Opublikowano

RPLU.01.05.00-06-093/09-04 Graf-Marina s.c. Agata Augustyniak. Mirosław Augustyniak

RPLU.01.05.00-06-093/09-04 Graf-Marina s.c. Agata Augustyniak. Mirosław Augustyniak

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.05.00-06-093/09-04

Tytuł projektu: Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa turystycznego Graf-Marina poprzez wdrożenie lepszej jakości kompleksowej usługi cateringowej

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 1112995.56

Wydatki kwalifikowalne: 860354.05

Dofinansowanie: 602247.82

Dofinansowanie UE: 511910.64

Nazwa beneficjenta: Graf-Marina s.c. Agata Augustyniak. Mirosław Augustyniak

NIP beneficjenta: 9461812858

Kod pocztowy: 20-950

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/28/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/28/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 12/15/2009

Data zakończenia realizacji: 11/30/2010


RPLU.01.05.00-06-012/10-04 AG-GAZ Adam Głowienka

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.05.00-06-012/10-04

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności turystycznej regionu. poprzez wprowadzenie zróżnicowanej oferty noclegowo-gastronomiczno-rekreacyjnej

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat rycki

Gmina: Dęblin

Wartość ogółem: 2394910.81

Wydatki kwalifikowalne: 1895314.79

Dofinansowanie: 972296.47

Dofinansowanie UE: 826451.99

Nazwa beneficjenta: AG-GAZ Adam Głowienka

NIP beneficjenta: 7162163492

Kod pocztowy: 08-530

Miejscowość: Dęblin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat rycki

Temat priorytetu: 57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/19/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/19/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 6/22/2010

Data zakończenia realizacji: 8/30/2012nysa kościoły, film kurier pasikowski, co to jest plebiscyt, auschwit, beck wikipedia, szymon datner, zamek eltz, eugeniusz haneman, arkady fiedler muzeum, struktura zatrudnienia w województwach, mój niemandsland, maria moczydłowska, graficzna mapa wyników, muzem narodowe…

Opublikowano

RPLB.02.02.00-08-112/09-04 Bank Spółdzielczy w Trzebielu

RPLB.02.02.00-08-112/09-04 Bank Spółdzielczy w Trzebielu

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLB.02.02.00-08-112/09-04

Tytuł projektu: Dywersyfikacja oferty banku poprzez wprowadzenie kompleksowych rozwiązań informatycznych

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego

Oś priorytetowa: RPLB.02.00.00

Działanie: RPLB.02.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat żarski

Gmina: Lubsko

Wartość ogółem: 53540.84

Wydatki kwalifikowalne: 52991.38

Dofinansowanie: 23793.13

Dofinansowanie UE: 20224.16

Nazwa beneficjenta: Bank Spółdzielczy w Trzebielu

NIP beneficjenta: 9280004882

Kod pocztowy: 68-200

Miejscowość: Żary

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat żarski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółdzielnia – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/24/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/25/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 7/15/2009

Data zakończenia realizacji: 6/30/2010


RPLB.01.01.00-08-039/09-03 Miasto Zielona Góra

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLB.01.01.00-08-039/09-03

Tytuł projektu: Poprawa jakości i konkurencyjności transportu miejskiego w Zielonej Górze – etap II

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego

Oś priorytetowa: RPLB.01.00.00

Działanie: RPLB.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Zielona Góra

Gmina: M. Zielona Góra

Wartość ogółem: 16019487.8

Wydatki kwalifikowalne: 12100000

Dofinansowanie: 6050000

Dofinansowanie UE: 6050000

Nazwa beneficjenta: Miasto Zielona Góra

NIP beneficjenta: 9731007458

Kod pocztowy: 65-424

Miejscowość: Zielona Góra

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Zielona Góra

Temat priorytetu: 25 Transport miejski

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/4/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/5/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 7/10/2009

Data zakończenia realizacji: 9/30/2012


RPLB.01.03.00-08-018/14-04 Regionalne Centrum Animacji Kultury

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLB.01.03.00-08-018/14-04

Tytuł projektu: Budowa zintegrowanego systemu e-usług dla Lubuszan w ramach portalu e-kultura Regionalnego Centrum Animacji Kultury

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego

Oś priorytetowa: RPLB.01.00.00

Działanie: RPLB.01.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Zielona Góra

Gmina: M. Zielona Góra

Wartość ogółem: 353768.89

Wydatki kwalifikowalne: 349320

Dofinansowanie: 296922

Dofinansowanie UE: 296922

Nazwa beneficjenta: Regionalne Centrum Animacji Kultury

NIP beneficjenta: 9291019806

Kod pocztowy: 65-431

Miejscowość: Zielona Góra

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Zielona Góra

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: organizacja społeczna oddzielnie nie wymieniona

