Opublikowano

RPKP.08.01.00-04-002/14-06 Województwo Kujawsko-Pomorskie

RPKP.08.01.00-04-002/14-06 Województwo Kujawsko-Pomorskie

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.08.01.00-04-002/14-06

Tytuł projektu: Zatrudnienie osób zaangażowanych we wdrażanie. zarządzanie. promocję i informację RPO WK-P oraz na potrzeby przyszłego okresu programowania w latach 2014-2015.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.08.00.00

Działanie: RPKP.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń

Gmina: M. Toruń

Wartość ogółem: 20026688.2

Wydatki kwalifikowalne: 20026688.2

Dofinansowanie: 20026688.2

Dofinansowanie UE: 20026688.2

Nazwa beneficjenta: Województwo Kujawsko-Pomorskie

NIP beneficjenta: 9561969536

Kod pocztowy: 87-100

Miejscowość: Toruń

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń / Powiat toruński

Temat priorytetu: 85 Przygotowanie. realizacja. monitorowanie i kontrola

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/9/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/11/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


RPKP.07.01.00-04-027/11-02 Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa ..Jedność”

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.07.01.00-04-027/11-02

Tytuł projektu: Projekt termomodernizacji budynków mieszkalnych przy ulicy Przodowników Pracy 2.4.6.8.10.16.18 oraz ulicy Wojska Polskiego 32.34.36 na osiedlu Kapuściska w Bydgoszczy

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.07.00.00

Działanie: RPKP.07.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Bydgoszcz

Gmina: M. Bydgoszcz

Wartość ogółem: 2295381.71

Wydatki kwalifikowalne: 2289555.51

Dofinansowanie: 607430.44

Dofinansowanie UE: 516315.87

Nazwa beneficjenta: Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa ..Jedność”

NIP beneficjenta: 5540311976

Kod pocztowy: 85-825

Miejscowość: Bydgoszcz

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Bydgoszcz

Temat priorytetu: 78 Infrastruktura mieszkalnictwa

Forma prawna: spółdzielnia – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/3/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/3/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2007

Data zakończenia realizacji: 7/31/2012


RPKP.06.02.00-04-002/10-05 MPM HOTELE SPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.06.02.00-04-002/10-05

Tytuł projektu: Rozwój usług turystycznych poprzez rozbudowę istniejącego budynku Kliniki Zdrowia i Urody Villa Park w Ciechocinku ulica Warzelniana – budowa. przebudowa. rozbudowa urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.06.00.00

Działanie: RPKP.06.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat aleksandrowski

Gmina: Ciechocinek

Wartość ogółem: 8048120

Wydatki kwalifikowalne: 6395986.47

Dofinansowanie: 3197993.23

Dofinansowanie UE: 2718294.24

Nazwa beneficjenta: MPM HOTELE SPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5291626119

Kod pocztowy: 05-822

Miejscowość: Milanówek

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat grodziski

Temat priorytetu: 57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/31/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/31/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2011

Data zakończenia realizacji: 7/31/2013rysy warunki, mussoliniego, nkwd definicja, zarządzanie ryzykiem, kraków warszawska 24, czemu służą ukazywane w kulturze obrazy idealnego świata, powstanie uniwersytetu warszawskiego, muzyka 20 lecia międzywojennego, gen. kazimierz sosnkowski, ile trwała bitwa pod grunwaldem, kosmonauci na księżycu, fundacja pamięć, krajowy rejestr zabytków…

Opublikowano

RPLU.01.07.00-06-018/08-01 Orzeł Spółka Akcyjna

RPLU.01.07.00-06-018/08-01 Orzeł Spółka Akcyjna

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.07.00-06-018/08-01

Tytuł projektu: Analiza rynku i opracowanie strategii Orzeł S.A. w zakresie e-commerce.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.07.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubelski

Gmina: Głusk

Wartość ogółem: 175604.61

Wydatki kwalifikowalne: 143938

Dofinansowanie: 71969

Dofinansowanie UE: 61173.65

Nazwa beneficjenta: Orzeł Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 7132984445

Kod pocztowy: 20-388

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubelski / Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/12/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/17/2009

Data rozpoczęcia realizacji: 7/30/2008

Data zakończenia realizacji: 11/7/2008


RPLU.01.04.02-06-018/13-05 „TAYLOR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.04.02-06-018/13-05

Tytuł projektu: Uruchomienie produkcji prądu z energii słonecznej szansą na umocnienie pozycji firmy na rynku.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.04.00

Poddziałanie: RPLU.01.04.02

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat rycki

Gmina: Dęblin

Wartość ogółem: 7128240.87

Wydatki kwalifikowalne: 4998000

Dofinansowanie: 2998799.99

Dofinansowanie UE: 2548979.98

Nazwa beneficjenta: „TAYLOR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 7122775094

Kod pocztowy: 20-150

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 40 Energia odnawialna: słoneczna

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/17/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/17/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 4/2/2014

Data zakończenia realizacji: 10/30/2015


RPLU.01.06.00-06-014/09-04 PZ CORMAY Spółka Akcyjna

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.06.00-06-014/09-04

Tytuł projektu: Opracowanie formulacji i technologii produkcji odczynników hematologicznych do analizatorów 5-Diff Mythic 22. Pentra 60/80. Cell Dyn 3200/3500 oraz analizatora 3-Diff Nihon Kohden

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubelski

Gmina: Konopnica

Wartość ogółem: 231667.64

Wydatki kwalifikowalne: 193911.84

Dofinansowanie: 116347.09

Dofinansowanie UE: 98895.01

Nazwa beneficjenta: PZ CORMAY Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 1181872269

