Opublikowano

POIS.12.01.00-00-059/10-02 Wojskowy Instytut Medyczny

POIS.12.01.00-00-059/10-02 Wojskowy Instytut Medyczny

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIS.12.01.00-00-059/10-02

Tytuł projektu: Przebudowa lądowiska wraz z niezbędną infrastrukturą służącą polepszeniu dostępności do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojskowego Instytutu Medycznego

Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa: POIS.12.00.00

Działanie: POIS.12.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina:

Wartość ogółem: 3120090.17

Wydatki kwalifikowalne: 3120090.17

Dofinansowanie: 2652076.64

Dofinansowanie UE: 2652076.64

Nazwa beneficjenta: Wojskowy Instytut Medyczny

NIP beneficjenta: 1132393221

Kod pocztowy: 04-141

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 76 Infrastruktura ochrony zdrowia

Forma prawna: jednostka naukowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/11/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/11/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2007

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012


POIS.11.03.00-00-005/08-02 Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im.L.Różyckiego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIS.11.03.00-00-005/08-02

Tytuł projektu: Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na siedzibę PSM I i II stopnia im. L.Rózyckiego w Kielcach

Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa: POIS.11.00.00

Działanie: POIS.11.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat m. Kielce

Gmina: M. Kielce

Wartość ogółem: 21896373.39

Wydatki kwalifikowalne: 17647058.82

Dofinansowanie: 17647058.82

Dofinansowanie UE: 15000000

Nazwa beneficjenta: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im.L.Różyckiego

NIP beneficjenta: 6571772957

Kod pocztowy: 25-368

Miejscowość: Kielce

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat m. Kielce

Temat priorytetu: 75 Infrastruktura systemu oświaty

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/1/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/1/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2007

Data zakończenia realizacji: 12/31/2011władysław andres, szkoła muzyczna żywiec, konserwator zabytkow, kazimierz wielki najważniejsze informacje, dawna lekka włócznia, nszz solidarność szczecin, ministerstwo kultury stypendia, xv wiek, kino atlatic, żabińscy film, znani węgrzy, gmina zapłaci ci 183 zł jeśli zostaniesz w domu, polscy sprawiedliwi wśród narodów świata, katarzyna maziarz, csw torun, nie pamieta…