Opublikowano

POIS.12.01.00-00-047/10-02 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie

POIS.12.01.00-00-047/10-02 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIS.12.01.00-00-047/10-02

Tytuł projektu: Przebudowa lądowiska w SPZZOZ w Staszowie celem rozwoju ratownictwa medycznego w powiecie staszowskim

Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa: POIS.12.00.00

Działanie: POIS.12.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat staszowski

Gmina: Staszów

Wartość ogółem: 898538

Wydatki kwalifikowalne: 898538

Dofinansowanie: 763757.3

Dofinansowanie UE: 763757.3

Nazwa beneficjenta: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie

NIP beneficjenta: 8661455641

Kod pocztowy: 28-200

Miejscowość: Staszów

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat staszowski

Temat priorytetu: 76 Infrastruktura ochrony zdrowia

Forma prawna: publiczny zakład opieki zdrowotnej

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/15/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/16/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2007

Data zakończenia realizacji: 9/30/2012


POIS.11.01.00-00-067/13-03 Muzeum Narodowe we Wrocławiu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIS.11.01.00-00-067/13-03

Tytuł projektu: Rewaloryzacja i przebudowa budynku „Pawilonu Czterech Kopuł” na cele wystawiennicze Muzeum Narodowego we Wrocławiu

Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa: POIS.11.00.00

Działanie: POIS.11.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 84295302.3

Wydatki kwalifikowalne: 67660724.97

Dofinansowanie: 52814699.81

Dofinansowanie UE: 52814699.81

Nazwa beneficjenta: Muzeum Narodowe we Wrocławiu

NIP beneficjenta: 8960006069

Kod pocztowy: 50-153

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 58 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego

Forma prawna: wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/9/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/9/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2007

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015


POIS.12.01.00-00-028/08-02 Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIS.12.01.00-00-028/08-02

Tytuł projektu: Zakup specjalistycznych środków transportu sanitarnego wraz z wyposażeniem na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie

Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa: POIS.12.00.00

Działanie: POIS.12.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 4582518.2

Wydatki kwalifikowalne: 4562518.2

Dofinansowanie: 3878140.47

Dofinansowanie UE: 3878140.47

Nazwa beneficjenta: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

NIP beneficjenta: 8522184546

Kod pocztowy: 70-526

Miejscowość: Szczecin

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat m. Szczecin

Temat priorytetu: 76 Infrastruktura ochrony zdrowia

Forma prawna: publiczny zakład opieki zdrowotnej

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/25/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/10/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2008

Data zakończenia realizacji: 7/31/2010warszawa po ii wojnie światowej, pius x, niewdzięczny, liczba ofiar powstania warszawskiego, zawieszenie broni w compiegne, rytwiany atrakcje, modlitwa wiernych na święto odzyskania niepodległości, świdermajer, urzad miejski w bytomiu, kredytowa 1 warszawa, dzięgiel aktor, bóg ojciec wyspiański, organi, latarnie gazowe warszawa, traktat wersalski niemcy, ogród 2001, mundur ak, wilczy szaniec zamach, atak niemiec na zsrs, ałszwic, gazeta bartoszycka, alternatywa chabówka…