Kod pocztowy: 05-092

Miejscowość: Łomianki

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat nowodworski / Powiat warszawski zachodni

Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych)

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/11/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/11/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 1/19/2009

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012


RPLU.01.07.00-06-015/08-01 „CENTRUM DORADZTWA FINANSOWEGO” Urszula Bancerz

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.07.00-06-015/08-01

Tytuł projektu: Usługi doradcze drogą do certyfikacji systemu jakości w Centrum Finansowym

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.07.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat łukowski

Gmina: Łuków

Wartość ogółem: 27450

Wydatki kwalifikowalne: 22500

Dofinansowanie: 11250

Dofinansowanie UE: 9562.5

Nazwa beneficjenta: „CENTRUM DORADZTWA FINANSOWEGO” Urszula Bancerz

NIP beneficjenta: 8250000034

Kod pocztowy: 21-400

Miejscowość: Łuków

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat łukowski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/14/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/14/2009

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2008

Data zakończenia realizacji: 4/30/2009zulawy, powołanie wicedyrektora szkoły-podstawa prawna 2018, kino praszka, warunki geograficzne, to też, michał anioł mojżesz, imie na t, rada miejska w średniowieczu, nid mapy, na mapie zaznaczono strefę sawann i strefę stepów, osiągnięcia polaków, www zielonki pl, obrazy maryjne, kalendarium wydarzeń historycznych, krzysztof kamil baczynski pokolenie, dni księstwa brzeskiego 2019, polacy na frontach ii wojny światowej mapa, toruń kościół garnizonowy, podaj główną różnicę pomiędzy obozami koncentracyjnymi a obozami zagłady, stopnie górnicze przywileje…

Opublikowano

RPDS.05.02.00-02-018/12-04 Tauron Dystrybucja Spółka Akcyjna

RPDS.05.02.00-02-018/12-04 Tauron Dystrybucja Spółka Akcyjna

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.05.02.00-02-018/12-04

Tytuł projektu: Poprawa bezpieczeństwa zasilania na terenie województwa dolnośląskiego poprzez wyposażenie linii średniego napięcia w łączniki sterowane radiowo lub automatycznie.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.05.00.00

Działanie: RPDS.05.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat bolesławiecki

Gmina: Gromadka

Wartość ogółem: 365488.49

Wydatki kwalifikowalne: 286154.26

Dofinansowanie: 114461.7

Dofinansowanie UE: 85846.28

Nazwa beneficjenta: Tauron Dystrybucja Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 6110202860

Kod pocztowy: 31-358

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 33 Energia elektryczna

Forma prawna: spółka akcyjna – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/26/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/27/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 10/5/2012

Data zakończenia realizacji: 12/24/2014


RPDS.04.01.00-02-012/11-02 Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bolesławcu

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.04.01.00-02-012/11-02

Tytuł projektu: Doposażenie sortowni mechaniczno-ręcznej odpadów komunalnych i segregowanych w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.04.00.00

Działanie: RPDS.04.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat bolesławiecki

Gmina: Bolesławiec

Wartość ogółem: 1398750.5

Wydatki kwalifikowalne: 1137195.53

Dofinansowanie: 966616.21

Dofinansowanie UE: 966616.21

Nazwa beneficjenta: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bolesławcu

NIP beneficjenta: 6120004512

Kod pocztowy: 59-700

Miejscowość: Bolesławiec

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat bolesławiecki

Temat priorytetu: 44 Gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/23/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/25/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 12/13/2011

Data zakończenia realizacji: 4/30/2014


RPDS.04.07.00-02-027/10-03 Gmina Twardogóra

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.04.07.00-02-027/10-03

Tytuł projektu: Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna w wąwozie przy centrum oświatowo-sportowym w Twardogórze

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.04.00.00

Działanie: RPDS.04.07.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat oleśnicki

Gmina: Twardogóra

Wartość ogółem: 642832.1

Wydatki kwalifikowalne: 451808.3

Dofinansowanie: 384037.06

Dofinansowanie UE: 384037.06

Nazwa beneficjenta: Gmina Twardogóra

NIP beneficjenta: 9111001183

Kod pocztowy: 56-416

Miejscowość: Twardogóra

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat oleśnicki

Temat priorytetu: 51 Promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody (w tym NATURA 2000)

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/22/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/23/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 9/20/2012

Data zakończenia realizacji: 6/20/2014


RPDS.02.02.00-02-001/10-09 Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.02.02.00-02-001/10-09

Tytuł projektu: Dolnośląska platforma wymiany informacji o bezpieczeństwie i porządku publicznym

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.02.00.00

Działanie: RPDS.02.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wołowski

Gmina: Wołów

Wartość ogółem: 341852.78

Wydatki kwalifikowalne: 307106.04

Dofinansowanie: 261009.42

Dofinansowanie UE: 261009.42

Nazwa beneficjenta: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

NIP beneficjenta: 8960004780

Kod pocztowy: 50-040

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 11 Technologie informacyjne i komunikacyjne (dostęp. bezpieczeństwo. interoperacyjność. zapobieganie zagrożeniom. badania. innowacje. treści cyfrowe itp.)