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/17/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/18/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 3/20/2014

Data zakończenia realizacji: 10/31/2015


RPLB.02.01.00-08-177/08-04 Tomasz Czapiński Praktyka Stomatologiczna

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLB.02.01.00-08-177/08-04

Tytuł projektu: Poprawa konkurencyjności firmy Tomasz Czapiński Praktyka Stomatologiczna na rynku usług stomatologicznych poprzez zakup innowacyjnych urządzeń

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego

Oś priorytetowa: RPLB.02.00.00

Działanie: RPLB.02.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Zielona Góra

Gmina: M. Zielona Góra

Wartość ogółem: 213355.8

Wydatki kwalifikowalne: 196121.87

Dofinansowanie: 98060.93

Dofinansowanie UE: 83351.79

Nazwa beneficjenta: Tomasz Czapiński Praktyka Stomatologiczna

NIP beneficjenta: 9291430140

Kod pocztowy: 65-245

Miejscowość: Zielona Góra

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Zielona Góra

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/27/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/30/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 5/20/2009

Data zakończenia realizacji: 1/20/2010


RPLB.01.03.00-08-003/10-06 Orange Polska S.A.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLB.01.03.00-08-003/10-06

Tytuł projektu: Szerokopasmowe lubuskie – budowa sieci szkieletowo-dystrybucyjnej na terenie białych plam w województwie lubuskim

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego

Oś priorytetowa: RPLB.01.00.00

Działanie: RPLB.01.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat międzyrzecki

Gmina: Międzyrzecz

Wartość ogółem: 2180155.72

Wydatki kwalifikowalne: 1560033.23

Dofinansowanie: 780016.62

Dofinansowanie UE: 663014.12

Nazwa beneficjenta: Orange Polska S.A.

NIP beneficjenta: 5260250995

Kod pocztowy: 02-326

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 10 Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe)

Forma prawna: spółka akcyjna – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/30/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/30/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 12/30/2010

Data zakończenia realizacji: 8/18/2014jak narysować dłoń trzymającą, władysława broniewskiego, muzeum kantora, gwara warmińska, krótki film o agresji, nałkowskiej, andrzej patrycy nidecki, toskania we wrześniu, narodowe muzeum techniki, virtus et fraternitas, malarstwo flamandzkie, księżycowe światło krzyżówka, rocznice w 2015, 1967, kamerdyner definicja, przesłanie od przybyszów z kosmosu pdf, największe organizacje pozarządowe w polsce, jan rulewski żona, dekrety 2019…

Opublikowano

RPKP.03.01.00-04-064/10-01 Powiat Toruński

RPKP.03.01.00-04-064/10-01 Powiat Toruński

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.03.01.00-04-064/10-01

Tytuł projektu: Adaptacja pomieszczeń budynku warsztatowego na pracownie spawalnictwa z zapleczem szkoleniowym i socjalnym

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.03.00.00

Działanie: RPKP.03.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat toruński

Gmina: Lubicz

Wartość ogółem: 730799.97

Wydatki kwalifikowalne: 703000.52

Dofinansowanie: 456950.32

Dofinansowanie UE: 456950.32

Nazwa beneficjenta: Powiat Toruński

NIP beneficjenta: 9562086885

Kod pocztowy: 87-100

Miejscowość: Toruń

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń / Powiat toruński

Temat priorytetu: 75 Infrastruktura systemu oświaty

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/14/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/15/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2010

Data zakończenia realizacji: 3/31/2012


RPKP.01.02.00-04-002/14-03 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.01.02.00-04-002/14-03

Tytuł projektu: Poprawa jakości świadczonych usług transportu publicznego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. we Włocławku poprzez zakup nowych autobusów

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.01.00.00

Działanie: RPKP.01.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Włocławek

Gmina: M. Włocławek

Wartość ogółem: 4818136.61

Wydatki kwalifikowalne: 3889001.3

Dofinansowanie: 3305651.1

Dofinansowanie UE: 3305651.1

Nazwa beneficjenta: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 8880203371

Kod pocztowy: 87-800

Miejscowość: Młocławek

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Włocławek

Temat priorytetu: 25 Transport miejski

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/2/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/2/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/20151 rozbiór polski ziemie utracone, kino radomsko repertuar, bazylika św mikołaja w bochni, spichlerz polskiego rocka jarocin, kopiec kosciuszki kraków, język litewski nauka, ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych, balladyna władza, legiony józefa piłsudskiego, szelążek, jednomyślnie, film wierna rzeka, muzeum jp ii wadowice, andrzej nowak uj, krajowy punkt kontaktowy, józef malarz batalista, ossolineum praca…

Opublikowano

RPKP.05.05.00-04-064/13-01 ..Sempre Maszyny i Urzadzenia” Sp. z. o.o.

