Opublikowano

POIS.11.01.00-00-048/08-07 Miasto Stołeczne Warszawa

POIS.11.01.00-00-048/08-07 Miasto Stołeczne Warszawa

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIS.11.01.00-00-048/08-07

Tytuł projektu: Muzeum Warszawskiej Pragi

Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa: POIS.11.00.00

Działanie: POIS.11.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 35882472.42

Wydatki kwalifikowalne: 24929932.26

Dofinansowanie: 12123380.04

Dofinansowanie UE: 12123380.04

Nazwa beneficjenta: Miasto Stołeczne Warszawa

NIP beneficjenta: 5252248481

Kod pocztowy: 00-950

Miejscowość: Warszawa

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 58 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/8/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/11/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2007

Data zakończenia realizacji: 9/30/2014


POIS.11.01.00-00-008/08-02 Diecezja Legnicka

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIS.11.01.00-00-008/08-02

Tytuł projektu: Rewaloryzacja Zespołu Opactwa Cystersów wraz z otoczeniem w Krzeszowie – etap II

Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa: POIS.11.00.00

Działanie: POIS.11.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Legnica

Gmina: M. Legnica

Wartość ogółem: 24388558.57

Wydatki kwalifikowalne: 24175979.74

Dofinansowanie: 20549582.77

Dofinansowanie UE: 20549582.77

Nazwa beneficjenta: Diecezja Legnicka

NIP beneficjenta: 6911246625

Kod pocztowy: 59-220

Miejscowość: Legnica

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat legnicki / Powiat m. Legnica

Temat priorytetu: 58 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego

Forma prawna: Kościół Katolicki

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/21/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/23/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2007

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012gothic 3 lekcja gościnności, ustawa o zabytkach 2018, co oznacza imię irena, sanktuarium matki bożej częstochowskiej na jasnej górze, szulc bruno, www mpwik com pl, obozy zagłady w polsce, karta pracy wolontariusza, koncerty w panu tadeuszu, kórnik.pl, telechany, art. 263 kk, wyprawy krzyżowe daty, wkz szczecin, baranowicze zdjęcia, fundacja dajna, zacytuj fragment mówiący o tym co się stało z firmą dziadka po 1929 roku…