Forma prawna: państwowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/16/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/16/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/13/2010

Data zakończenia realizacji: 8/19/2015weryfikacja podpisu elektronicznego, złota piłka zwycięzcy, lwów cmentarz orląt, uczeń otrzymał dwie podobnie wyglądające metalowe kostki, wojny ze szwedami, gierymski pomarańczarka, warszawa podczas powstania, czartoryscy, tima turner, być albo nie być 1942, zabytki finlandii, henryk v brzuchaty, wydział nauk historycznych, zdzisław pietrzyk, legia warszawa oprawy, biblioteka pedagogiczna ostrowiec, dachówka warszawa, osm zielona góra…

Opublikowano

RPLU.06.01.00-06-114/09-03 Gmina Milejów

RPLU.06.01.00-06-114/09-03 Gmina Milejów

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.06.01.00-06-114/09-03

Tytuł projektu: Budowa kanalizacji ścieków bytowo gospodarczych w Milejowie – Etap II wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.06.00.00

Działanie: RPLU.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat łęczyński

Gmina: Milejów

Wartość ogółem: 10119053.43

Wydatki kwalifikowalne: 6875237.44

Dofinansowanie: 5128927.1

Dofinansowanie UE: 5128927.1

Nazwa beneficjenta: Gmina Milejów

NIP beneficjenta: 5050042606

Kod pocztowy: 21-020

Miejscowość: Milejów

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat łęczyński

Temat priorytetu: 46 Oczyszczanie ścieków

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/6/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/7/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 2/2/2007

Data zakończenia realizacji: 7/31/2013


RPLU.05.02.00-06-163/08-03 Gmina Łęczna

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.05.02.00-06-163/08-03

Tytuł projektu: Rozbudowa sieci drogowej łączącej drogę krajową Nr 82 z drogą wojewódzką Nr 820 w Łęcznej

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.05.00.00

Działanie: RPLU.05.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat łęczyński

Gmina: Łęczna

Wartość ogółem: 3516452.83

Wydatki kwalifikowalne: 2913296.07

Dofinansowanie: 2346599.44

Dofinansowanie UE: 2346599.44

Nazwa beneficjenta: Gmina Łęczna

NIP beneficjenta: 5050017749

Kod pocztowy: 21-010

Miejscowość: Łęczna

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat łęczyński

Temat priorytetu: 23 Drogi regionalne/lokalne

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/3/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/3/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 4/29/2008

Data zakończenia realizacji: 12/31/2009


RPLU.04.01.00-06-064/09-01 Gmina Goraj

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.04.01.00-06-064/09-01

Tytuł projektu: Budowa społeczeństwa informacyjnego w Gminie Goraj poprzez upowszechnienie nowoczesnych technologii IT

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.04.00.00

Działanie: RPLU.04.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat biłgorajski

Gmina: Goraj

Wartość ogółem: 753425.96

Wydatki kwalifikowalne: 753425.96

Dofinansowanie: 640412.06

Dofinansowanie UE: 640412.06

Nazwa beneficjenta: Gmina Goraj

NIP beneficjenta: 9182085158

Kod pocztowy: 23-450

Miejscowość: Goraj

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat biłgorajski

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/3/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/3/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 6/15/2010

Data zakończenia realizacji: 12/30/2010filmy 2017 lista, straty 2 wojna światowa, walerian czuma, film o jeziorańskim, defilada wojska polskiego, zamek w lancucie, tadeusz poeta czasu wojny, szusz xxii, david engels, kora mural, neogotyk w polsce, nid mapa, siostry urszulanki zakopane, panorama siedmiogrodzka, jan jagielski, plemię indian ameryki północnej krzyżówka, wioleta komar…

Opublikowano

RPMA.01.08.00-14-002/12-05 „SECURA B.C.” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

RPMA.01.08.00-14-002/12-05 „SECURA B.C.” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.08.00-14-002/12-05

Tytuł projektu: Zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko SECURA BC w Warszawie poprzez optymalizację technologii oraz zakup i instalację urządzeń dostosowujących przedsiębiorstwo do wymogów BAT

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.08.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 2102656.94

Wydatki kwalifikowalne: 1446128

Dofinansowanie: 578451.2

Dofinansowanie UE: 491683.52

Nazwa beneficjenta: „SECURA B.C.” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 1130021840

Kod pocztowy: 04-388

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 06 Wsparcie na rzecz MŚP w zakresie promocji produktów i procesów przyjaznych dla środowiska (wdrożenie efektywnych systemów zarządzania środowiskiem. wdrożenie i stosowanie/użytkowanie technologii zapobiegania zanieczyszczeniom. wdrożenie czystych technologii do działalności produkcyjnej przedsiębiorstw)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/25/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/25/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 2/10/2012

Data zakończenia realizacji: 3/31/2014


RPMA.01.07.00-14-001/09-08 Samorząd Województwa Mazowieckiego

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.07.00-14-001/09-08

Tytuł projektu: Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego. przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.07.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat węgrowski

Gmina: Stoczek

Wartość ogółem: 462289.62

Wydatki kwalifikowalne: 460763.41

Dofinansowanie: 389114.32

Dofinansowanie UE: 389114.32

Nazwa beneficjenta: Samorząd Województwa Mazowieckiego

NIP beneficjenta: 5252087227

Kod pocztowy: 03-719

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/11/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/12/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/24/2008

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


RPMA.01.07.00-14-001/09-08 Samorząd Województwa Mazowieckiego

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.07.00-14-001/09-08

Tytuł projektu: Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego. przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.07.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat wyszkowski

Gmina: Wyszków

Wartość ogółem: 693434.43

Wydatki kwalifikowalne: 691145.12

Dofinansowanie: 583671.48

Dofinansowanie UE: 583671.48

Nazwa beneficjenta: Samorząd Województwa Mazowieckiego

NIP beneficjenta: 5252087227

Kod pocztowy: 03-719

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/11/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/12/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/24/2008

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


RPMA.01.07.00-14-001/09-08 Samorząd Województwa Mazowieckiego

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.07.00-14-001/09-08

Tytuł projektu: Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego. przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.07.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat płocki

