Opublikowano

POIS.12.01.00-00-142/08-02 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Stacja Pogotowia Ratunkowego

POIS.12.01.00-00-142/08-02 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Stacja Pogotowia Ratunkowego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIS.12.01.00-00-142/08-02

Tytuł projektu: Zakup specjalistycznych środków transportu sanitarnego wraz z wyposażeniem dla poprawy mobilności SPZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa: POIS.12.00.00

Działanie: POIS.12.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Częstochowa

Gmina: M. Częstochowa

Wartość ogółem: 2834400

Wydatki kwalifikowalne: 2834400

Dofinansowanie: 2409240

Dofinansowanie UE: 2409240

Nazwa beneficjenta: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Stacja Pogotowia Ratunkowego

NIP beneficjenta: 5732322208

Kod pocztowy: 42-200

Miejscowość: Częstochowa

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Częstochowa

Temat priorytetu: 76 Infrastruktura ochrony zdrowia

Forma prawna: publiczny zakład opieki zdrowotnej

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/7/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/8/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2008

Data zakończenia realizacji: 5/31/2010


POIS.12.01.00-00-062/08-01 „Pro-Medica” w Ełku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIS.12.01.00-00-062/08-01

Tytuł projektu: Zakup ambulansów wraz z wyposażeniem przez Mazurskie Centrum Zdrowia Zakład Opieki Zdrowotnej w Ełku – „Pro-Medica” w Ełku sp. z o. o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa: POIS.12.00.00

Działanie: POIS.12.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat ełcki

Gmina: Ełk – miasto

Wartość ogółem: 1010351.04

Wydatki kwalifikowalne: 1010351.04

Dofinansowanie: 858798.38

Dofinansowanie UE: 858798.38

Nazwa beneficjenta: „Pro-Medica” w Ełku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 8481630309

Kod pocztowy: 19-301

Miejscowość: Ełk

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat ełcki

Temat priorytetu: 76 Infrastruktura ochrony zdrowia

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/1/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/17/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2008

Data zakończenia realizacji: 1/31/2010


POIS.10.02.00-00-039/10-06 SIME Polska Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIS.10.02.00-00-039/10-06

Tytuł projektu: Rozbudowa sieci dystrybucyjnej gazowej w powiecie sochaczewskim na terenach dotychczas niezgazyfikowanych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa: POIS.10.00.00

Działanie: POIS.10.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat sochaczewski

Gmina: Brochów

Wartość ogółem: 4195801.6

Wydatki kwalifikowalne: 2184740.67

Dofinansowanie: 859060.58

Dofinansowanie UE: 859060.58

Nazwa beneficjenta: SIME Polska Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5262499440

Kod pocztowy: 96-500

Miejscowość: Sochaczew

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat sochaczewski

Temat priorytetu: 35 Gaz ziemny

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/27/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/28/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015


POIS.11.02.00-00-047/08-05 Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIS.11.02.00-00-047/08-05

Tytuł projektu: Budowa Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach

Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa: POIS.11.00.00

Działanie: POIS.11.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat tarnowski

Gmina: Zakliczyn

Wartość ogółem: 65079452.15

Wydatki kwalifikowalne: 65045122.15

Dofinansowanie: 59483812.05

Dofinansowanie UE: 54583917

Nazwa beneficjenta: Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego

NIP beneficjenta: 8733086616

Kod pocztowy: 32-840

Miejscowość: Lusławice

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat tarnowski

Temat priorytetu: 59 Rozwój infrastruktury kulturalnej

Forma prawna: państwowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/30/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/30/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2007

Data zakończenia realizacji: 10/31/2013birut, cerkiew w radrużu, za tamtą górą, teoria mikołaja kopernika, 14 października dzień edukacji narodowej, polskie łodzie podwodne, rząd chjeno piasta, traktat w rydze, awanse generalskie maj 2019, amerykański instytut filmowy, warszawa przed i po wojnie, włoszczowa basen, dawny właściciel podrzędnej restauracji, ucieczka z obozu 14, rodzina kossaków, paweł abramowicz wikipedia…