Opublikowano

RPLU.06.02.00-06-016/09-03 Gmina Wisznice

RPLU.06.02.00-06-016/09-03 Gmina Wisznice

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.06.02.00-06-016/09-03

Tytuł projektu: Czysta energia w „Dolinie Zielawy”

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.06.00.00

Działanie: RPLU.06.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat bialski

Gmina: Wisznice

Wartość ogółem: 1431261.24

Wydatki kwalifikowalne: 1324791.65

Dofinansowanie: 1126072.9

Dofinansowanie UE: 1126072.9

Nazwa beneficjenta: Gmina Wisznice

NIP beneficjenta: 5372341734

Kod pocztowy: 21-580

Miejscowość: Wisznice

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat bialski

Temat priorytetu: 40 Energia odnawialna: słoneczna

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/8/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/9/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012


RPLU.05.04.00-06-001/12-01 Województwo Lubelskie

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.05.04.00-06-001/12-01

Tytuł projektu: Zakup taboru kolejowego przeznaczonego do przewozów pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Województwo Lubelskie

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.05.00.00

Działanie: RPLU.05.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat chełmski

Gmina: Rejowiec

Wartość ogółem: 1013085.72

Wydatki kwalifikowalne: 1013085.72

Dofinansowanie: 861122.86

Dofinansowanie UE: 861122.86

Nazwa beneficjenta: Województwo Lubelskie

NIP beneficjenta: 7122904545

Kod pocztowy: 20-074

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 18 Tabor kolejowy

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/4/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/2/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 10/9/2012

Data zakończenia realizacji: 11/30/2013


RPLU.05.01.00-06-001/14-02 Województwo Lubelskie

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.05.01.00-06-001/14-02

Tytuł projektu: Budowa drogi wojewódzkiej Nr 809 stanowiącej dojazd do węzła „Jakubowice” w ciagu dróg ekspresowych S12. S17 i S19 – odcinek klasy Z

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.05.00.00

Działanie: RPLU.05.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubelski

Gmina: Jastków

Wartość ogółem: 10242427.77

Wydatki kwalifikowalne: 7574689.93

Dofinansowanie: 7472265.65

Dofinansowanie UE: 7472265.65

Nazwa beneficjenta: Województwo Lubelskie

NIP beneficjenta: 7122904545

Kod pocztowy: 20-074

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 23 Drogi regionalne/lokalne

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/12/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/19/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 6/7/2013

Data zakończenia realizacji: 12/20/2014


RPLU.06.01.00-06-027/10-04 Gmina Jabłoń

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.06.01.00-06-027/10-04

Tytuł projektu: Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego w „Dolinie Zielawy”

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.06.00.00

Działanie: RPLU.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat parczewski

Gmina: Podedwórze

Wartość ogółem: 726760.27

Wydatki kwalifikowalne: 702086.28

Dofinansowanie: 596773.34

Dofinansowanie UE: 596773.34

Nazwa beneficjenta: Gmina Jabłoń

NIP beneficjenta: 5391440839

Kod pocztowy: 21-205

Miejscowość: Jabłoń

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat parczewski

Temat priorytetu: 53 Zapobieganie zagrożeniom (w tym opracowanie i wdrażanie planów i instrumentów zapobiegania i zarządzania zagrożeniami naturalnym i technologicznym)

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/23/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/27/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2010

Data zakończenia realizacji: 10/30/2014stalin ciało, królewska ustawa, v brygada wileńska, film o polanskim, trubadurzy skład, oral celik, lojek, ogloszenia rzeszów, demokratyczne wybory, atlantyk głębokość, konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, lenartowicz, rodzice jana pawła 2, namiestnik królestwa polskiego, zbigniew lubieniecki, województwo górnośląskie, wieża telewizyjna w wilnie, ogol sluchaczy wykladu krzyzowka, klasycyzm cechy…

Opublikowano

RPLD.03.03.00-00-034/12-00 Vitrobudowa Spółka z o.o.

RPLD.03.03.00-00-034/12-00 Vitrobudowa Spółka z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.03.03.00-00-034/12-00

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjne technologii optymalizującej proces topienia szkła z uwagi na jakość. zużycie energii oraz obciążenie środowiska

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.03.00.00

Działanie: RPLD.03.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Piotrków Trybunalski

Gmina: M. Piotrków Trybunalski

Wartość ogółem: 994186.34

Wydatki kwalifikowalne: 922428.83

Dofinansowanie: 553457.3

Dofinansowanie UE: 470438.7

Nazwa beneficjenta: Vitrobudowa Spółka z o.o.

NIP beneficjenta: 7712863965

Kod pocztowy: 97-300

Miejscowość: Piotrków Trybunalski

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Piotrków Trybunalski

Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/23/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/25/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2013

Data zakończenia realizacji: 9/30/2013


RPLD.03.02.00-00-288/12-01 „JAGAR” S.C. JERZY JABŁOŃSKI. ZBIGNIEW GARBAL

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.03.02.00-00-288/12-01

Tytuł projektu: Wdrożenie do produkcji światowej. nowej technologii wg polskiego wynalazku do wytwarzania elementów budowlanych z masy tworzyw termoplastycznych

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.03.00.00

Działanie: RPLD.03.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat łaski

Gmina: Buczek

Wartość ogółem: 2224957.07

Wydatki kwalifikowalne: 2142000

Dofinansowanie: 1499400

Dofinansowanie UE: 1274490

Nazwa beneficjenta: „JAGAR” S.C. JERZY JABŁOŃSKI. ZBIGNIEW GARBAL

NIP beneficjenta: 7260128864

Kod pocztowy: 98-113

Miejscowość: Buczek

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat łaski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/18/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/19/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2014

Data zakończenia realizacji: 11/30/2014


RPLD.03.03.00-00-007/12-02 „FERRO-TERM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.03.03.00-00-007/12-02

Tytuł projektu: Uruchomienie produkcji ceramicznych filtrów piankowych nowej generacji dzięki wdrożeniu wyników prac B+R

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.03.00.00

Działanie: RPLD.03.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 900198.01

Wydatki kwalifikowalne: 670000

Dofinansowanie: 395300

Dofinansowanie UE: 336005

Nazwa beneficjenta: „FERRO-TERM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 7281401621

Kod pocztowy: 93-120

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/6/2018

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/6/2018

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014


RPLD.03.03.00-00-002/10-01 Schaumaplast – Organika Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.03.03.00-00-002/10-01

Tytuł projektu: Opracowanie i wdrożenie energooszczędnej i zoptymalizowanej metody wytwarzania elementów ze spienionego polistyrenu.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.03.00.00