Gmina: Bodzanów

Wartość ogółem: 297186.19

Wydatki kwalifikowalne: 296205.05

Dofinansowanie: 250144.92

Dofinansowanie UE: 250144.92

Nazwa beneficjenta: Samorząd Województwa Mazowieckiego

NIP beneficjenta: 5252087227

Kod pocztowy: 03-719

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/11/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/12/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/24/2008

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015warsztatowa cafe, państwa od a do z, dykiel bozena, w którym roku jan paweł ii został papieżem, wiesław kosakowski, centrum sztuki współczesnej znaki czasu, dziewczyny na spotkanie, tvp wilno, gdynia szkoła muzyczna, powstanie armii krajowej, dawid ogrodnik wikipedia, wojciech suchocki, prawosławne kolędy, filmy nominowane do oscara 2019, sąd pracy malbork, królewskie kopalnie soli w wieliczce, piotr tadeusz, godło federacji rosyjskiej, 1863 rok co się wydarzyło w polsce, pierwszy zdobywca mount everestu, grunwald 2019, tempo szybsze niż adagio…

Opublikowano

RPMA.01.05.00-14-594/08-01 PŁYTPOL s.c.

RPMA.01.05.00-14-594/08-01 PŁYTPOL s.c.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.05.00-14-594/08-01

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności firmy poprzez nowe inwestycje

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat wołomiński

Gmina: Radzymin

Wartość ogółem: 476719.02

Wydatki kwalifikowalne: 390753.3

Dofinansowanie: 234451.98

Dofinansowanie UE: 199284.18

Nazwa beneficjenta: PŁYTPOL s.c.

NIP beneficjenta: 1251396237

Kod pocztowy: 05-200

Miejscowość: Wołomin

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat wołomiński

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/31/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/7/2009

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2007

Data zakończenia realizacji: 12/17/2009


RPMA.01.05.00-14-541/14-03 Budownictwo Modułowe Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.05.00-14-541/14-03

Tytuł projektu: Opracowanie i wprowadzenie na rynek nowej technologii betonowych modułów budowlanych Q-Moduł

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat przysuski

Gmina: Przysucha

Wartość ogółem: 1425691.06

Wydatki kwalifikowalne: 1158097.62

Dofinansowanie: 555886.85

Dofinansowanie UE: 472503.82

Nazwa beneficjenta: Budownictwo Modułowe Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5222630187

Kod pocztowy: 05-090

Miejscowość: Raszyn

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat pruszkowski

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/8/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/8/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 9/15/2014

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015


RPMA.01.05.00-14-296/13-05 HORIZON TELECOMMUNICATION Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.05.00-14-296/13-05

Tytuł projektu: Budowa zintegrowanego systemu telekomunikacyjnego opartego na innowacyjnych rozwiązaniach.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. Radom

Gmina: M. Radom

Wartość ogółem: 1224465

Wydatki kwalifikowalne: 981000

Dofinansowanie: 415944

Dofinansowanie UE: 353552.4

Nazwa beneficjenta: HORIZON TELECOMMUNICATION Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 7792375250

Kod pocztowy: 01-042

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/26/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/26/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 5/24/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


RPMA.01.05.00-14-319/08-04 Drukarnia AGPRESS Adam Łukawski

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.05.00-14-319/08-04

Tytuł projektu: REALIZACJA NOWEJ INWESTYCJI W BRANŻY POLIGRAFICZNEJ W OBSZARZE INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII I USŁUG

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. Płock

Gmina: M. Płock

Wartość ogółem: 9678045.17

Wydatki kwalifikowalne: 7900200

Dofinansowanie: 4740120

Dofinansowanie UE: 4029102

Nazwa beneficjenta: Drukarnia AGPRESS Adam Łukawski

NIP beneficjenta: 7740007592

Kod pocztowy: 09-400

Miejscowość: Płock

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. Płock / Powiat płocki

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/20/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/23/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2011


RPMA.01.05.00-14-384/10-02 Piwa Świata Grażyna Czaplicka

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.05.00-14-384/10-02

Tytuł projektu: Inwestycje przedsiębiorstwa Piwa Świata w innowacje drogą do sukcesu

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat miński

Gmina: Sulejówek

Wartość ogółem: 1363934.7

Wydatki kwalifikowalne: 1090863.38

Dofinansowanie: 545431.69

Dofinansowanie UE: 463616.94

Nazwa beneficjenta: Piwa Świata Grażyna Czaplicka

NIP beneficjenta: 8231031708

Kod pocztowy: 05-071

Miejscowość: Sulejówek

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat miński

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/20/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/20/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2011

Data zakończenia realizacji: 3/31/2014


RPMA.01.05.00-14-212/10-05 Magdalena Mejer Nowakowska. Klaudiusz Sobieski prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą MS STEEL S.C.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.05.00-14-212/10-05

Tytuł projektu: Innowacyjny MAZOWIECKI WKRĘT- Podniesienie konkurencyjności i rozwój firmy poprzez zakup innowacyjnych urządzeń.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat płocki

Gmina: Radzanowo

Wartość ogółem: 2707791.55

Wydatki kwalifikowalne: 2121222.29

Dofinansowanie: 1060611.14

Dofinansowanie UE: 901519.46

Nazwa beneficjenta: Magdalena Mejer Nowakowska. Klaudiusz Sobieski prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą MS STEEL S.C.

