Opublikowano

POIS.12.02.00-00-064/08-03 Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus

POIS.12.02.00-00-064/08-03 Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIS.12.02.00-00-064/08-03

Tytuł projektu: Poprawa dostępności i jakości leczenia specjalistycznego poprzez stworzenie Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo Zatorowej w Szpitalu Dzieciątka Jezus

Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa: POIS.12.00.00

Działanie: POIS.12.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 14920436.7

Wydatki kwalifikowalne: 10000000

Dofinansowanie: 10000000

Dofinansowanie UE: 8500000

Nazwa beneficjenta: Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus

NIP beneficjenta: 5220002535

Kod pocztowy: 02-005

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 76 Infrastruktura ochrony zdrowia

Forma prawna: publiczny zakład opieki zdrowotnej

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/30/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/30/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2007

Data zakończenia realizacji: 1/31/2013


POIS.12.02.00-00-056/08-03 Wojskowy Instytut Medyczny

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIS.12.02.00-00-056/08-03

Tytuł projektu: Zakup aparatury obrazowej oraz dostosowanie infrastruktury technicznej w celu utworzenia Teleradiologicznego Centrum Diagnostycznego w WIM.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa: POIS.12.00.00

Działanie: POIS.12.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 9790036

Wydatki kwalifikowalne: 9790036

Dofinansowanie: 8321530.6

Dofinansowanie UE: 8321530.6

Nazwa beneficjenta: Wojskowy Instytut Medyczny

NIP beneficjenta: 1132393221

Kod pocztowy: 04-141

Miejscowość: Warszawa 44

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 76 Infrastruktura ochrony zdrowia

Forma prawna: publiczny zakład opieki zdrowotnej

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/21/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/21/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2007

Data zakończenia realizacji: 5/31/2012


POIS.10.02.00-00-035/10-06 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIS.10.02.00-00-035/10-06

Tytuł projektu: Doprowadzenie gazu do niezgazyfikowanych rejonów powiatu kartuskiego

Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa: POIS.10.00.00

Działanie: POIS.10.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat kartuski

Gmina: Kartuzy

Wartość ogółem: 3015968.51

Wydatki kwalifikowalne: 1940650.48

Dofinansowanie: 716602.16

Dofinansowanie UE: 716602.16

Nazwa beneficjenta: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5252496411

Kod pocztowy: 01-224

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 35 Gaz ziemny

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/23/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/23/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 12/6/2010

Data zakończenia realizacji: 10/15/2015łatwa klasyka na fortepian pdf, wydawnictwo znak kontakt dla autorów, organi, nielegalne posiadanie broni, film oddział, znak czerwonego krzyża, transmisja mszy świętej z jasnej góry, międzyzakładowy komitet strajkowy, kwidzyn cmentarz, isaac babel, hymn polski cały tekst, żarnowcu, kapitulacja niemiec i japonii, kamienie na szaniec wolfgang boos, talbotypia, filmy poszukiwacze skarbów, najstarsze religie chronologicznie, marek michałowski bytom, biuletyn prezesa rady ministrów oferty pracy, dywizjon 303 czas trwania filmu, polacy na monte cassino, drewniane kościoły w polsce, cud na wisłą, ken pulawy, kitarovic, kamila sammler kotys, lidar geoportal…