Opublikowano

POIS.12.01.00-00-108/08-02 Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Białej Podlaskiej

POIS.12.01.00-00-108/08-02 Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Białej Podlaskiej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIS.12.01.00-00-108/08-02

Tytuł projektu: Zakup specjalistycznych środków transportu sanitarnego wraz z wyposażeniem na potrzeby zespołów ratownictwa medycznego WSPRiTS w Białej Podlaskiej.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa: POIS.12.00.00

Działanie: POIS.12.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Biała Podlaska

Gmina:

Wartość ogółem: 1992700

Wydatki kwalifikowalne: 1992700

Dofinansowanie: 1693795

Dofinansowanie UE: 1693795

Nazwa beneficjenta: Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Białej Podlaskiej

NIP beneficjenta: 5371950595

Kod pocztowy: 21-500

Miejscowość: Biała Podlaska

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat bialski / Powiat m. Biała Podlaska

Temat priorytetu: 76 Infrastruktura ochrony zdrowia

Forma prawna: publiczny zakład opieki zdrowotnej

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/20/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/20/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2007

Data zakończenia realizacji: 1/31/2010


POIS.11.01.00-00-056/09-02 Miasto Lublin

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIS.11.01.00-00-056/09-02

Tytuł projektu: Renowacja Teatru Starego w Lublinie

Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa: POIS.11.00.00

Działanie: POIS.11.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 24893218.95

Wydatki kwalifikowalne: 17940549.05

Dofinansowanie: 15249466.69

Dofinansowanie UE: 15249466.69

Nazwa beneficjenta: Miasto Lublin

NIP beneficjenta: 9462575811

Kod pocztowy: 20-109

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 58 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/17/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/17/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2007

Data zakończenia realizacji: 10/31/2012


POIS.12.01.00-00-072/08-01 Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIS.12.01.00-00-072/08-01

Tytuł projektu: Zakup ambulansów na potrzeby ratownictwa medycznego Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Prudniku.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa: POIS.12.00.00

Działanie: POIS.12.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat prudnicki

Gmina: Prudnik

Wartość ogółem: 1212000

Wydatki kwalifikowalne: 1208000

Dofinansowanie: 1026800

Dofinansowanie UE: 1026800

Nazwa beneficjenta: Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku

NIP beneficjenta: 7551839682

Kod pocztowy: 48-200

Miejscowość: Prudnik

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat prudnicki

Temat priorytetu: 76 Infrastruktura ochrony zdrowia

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/1/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/9/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2009

Data zakończenia realizacji: 3/31/2010


POIS.12.01.00-00-021/08-02 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIS.12.01.00-00-021/08-02

Tytuł projektu: Poprawa efektywności ratownictwa medycznego poprzez wyposażenie SPZOZ w Sulechowie w specjalistyczny środek transportu sanitarnego

Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa: POIS.12.00.00

Działanie: POIS.12.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat zielonogórski

Gmina: Sulechów

Wartość ogółem: 438468

Wydatki kwalifikowalne: 427000

Dofinansowanie: 362950

Dofinansowanie UE: 362950

Nazwa beneficjenta: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie

NIP beneficjenta: 9271677943

Kod pocztowy: 66-100

Miejscowość: Sulechów

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat zielonogórski

Temat priorytetu: 76 Infrastruktura ochrony zdrowia

Forma prawna: publiczny zakład opieki zdrowotnej

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/2/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/10/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2007

Data zakończenia realizacji: 11/30/2009krasińscy, teoria niczego, bitwa pod krechowcami, uroczystość bożego ciała, dni jędrzejowa 2019, uwr geografia, chopin w łazienkach, uniwersytet gdański podyplomowe, supober, miasto na prawie magdeburskim, portret juliusza ii, prezydent zabrza, opozycja antykomunistyczna, rzemiosło wojenne, heliocentryczna teoria, kolegiata nmp stargard…