NIP beneficjenta: 7743105740

Kod pocztowy: 09-410

Miejscowość: Płock

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. Płock / Powiat płocki

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/5/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/5/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 10/30/2013


RPMA.01.05.00-14-559/08-03 Krzysztof Jabłoński. Elżbieta Jabłońska prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą „GLASS DECORATOR” Spółka cywilna Krzysztof Jabłoński. Elżbieta Jabłońska

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.05.00-14-559/08-03

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności firmy CERAMI-ADIUM poprzez uruchomienie innowacyjnej linii do produkcji bezpiecznego. dekoracyjnego. laminowanego szkła z użyciem folii EVA

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 540948

Wydatki kwalifikowalne: 443400

Dofinansowanie: 221700

Dofinansowanie UE: 188445

Nazwa beneficjenta: Krzysztof Jabłoński. Elżbieta Jabłońska prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą „GLASS DECORATOR” Spółka cywilna Krzysztof Jabłoński. Elżbieta Jabłońska

NIP beneficjenta: 9521445258

Kod pocztowy: 04-421

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/19/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/16/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 3/2/2009

Data zakończenia realizacji: 7/31/2010powstanie rady jedności narodowej, miasta socjalistyczne, flekować, trzcinski, mc skłodowska, co to jest diagnoza, rada ekumeniczna, rodzaje zabytków, państwa koalicji antyhitlerowskiej, pałac na wodzie w warszawie, kultura narodowa przykłady, wyspy europejskie, muzeum techniki monachium, park miejski tarnowskie góry, ustawa o lobbingu, judie law, monografie naukowe, motyw odwagi w literaturze, komory gazowa auschwitz…

Opublikowano

RPLB.02.01.00-08-179/09-02 KIDERYS-OPTYK Dariusz Jacek Kiderys

RPLB.02.01.00-08-179/09-02 KIDERYS-OPTYK Dariusz Jacek Kiderys

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLB.02.01.00-08-179/09-02

Tytuł projektu: Stworzenie nowoczesnego Salonu Optycznego w Gubinie pod marką KIDERYS-OPTYK

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego

Oś priorytetowa: RPLB.02.00.00

Działanie: RPLB.02.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat krośnieński

Gmina: Gubin – miasto

Wartość ogółem: 1099689.39

Wydatki kwalifikowalne: 903711.1

Dofinansowanie: 451855.54

Dofinansowanie UE: 384077.2

Nazwa beneficjenta: KIDERYS-OPTYK Dariusz Jacek Kiderys

NIP beneficjenta: 9730036788

Kod pocztowy: 66-620

Miejscowość: Gubin

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat krośnieński

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/14/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/14/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 9/15/2009

Data zakończenia realizacji: 6/30/2011


RPKP.06.02.00-04-027/11-03 Gmina – miasto Grudziądz

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.06.02.00-04-027/11-03

Tytuł projektu: Renowacja Parku Miejskiego w Grudziądzu dla terenu pomiędzy ulicami Hallera. Cegielnianą i Aleją Wigury

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.06.00.00

Działanie: RPKP.06.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Grudziądz

Gmina: M. Grudziądz

Wartość ogółem: 5953172.1

Wydatki kwalifikowalne: 5443783.19

Dofinansowanie: 3266269.91

Dofinansowanie UE: 3266269.91

Nazwa beneficjenta: Gmina – miasto Grudziądz

NIP beneficjenta: 8762426842

Kod pocztowy: 86-300

Miejscowość: Grudziądz

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat brodnicki / Powiat m. Grudziądz

Temat priorytetu: 57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/4/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/7/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2010

Data zakończenia realizacji: 3/31/2015


RPLB.01.03.00-08-018/14-04 Regionalne Centrum Animacji Kultury

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLB.01.03.00-08-018/14-04

Tytuł projektu: Budowa zintegrowanego systemu e-usług dla Lubuszan w ramach portalu e-kultura Regionalnego Centrum Animacji Kultury

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego

Oś priorytetowa: RPLB.01.00.00

Działanie: RPLB.01.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Zielona Góra

Gmina: M. Zielona Góra

Wartość ogółem: 353768.89

Wydatki kwalifikowalne: 349320

Dofinansowanie: 296922

Dofinansowanie UE: 296922

Nazwa beneficjenta: Regionalne Centrum Animacji Kultury

NIP beneficjenta: 9291019806

Kod pocztowy: 65-431

Miejscowość: Zielona Góra

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Zielona Góra

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: organizacja społeczna oddzielnie nie wymieniona

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/17/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/18/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 3/20/2014

Data zakończenia realizacji: 10/31/2015


RPLB.02.01.00-08-073/09-02 GWM Plus sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLB.02.01.00-08-073/09-02

Tytuł projektu: Zwiększenie bezpieczeństwa produktu leczniczego dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii magazynowania i obrotu.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego

Oś priorytetowa: RPLB.02.00.00

Działanie: RPLB.02.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Gorzów Wielkopolski

Gmina: M. Gorzów Wielkopolski

Wartość ogółem: 1232962.16

Wydatki kwalifikowalne: 1011700.48

Dofinansowanie: 470440.72

Dofinansowanie UE: 399874.61

Nazwa beneficjenta: GWM Plus sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5993017869

Kod pocztowy: 66-400

Miejscowość: Gorzów Wlkp.