RPKP.05.05.00-04-064/13-01 ..Sempre Maszyny i Urzadzenia” Sp. z. o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.05.05.00-04-064/13-01

Tytuł projektu: Prezentacja oferty handlowej i promocyjnej firmy ..SEMPRE Maszyny i Urządzenia” Sp.z o.o. poprzez udział na targach DREMA 2014 w Poznaniu.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.05.00.00

Działanie: RPKP.05.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń

Gmina: M. Toruń

Wartość ogółem: 183586.98

Wydatki kwalifikowalne: 100852

Dofinansowanie: 59694.29

Dofinansowanie UE: 50740.14

Nazwa beneficjenta: ..Sempre Maszyny i Urzadzenia” Sp. z. o.o.

NIP beneficjenta: 9562297286

Kod pocztowy: 87-100

Miejscowość: Toruń

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń / Powiat toruński

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/26/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/26/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2013

Data zakończenia realizacji: 10/31/2014


RPKP.05.05.00-04-007/12-02 Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.05.05.00-04-007/12-02

Tytuł projektu: Promocja marki ..Województwo Kujawsko-Pomorskie” poprzez sport

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.05.00.00

Działanie: RPKP.05.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat lipnowski

Gmina: Dobrzyń nad Wisłą

Wartość ogółem: 217659.18

Wydatki kwalifikowalne: 214119.18

Dofinansowanie: 211977.98

Dofinansowanie UE: 211977.98

Nazwa beneficjenta: Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

NIP beneficjenta: 9561969536

Kod pocztowy: 87-100

Miejscowość: Toruń

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń / Powiat toruński

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/25/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/2/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013maroko msz, książka definicja, żuławy wiślane jak powstały, gus baza firm, muzeum hauptmanna, kociniak, kościół pokoju świdnica zwiedzanie, heo herbert, szef pe, skrzynia na zaprawę murarską krzyżówka, o. maciej zięba, zjawiska współczesnej kultury, bilioteka uj, lista pasażerów stefan batory, kościół jezusowy cieszyn, ciechocinek warzelnia soli, wiadomości, deklaracja wolności i solidarności…

Opublikowano

RPLU.01.05.00-06-015/10-04 Przedsiębiorstwo Budowlane Handlu i Usług „R-BUD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

RPLU.01.05.00-06-015/10-04 Przedsiębiorstwo Budowlane Handlu i Usług „R-BUD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.05.00-06-015/10-04

Tytuł projektu: „Rozbudowa. przebudowa oraz podwyższenie standardu budynku hotelowo-gastronomicznego hotelu Capitol w Białej Podlaskiej”

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Biała Podlaska

Gmina: M. Biała Podlaska

Wartość ogółem: 1211404.76

Wydatki kwalifikowalne: 985905.4

Dofinansowanie: 492952.69

Dofinansowanie UE: 419009.77

Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Budowlane Handlu i Usług „R-BUD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5371000103

Kod pocztowy: 21-500

Miejscowość: Biała Podlaska

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat bialski / Powiat m. Biała Podlaska

Temat priorytetu: 57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/13/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/21/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 6/22/2010

Data zakończenia realizacji: 3/29/2012


RPLU.01.04.01-06-107/12-00 ENERGOREMONT Przedsiębiorstwo Wdrażania Nowych Technologii Remontowych Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.04.01-06-107/12-00

Tytuł projektu: Instalacja wentylacji z odzyskiem ciepła w hali montażowej wymienników

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.04.00

Poddziałanie: RPLU.01.04.01

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat krasnostawski

Gmina: Krasnystaw – miasto

Wartość ogółem: 485173.5

Wydatki kwalifikowalne: 394450

Dofinansowanie: 195962.76

Dofinansowanie UE: 166568.34

Nazwa beneficjenta: ENERGOREMONT Przedsiębiorstwo Wdrażania Nowych Technologii Remontowych Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 7120157802

Kod pocztowy: 22-300

Miejscowość: Krasnystaw

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat krasnostawski

Temat priorytetu: 06 Wsparcie na rzecz MŚP w zakresie promocji produktów i procesów przyjaznych dla środowiska (wdrożenie efektywnych systemów zarządzania środowiskiem. wdrożenie i stosowanie/użytkowanie technologii zapobiegania zanieczyszczeniom. wdrożenie czystych technologii do działalności produkcyjnej przedsiębiorstw)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/4/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/4/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


RPLU.01.02.00-06-497/10-01 Małgorzata Ziętek-Żerdzicka Biuro Rachunkowo-Podatkowe

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.02.00-06-497/10-01

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań informatyczno – komunikacyjnych w obsłudze klientów. zakup środków trwałych oraz remont pomieszczeń.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 408711.36

