Opublikowano

POIS.12.01.00-00-358/08-00 Artmedic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

POIS.12.01.00-00-358/08-00 Artmedic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIS.12.01.00-00-358/08-00

Tytuł projektu: Poprawa dostępności i skuteczności leczenia pacjentów w nagłych przypadkach poprzez wyposażenie SOR Szpitala Specjalistycznego w Jędrzejowie.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa: POIS.12.00.00

Działanie: POIS.12.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Świętokrzyskie

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 11448085

Wydatki kwalifikowalne: 11448085

Dofinansowanie: 9730872.25

Dofinansowanie UE: 9730872.25

Nazwa beneficjenta: Artmedic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 6562276905

Kod pocztowy: 28-300

Miejscowość: Jędrzejów

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat jędrzejowski

Temat priorytetu: 76 Infrastruktura ochrony zdrowia

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/23/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/25/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2007

Data zakończenia realizacji: 3/31/2011


POIS.12.01.00-00-041/08-02 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIS.12.01.00-00-041/08-02

Tytuł projektu: Zakup ambulansów przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku

Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa: POIS.12.00.00

Działanie: POIS.12.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat brzeski

Gmina:

Wartość ogółem: 744459.2

Wydatki kwalifikowalne: 744459.2

Dofinansowanie: 632790.32

Dofinansowanie UE: 632790.32

Nazwa beneficjenta: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku

NIP beneficjenta: 8691663456

Kod pocztowy: 32-800

Miejscowość: Brzesko

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat brzeski

Temat priorytetu: 76 Infrastruktura ochrony zdrowia

Forma prawna: publiczny zakład opieki zdrowotnej

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/1/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/17/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2009

Data zakończenia realizacji: 3/31/2010szukam pracy warszawa sprzątanie, ślad po pile krzyżówka, dobra komunikacja, sebes rumunia, gaszerbrum iii, poziomy różnorodności biologicznej, cc co to, lektury men, ramowy plan nauczania liceum, sztutowo obóz zagłady, dopłata do wynagrodzeń tarcza, its olsztyn, nazwij zjawiska dotyczące międzynarodowej sytuacji politycznej po ii wojnie światowej, miesiecznica smolenska, wytłumacz co oznacza hasło stworzyć naród przez wychowanie publiczne, merytorycznych, rada pamięci walk i męczeństwa, nk login, zakirow, wyszogród bydgoszcz…