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat gorzowski / Powiat m. Gorzów Wielkopolski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/19/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/20/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2009

Data zakończenia realizacji: 10/31/2009


RPLB.01.01.00-08-019/09-05 Powiat Świebodziński

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLB.01.01.00-08-019/09-05

Tytuł projektu: Przebudowa drogi powiatowej nr 1229F na odcinku Skąpe – Łąkie

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego

Oś priorytetowa: RPLB.01.00.00

Działanie: RPLB.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat świebodziński

Gmina: Skąpe

Wartość ogółem: 5941915.39

Wydatki kwalifikowalne: 3026343.37

Dofinansowanie: 1179063.37

Dofinansowanie UE: 1179063.37

Nazwa beneficjenta: Powiat Świebodziński

NIP beneficjenta: 9271681519

Kod pocztowy: 66-200

Miejscowość: Świebodzin

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat świebodziński

Temat priorytetu: 23 Drogi regionalne/lokalne

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/29/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/29/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 10/16/2008

Data zakończenia realizacji: 6/30/2011


RPLB.02.01.00-08-133/09-03 SICH Polska Ewa Chorążkiewicz

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLB.02.01.00-08-133/09-03

Tytuł projektu: Modernizacja budynku i zakup środków trwałych celem rozbudowy pracowni reklamy

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego

Oś priorytetowa: RPLB.02.00.00

Działanie: RPLB.02.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat międzyrzecki

Gmina: Międzyrzecz

Wartość ogółem: 391345.5

Wydatki kwalifikowalne: 315575

Dofinansowanie: 135697.25

Dofinansowanie UE: 115342.66

Nazwa beneficjenta: SICH Polska Ewa Chorążkiewicz

NIP beneficjenta: 5961534544

Kod pocztowy: 66-300

Miejscowość: Międzyrzecz

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat międzyrzecki

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/19/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/19/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2009

Data zakończenia realizacji: 1/31/2011mikołaj kopernik, cmentarz lwów, filharmonia podkarpacka repertuar 2019, opactwo w staniątkach, przyczyny i rozbioru polski, świdnica kościół pokoju zwiedzanie, muzeum kielce, rok juliański, rozbiór czechosłowacji 1938, plan zarządzania kryzysowego prezentacja, parafia św andrzeja w zabrzu, palac schoena, historia dolnego śląska, iboa zaloguj…

Opublikowano

RPLB.02.01.00-08-189/09-04 Laboratorium Budowlane sp. z o.o.

RPLB.02.01.00-08-189/09-04 Laboratorium Budowlane sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLB.02.01.00-08-189/09-04

Tytuł projektu: Specjalizacja działań poprzez prowadzenie prac naukowo-badawczych i realizację nowych usług na terenie całego kraju

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego

Oś priorytetowa: RPLB.02.00.00

Działanie: RPLB.02.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Zielona Góra

Gmina: M. Zielona Góra

Wartość ogółem: 2695993.63

Wydatki kwalifikowalne: 1937696.97

Dofinansowanie: 968848.48

Dofinansowanie UE: 823521.2

Nazwa beneficjenta: Laboratorium Budowlane sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 9730514259

Kod pocztowy: 65-387

Miejscowość: Zielona Góra

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Zielona Góra

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/23/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/24/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2009

Data zakończenia realizacji: 4/22/2013


RPLB.01.01.00-08-044/09-04 Województwo Lubuskie

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLB.01.01.00-08-044/09-04

Tytuł projektu: Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 296 na odcinku Kożuchów – Żagań w m. Stypułów

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego

Oś priorytetowa: RPLB.01.00.00

Działanie: RPLB.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat nowosolski

Gmina: Kożuchów

Wartość ogółem: 7383501.93

Wydatki kwalifikowalne: 7383501.93

Dofinansowanie: 7309666.91

Dofinansowanie UE: 7309666.91

Nazwa beneficjenta: Województwo Lubuskie

NIP beneficjenta: 9730590332

Kod pocztowy: 65-057

Miejscowość: Zielona Góra

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Zielona Góra

Temat priorytetu: 23 Drogi regionalne/lokalne

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/26/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/28/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 2/15/2010

Data zakończenia realizacji: 11/22/2010


RPLB.01.03.00-08-009/12-03 Województwo Lubuskie

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLB.01.03.00-08-009/12-03

Tytuł projektu: e-Drzonków

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego

Oś priorytetowa: RPLB.01.00.00

Działanie: RPLB.01.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Zielona Góra

Gmina: M. Zielona Góra

Wartość ogółem: 6157675.21

Wydatki kwalifikowalne: 4950831

Dofinansowanie: 4208206.33

Dofinansowanie UE: 4208206.33

Nazwa beneficjenta: Województwo Lubuskie

NIP beneficjenta: 9730590332

Kod pocztowy: 65-057

Miejscowość: Zielona Góra

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Zielona Góra

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/30/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/30/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2011

Data zakończenia realizacji: 8/30/2014


RPLB.02.01.00-08-106/09-02 Firma Usługowo Produkcyjno Handlowa „ANART” Arkadiusz Cichoń

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLB.02.01.00-08-106/09-02

Tytuł projektu: Poprawa konkurencyjności F.U.P.H. Anart poprzez zakup Ekranu LED.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego

Oś priorytetowa: RPLB.02.00.00

Działanie: RPLB.02.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Gorzów Wielkopolski

Gmina: M. Gorzów Wielkopolski

Wartość ogółem: 614270

Wydatki kwalifikowalne: 503500

Dofinansowanie: 231610

Dofinansowanie UE: 196868.5

Nazwa beneficjenta: Firma Usługowo Produkcyjno Handlowa „ANART” Arkadiusz Cichoń

NIP beneficjenta: 5991025592

Kod pocztowy: 66-400

Miejscowość: Gorzów Wlkp.

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat gorzowski / Powiat m. Gorzów Wielkopolski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/13/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/14/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2009


RPLB.01.03.00-08-003/10-06 Orange Polska S.A.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLB.01.03.00-08-003/10-06

Tytuł projektu: Szerokopasmowe lubuskie – budowa sieci szkieletowo-dystrybucyjnej na terenie białych plam w województwie lubuskim

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego

Oś priorytetowa: RPLB.01.00.00

Działanie: RPLB.01.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat żagański

Gmina: Szprotawa

Wartość ogółem: 1557254.09

Wydatki kwalifikowalne: 1114309.45

Dofinansowanie: 557154.73

Dofinansowanie UE: 473581.52

Nazwa beneficjenta: Orange Polska S.A.