Wydatki kwalifikowalne: 294591.64

Dofinansowanie: 206214.13

Dofinansowanie UE: 175282

Nazwa beneficjenta: Małgorzata Ziętek-Żerdzicka Biuro Rachunkowo-Podatkowe

NIP beneficjenta: 9460001454

Kod pocztowy: 20-015

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/10/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/10/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 6/29/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2011


RPLU.01.04.01-06-123/12-00 Anna Ochnik / Del-art Anna i Mieczysław Ochnik spółka jawna

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.04.01-06-123/12-00

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku firmy Del-art Anna i Mieczysław Ochnik sp. jawna w celu zmniejszenia zużycia energii cieplnej

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.04.00

Poddziałanie: RPLU.01.04.01

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 290980

Wydatki kwalifikowalne: 229950.47

Dofinansowanie: 160965.31

Dofinansowanie UE: 136820.5

Nazwa beneficjenta: Anna Ochnik / Del-art Anna i Mieczysław Ochnik spółka jawna

NIP beneficjenta: 7120162499

Kod pocztowy: 20-250

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 43 Efektywność energetyczna. produkcja skojarzona (kogeneracja). zarządzanie energią

Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/20/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/20/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2013

Data zakończenia realizacji: 10/27/2014


RPLU.01.02.00-06-286/10-00 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MAPA” Karol Juściński

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.02.00-06-286/10-00

Tytuł projektu: Dywersyfikacja oferty firmy poprzez wprowadzenie innowacyjnych usług.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat zamojski

Gmina: Zamość

Wartość ogółem: 203656.73

Wydatki kwalifikowalne: 165237

Dofinansowanie: 115665.9

Dofinansowanie UE: 98316.01

Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MAPA” Karol Juściński

NIP beneficjenta: 9222348323

Kod pocztowy: 22-400

Miejscowość: Zamość

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Zamość / Powiat zamojski

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/10/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/10/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 11/15/2010

Data zakończenia realizacji: 4/30/2011


RPLU.01.04.02-06-003/13-05 SUNAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.04.02-06-003/13-05

Tytuł projektu: Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW w miejscowości Krzywda

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.04.00

Poddziałanie: RPLU.01.04.02

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat łukowski

Gmina: Krzywda

Wartość ogółem: 5839638.04

Wydatki kwalifikowalne: 4644540

Dofinansowanie: 2786723.99

Dofinansowanie UE: 2368715.39

Nazwa beneficjenta: SUNAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 1132857637

Kod pocztowy: 03-946

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 40 Energia odnawialna: słoneczna

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/19/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/19/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015powstanie styczniowe rok, toskania we wrześniu, zbigniew piasecki, dżem rysiek riedel, żyła wodna krzyżówka, pianiści, www znamysie pl, dawna łódź, the first news, seroczyńska łyżwiarka, muzealna kolekcja dzieł sztuki, westerwelle, lutkiewicz modlitwa, edukacja narodowa, pauliną andrzejewską, cyganie a romowie, dzienniki ustaw 2018, znaczenie wydarzeń czerwcowych w poznaniu w 1956 roku, ostatni partyzant, elżbieta i wielka, archeolodzy prowadzący wykopaliska natrafili na prehistoryczne narzędzia drewniane, andrzej bulanda, wojna w wandei, muzeum motoryzacji kraków…

Opublikowano

RPLU.01.03.00-06-323/11-00 Zakład Instalacyjno-Budowlany Eugeniusz Zalewski

RPLU.01.03.00-06-323/11-00 Zakład Instalacyjno-Budowlany Eugeniusz Zalewski

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.03.00-06-323/11-00

Tytuł projektu: Zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnej w celu rozbudowy oferty usługowej oraz poprawy konkurencyjności firmy.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat łukowski

Gmina: Łuków – miasto

Wartość ogółem: 1647025.79

Wydatki kwalifikowalne: 1337235.36

Dofinansowanie: 802341.21

Dofinansowanie UE: 681990.02

Nazwa beneficjenta: Zakład Instalacyjno-Budowlany Eugeniusz Zalewski

NIP beneficjenta: 8251436733

Kod pocztowy: 21-400

Miejscowość: Łuków

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat łukowski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/17/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/17/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


RPLU.01.03.00-06-234/11-02 POL-KRES EDWOOD Daniel Tomaszuk

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.03.00-06-234/11-02

Tytuł projektu: „Wzrost konkurencyjności firmy POL-KRES EDWOOD poprzez zakup innowacyjnych maszyn i urządzeń oraz uruchomienie produkcji nowych wyrobów”