Działanie: RPLD.03.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 256790

Wydatki kwalifikowalne: 181000

Dofinansowanie: 106428

Dofinansowanie UE: 90463.8

Nazwa beneficjenta: Schaumaplast – Organika Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 7292409856

Kod pocztowy: 93-231

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/23/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/24/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2010

Data zakończenia realizacji: 7/31/2013kompetencje społeczne i obywatelskie, piastowie polscy, oswiecim obóz auschwitz, słownik wojskowy angielsko-polski polsko angielski military dictionary harald, prudential powstanie, rozpad austro węgier, muzeum w kozlowce, książki historyczne 2019, afera krzyżówka, sanktuarium matki bożej częstochowskiej na jasnej górze, jan paweł 2 kiedy został papieżem, cmentarz północny warszawa mapa, film wojna światów, na widowni państwowej filharmonii bałtyckiej w gdańsku, polskie filmu, carowie szujscy, lech kaczyński po śmierci, pochodzenie etniczne, osiem cudów świata, powstanie uniwersytetu warszawskiego, czy prusy to niemcy…

Opublikowano

RPMA.01.05.00-14-294/11-04 WOLF Hydraulika Siłowa Krzysztof Wilczewski

RPMA.01.05.00-14-294/11-04 WOLF Hydraulika Siłowa Krzysztof Wilczewski

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.05.00-14-294/11-04

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności firmy WOLF Hydraulika Siłowa Krzysztof Wilczewski poprzez wprowadzenie wysokonośnej usługi dźwigowej do 60 ton

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat makowski

Gmina: Maków Mazowiecki

Wartość ogółem: 701386.34

Wydatki kwalifikowalne: 451950

Dofinansowanie: 176260.5

Dofinansowanie UE: 149821.42

Nazwa beneficjenta: WOLF Hydraulika Siłowa Krzysztof Wilczewski

NIP beneficjenta: 7571247499

Kod pocztowy: 06-216

Miejscowość: Dylewo

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat makowski

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/14/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/14/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2013

Data zakończenia realizacji: 8/31/2013


RPMA.01.05.00-14-292/11-02 Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Krzysztof Krajewski

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.05.00-14-292/11-02

Tytuł projektu: Wzrost potencjału. innowacyjności i konkurencyjności Indywidualnej Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej Krzysztof Krajewski poprzez stworzenie centrum leczenia stomatologicznego i inwestycje w nowoczesne technologie. Etap II.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat przasnyski

Gmina: Przasnysz – miasto

Wartość ogółem: 408292.67

Wydatki kwalifikowalne: 357723.57

Dofinansowanie: 178861.78

Dofinansowanie UE: 152032.51

Nazwa beneficjenta: Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Krzysztof Krajewski

NIP beneficjenta: 7611014271

Kod pocztowy: 06-300

Miejscowość: Przasnysz

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat przasnyski

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/15/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/15/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/2/2012

Data zakończenia realizacji: 7/30/2013


RPMA.01.05.00-14-285/08-03 NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA LEKARSKA OKULISTYKA-OPTYKA JOLANTA JARZĄBEK

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.05.00-14-285/08-03

Tytuł projektu: ROZSZERZENIE ZAKRESU WYSOKOSTANDARDOWYCH SPECJALISTYCZNYCH USŁUG MEDYCZNYCH. ŚWIADCZONYCH PRZEZ NZOZ PRZYCHODNIA LEKARSKA OKULISTYKA-OPTYKA JOLANTA JARZĄBEK W OSTROŁĘCE. POPRZEZ DOPOSAŻENIE W INNOWACYJNY SPRZĘT DIAGNOSTYCZNY

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. Ostrołęka

Gmina: M. Ostrołęka

Wartość ogółem: 395266.84

Wydatki kwalifikowalne: 349649.75

Dofinansowanie: 209789.85

Dofinansowanie UE: 178321.37

Nazwa beneficjenta: NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA LEKARSKA OKULISTYKA-OPTYKA JOLANTA JARZĄBEK

NIP beneficjenta: 7581045627

Kod pocztowy: 07-410

Miejscowość: OSTROŁĘKA

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. Ostrołęka / Powiat wyszkowski

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: niepubliczny zakład opieki zdrowotnej (w tym osoby prowadzące praktyki lekarskie/pielęgniarskie)

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/24/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/25/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 2/2/2009

Data zakończenia realizacji: 4/30/2010


RPMA.01.05.00-14-292/11-02 Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Krzysztof Krajewski

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.05.00-14-292/11-02

Tytuł projektu: Wzrost potencjału. innowacyjności i konkurencyjności Indywidualnej Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej Krzysztof Krajewski poprzez stworzenie centrum leczenia stomatologicznego i inwestycje w nowoczesne technologie. Etap II.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat przasnyski

Gmina: Przasnysz – miasto

Wartość ogółem: 408292.67

Wydatki kwalifikowalne: 357723.57

Dofinansowanie: 178861.78

Dofinansowanie UE: 152032.51

Nazwa beneficjenta: Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Krzysztof Krajewski

NIP beneficjenta: 7611014271

Kod pocztowy: 06-300

Miejscowość: Przasnysz

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat przasnyski

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/15/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/15/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/2/2012

Data zakończenia realizacji: 7/30/2013


RPMA.01.05.00-14-132/11-01 JAKRA Corporation Sp. z o. o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.05.00-14-132/11-01

Tytuł projektu: Znaczące udoskonalenie produktów oraz wprowadzenie do oferty JAKRA Corporation nowych usług dzięki wykorzystaniu innowacyjnych technologii malowania proszkowego.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat warszawski zachodni

Gmina: Ożarów Mazowiecki

Wartość ogółem: 1182030

Wydatki kwalifikowalne: 913000

Dofinansowanie: 365108.7

Dofinansowanie UE: 310342.39

Nazwa beneficjenta: JAKRA Corporation Sp. z o. o.

