Opublikowano

POIS.12.02.00-00-051/08-01 Instytut Psychiatrii i Neurologii

POIS.12.02.00-00-051/08-01 Instytut Psychiatrii i Neurologii

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIS.12.02.00-00-051/08-01

Tytuł projektu: Modernizacja oddziałów neurologii w celu podniesienia jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych oferowanych przez IPIN w Warszawie.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa: POIS.12.00.00

Działanie: POIS.12.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 21405718.89

Wydatki kwalifikowalne: 5004676.52

Dofinansowanie: 4253975.04

Dofinansowanie UE: 4253975.04

Nazwa beneficjenta: Instytut Psychiatrii i Neurologii

NIP beneficjenta: 5250009387

Kod pocztowy: 02-957

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 76 Infrastruktura ochrony zdrowia

Forma prawna: jednostka naukowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/24/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/24/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2007

Data zakończenia realizacji: 9/30/2013


POIS.12.01.00-00-202/08-00 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „RM-MEDITRANS” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIS.12.01.00-00-202/08-00

Tytuł projektu: Zwiększenie skuteczności działania Zespołów Ratownictwa Medycznego SP ZOZ RM-MEDITRANS w Siedlcach poprzez wymianę 3 ambulansów medycznych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa: POIS.12.00.00

Działanie: POIS.12.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. Siedlce

Gmina: M. Siedlce

Wartość ogółem: 1209092

Wydatki kwalifikowalne: 1055250

Dofinansowanie: 896962.5

Dofinansowanie UE: 896962.5

Nazwa beneficjenta: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „RM-MEDITRANS” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach

NIP beneficjenta: 8212098373

Kod pocztowy: 08-110

Miejscowość: Siedlce

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. Siedlce / Powiat siedlecki

Temat priorytetu: 76 Infrastruktura ochrony zdrowia

Forma prawna: publiczny zakład opieki zdrowotnej

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/25/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/25/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2007

Data zakończenia realizacji: 11/30/2010


POIS.12.02.00-00-043/08-04 Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Jedlcu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIS.12.02.00-00-043/08-04

Tytuł projektu: Podniesienie jakości i dostępności specjalistycznych świadczeń zdrowotnych poprzez modernizację i doposażenie Centrum Rehabilitacji w Jedlcu

Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa: POIS.12.00.00

Działanie: POIS.12.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat pleszewski

Gmina: Gołuchów

Wartość ogółem: 6745120.8

Wydatki kwalifikowalne: 2974963.52

Dofinansowanie: 2528718.99

Dofinansowanie UE: 2528718.99

Nazwa beneficjenta: Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Jedlcu

NIP beneficjenta: 9680171709

Kod pocztowy: 63-322

Miejscowość: Gołuchów

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat pleszewski

Temat priorytetu: 76 Infrastruktura ochrony zdrowia

Forma prawna: publiczny zakład opieki zdrowotnej

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/26/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/1/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2007

Data zakończenia realizacji: 9/30/2012wyznanie rzymsko katolickie, nienasycenie witkacy, lata 70 polska, wypełnianie arkuszy ocen w szkole podstawowej, stryszów dwór, czarna zaraza, schleife, cmentarz ewangelicko reformowany warszawa, diagnoza środowiskowa, załącznik krzyżówka, maria witek, najlepsi strzelcy polskiej reprezentacji, wyjaśnij znaczenie zwycięstwa pod grunwaldem dla polski i litwy, polscy podróżnicy xxi wieku, mapa europy xviii wiek, pomnik lenina w polsce, stolica kujaw, wojna obraz…