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Biała Podlaska

Gmina: M. Biała Podlaska

Wartość ogółem: 3317981.58

Wydatki kwalifikowalne: 2340000

Dofinansowanie: 982800

Dofinansowanie UE: 835380

Nazwa beneficjenta: POL-KRES EDWOOD Daniel Tomaszuk

NIP beneficjenta: 5372010871

Kod pocztowy: 21-500

Miejscowość: Biała Podlaska

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat bialski / Powiat m. Biała Podlaska

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/11/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/11/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 10/8/2012

Data zakończenia realizacji: 9/30/2014


RPLU.01.03.00-06-231/08-01 Ryszard Iwanicki LUBELSKIE CENTRUM MAŁYCH ZWIERZĄT

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.03.00-06-231/08-01

Tytuł projektu: Nowoczesne metody profilaktyki. diagnostyki i leczenia małych zwierząt – inwestycja w wyposażenie kliniki.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 387970

Wydatki kwalifikowalne: 292622.96

Dofinansowanie: 157109.25

Dofinansowanie UE: 133542.85

Nazwa beneficjenta: Ryszard Iwanicki LUBELSKIE CENTRUM MAŁYCH ZWIERZĄT

NIP beneficjenta: 7121004383

Kod pocztowy: 20-151

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/14/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/19/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2008

Data zakończenia realizacji: 12/30/2010


RPLU.01.03.00-06-147/13-00 GLUETECHNIKA Krzysztof Jagielski

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.03.00-06-147/13-00

Tytuł projektu: Unowocześnienie oferty firmy GLUETECHNIKA Krzysztof Jagielski poprzez innowacyjne zmiany w przedsiębiorstwie

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat rycki

Gmina: Dęblin

Wartość ogółem: 1228976.64

Wydatki kwalifikowalne: 997264

Dofinansowanie: 498632

Dofinansowanie UE: 423837.2

Nazwa beneficjenta: GLUETECHNIKA Krzysztof Jagielski

NIP beneficjenta: 7161385670

Kod pocztowy: 08-530

Miejscowość: Dęblin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat rycki

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/18/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/18/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/15/2015


RPLU.01.03.00-06-192/09-04 Jaroszek Stanisław Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „ELEKTROPAKS”

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.03.00-06-192/09-04

Tytuł projektu: Wzmocnienie potencjału maszynowego. technologicznego i kadrowego w celu zwiększenia konkurencyjności ELEKTROPAKS na rynku krajowym

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat łęczyński

Gmina: Łęczna

Wartość ogółem: 4055828.58

Wydatki kwalifikowalne: 3353000

Dofinansowanie: 1999729.2

Dofinansowanie UE: 1699769.82

Nazwa beneficjenta: Jaroszek Stanisław Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „ELEKTROPAKS”

NIP beneficjenta: 7130200994

Kod pocztowy: 21-010

Miejscowość: Łuszczów-Kolonia

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat łęczyński

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/3/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/3/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2010

Data zakończenia realizacji: 3/31/2012


RPLU.01.03.00-06-197/13-03 SPOŁEM Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Radzyniu Podlaskim

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.03.00-06-197/13-03

Tytuł projektu: Zwiększenie mocy produkcyjnych i rozszerzenie asortymentu oferowanych produktów szansą na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku regionalnym.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat radzyński

Gmina: Radzyń Podlaski – miasto

Wartość ogółem: 230648.26

Wydatki kwalifikowalne: 187518.91

Dofinansowanie: 93759.45

Dofinansowanie UE: 79695.53

Nazwa beneficjenta: SPOŁEM Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Radzyniu Podlaskim

NIP beneficjenta: 5380002490

Kod pocztowy: 21-300

Miejscowość: Radzyń Podlaski

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat radzyński

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółdzielnia – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/26/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/26/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 2/12/2013

Data zakończenia realizacji: 11/30/2014


RPLU.01.03.00-06-111/09-00 „MARCMED” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.03.00-06-111/09-00

Tytuł projektu: Rozwój przedsiębiorstwa MARCMED Sp. z o.o. poprzez zakup innowacyjnych maszyn: tabletkarki i kartoniarki

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 1905647.9

Wydatki kwalifikowalne: 1900549.56

Dofinansowanie: 1140329.73

Dofinansowanie UE: 969280.27

Nazwa beneficjenta: „MARCMED” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 7120101115

Kod pocztowy: 20-453

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/14/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/14/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 11/12/2012


RPLU.01.03.00-06-001/13-00 „AUTO-SERVICE” S.C. „WAROWNY” Warowny Waldemar Warowny Ryszard

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.03.00-06-001/13-00

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności na rynku krajowym poprzez wprowadzenie nowych usług. ICT oraz innowacyjności

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat rycki

Gmina: Ryki

Wartość ogółem: 1749104.28

Wydatki kwalifikowalne: 1420439.99

Dofinansowanie: 710219.99

Dofinansowanie UE: 603686.99

Nazwa beneficjenta: „AUTO-SERVICE” S.C. „WAROWNY” Warowny Waldemar Warowny Ryszard