NIP beneficjenta: 5222459546

Kod pocztowy: 05-860

Miejscowość: Płochocin

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat warszawski zachodni

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/20/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/27/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2012

Data zakończenia realizacji: 2/20/2013


RPMA.01.05.00-14-240/11-03 EURO-CLEAN Tomasz Knaś

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.05.00-14-240/11-03

Tytuł projektu: Rodzinne Centrum Edukacji. Rozrywki i Rekreacji Multimedialnej

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 624893.57

Wydatki kwalifikowalne: 517022.92

Dofinansowanie: 230075.2

Dofinansowanie UE: 195563.92

Nazwa beneficjenta: EURO-CLEAN Tomasz Knaś

NIP beneficjenta: 9491471089

Kod pocztowy: 05-260

Miejscowość: Marki

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat wołomiński

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/29/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/29/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2013


RPMA.01.05.00-14-257/10-02 Centrum Diagnostyki Medycznej „MULTI- MED” Hanna Brusikiewicz i S-ka-Spółka Jawna

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.05.00-14-257/10-02

Tytuł projektu: Innowacje kluczem do sukcesu i wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa MULTI-MED.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat płoński

Gmina: Płońsk – miasto

Wartość ogółem: 2643499.78

Wydatki kwalifikowalne: 2363200

Dofinansowanie: 1181600

Dofinansowanie UE: 1004360

Nazwa beneficjenta: Centrum Diagnostyki Medycznej „MULTI- MED” Hanna Brusikiewicz i S-ka-Spółka Jawna

NIP beneficjenta: 5272405713

Kod pocztowy: 01-059

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/16/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/16/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2010

Data zakończenia realizacji: 3/31/2011igor gorzkowski, parafia św jadwigi białogard, opis postaci kamienie na szaniec, muzeum motoryzacji otrębusy, jagiellonowie na tronie polskim, szkoła muzyczna międzyrzec podlaski, aushwitz, muzeum łambinowice, rawicz wydarzenia, powstanie węgierskie 1956, stajenka licha tekst, peszek aktor, zamek książąt mazowieckich ciechanów, 1534, ania i bogdan ważą razem 70 kg gdyby ania przytyła, henryk duszyk…

Opublikowano

RPDS.02.01.00-02-002/12-10 Województwo Dolnośląskie

RPDS.02.01.00-02-002/12-10 Województwo Dolnośląskie

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.02.01.00-02-002/12-10

Tytuł projektu: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.02.00.00

Działanie: RPDS.02.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat lubański

Gmina: Platerówka

Wartość ogółem: 2380582.86

Wydatki kwalifikowalne: 1924158.58

Dofinansowanie: 1635534.8

Dofinansowanie UE: 1635534.8

Nazwa beneficjenta: Województwo Dolnośląskie

NIP beneficjenta: 8992233911

Kod pocztowy: 50-411

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 10 Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe)

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/21/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/23/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 9/2/2008

Data zakończenia realizacji: 12/29/2015


RPDS.01.01.00-02-122/14-01 Aleuro Converting Trade spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-122/14-01

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacji poprzez zakup linii do produkcji kontenerów aluminiowych i kontenerów papierowych.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat oławski

Gmina: Oława

Wartość ogółem: 2025000

Wydatki kwalifikowalne: 1600000

Dofinansowanie: 778011.2

Dofinansowanie UE: 661309.52

Nazwa beneficjenta: Aleuro Converting Trade spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 9121872784

Kod pocztowy: 55-200

Miejscowość: Stanowice

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat oławski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/23/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/23/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2014

Data zakończenia realizacji: 11/30/2014


RPDS.01.01.00-02-374/09-05 Biuro Handlowe Greno Blatsios Ioannis

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-374/09-05

Tytuł projektu: Budowa HOTELU GRENO*** w Karpaczu. jako realizacja markowych produktów turystycznych Dolnego Śląska

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat jeleniogórski

Gmina: Karpacz

Wartość ogółem: 9094654.81

Wydatki kwalifikowalne: 7402961.6

Dofinansowanie: 3331332.72

Dofinansowanie UE: 2831632.81

Nazwa beneficjenta: Biuro Handlowe Greno Blatsios Ioannis

NIP beneficjenta: 8990205951

Kod pocztowy: 55-080

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat górowski / Powiat wrocławski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/4/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/5/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2010

Data zakończenia realizacji: 5/12/2012


RPDS.01.01.00-02-616/09-09 Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy MIRO Mirosław Grządkowki

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-616/09-09

Tytuł projektu: Dywersyfikacja i rozbudowa istniejącej oferty usług poprzez stworzenie odrębnego obiektu szkoleniowo -noclegowego. organizację wycieczek dla klientów i budowę domku grillowego.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat kłodzki

Gmina: Kudowa-Zdrój

Wartość ogółem: 3635179.75

Wydatki kwalifikowalne: 2979655.53

Dofinansowanie: 1489827.77

Dofinansowanie UE: 1266353.6

Nazwa beneficjenta: Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy MIRO Mirosław Grządkowki

NIP beneficjenta: 8870000821

Kod pocztowy: 57-200

Miejscowość: Ząbkowice Śląskie

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat ząbkowicki

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/1/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/1/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2009

Data zakończenia realizacji: 8/31/2012


RPDS.02.01.00-02-002/12-10 Województwo Dolnośląskie

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.02.01.00-02-002/12-10

Tytuł projektu: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.02.00.00

Działanie: RPDS.02.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat legnicki

Gmina: Miłkowice

Wartość ogółem: 1785437.14

Wydatki kwalifikowalne: 1443118.94

Dofinansowanie: 1226651.1

Dofinansowanie UE: 1226651.1

Nazwa beneficjenta: Województwo Dolnośląskie

NIP beneficjenta: 8992233911

Kod pocztowy: 50-411

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 10 Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe)

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/21/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/23/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 9/2/2008

Data zakończenia realizacji: 12/29/2015


RPDS.01.01.00-02-139/13-04 Modern Style spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-139/13-04

Tytuł projektu: Rozwój przedsiębiorstwa w oparciu o utworzenie własnej produkcji dekoracji szklanych i Ceramicznych z wykorzystaniem innowacyjnych produktów ekologicznych

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat złotoryjski

Gmina: Złotoryja – miasto

Wartość ogółem: 742764.85

Wydatki kwalifikowalne: 625296.38

Dofinansowanie: 374527.42

Dofinansowanie UE: 318348.3

Nazwa beneficjenta: Modern Style spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 6941681076

Kod pocztowy: 59-500

Miejscowość: Złotoryja

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat złotoryjski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/21/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/21/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 6/30/2014

Data zakończenia realizacji: 1/21/2015m jak milosc odcinek 1309, rząd chjeno piasta, the sims 3 miejskie życie cd key, towarzystwo hipolita cegielskiego, ks. artur ważny, haczów, katalog zabytków sztuki w polsce pdf, park kulturowy poznań, zakończenie 2 wojny światowej w polsce, szukając jezusa, dominik ziarkowski, mewo navigator, sw antonina, czesław miłosz walc, słodki koniec dnia warszawa, tomasz olbratowski wiek…

Opublikowano

RPDS.03.01.00-02-025/09-07 Powiat Lubiński

RPDS.03.01.00-02-025/09-07 Powiat Lubiński

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.03.01.00-02-025/09-07

Tytuł projektu: Przebudowa dróg powiatowych nr 1230 ul. Piłsudskiego i nr 1190D ul. Leśna w Lubinie

