Opublikowano

POIS.12.01.00-00-355/08-02 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce

POIS.12.01.00-00-355/08-02 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIS.12.01.00-00-355/08-02

Tytuł projektu: Rozwój systemu ratownictwa medycznego poprzez dostosowanie SOR w SP ZOZ w Sokółce do obowiązujących wymogów prawnych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa: POIS.12.00.00

Działanie: POIS.12.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat sokólski

Gmina:

Wartość ogółem: 2411200

Wydatki kwalifikowalne: 2411200

Dofinansowanie: 2049520

Dofinansowanie UE: 2049520

Nazwa beneficjenta: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce

NIP beneficjenta: 5451493579

Kod pocztowy: 16-100

Miejscowość: Sokółka

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat białostocki / Powiat sokólski

Temat priorytetu: 76 Infrastruktura ochrony zdrowia

Forma prawna: publiczny zakład opieki zdrowotnej

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/29/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/17/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2007

Data zakończenia realizacji: 12/31/2010


POIS.12.01.00-00-168/08-01 Zespół Opieki Zdrowotnej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIS.12.01.00-00-168/08-01

Tytuł projektu: Zmniejszenie śmiertelnych następstw wypadków i powikłań zdrowia mieszkańców gminy Polanów poprzez zakup wysokiej klasy środka transportu sanitarnego.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa: POIS.12.00.00

Działanie: POIS.12.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat koszaliński

Gmina:

Wartość ogółem: 331140

Wydatki kwalifikowalne: 331140

Dofinansowanie: 281469

Dofinansowanie UE: 281469

Nazwa beneficjenta: Zespół Opieki Zdrowotnej

NIP beneficjenta: 6691072702

Kod pocztowy: 76-010

Miejscowość: Polanów

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat koszaliński

Temat priorytetu: 76 Infrastruktura ochrony zdrowia

Forma prawna: publiczny zakład opieki zdrowotnej

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/4/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/6/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2007

Data zakończenia realizacji: 7/31/2010


POIS.12.01.00-00-152/08-01 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowania Ratunkowego w Białymstoku

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIS.12.01.00-00-152/08-01

Tytuł projektu: Poprawa jakości systemu ratownictwa medycznego województwa podlaskiego poprzez wymianę ambulansów specjalistycznych w SP ZOZ WSPR w Białymstoku.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa: POIS.12.00.00

Działanie: POIS.12.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Białystok

Gmina: M. Białystok

Wartość ogółem: 2818736.8

Wydatki kwalifikowalne: 2818736.8

Dofinansowanie: 2395926.28

Dofinansowanie UE: 2395926.28

Nazwa beneficjenta: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowania Ratunkowego w Białymstoku

NIP beneficjenta: 5422503045

Kod pocztowy: 15-874

Miejscowość: Białystok

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Białystok

Temat priorytetu: 76 Infrastruktura ochrony zdrowia

Forma prawna: publiczny zakład opieki zdrowotnej

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/1/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/9/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 1/10/2009

Data zakończenia realizacji: 3/31/2010


POIS.11.01.00-00-061/10-02 Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIS.11.01.00-00-061/10-02

Tytuł projektu: Budowa Europejskiego Ośrodka Praktyk Teatralnych w Gardzienicach

Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa: POIS.11.00.00

Działanie: POIS.11.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat świdnicki

Gmina: Piaski

Wartość ogółem: 18844356.63

Wydatki kwalifikowalne: 18775744.57

Dofinansowanie: 15959382.88

Dofinansowanie UE: 15959382.88

Nazwa beneficjenta: Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice”

NIP beneficjenta: 9461900798

Kod pocztowy: 20-112

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 58 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego

Forma prawna: wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/2/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/5/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2007

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013


POIS.12.01.00-00-178/08-00 Bielskie Pogotowie Ratunkowe

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIS.12.01.00-00-178/08-00

Tytuł projektu: Poprawa jakości i dostępności do systemu ratownictwa medycznego w Bielskim Pogotowiu Ratunkowym poprzez wymianę 3 sztuk wyeksploatowanych karetek sanitarnych na nowe ambulanse dla zespołów specjalistycznych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa: POIS.12.00.00

Działanie: POIS.12.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat bielski

Gmina:

Wartość ogółem: 654195

Wydatki kwalifikowalne: 654195

Dofinansowanie: 556065.75

Dofinansowanie UE: 556065.75

Nazwa beneficjenta: Bielskie Pogotowie Ratunkowe

NIP beneficjenta: 5470292617

Kod pocztowy: 43-300

Miejscowość: Bielsko – Biała

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Bielsko-Biała

Temat priorytetu: 76 Infrastruktura ochrony zdrowia

Forma prawna: publiczny zakład opieki zdrowotnej

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/24/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/6/2009

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2008

Data zakończenia realizacji: 12/31/2009


POIS.12.01.00-00-144/08-01 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Garwolinie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIS.12.01.00-00-144/08-01

Tytuł projektu: Zakup 2 ambulansów sanitarnych z wyposażeniem na potrzeby specjalistycznego oraz podstawowego Zespołu Ratownictwa Medycznego SP ZOZ w Garwolinie

Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa: POIS.12.00.00

Działanie: POIS.12.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat garwoliński

Gmina: Garwolin

Wartość ogółem: 858863.85

Wydatki kwalifikowalne: 752183.2

Dofinansowanie: 639355.72

Dofinansowanie UE: 639355.72

Nazwa beneficjenta: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Garwolinie

NIP beneficjenta: 8261776028

Kod pocztowy: 08-400

Miejscowość: Garwolin

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat garwoliński

Temat priorytetu: 76 Infrastruktura ochrony zdrowia

Forma prawna: publiczny zakład opieki zdrowotnej

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/4/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/4/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2008

Data zakończenia realizacji: 1/31/2010katarzyna bik, juliusz słowacki zdjęcia, brak rozwagi w działaniu, muzeum kantora, katedra notr dame, rosja carska mapa, powstanie styczniowe notatka z lekcji, michał gorbaczow, rodzaj odbitki, józef cukier, zrodzeni do szabli cały film, plan wawelu, plan burza co to, sekty w polsce prezentacja, węgierski kompozytor przyjaciel chopina, wpłata na ecs, wawel krużganki, polskie pomniki historii, klasztor kalwaria, grzybek ciechocinek…