NIP beneficjenta: 7161005667

Kod pocztowy: 08-500

Miejscowość: Dąbia Stara

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat rycki

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/11/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/11/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 1/18/2013

Data zakończenia realizacji: 9/15/2014dzień niepodległości izraela, świadczy, nadzór budowlany rzeszów, prusacy a niemcy, ustawa o kulturze, ernst barlach mściciel, stefan sieńko, agnieszka magdziak miszewska, architektura ceglana, obraz martwej natury, wolin festiwal, street art doping, obrzędy słowian, post w wielki piatek, miejsce abdykacji mikołaja ii, pokój jest rzeczą cenną i pożądaną, motyw ruin…

Opublikowano

RPMA.02.01.00-14-001/10-05 Samorząd Województwa Mazowieckiego

RPMA.02.01.00-14-001/10-05 Samorząd Województwa Mazowieckiego

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.02.01.00-14-001/10-05

Tytuł projektu: Internet Dla Mazowsza

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.02.00.00

Działanie: RPMA.02.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat węgrowski

Gmina: Korytnica

Wartość ogółem: 1397506.26

Wydatki kwalifikowalne: 1137147.24

Dofinansowanie: 1112471.15

Dofinansowanie UE: 966575.16

Nazwa beneficjenta: Samorząd Województwa Mazowieckiego

NIP beneficjenta: 5252087227

Kod pocztowy: 03-719

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 10 Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe)

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/16/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/17/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 12/31/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


RPMA.01.07.00-14-073/12-02 VIPERA COSMETICS – RYSZARD WRZESIŃSKI

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.07.00-14-073/12-02

Tytuł projektu: Rozwój oraz promocja firmy VIPERA na rynkach zagranicznych

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.07.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat piaseczyński

Gmina: Piaseczno

Wartość ogółem: 191710.54

Wydatki kwalifikowalne: 151918.44

Dofinansowanie: 75959.22

Dofinansowanie UE: 64565.33

Nazwa beneficjenta: VIPERA COSMETICS – RYSZARD WRZESIŃSKI

NIP beneficjenta: 1230009927

Kod pocztowy: 05-500

Miejscowość: Piaseczno

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat piaseczyński / Powiat sochaczewski

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/9/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/9/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 2/10/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2013cytadela modlin, zaczarowana dorożka gałczyński, maksymilian kolbe rysunek, strzemiński powidoki, kościół św augustyna nowolipki, mieszkaniec grodu nad bzurą, szkoła biesal, ludowe, teatr powszechny łódx, unizm w malarstwie, stan wojenny konstytucja, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ustawa, ale kino darmowe filmy, praca warszawa ochrona, znaki powstania warszawskiego, etapy edukacyjne 2018, biznes w kraju dziadów pdf…

Opublikowano

RPDS.09.01.00-02-013/09-06 Gmina Miejska Bolesławiec

RPDS.09.01.00-02-013/09-06 Gmina Miejska Bolesławiec

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.09.01.00-02-013/09-06

Tytuł projektu: Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.09.00.00

Działanie: RPDS.09.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat bolesławiecki

Gmina: Bolesławiec – miasto

Wartość ogółem: 19248681.36

Wydatki kwalifikowalne: 9436835.27

Dofinansowanie: 6605784.69

Dofinansowanie UE: 6605784.69

Nazwa beneficjenta: Gmina Miejska Bolesławiec

NIP beneficjenta: 6121636326

Kod pocztowy: 59-700

Miejscowość: Bolesławiec

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat bolesławiecki

Temat priorytetu: 61 Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/21/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/25/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 8/27/2009

Data zakończenia realizacji: 3/13/2015


RPDS.06.05.00-02-012/10-02 Legnickie Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego w Legnicy

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.06.05.00-02-012/10-02

Tytuł projektu: Legnickie Lato Kulturalne na szlaku Via Regia

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.06.00.00

Działanie: RPDS.06.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Legnica

Gmina: M. Legnica

Wartość ogółem: 606886.43

Wydatki kwalifikowalne: 424831.16

Dofinansowanie: 297339.33

Dofinansowanie UE: 297339.33

Nazwa beneficjenta: Legnickie Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego w Legnicy

NIP beneficjenta: 6911005560

Kod pocztowy: 59-220

Miejscowość: Legnica

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat legnicki / Powiat m. Legnica

Temat priorytetu: 55 Promowanie walorów przyrodniczych

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/21/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/23/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 7/14/2010

Data zakończenia realizacji: 10/20/2010


RPDS.06.05.00-02-009/12-03 Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.06.05.00-02-009/12-03

Tytuł projektu: Mobilne Centrum Monitoringu – bezpieczeństwo we właściwym miejscu i czasie

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.06.00.00

Działanie: RPDS.06.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat kłodzki

Gmina: Kłodzko – miasto

Wartość ogółem: 43098.31

Wydatki kwalifikowalne: 38459.94

Dofinansowanie: 26921.96

Dofinansowanie UE: 26921.96

Nazwa beneficjenta: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

NIP beneficjenta: 8960004780

Kod pocztowy: 50-040

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 11 Technologie informacyjne i komunikacyjne (dostęp. bezpieczeństwo. interoperacyjność. zapobieganie zagrożeniom. badania. innowacje. treści cyfrowe itp.)

