Opublikowano

POIS.12.01.00-00-157/08-02 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy”

POIS.12.01.00-00-157/08-02 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIS.12.01.00-00-157/08-02

Tytuł projektu: Wzrost dostępu do wysokiej jakości usług medycznych przedszpitalnych przez wymianę ambulansu z wyposażeniem dla ratownictwa medycznego SPZOZ w Bochni

Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa: POIS.12.00.00

Działanie: POIS.12.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat bocheński

Gmina: Bochnia

Wartość ogółem: 490500

Wydatki kwalifikowalne: 478500

Dofinansowanie: 406725

Dofinansowanie UE: 406725

Nazwa beneficjenta: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy”

NIP beneficjenta: 8681604021

Kod pocztowy: 32-700

Miejscowość: Bochnia

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat bocheński

Temat priorytetu: 76 Infrastruktura ochrony zdrowia

Forma prawna: publiczny zakład opieki zdrowotnej

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/2/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/21/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2009

Data zakończenia realizacji: 10/31/2010


POIS.11.02.00-00-014/08-06 Gdański Teatr Szekspirowski

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIS.11.02.00-00-014/08-06

Tytuł projektu: Budowa siedziby Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku

Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa: POIS.11.00.00

Działanie: POIS.11.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Gdańsk

Gmina: M. Gdańsk

Wartość ogółem: 93816325.02

Wydatki kwalifikowalne: 68251674.19

Dofinansowanie: 51188755.65

Dofinansowanie UE: 51188755.65

Nazwa beneficjenta: Gdański Teatr Szekspirowski

NIP beneficjenta: 5833013408

Kod pocztowy: 80-826

Miejscowość: Gdańsk

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Gdańsk

Temat priorytetu: 59 Rozwój infrastruktury kulturalnej

Forma prawna: powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/31/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/31/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2007

Data zakończenia realizacji: 11/30/2014


POIS.10.02.00-00-036/10-05 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIS.10.02.00-00-036/10-05

Tytuł projektu: Gaz ziemny – energia dla pokoleń. gazyfikacja gmin Dobrcz i Koronowo

Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa: POIS.10.00.00

Działanie: POIS.10.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat bydgoski

Gmina: Dobrcz

Wartość ogółem: 6911866.49

Wydatki kwalifikowalne: 4926122.44

Dofinansowanie: 2304440.06

Dofinansowanie UE: 2304440.06

Nazwa beneficjenta: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5252496411

Kod pocztowy: 01-224

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 35 Gaz ziemny

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/9/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/10/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/4/2010

Data zakończenia realizacji: 10/15/201546 320 praszka, bartosz gelner legiony, sosnowiec niepodległości, parafia jaszkowa dolna, sekiguchi tokimasa, muzeum narodowe w warszawie ceny biletów, rejestr zabytków, listy szymborskiej, the call 2, brzeg dolny zabytki, gdzie urodził się adam mickiewicz, ligota woźnicka, onr statut, olena zajcewa, seria bajek komiksów lub filmów o wspólnym motywie…