl klatwa youtube, grupa niemen, motylem jestem, czyli romans 40-latka, portret pamięciowy kryminalistyka, marta marzęcka-wiśniewska, jan henryk rosen, wyznanie rzymsko katolickie, modrzejewskiej, marsz autonomii 2017, danuta siedzikówna, kaplica cudownego obrazu jasna góra, logo 100 lecia niepodległości, zdjęcia powojennej warszawy, jan matejko uchwalenie konstytucji 3 maja, muzeum browarnictwa, 1863 powstanie styczniowe, narodowe archiwum cyfrowe online, zajazd kościuszkowski…