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.03.00.00

Działanie: RPDS.03.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat lubiński

Gmina: Lubin – miasto

Wartość ogółem: 19865086.68

Wydatki kwalifikowalne: 17916594.68

Dofinansowanie: 8958297.34

Dofinansowanie UE: 8958297.34

Nazwa beneficjenta: Powiat Lubiński

NIP beneficjenta: 6922340500

Kod pocztowy: 59-300

Miejscowość: Lubin

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat lubiński

Temat priorytetu: 23 Drogi regionalne/lokalne

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/4/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/7/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 8/22/2007

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012


RPDS.02.02.00-02-043/09-01 Powiat Głogowski

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.02.02.00-02-043/09-01

Tytuł projektu: Informatyzacja Starostwa Powiatowego w Głogowie – e-Administracja

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.02.00.00

Działanie: RPDS.02.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat głogowski

Gmina: Kotla

Wartość ogółem: 106453.61

Wydatki kwalifikowalne: 101607.08

Dofinansowanie: 85116.25

Dofinansowanie UE: 85116.25

Nazwa beneficjenta: Powiat Głogowski

NIP beneficjenta: 6932130595

Kod pocztowy: 67-200

Miejscowość: Głogów

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat głogowski

Temat priorytetu: 11 Technologie informacyjne i komunikacyjne (dostęp. bezpieczeństwo. interoperacyjność. zapobieganie zagrożeniom. badania. innowacje. treści cyfrowe itp.)

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/23/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/25/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 7/21/2009

Data zakończenia realizacji: 11/24/2010


RPDS.03.01.00-02-007/09-03 Powiat Legnicki

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.03.01.00-02-007/09-03

Tytuł projektu: Przebudowa drogi powiatowej nr 2184D Prochowice-Jawor (Rogoźnik-Polanka)

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.03.00.00

Działanie: RPDS.03.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat legnicki

Gmina: Ruja

Wartość ogółem: 5105909.31

Wydatki kwalifikowalne: 5105909.3

Dofinansowanie: 2552954.65

Dofinansowanie UE: 2552954.65

Nazwa beneficjenta: Powiat Legnicki

NIP beneficjenta: 6912226286

Kod pocztowy: 59-220

Miejscowość: Legnica

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat legnicki / Powiat m. Legnica

Temat priorytetu: 23 Drogi regionalne/lokalne

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/22/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/23/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 12/28/2007

Data zakończenia realizacji: 9/29/2010


RPDS.01.01.00-02-416/09-08 Pałac Jugowice Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-416/09-08

Tytuł projektu: Utworzenie hotelu „Pałac Jugowice” w Gminie Walim

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wałbrzyski

Gmina: Walim

Wartość ogółem: 11781401.85

Wydatki kwalifikowalne: 7888455.23

Dofinansowanie: 3938088.77

Dofinansowanie UE: 3347375.45

Nazwa beneficjenta: Pałac Jugowice Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 8862884283

Kod pocztowy: 58-321

Miejscowość: Jugowice

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wałbrzyski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/12/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/12/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012


RPDS.02.02.00-02-066/09-06 Powiat Wrocławski

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.02.02.00-02-066/09-06

Tytuł projektu: Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej na obszarze Powiatu Wrocławskiego i 7 gmin oraz wprowadzenie i zwiększenie dostępności elektronicznych usług dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych regionu powiatu i gmin: Czernica. Jordanów Śląski. Kąty Wrocławskie. Kobierzyce. Mietków. Sobótka. Żórawina

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.02.00.00

Działanie: RPDS.02.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wrocławski

Gmina: Kąty Wrocławskie

Wartość ogółem: 488178.02

Wydatki kwalifikowalne: 452112.78

Dofinansowanie: 384250.65

Dofinansowanie UE: 384250.65

Nazwa beneficjenta: Powiat Wrocławski

NIP beneficjenta: 8971647961

Kod pocztowy: 50-440

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 11 Technologie informacyjne i komunikacyjne (dostęp. bezpieczeństwo. interoperacyjność. zapobieganie zagrożeniom. badania. innowacje. treści cyfrowe itp.)

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/13/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/20/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 1/8/2007

Data zakończenia realizacji: 1/5/2011


RPDS.02.02.00-02-057/09-02 Gmina Kostomłoty

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.02.02.00-02-057/09-02

Tytuł projektu: Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów i informatyzacja Urzędu Gminy w Kostomłotach

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.02.00.00

Działanie: RPDS.02.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat średzki

Gmina: Kostomłoty

Wartość ogółem: 126868.47

Wydatki kwalifikowalne: 120378.14

Dofinansowanie: 102321.42

Dofinansowanie UE: 102321.42

Nazwa beneficjenta: Gmina Kostomłoty

NIP beneficjenta: 9131501598

Kod pocztowy: 55-311

Miejscowość: Kostomłoty

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat średzki

Temat priorytetu: 11 Technologie informacyjne i komunikacyjne (dostęp. bezpieczeństwo. interoperacyjność. zapobieganie zagrożeniom. badania. innowacje. treści cyfrowe itp.)

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/29/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/30/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 3/11/2008

Data zakończenia realizacji: 12/30/2010


RPDS.02.02.00-02-001/10-09 Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.02.02.00-02-001/10-09

Tytuł projektu: Dolnośląska platforma wymiany informacji o bezpieczeństwie i porządku publicznym

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.02.00.00

Działanie: RPDS.02.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat lwówecki

Gmina: Lwówek Śląski

Wartość ogółem: 341852.78

Wydatki kwalifikowalne: 307106.04

Dofinansowanie: 261009.42

Dofinansowanie UE: 261009.42

Nazwa beneficjenta: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

NIP beneficjenta: 8960004780

Kod pocztowy: 50-040

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 11 Technologie informacyjne i komunikacyjne (dostęp. bezpieczeństwo. interoperacyjność. zapobieganie zagrożeniom. badania. innowacje. treści cyfrowe itp.)

Forma prawna: państwowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/16/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/16/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/13/2010

Data zakończenia realizacji: 8/19/2015


RPDS.02.02.00-02-070/09-01 Gmina Grębocice

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.02.02.00-02-070/09-01

Tytuł projektu: E-ADMINISTRACJA – przebudowa infrastruktury teleinformatycznej a także wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów w Urzedzie Gminy Grębocice skutkujące wprowadzeniem elektronicznych usług dla obywateli

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.02.00.00

Działanie: RPDS.02.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat polkowicki

Gmina: Grębocice

Wartość ogółem: 282227.35

Wydatki kwalifikowalne: 273182.58

Dofinansowanie: 191200.49

Dofinansowanie UE: 191200.49

Nazwa beneficjenta: Gmina Grębocice

NIP beneficjenta: 6922257472

Kod pocztowy: 59-150

Miejscowość: Grębocice

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat polkowicki

Temat priorytetu: 11 Technologie informacyjne i komunikacyjne (dostęp. bezpieczeństwo. interoperacyjność. zapobieganie zagrożeniom. badania. innowacje. treści cyfrowe itp.)

