Opublikowano

POIS.12.01.00-00-027/10-02 Szpital Wojewódzki

POIS.12.01.00-00-027/10-02 Szpital Wojewódzki

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIS.12.01.00-00-027/10-02

Tytuł projektu: Budowa lądowiska dla śmigłowców sanitarnych w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa: POIS.12.00.00

Działanie: POIS.12.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Gmina:

Wartość ogółem: 2916589.72

Wydatki kwalifikowalne: 2687361.67

Dofinansowanie: 2284257.41

Dofinansowanie UE: 2284257.41

Nazwa beneficjenta: Szpital Wojewódzki

NIP beneficjenta: 7811618944

Kod pocztowy: 60-479

Miejscowość: Poznań

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Temat priorytetu: 76 Infrastruktura ochrony zdrowia

Forma prawna: publiczny zakład opieki zdrowotnej

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/5/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/6/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2007

Data zakończenia realizacji: 3/31/2012


POIS.11.01.00-00-062/11-03 Teatr Wielki – Opera Narodowa

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIS.11.01.00-00-062/11-03

Tytuł projektu: Prace konserwatorskie elewacji Teatru Wielkiego – Opery Narodowej. Etap IV-VIII.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa: POIS.11.00.00

Działanie: POIS.11.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 18312666.59

Wydatki kwalifikowalne: 14401041.25

Dofinansowanie: 14401041.25

Dofinansowanie UE: 12240885.06

Nazwa beneficjenta: Teatr Wielki – Opera Narodowa

NIP beneficjenta: 5252059432

Kod pocztowy: 00-950

Miejscowość: Warszawa

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 58 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego

Forma prawna: państwowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/20/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/21/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2007

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014przesądy w polsce, wacław kowalski aktor, sześć dni z życia kolonisty, parafia wietlin, areszt śledczy gestapo, wspólczesna.pl, czapa czyli śmierć na raty 2019, druga wojna, geremka, leszek alpinista, włodzimierz szpinger, fun zone wieluń, piotr machalica wiek, przedszkole w kotuniu, ojciec stalina, kim był aleksander 1…