NIP beneficjenta: 5260250995

Kod pocztowy: 02-326

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 10 Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe)

Forma prawna: spółka akcyjna – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/30/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/30/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 12/30/2010

Data zakończenia realizacji: 8/18/2014


RPLB.01.03.00-08-011/12-05 Miasto Zielona Góra

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLB.01.03.00-08-011/12-05

Tytuł projektu: Utworzenie systemu e-usług dla mieszkańców w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego

Oś priorytetowa: RPLB.01.00.00

Działanie: RPLB.01.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Zielona Góra

Gmina: M. Zielona Góra

Wartość ogółem: 3482891.35

Wydatki kwalifikowalne: 2831618.97

Dofinansowanie: 2406876.12

Dofinansowanie UE: 2406876.12

Nazwa beneficjenta: Miasto Zielona Góra

NIP beneficjenta: 9731007458

Kod pocztowy: 65-424

Miejscowość: Zielona Góra

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Zielona Góra

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/20/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/20/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 12/28/2011

Data zakończenia realizacji: 10/31/2014


RPKP.07.01.00-04-046/11-01 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Św. Jakuba 18

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.07.01.00-04-046/11-01

Tytuł projektu: Remont dachu oraz klatki schodowej wraz z wymianą instalacji elektrycznej w kamienicy położonej przy ul. Św. Jakuba 18

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.07.00.00

Działanie: RPKP.07.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń

Gmina: M. Toruń

Wartość ogółem: 51361.57

Wydatki kwalifikowalne: 51361.57

Dofinansowanie: 31029.94

Dofinansowanie UE: 31029.94

Nazwa beneficjenta: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Św. Jakuba 18

NIP beneficjenta: 9562072469

Kod pocztowy: 87-100

Miejscowość: Toruń

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń / Powiat toruński

Temat priorytetu: 78 Infrastruktura mieszkalnictwa

Forma prawna: wspólnota mieszkaniowa

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/30/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/30/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2008

Data zakończenia realizacji: 8/21/2012


RPLB.01.03.00-08-017/14-03 Województwo Lubuskie

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLB.01.03.00-08-017/14-03

Tytuł projektu: Rozwój technologii informacyjnych oraz usług i aplikacji dla Obywateli w ramach kontynuacji Projektu e-Drzonków (w tym ubrajlowienie oraz analiza video dla sportu. medycyny sportowej oraz biomechaniki)

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego

Oś priorytetowa: RPLB.01.00.00

Działanie: RPLB.01.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Zielona Góra

Gmina: M. Zielona Góra

Wartość ogółem: 1232672.71

Wydatki kwalifikowalne: 1001525

Dofinansowanie: 851296.25

Dofinansowanie UE: 851296.25

Nazwa beneficjenta: Województwo Lubuskie

NIP beneficjenta: 9730590332

Kod pocztowy: 65-057

Miejscowość: Zielona Góra

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Zielona Góra

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/23/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/1/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 1/15/2014

Data zakończenia realizacji: 8/31/2015putin w polsce, wielonarodowa brygada w lublinie, imperium kamienia bugaj, mosci, kujony, the act obsada, opis husarza, spiskowiec krzyżówka, tpzp, stalowa wola helios, ostatni cesarz chin, zdrajca metalu tab, banialuki krzyżówka, dami sulechów…

Opublikowano

RPLU.01.06.00-06-025/11-02 Dariusz Kozak/P.H.M. POLCOMM Dariusz Kozak

RPLU.01.06.00-06-025/11-02 Dariusz Kozak/P.H.M. POLCOMM Dariusz Kozak

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.06.00-06-025/11-02

Tytuł projektu: Zakup specjalistycznego sprzętu w celu doposażenia zaplecza do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych służących opracowaniu nowych rozwiązań konstrukcyjnych pił tarczowych.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubartowski

Gmina: Lubartów

Wartość ogółem: 422405.82

Wydatki kwalifikowalne: 400000

Dofinansowanie: 240000

Dofinansowanie UE: 204000

Nazwa beneficjenta: Dariusz Kozak/P.H.M. POLCOMM Dariusz Kozak

NIP beneficjenta: 7141746099

Kod pocztowy: 21-100

Miejscowość: Chlewiska

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubartowski

Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/9/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/9/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 10/6/2011

Data zakończenia realizacji: 9/30/2012


RPLU.01.04.02-06-077/13-04 SKR Adam Bieliński

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.04.02-06-077/13-04

Tytuł projektu: Inwestycja w elektrownię słoneczną wykorzystującą innowacyjną technologię. w miejscowości Zofiówka

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.04.00

Poddziałanie: RPLU.01.04.02

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat łęczyński

Gmina: Łęczna

Wartość ogółem: 537755.53

Wydatki kwalifikowalne: 524513.2

Dofinansowanie: 367159.24

Dofinansowanie UE: 312085.35

Nazwa beneficjenta: SKR Adam Bieliński

NIP beneficjenta: 7122926558

Kod pocztowy: 20-701

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 40 Energia odnawialna: słoneczna

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/26/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/26/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015


RPLU.01.04.01-06-127/12-01 Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Baranowie

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.04.01-06-127/12-01

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku usługowego

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.04.00

Poddziałanie: RPLU.01.04.01

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat puławski

Gmina: Baranów

Wartość ogółem: 326875.26

Wydatki kwalifikowalne: 259449.04

Dofinansowanie: 181614.32

Dofinansowanie UE: 154372.17

Nazwa beneficjenta: Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Baranowie