Forma prawna: państwowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/18/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/24/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 6/21/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2013


RPDS.07.02.00-02-034/08-01 Powiat Średzki

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.07.02.00-02-034/08-01

Tytuł projektu: Modernizacja (przebudowa) Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Środzie Śląskiej

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.07.00.00

Działanie: RPDS.07.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat średzki

Gmina: Środa Śląska

Wartość ogółem: 1477643.64

Wydatki kwalifikowalne: 1386864.08

Dofinansowanie: 838081.97

Dofinansowanie UE: 838081.97

Nazwa beneficjenta: Powiat Średzki

NIP beneficjenta: 9131529763

Kod pocztowy: 55-300

Miejscowość: Środa Śląska

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat średzki

Temat priorytetu: 75 Infrastruktura systemu oświaty

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/10/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/16/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 11/18/2008

Data zakończenia realizacji: 10/28/2011


RPDS.07.02.00-02-016/09-04 Województwo Dolnośląskie

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.07.02.00-02-016/09-04

Tytuł projektu: Pracownia przyrodnicza w każdej gminie

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.07.00.00

Działanie: RPDS.07.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat średzki

Gmina: Udanin

Wartość ogółem: 155000.24

Wydatki kwalifikowalne: 155000.24

Dofinansowanie: 124449.69

Dofinansowanie UE: 124449.69

Nazwa beneficjenta: Województwo Dolnośląskie

NIP beneficjenta: 8992233911

Kod pocztowy: 50-411

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 75 Infrastruktura systemu oświaty

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/4/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/4/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 10/13/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2010


RPDS.08.01.00-02-008/08-02 Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne Medicus Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.08.01.00-02-008/08-02

Tytuł projektu: Teleradiologia. Wdrożenie pośredniej radiografii cyfrowej oraz kompleksowego systemu informatycznego w CDT ..Medicus”

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.08.00.00

Działanie: RPDS.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat lubiński

Gmina: Lubin

Wartość ogółem: 1245823.87

Wydatki kwalifikowalne: 1245823.87

Dofinansowanie: 1048485.37

Dofinansowanie UE: 1048485.37

Nazwa beneficjenta: Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne Medicus Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 6920001691

Kod pocztowy: 59-300

Miejscowość: Lubin

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat lubiński

Temat priorytetu: 11 Technologie informacyjne i komunikacyjne (dostęp. bezpieczeństwo. interoperacyjność. zapobieganie zagrożeniom. badania. innowacje. treści cyfrowe itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/26/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/26/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 1/2/2009

Data zakończenia realizacji: 3/31/2010


RPDS.06.04.00-02-026/09-10 Złotoryjskie Towarzystwo Tradycji Górniczych

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.06.04.00-02-026/09-10

Tytuł projektu: Przebudowa zabytkowego budynku gospodarczego na skansen górniczo-hutniczy wraz z zabytkowymi piecami hutniczymi i infrastrukturą turystyczno-kulturową w Leszczynie

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.06.00.00

Działanie: RPDS.06.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat złotoryjski

Gmina: Złotoryja

Wartość ogółem: 3496835.91

Wydatki kwalifikowalne: 2823743.17

Dofinansowanie: 1693963.53

Dofinansowanie UE: 1693963.53

Nazwa beneficjenta: Złotoryjskie Towarzystwo Tradycji Górniczych

NIP beneficjenta: 6941546898

Kod pocztowy: 59-500

Miejscowość: Złotoryja

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat złotoryjski

Temat priorytetu: 58 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/30/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/30/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 6/2/2009

Data zakończenia realizacji: 11/30/2014


RPDS.07.02.00-02-012/09-07 Województwo Dolnośląskie

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.07.02.00-02-012/09-07

Tytuł projektu: Przebudowa części szkoły i internatu na Rolnicze Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji w Bożkowie.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.07.00.00

Działanie: RPDS.07.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat kłodzki

Gmina: Nowa Ruda

Wartość ogółem: 6871574.72

Wydatki kwalifikowalne: 6861450.35

Dofinansowanie: 5823312.92

Dofinansowanie UE: 5823312.92

Nazwa beneficjenta: Województwo Dolnośląskie

NIP beneficjenta: 8992233911

Kod pocztowy: 50-411

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 75 Infrastruktura systemu oświaty

