Opublikowano

POIS.12.01.00-00-138/08-01 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie

POIS.12.01.00-00-138/08-01 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIS.12.01.00-00-138/08-01

Tytuł projektu: Zwiększenie efektywności działania zespołów ratownictwa medycznego w wyniku wymiany ambulansów przez SPZZOZ w Staszowie

Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa: POIS.12.00.00

Działanie: POIS.12.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat staszowski

Gmina: Staszów

Wartość ogółem: 793668.73

Wydatki kwalifikowalne: 793668.73

Dofinansowanie: 674618.42

Dofinansowanie UE: 674618.42

Nazwa beneficjenta: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie

NIP beneficjenta: 8661455641

Kod pocztowy: 28-200

Miejscowość: Staszów

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat staszowski

Temat priorytetu: 76 Infrastruktura ochrony zdrowia

Forma prawna: publiczny zakład opieki zdrowotnej

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/1/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/27/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2008

Data zakończenia realizacji: 3/31/2010


POIS.11.01.00-00-063/12-04 Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIS.11.01.00-00-063/12-04

Tytuł projektu: Konserwacja i remont Pałacu na Wyspie wraz z otoczeniem w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa: POIS.11.00.00

Działanie: POIS.11.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 48428563.72

Wydatki kwalifikowalne: 37969288.73

Dofinansowanie: 37969288.73

Dofinansowanie UE: 32273895.41

Nazwa beneficjenta: Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

NIP beneficjenta: 5261023681

Kod pocztowy: 00-460

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 58 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego

Forma prawna: państwowa osoba prawna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/30/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/30/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2007

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015


POIS.11.01.00-00-067/13-03 Muzeum Narodowe we Wrocławiu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIS.11.01.00-00-067/13-03

Tytuł projektu: Rewaloryzacja i przebudowa budynku „Pawilonu Czterech Kopuł” na cele wystawiennicze Muzeum Narodowego we Wrocławiu

Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa: POIS.11.00.00

Działanie: POIS.11.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 84295302.3

Wydatki kwalifikowalne: 67660724.97

Dofinansowanie: 52814699.81

Dofinansowanie UE: 52814699.81

Nazwa beneficjenta: Muzeum Narodowe we Wrocławiu

NIP beneficjenta: 8960006069

Kod pocztowy: 50-153

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 58 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego

Forma prawna: wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/9/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/9/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2007

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015staże dla bezrobotnych, plynie wisla plynie, ruiny w polsce, historyczne granice polski, wieża bramna, stanowiska archeologiczne rejestr, konstanty laszczka, praca bip oferty pracy kraków, teatr plastyczny i teatr lalek, radziejowska, obrazy malowane na szkle, tłumacz gogole pl, esp mkidn gov pl, odzyskanie niepodległości notatka, 28.06.1919, jak stworzyć aplikacje, ołyka kolegiata, cztery pory roku (vivaldi), praca w kprm, stolica miesięcznik, historia prasy polskiej, druga armia wojska polskiego, wyjaśnij jakie znaczenie dla dziejów europy miała bitwa warszawska, parafia brochow, niewypały z 2 wojny światowej…