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/17/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/17/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 6/22/2009

Data zakończenia realizacji: 9/30/2010bolesław krzywousty mapa, polski gitarzysta, widmo optyczne krzyżówka, rycin, ryszard kukliński bohater czy zdrajca, pożar kościoła w gołańczy, paweł królikowski rak, apokalipsa ii wojna światowa odc 5, sposob wygladzania drogich kamieni, uchwalenie konstytucji 1997, 1994 rok, podrozdział po angielsku, historia westerplatte, boruty spiechowicza, generalizowac, zbigniew rylski, pkp sroda wlkp, teatr dzieci zagłebia, królewskie insygnia…

Opublikowano

RPLD.02.07.00-00-006/10-03 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi

RPLD.02.07.00-00-006/10-03 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.02.07.00-00-006/10-03

Tytuł projektu: Przebudowa lokalnej sieci elektroenergetycznej oraz zapewnienie sprawnego alternatywnego źródła energii na wypadek awarii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.02.00.00

Działanie: RPLD.02.07.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 2574572.28

Wydatki kwalifikowalne: 2564077.59

Dofinansowanie: 2162627.35

Dofinansowanie UE: 2162627.35

Nazwa beneficjenta: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi

NIP beneficjenta: 7292345599

Kod pocztowy: 93-513

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 33 Energia elektryczna

Forma prawna: publiczny zakład opieki zdrowotnej

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/18/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/18/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 4/14/2011

Data zakończenia realizacji: 9/30/2013


RPLD.02.05.00-00-026/09-01 Gmina Zgierz

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.02.05.00-00-026/09-01

Tytuł projektu: „Wsparcie sytemu ratowniczo-gaśniczego w Gminie Zgierz poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego z elementami ratownictwa drogowego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Białej”

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.02.00.00

Działanie: RPLD.02.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat zgierski

Gmina: Zgierz – miasto

Wartość ogółem: 883293.27

Wydatki kwalifikowalne: 812345.37

Dofinansowanie: 690493.54

Dofinansowanie UE: 690493.54

Nazwa beneficjenta: Gmina Zgierz

NIP beneficjenta: 7322011556

Kod pocztowy: 95-100

Miejscowość: Zgierz

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat zgierski

Temat priorytetu: 53 Zapobieganie zagrożeniom (w tym opracowanie i wdrażanie planów i instrumentów zapobiegania i zarządzania zagrożeniami naturalnym i technologicznym)

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/14/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/22/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2009

Data zakończenia realizacji: 12/30/2010


RPLD.02.06.00-00-078/09-00 Gmina Żelechlinek

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.02.06.00-00-078/09-00

Tytuł projektu: Termomodernizacja. przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Żelechlinku

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.02.00.00

Działanie: RPLD.02.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat tomaszowski

Gmina: Żelechlinek

Wartość ogółem: 1465921.44

Wydatki kwalifikowalne: 436485.04

Dofinansowanie: 371012.28

Dofinansowanie UE: 371012.28

Nazwa beneficjenta: Gmina Żelechlinek

NIP beneficjenta: 7732223370

Kod pocztowy: 97-226

Miejscowość: Żelechlinek

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat tomaszowski

Temat priorytetu: 43 Efektywność energetyczna. produkcja skojarzona (kogeneracja). zarządzanie energią

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/30/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/1/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 5/28/2008

Data zakończenia realizacji: 11/30/2014punkt kontaktowy, ambasador bahr, lewandowski 2019, maria kaczyńska życiorys, panstwa na b, tarnowskie góry geoportal, ks. roman kotlarz, polon pierwiastek wygląd, narzędzia analizy strategicznej, województwa świętokrzyskiego, szuber, sb skrót, strajki w stoczni gdańskiej, klasztor w jabłecznej, józef ostafin…

Opublikowano

RPLD.06.01.00-00-012/11-03 Politechnika Łódzka

RPLD.06.01.00-00-012/11-03 Politechnika Łódzka

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.06.01.00-00-012/11-03

Tytuł projektu: Rewitalizacja fragmentu kampusu Politechniki Łódzkiej – renowacja. przebudowa i rozbudowa zespołu obiektów pofabrycznych dla celów dydaktyki wydziału Fizyki Technicznej. Informatyki i Matematyki Stosowanej

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.06.00.00

Działanie: RPLD.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 38719356.8

Wydatki kwalifikowalne: 38705751.2

Dofinansowanie: 32899888.48

Dofinansowanie UE: 32899888.48

Nazwa beneficjenta: Politechnika Łódzka

NIP beneficjenta: 7270021895

Kod pocztowy: 90-924

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 61 Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich

Forma prawna: uczelnia wyższa

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/14/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/14/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 12/30/2009

Data zakończenia realizacji: 4/30/2015


RPLD.03.06.00-00-364/10-00 STACH-BUD Jacek Stachurski

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.03.06.00-00-364/10-00

Tytuł projektu: Podniesienie poziomu konkurencyjności firmy Jacek Stachurski „STACH-BUD” poprzez zakup nowego środka trwałego.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.03.00.00

Działanie: RPLD.03.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 184377

Wydatki kwalifikowalne: 149900

Dofinansowanie: 85652.86

Dofinansowanie UE: 51391.72

Nazwa beneficjenta: STACH-BUD Jacek Stachurski

NIP beneficjenta: 7271076579

Kod pocztowy: 94-049

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/30/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/2/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2011

Data zakończenia realizacji: 10/25/2011


RPLD.05.03.00-00-035/08-00 Gmina Goszczanów

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.05.03.00-00-035/08-00

Tytuł projektu: Przebudowa i rozbudowa części budynku Szkoły Podstawowej na Publiczne Przedszkole.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.05.00.00

Działanie: RPLD.05.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat sieradzki

Gmina: Goszczanów

Wartość ogółem: 1896085.66

Wydatki kwalifikowalne: 1381842.63

Dofinansowanie: 1174566.23

Dofinansowanie UE: 1174566.23

Nazwa beneficjenta: Gmina Goszczanów

NIP beneficjenta: 8272105102

Kod pocztowy: 98-215

Miejscowość: Goszczanów

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat sieradzki

Temat priorytetu: 75 Infrastruktura systemu oświaty

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/11/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/11/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 7/7/2008

