Opublikowano

POIS.12.01.00-00-228/08-03 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

POIS.12.01.00-00-228/08-03 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIS.12.01.00-00-228/08-03

Tytuł projektu: Kompleksowe dostosowanie SOR w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu do przepisów prawa o ratownictwie medycznym – III etap.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa: POIS.12.00.00

Działanie: POIS.12.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 5838382.73

Wydatki kwalifikowalne: 5838382.73

Dofinansowanie: 4670706.18

Dofinansowanie UE: 4670706.18

Nazwa beneficjenta: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

NIP beneficjenta: 8951645574

Kod pocztowy: 51-124

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 76 Infrastruktura ochrony zdrowia

Forma prawna: publiczny zakład opieki zdrowotnej

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/14/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/14/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2007

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012


POIS.12.01.00-00-119/08-03 Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIS.12.01.00-00-119/08-03

Tytuł projektu: Zakup ambulansu wraz z wyposażeniem na potrzeby podstawowego zespołu ratownictwa medycznego dla powiatu nidzickiego.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa: POIS.12.00.00

Działanie: POIS.12.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat nidzicki

Gmina: Nidzica

Wartość ogółem: 457978.33

Wydatki kwalifikowalne: 438604.3

Dofinansowanie: 372813.65

Dofinansowanie UE: 372813.65

Nazwa beneficjenta: Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

NIP beneficjenta: 9840078782

Kod pocztowy: 13-100

Miejscowość: Nidzica

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat nidzicki

Temat priorytetu: 76 Infrastruktura ochrony zdrowia

Forma prawna: publiczny zakład opieki zdrowotnej

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/1/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/3/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2007

Data zakończenia realizacji: 2/28/2010


POIS.12.01.00-00-053/10-01 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Lublinie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIS.12.01.00-00-053/10-01

Tytuł projektu: Modernizacja lądowiska dla helikopterów sanitarnych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa: POIS.12.00.00

Działanie: POIS.12.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 330685.5

Wydatki kwalifikowalne: 330685.5

Dofinansowanie: 281082.67

Dofinansowanie UE: 281082.67

Nazwa beneficjenta: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Lublinie

NIP beneficjenta: 9462146139

Kod pocztowy: 20-331

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 76 Infrastruktura ochrony zdrowia

Forma prawna: publiczny zakład opieki zdrowotnej

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/8/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/8/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2007

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013


POIS.12.01.00-00-169/08-02 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIS.12.01.00-00-169/08-02

Tytuł projektu: Poprawa skuteczności udzielania pomocy przedszpitalnej na terenie działania SP ZOZ w Lubartowie poprzez zakup ambulansów ratowniczych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa: POIS.12.00.00

Działanie: POIS.12.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubartowski

Gmina:

Wartość ogółem: 1621407.95

Wydatki kwalifikowalne: 1587724.87

Dofinansowanie: 1349566.13

Dofinansowanie UE: 1349566.13

Nazwa beneficjenta: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie

NIP beneficjenta: 7141632875

Kod pocztowy: 21-100

Miejscowość: Lubartów

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubartowski

Temat priorytetu: 76 Infrastruktura ochrony zdrowia

Forma prawna: publiczny zakład opieki zdrowotnej

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/1/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/9/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2007

Data zakończenia realizacji: 6/30/2010przedstaw społeczne i ekonomiczne skutki reformy rolnej, dom przy drodze, szlak twierdzy kraków, stowarzyszenie michałów, baon zośka, ile mieszkańców ma toruń, www brwinow, parafia św stanisława bielsko biała, rozgrysc, prezentacja o powstaniu warszawskim, godło niemieckiej polonii, parafia opatrzności bielsko, prymas polak, zamieszki w berlinie 2017, gabriela kownacka trędowata, rok 1956, krzyk 2 obsada, młoda polska stypendium, lista unesco w polsce, irena sendlerowa zdjęcia, kostka granitowa szczecin, prawoslawne boze narodzenie, przodkowie polaków, manifest 22 lipca, dni krotoszyna 2019…