NIP beneficjenta: 7160004387

Kod pocztowy: 24-105

Miejscowość: Baranów

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat puławski

Temat priorytetu: 43 Efektywność energetyczna. produkcja skojarzona (kogeneracja). zarządzanie energią

Forma prawna: spółdzielnia – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/4/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/4/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 9/5/2013

Data zakończenia realizacji: 2/28/2014


RPLU.01.03.00-06-207/11-01 Zakład Kamieniarski „Kalcyt” s.c Prażmo i Hawryluk

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.03.00-06-207/11-01

Tytuł projektu: Zwiększenie poziomu konkurencyjności przedsiębiorstwa „Kalcyt” s.c Prażmo i Hawryluk poprzez zakup innowacyjnych środków trwałych.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 2079157.9

Wydatki kwalifikowalne: 1871489.4

Dofinansowanie: 935744.7

Dofinansowanie UE: 795382.99

Nazwa beneficjenta: Zakład Kamieniarski „Kalcyt” s.c Prażmo i Hawryluk

NIP beneficjenta: 9462364830

Kod pocztowy: 20-385

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/6/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/6/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015knauf pl, rybałci, rękopis znaleziony w saragossie obsada, bilet lotniczy wzór pdf, bydgoszcz dworzec pkp, 1830 rok co się wydarzyło, program dotacyjny niepodległa, opóźnia wykonanie jakiejś pracy krzyżówka, polska podczas i wojny światowej, elbląg historia, parafia dobrego pasterza w węgorzewie, jan xxiii papież, wawrzecki córka, potop szwedzki data, wiadomości, obudowa śmietnika obi…

Opublikowano

RPLU.01.07.00-06-003/09-00 Orzeł Spółka Akcyjna

RPLU.01.07.00-06-003/09-00 Orzeł Spółka Akcyjna

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.07.00-06-003/09-00

Tytuł projektu: Zakup specjalistycznych usług doradczych mających na celu pozyskanie zewnętrznego finansowania inwestycji zaplanowanej przez Orzeł S.A.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.07.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubelski

Gmina: Głusk

Wartość ogółem: 346480

Wydatki kwalifikowalne: 284000

Dofinansowanie: 142000

Dofinansowanie UE: 120700

Nazwa beneficjenta: Orzeł Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 7132984445

Kod pocztowy: 20-388

Miejscowość: Ćmiłów

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubelski / Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/22/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/22/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 7/20/2009

Data zakończenia realizacji: 7/25/2010


RPLU.01.07.00-06-003/09-00 Orzeł Spółka Akcyjna

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.07.00-06-003/09-00

Tytuł projektu: Zakup specjalistycznych usług doradczych mających na celu pozyskanie zewnętrznego finansowania inwestycji zaplanowanej przez Orzeł S.A.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.07.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubelski

Gmina: Głusk

Wartość ogółem: 346480

Wydatki kwalifikowalne: 284000

Dofinansowanie: 142000

Dofinansowanie UE: 120700

Nazwa beneficjenta: Orzeł Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 7132984445

Kod pocztowy: 20-388

Miejscowość: Ćmiłów

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubelski / Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/22/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/22/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 7/20/2009

Data zakończenia realizacji: 7/25/2010


RPLU.01.03.00-06-103/08-02 KOMANDOR Lublin Spółka Akcyjna

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.03.00-06-103/08-02

Tytuł projektu: Wdrożenie zintegrowanego systemu projektowania i wytwarzania (CAD/CAM) elementów mebli w KOMANDOR Lublin S.A.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 749634.02

Wydatki kwalifikowalne: 670424

Dofinansowanie: 398902.28

Dofinansowanie UE: 339066.93

Nazwa beneficjenta: KOMANDOR Lublin Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 9462229316

Kod pocztowy: 20-445

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka akcyjna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/7/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/8/2009

Data rozpoczęcia realizacji: 2/12/2009

Data zakończenia realizacji: 7/29/2009


RPLU.01.07.00-06-001/08-02 Orzeł Spółka Akcyjna

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.07.00-06-001/08-02

Tytuł projektu: Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000 w Orzeł S.A.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.07.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubelski

Gmina: Głusk

Wartość ogółem: 32452

Wydatki kwalifikowalne: 21000

Dofinansowanie: 10500

Dofinansowanie UE: 8925

Nazwa beneficjenta: Orzeł Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 7132984445

Kod pocztowy: 20-388

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubelski / Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/25/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/25/2009

Data rozpoczęcia realizacji: 7/7/2008

Data zakończenia realizacji: 9/30/2008


RPLU.01.05.00-06-208/10-01 „PARK” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.05.00-06-208/10-01

Tytuł projektu: Wdrożenie nowego produktu turystycznego w postaci krytego basenu rekreacyjnego przez Hotel Artis

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat zamojski

Gmina: Zamość

Wartość ogółem: 3202102.89

Wydatki kwalifikowalne: 2508010.15

Dofinansowanie: 999442.04

Dofinansowanie UE: 849525.73

Nazwa beneficjenta: „PARK” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 9222700458

Kod pocztowy: 22-400

Miejscowość: Sitaniec

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Zamość / Powiat zamojski

Temat priorytetu: 57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/12/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/12/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 7/20/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012rozbiory polski mapa konturowa do wydruku, wlazł kotek, vidkun, stroje nigerii na mundial, koło fortuny izabela chrzan, broń rycerza, okupowana polska notatka, punkty bazowe wum, parafia kozuchow, kl auschwitz birkenau, krzysztof wawrzyniak beata fido, nie, nie, noga ssaka bez kopyt, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, na co zmarla agnieszka kotulanka, zatapianie siatki wewnatrz, wpisy na dyplomy szkolne, synagoga co to, grodno miasto…