Data zakończenia realizacji: 11/30/2011


RPLD.04.03.00-00-046/10-01 Breakpoint Solutions – Michał Gregier

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.04.03.00-00-046/10-01

Tytuł projektu: Rozwój działalności on-line przedsiębiorstwa Breakpoint Solutions – Michał Gregier poprzez inwestycje w nowoczesne rozwiązania ICT

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.04.00.00

Działanie: RPLD.04.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 537372.4

Wydatki kwalifikowalne: 420289.48

Dofinansowanie: 357246.05

Dofinansowanie UE: 357246.05

Nazwa beneficjenta: Breakpoint Solutions – Michał Gregier

NIP beneficjenta: 5632132201

Kod pocztowy: 00-775

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/24/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/27/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2010

Data zakończenia realizacji: 8/31/2011


RPLD.04.02.00-00-018/08-03 Gmina Miasto Łowicz

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.04.02.00-00-018/08-03

Tytuł projektu: E-urząd w Łowiczu

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.04.00.00

Działanie: RPLD.04.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat łowicki

Gmina: Łowicz – miasto

Wartość ogółem: 3401186.68

Wydatki kwalifikowalne: 3141570.14

Dofinansowanie: 2356177.58

Dofinansowanie UE: 2356177.58

Nazwa beneficjenta: Gmina Miasto Łowicz

NIP beneficjenta: 8340006833

Kod pocztowy: 99-400

Miejscowość: Łowicz

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat łowicki

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/31/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/31/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 6/2/2008

Data zakończenia realizacji: 6/30/2011


RPLD.05.03.00-00-113/08-01 Miasto Łódź

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.05.03.00-00-113/08-01

Tytuł projektu: Doposażenie pracowni mechatronicznej w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.05.00.00

Działanie: RPLD.05.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 4951543.97

Wydatki kwalifikowalne: 4951543.97

Dofinansowanie: 4208812.37

Dofinansowanie UE: 4208812.37

Nazwa beneficjenta: Miasto Łódź

NIP beneficjenta: 7250028902

Kod pocztowy: 90-004

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 75 Infrastruktura systemu oświaty

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/17/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/6/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 5/29/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2010


RPLD.04.02.00-00-013/12-02 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.04.02.00-00-013/12-02

Tytuł projektu: System Zintegrowanych Stanowisk Kierowania i Dysponowania Zasobami Ratowniczymi Województwa Łódzkiego – Etap II

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.04.00.00

Działanie: RPLD.04.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 2880242.97

Wydatki kwalifikowalne: 2813061

Dofinansowanie: 2391101.84

Dofinansowanie UE: 2391101.84

Nazwa beneficjenta: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi

NIP beneficjenta: 7270134501

Kod pocztowy: 90-521

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: państwowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/8/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/8/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 4/16/2012

Data zakończenia realizacji: 11/30/2014


RPLD.05.01.00-00-087/09-00 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „GENOS” Spółka Cywilna – Bogdan Kałużewski. Jadwiga Kałużewska. Tadeusz Kałużewski

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.05.01.00-00-087/09-00

Tytuł projektu: „Wzrost jakości usług medycznych GENOS s.c.”

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.05.00.00

Działanie: RPLD.05.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 210293.69

Wydatki kwalifikowalne: 191036.89

Dofinansowanie: 141367.3

Dofinansowanie UE: 141367.3

Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „GENOS” Spółka Cywilna – Bogdan Kałużewski. Jadwiga Kałużewska. Tadeusz Kałużewski

NIP beneficjenta: 8291577138

Kod pocztowy: 98-161

Miejscowość: Zapolice

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat zduńskowolski

Temat priorytetu: 76 Infrastruktura ochrony zdrowia

Forma prawna: niepubliczny zakład opieki zdrowotnej (w tym osoby prowadzące praktyki lekarskie/pielęgniarskie)

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/30/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/30/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 11/19/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


RPLD.04.02.00-00-005/09-05 Województwo Łódzkie

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.04.02.00-00-005/09-05

Tytuł projektu: Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.04.00.00

Działanie: RPLD.04.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat radomszczański

Gmina: Przedbórz

Wartość ogółem: 230181.91

Wydatki kwalifikowalne: 217677.71

Dofinansowanie: 185026

Dofinansowanie UE: 185026

Nazwa beneficjenta: Województwo Łódzkie

NIP beneficjenta: 7251739344

Kod pocztowy: 90-051

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/9/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/12/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2008

Data zakończenia realizacji: 10/31/2011rozbiory polski mapa konturowa do wydruku, monika urbanowicz, optolit, zajęcia kształtujące kreatywność podstawa programowa 2017, kl sachsenhausen, marek kondrat ogniem i mieczem, warunki zabudowy ustawa, suchodół jak leczyć, roman szuchewycz, polska opera królewska repertuar, swiety brat albert, niewinni czarodzieje online, ochota teatr, świder presslera, pokolenie stracone, osoby niepełnosprawne w polsce statystyki, kościół mocy opinie, nagroda cybulskiego, przyporządkuj każdą z podanych postaci do wydarzenia historycznego w którym brała ona udział, tomaszewski komentator, muzeum dziekanowice, irlandzka republikańska armia, pałac w wilanowie adres, kamienie na szaniec opowiadanie…

Opublikowano

RPKP.03.02.00-04-006/14-02 Pałuckie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

RPKP.03.02.00-04-006/14-02 Pałuckie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.03.02.00-04-006/14-02

Tytuł projektu: Zakup specjalistycznej aparatury medycznej dla nowej sali poznieczuleniowej – Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.03.00.00

Działanie: RPKP.03.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat żniński

Gmina: Żnin

Wartość ogółem: 405038.41

Wydatki kwalifikowalne: 404892

Dofinansowanie: 263179.8

Dofinansowanie UE: 149982.3

Nazwa beneficjenta: Pałuckie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5621688969

Kod pocztowy: 88-400

Miejscowość: Żnin

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat żniński

Temat priorytetu: 76 Infrastruktura ochrony zdrowia

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/2/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/3/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2015

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015


RPKP.02.05.00-04-001/14-03 Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.02.05.00-04-001/14-03

Tytuł projektu: Ludziom na ratunek – zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego -etap III

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.02.00.00

Działanie: RPKP.02.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat tucholski

Gmina: Lubiewo

Wartość ogółem: 20097.15

Wydatki kwalifikowalne: 20097.15

Dofinansowanie: 16077.72

Dofinansowanie UE: 16077.72

Nazwa beneficjenta: Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Województwa Kujawsko-Pomorskiego

