Opublikowano

POIS.12.01.00-00-062/08-01 „Pro-Medica” w Ełku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

POIS.12.01.00-00-062/08-01 „Pro-Medica” w Ełku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIS.12.01.00-00-062/08-01

Tytuł projektu: Zakup ambulansów wraz z wyposażeniem przez Mazurskie Centrum Zdrowia Zakład Opieki Zdrowotnej w Ełku – „Pro-Medica” w Ełku sp. z o. o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa: POIS.12.00.00

Działanie: POIS.12.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat ełcki

Gmina: Ełk – miasto

Wartość ogółem: 1010351.04

Wydatki kwalifikowalne: 1010351.04

Dofinansowanie: 858798.38

Dofinansowanie UE: 858798.38

Nazwa beneficjenta: „Pro-Medica” w Ełku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 8481630309

Kod pocztowy: 19-301

Miejscowość: Ełk

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat ełcki

Temat priorytetu: 76 Infrastruktura ochrony zdrowia

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/1/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/17/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2008

Data zakończenia realizacji: 1/31/2010


POIS.12.01.00-00-049/08-01 Powiat Ropczycko-Sędziszowski

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIS.12.01.00-00-049/08-01

Tytuł projektu: Zakup ambulansu sanitarnego „W” wraz z wyposażeniem na potrzeby zespołu ratownictwa medycznego oddziału pomocy doraźnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ropczycach.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa: POIS.12.00.00

Działanie: POIS.12.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat ropczycko-sędziszowski

Gmina:

Wartość ogółem: 385000

Wydatki kwalifikowalne: 385000

Dofinansowanie: 327250

Dofinansowanie UE: 327250

Nazwa beneficjenta: Powiat Ropczycko-Sędziszowski

NIP beneficjenta: 8181463043

Kod pocztowy: 39-100

Miejscowość: Ropczyce

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat ropczycko-sędziszowski

Temat priorytetu: 76 Infrastruktura ochrony zdrowia

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/25/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/10/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2007

Data zakończenia realizacji: 1/31/2010


POIS.12.01.00-00-059/10-02 Wojskowy Instytut Medyczny

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIS.12.01.00-00-059/10-02

Tytuł projektu: Przebudowa lądowiska wraz z niezbędną infrastrukturą służącą polepszeniu dostępności do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojskowego Instytutu Medycznego

Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa: POIS.12.00.00

Działanie: POIS.12.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina:

Wartość ogółem: 3120090.17

Wydatki kwalifikowalne: 3120090.17

Dofinansowanie: 2652076.64

Dofinansowanie UE: 2652076.64

Nazwa beneficjenta: Wojskowy Instytut Medyczny

NIP beneficjenta: 1132393221

Kod pocztowy: 04-141

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 76 Infrastruktura ochrony zdrowia

Forma prawna: jednostka naukowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/11/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/11/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2007

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012


POIS.12.01.00-00-006/10-03 Zespół Opieki Zdrowotnej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIS.12.01.00-00-006/10-03

Tytuł projektu: Lądowisko Szpitala w Nysie

Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa: POIS.12.00.00

Działanie: POIS.12.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat nyski

Gmina: Nysa

Wartość ogółem: 2126740.26

Wydatki kwalifikowalne: 2126740.26

Dofinansowanie: 1807729.22

Dofinansowanie UE: 1807729.22

Nazwa beneficjenta: Zespół Opieki Zdrowotnej

NIP beneficjenta: 7531967997

Kod pocztowy: 48-300

Miejscowość: Nysa

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat nyski

Temat priorytetu: 76 Infrastruktura ochrony zdrowia

Forma prawna: publiczny zakład opieki zdrowotnej

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/22/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/23/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2007

Data zakończenia realizacji: 9/30/2011


POIS.11.01.00-00-068/14-04 Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIS.11.01.00-00-068/14-04

Tytuł projektu: Rewitalizacja i digitalizacja jedynej w Polsce barokowej rezydencji królewskiej w Wilanowie

Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa: POIS.11.00.00

Działanie: POIS.11.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 18854348.06

Wydatki kwalifikowalne: 14912021.37

Dofinansowanie: 14912021.37

Dofinansowanie UE: 12675218.15

Nazwa beneficjenta: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

NIP beneficjenta: 9510054672

Kod pocztowy: 02-958

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 58 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego

Forma prawna: państwowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/25/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/25/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 6/3/2013

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015ustal który z metali jest bardziej aktywny, wrocław pawilon czterech kopuł, pomorski konserwator zabytków, wiadomosci świdnickie, lapo, muzeum 4 kopuł, gospodarka industrialna, w jaki sposób twórcy mówią o wojnie, 1921, programy operacyjne, mapa powązek, wałesa lech, lasowanie wapna, parafia dub, anna borkiewicz celińska, prezes ipn, zabrze muzeum techniki wojskowej, dał nam przykład bonaparte…