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/11/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/13/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 12/10/2008

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012kalendarium i wojny światowej, szare szeregi logo, królewskie kopalnie soli w wieliczce, zamek obronny, pusty talerz, kultura w sieci wyniki, mikołaj kpernik, stanisław wyspiański witraże, cricoteca, marsz marsz dąbrowski, łódź zdjęcia miasta, towarzystwo thule, okres błękitny, maciej babczyński, olga tuszewska…

Opublikowano

RPLD.03.02.00-00-311/09-01 HSGiA „FINEZJA” Sp.j. Krzysztof i Barbara Cieślak. Alicja Łaska

RPLD.03.02.00-00-311/09-01 HSGiA „FINEZJA” Sp.j. Krzysztof i Barbara Cieślak. Alicja Łaska

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.03.02.00-00-311/09-01

Tytuł projektu: Udział w Targach „Ambiente 2010” jako wystawca.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.03.00.00

Działanie: RPLD.03.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat piotrkowski

Gmina: Wolbórz

Wartość ogółem: 92328.66

Wydatki kwalifikowalne: 69201.59

Dofinansowanie: 34600.79

Dofinansowanie UE: 29410.67

Nazwa beneficjenta: HSGiA „FINEZJA” Sp.j. Krzysztof i Barbara Cieślak. Alicja Łaska

NIP beneficjenta: 7711300378

Kod pocztowy: 97-320

Miejscowość: Wolbórz

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat piotrkowski

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka jawna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/29/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/30/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2009

Data zakończenia realizacji: 4/30/2010


RPLB.02.01.00-08-010/09-02 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stomatologia Joanna Potocka

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLB.02.01.00-08-010/09-02

Tytuł projektu: kompleksowa. cyfrowa diagnostyka struktur anatomicznych jamy ustnej.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego

Oś priorytetowa: RPLB.02.00.00

Działanie: RPLB.02.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Zielona Góra

Gmina: M. Zielona Góra

Wartość ogółem: 149050

Wydatki kwalifikowalne: 149050

Dofinansowanie: 68563

Dofinansowanie UE: 58278.55

Nazwa beneficjenta: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stomatologia Joanna Potocka

NIP beneficjenta: 9291611924

Kod pocztowy: 65-382

Miejscowość: Zielona Góra

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Zielona Góra

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/26/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/27/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2009

Data zakończenia realizacji: 11/30/2009


RPLD.02.06.00-00-045/09-02 Gmina Skierniewice

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.02.06.00-00-045/09-02

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych w Miedniewicach i Dębowej Górze

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.02.00.00

Działanie: RPLD.02.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat skierniewicki

Gmina: Skierniewice

Wartość ogółem: 609351.73

Wydatki kwalifikowalne: 546340.06

Dofinansowanie: 464389.04

Dofinansowanie UE: 464389.04

Nazwa beneficjenta: Gmina Skierniewice

NIP beneficjenta: 8361478514

Kod pocztowy: 96-100

Miejscowość: Skierniewice

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Skierniewice / Powiat skierniewicki

Temat priorytetu: 47 Jakość powietrza

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/24/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/24/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 9/2/2008

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012


RPLD.03.02.00-00-045/08-03 Fabryka Mebli ..BANASIAK” Witold Banasiak

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.03.02.00-00-045/08-03

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności i innowacyjności fabryki mebli ..Banasiak” poprzez wdrożenie innowacyjnych i wiedzo chłonnych technologii.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.03.00.00

Działanie: RPLD.03.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat bełchatowski

Gmina: Szczerców

Wartość ogółem: 610445.89

Wydatki kwalifikowalne: 591880

Dofinansowanie: 384722

Dofinansowanie UE: 327013.7

Nazwa beneficjenta: Fabryka Mebli ..BANASIAK” Witold Banasiak

NIP beneficjenta: 7691007177

Kod pocztowy: 97-420

Miejscowość: Zagadki

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat bełchatowski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/25/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/26/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2008

Data zakończenia realizacji: 10/31/2009spis żołnierzy 1 armii wojska polskiego, zawieszenie broni krzyżówka, wicz, national gallery w londynie dzieła sztuki, wpisz do diagramu osiągnięcia jana zamoyskiego, joanna kopcińska wiek, wojskowy rekonesans, filmy.wojenne, slowacki juliusz, ale kino festiwal, herbert testament, bitwa pod grunwaldem obraz jana matejki, michał landy, stażu, bip janów, granice austro-węgier przed 1914 rokiem, szyb naftowy, władysław trzaska, ropa naftowa rysunek…