NIP beneficjenta: 8790178103

Kod pocztowy: 87-100

Miejscowość: Toruń

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń / Powiat toruński

Temat priorytetu: 53 Zapobieganie zagrożeniom (w tym opracowanie i wdrażanie planów i instrumentów zapobiegania i zarządzania zagrożeniami naturalnym i technologicznym)

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/3/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/5/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2014

Data zakończenia realizacji: 3/31/2015


RPKP.03.01.00-04-001/12-02 Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.03.01.00-04-001/12-02

Tytuł projektu: Rozbudowa Bazy Sportowej w Województwie Kujawsko – Pomorskim.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.03.00.00

Działanie: RPKP.03.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat wąbrzeski

Gmina: Dębowa Łąka

Wartość ogółem: 2580837.48

Wydatki kwalifikowalne: 1916135.52

Dofinansowanie: 586488.23

Dofinansowanie UE: 586488.23

Nazwa beneficjenta: Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego

NIP beneficjenta: 9561969536

Kod pocztowy: 87-100

Miejscowość: Toruń

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń / Powiat toruński

Temat priorytetu: 75 Infrastruktura systemu oświaty

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/20/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/21/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2010

Data zakończenia realizacji: 11/30/2015


RPKP.03.02.00-04-001/12-01 Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.03.02.00-04-001/12-01

Tytuł projektu: Poprawa jakości świadczonych usług poprzez zakup specjalistycznego sprzętu do rehabilitacji medycznej w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Toruniu.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.03.00.00

Działanie: RPKP.03.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń

Gmina: M. Toruń

Wartość ogółem: 139076.76

Wydatki kwalifikowalne: 136515.76

Dofinansowanie: 88735.24

Dofinansowanie UE: 88735.24

Nazwa beneficjenta: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy

NIP beneficjenta: 9561935098

Kod pocztowy: 87-100

Miejscowość: Toruń

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń / Powiat toruński

Temat priorytetu: 76 Infrastruktura ochrony zdrowia

Forma prawna: publiczny zakład opieki zdrowotnej

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/22/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/22/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013


RPKP.03.02.00-04-002/08-02 Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.03.02.00-04-002/08-02

Tytuł projektu: Wyposażenie Pracowni Hemodynamicznej w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym w Grudziądzu

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.03.00.00

Działanie: RPKP.03.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Grudziądz

Gmina: M. Grudziądz

Wartość ogółem: 8292496.09

Wydatki kwalifikowalne: 8292496.09

Dofinansowanie: 5390122.45

Dofinansowanie UE: 5390122.45

Nazwa beneficjenta: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu

NIP beneficjenta: 8762008352

Kod pocztowy: 86-300

Miejscowość: Grudziądz

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat brodnicki / Powiat m. Grudziądz

Temat priorytetu: 76 Infrastruktura ochrony zdrowia

Forma prawna: publiczny zakład opieki zdrowotnej

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/9/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/16/2009

Data rozpoczęcia realizacji: 1/22/2009

Data zakończenia realizacji: 6/15/2009rodzice adamowicza, horst eckert, chóru aleksandrowa, kulturalnych, muzeum historii polski praca, okrągłe drewniane naczynie z uchami używane dawniej na wsi, archiwum fotografii, kolberg etnograf krzyżówka, obrady okragłego stołu, modzelewski minister, w którym roku urodził się adam mickiewicz, śmiałowski igor, postać aniołka w sztuce kościelnej, muzeum opoczno, nizina pruska, kody policyjne usa, morawiecki netflix, pomnik powstańca warszawskiego, lechoń jan, kultura cyfrowa, rozporządzenie w sprawie dopuszczenia programów nauczania 2017, sergiusz rachmaninow, historia koszykówki w polsce…

Opublikowano

RPLD.03.02.00-00-171/08-02 DCP Sp. Z o.o.

RPLD.03.02.00-00-171/08-02 DCP Sp. Z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.03.02.00-00-171/08-02

Tytuł projektu: Wzrost innowacyjności firmy DCP Sp. z o.o. przez utworzenie nowoczesnej narzędziowni produkującej formy wtryskowe wraz z wdrożeniem systemu certyfikacji wyrobów i zakupem sprzetu komputerowego

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.03.00.00

Działanie: RPLD.03.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat pabianicki

Gmina: Pabianice

Wartość ogółem: 7278503.17

Wydatki kwalifikowalne: 6135251.84

Dofinansowanie: 4294676.28

Dofinansowanie UE: 3650474.83

Nazwa beneficjenta: DCP Sp. Z o.o.

NIP beneficjenta: 7311709916

Kod pocztowy: 95-200

Miejscowość: Pabianice

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat pabianicki

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/31/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/31/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2009

Data zakończenia realizacji: 5/31/2010


RPLD.03.02.00-00-026/13-01 Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.03.02.00-00-026/13-01

Tytuł projektu: Promocja marki „Rolnictwo energią regionu łódzkiego”

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.03.00.00

Działanie: RPLD.03.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat zduńskowolski

Gmina: Szadek

Wartość ogółem: 272343.23

Wydatki kwalifikowalne: 272226.04

Dofinansowanie: 231392.14

Dofinansowanie UE: 231392.14

Nazwa beneficjenta: Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego

NIP beneficjenta: 7251512675

Kod pocztowy: 91-420

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: samorząd gospodarczy i zawodowy

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/12/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/15/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2014

Data zakończenia realizacji: 11/30/2014


RPLD.03.02.00-00-082/11-01 Miasto Łódź

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.03.02.00-00-082/11-01

Tytuł projektu: „Promocja marki Łodzi filmowej poprzez realizację szlaku turystycznego „Łódź Bajkowa”

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.03.00.00

Działanie: RPLD.03.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 607458.7

Wydatki kwalifikowalne: 596459.25

Dofinansowanie: 506990.36

Dofinansowanie UE: 506990.36

Nazwa beneficjenta: Miasto Łódź

NIP beneficjenta: 7250028902

Kod pocztowy: 90-926

Miejscowość: Łódź

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/20/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/20/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/15/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013


RPLD.03.02.00-00-055/12-00 „Iwona Wieczorek” P.P.H.U.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.03.02.00-00-055/12-00

Tytuł projektu: Wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań w procesie barwienia tkanin i dzianin

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.03.00.00

Działanie: RPLD.03.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat zgierski

Gmina: Aleksandrów Łódzki

Wartość ogółem: 1118671.08

Wydatki kwalifikowalne: 1118671.08

Dofinansowanie: 503401.99

Dofinansowanie UE: 377551.49

Nazwa beneficjenta: „Iwona Wieczorek” P.P.H.U.

NIP beneficjenta: 7331136725

Kod pocztowy: 95-070

Miejscowość: Aleksandrów Łódzki

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat zgierski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/29/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/29/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015muzeum wału pomorskiego i ii wojny światowej w szczecinku, lokalizm, piotr kokosiński małgorzata walewska, plastyk płock, merytoryczność, tablica radom pl, tkaczyszyn, sila odnaleźć przeznaczenie odc 127, orfeusz i euredyka, izaaka, szelążek, wójt definicja, dekomunizacja ulic bydgoszcz, wyklęty film polski, nedznicy lodz, diecezja kielcka, wspólnoty katolickie wrocław, gra wyspa, sid vicious nancy spungen, klasztor gostyń, rozporządzenie w sprawie epidemii, warszawa po ii wojnie światowej, antyczne monety, pomnik smolensk.pl…

Opublikowano

RPKP.05.02.02-04-135/09-00 Przedsiębiorstwo Handlowo – Produkcyjne „TENTOR” A.Twardowski & Z.Moczulak sp.j.

RPKP.05.02.02-04-135/09-00 Przedsiębiorstwo Handlowo – Produkcyjne „TENTOR” A.Twardowski & Z.Moczulak sp.j.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.05.02.02-04-135/09-00

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa TENTOR w oparciu o inwestycje w innowacyjną technologię i wprowadzenie nowych produktów

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.05.00.00

Działanie: RPKP.05.02.00

Poddziałanie: RPKP.05.02.02

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat aleksandrowski

Gmina: Koneck

Wartość ogółem: 562420

Wydatki kwalifikowalne: 461000

Dofinansowanie: 276600

Dofinansowanie UE: 235110

Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Handlowo – Produkcyjne „TENTOR” A.Twardowski & Z.Moczulak sp.j.

NIP beneficjenta: 8910001874

Kod pocztowy: 87-702

Miejscowość: Koneck

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat aleksandrowski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/10/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/11/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2009


RPKP.05.02.02-04-115/08-01 Kopalnia Żwiru i Piasku – Emanuel Kowalczyk. Daniel Kowalczyk Spółka Jawna

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.05.02.02-04-115/08-01

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności firmy Kopalnia Żwiru i Piasku – Emanuel Kowalczyk. Daniel Kowalczyk Spółka Jawna poprzez budowę dwóch generatorów energii wiatrowej w miejscowości Ludkowo. Gmina Pakość

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.05.00.00

Działanie: RPKP.05.02.00

Poddziałanie: RPKP.05.02.02

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat inowrocławski

Gmina: Pakość

Wartość ogółem: 11482752.16

Wydatki kwalifikowalne: 7982673.87

Dofinansowanie: 3991336.93

Dofinansowanie UE: 3392636.39

Nazwa beneficjenta: Kopalnia Żwiru i Piasku – Emanuel Kowalczyk. Daniel Kowalczyk Spółka Jawna

NIP beneficjenta: 5562275058

Kod pocztowy: 88-170

Miejscowość: Radłowo

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat inowrocławski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/9/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/12/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2009

Data zakończenia realizacji: 1/30/2010


RPKP.05.02.02-04-116/09-02 „PROMAR” Spółka z ograniczona odpowiedzialnością

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.05.02.02-04-116/09-02

Tytuł projektu: Rozbudowa PROMAR Sp. z o.o. prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych i ulepszonych usług w efekcie podjętych prac budowlanych oraz zakupu środków trwałych.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.05.00.00

Działanie: RPKP.05.02.00

Poddziałanie: RPKP.05.02.02

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Bydgoszcz

Gmina: M. Bydgoszcz

Wartość ogółem: 739474.82

Wydatki kwalifikowalne: 562472.06

Dofinansowanie: 281236.03

Dofinansowanie UE: 239050.62

Nazwa beneficjenta: „PROMAR” Spółka z ograniczona odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5541006979

Kod pocztowy: 85-079

Miejscowość: Bydgoszcz

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Bydgoszcz

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/26/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/27/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2009

Data zakończenia realizacji: 2/10/2010


RPKP.05.02.02-04-109/09-01 'ZISGAZ” Krzysztof Szczesik

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.05.02.02-04-109/09-01

Tytuł projektu: Zakup innowacyjnego zestawu urządzeń do przewiertów horyzontalnych

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.05.00.00

Działanie: RPKP.05.02.00

Poddziałanie: RPKP.05.02.02

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Bydgoszcz

Gmina: M. Bydgoszcz

Wartość ogółem: 169839.72

Wydatki kwalifikowalne: 146888.61

Dofinansowanie: 73444.3

Dofinansowanie UE: 62427.65

Nazwa beneficjenta: 'ZISGAZ” Krzysztof Szczesik

NIP beneficjenta: 9670040236

Kod pocztowy: 85-451

Miejscowość: Bydgoszcz

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Bydgoszcz

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/24/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/24/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2009

Data zakończenia realizacji: 11/30/2009


RPKP.05.02.01-04-223/10-05 „Kawiarnia Parkowa” Marzenna Reisner

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.05.02.01-04-223/10-05

Tytuł projektu: Budowa nowego obiektu oraz zakup nowoczesnego wyposażenia sposobem na poprawę pozycji konkurencyjnej firmy „Kawiarnia Parkowa” ze Żnina

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.05.00.00

Działanie: RPKP.05.02.00

Poddziałanie: RPKP.05.02.01

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat żniński

Gmina: Żnin

Wartość ogółem: 610539.22

Wydatki kwalifikowalne: 499674.58

Dofinansowanie: 349772.21

Dofinansowanie UE: 297306.37

Nazwa beneficjenta: „Kawiarnia Parkowa” Marzenna Reisner

NIP beneficjenta: 5620006695

Kod pocztowy: 88-400

Miejscowość: Żnin

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat żniński

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/29/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/30/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2010

Data zakończenia realizacji: 2/28/2013malarstwo średniowieczne w polsce, esp.mkidn.gov.pl, noc w muzeum aktorzy, litzmanstadt getto, ruda miedzi krzyżówka, gliński minister kultury, informacje o święcie niepodległości, wykaz wydawnictw monografii naukowych, rekonstrukcje historyczne, wojenny film, kazimierz przerwa tetmajer evviva l arte, północna osetia, muzeum w wałbrzychu, zamek górka sobótka, umowa wykonania usługi wzór, szkodniki w drewnie, zamek w żółkwi, von hackel, burczybas instrument, władysław wincenty krasiński, uporządkuj w kolejności chronologicznej dokumenty regulujące przestrzeganie praw człowieka…