Opublikowano

RPDS.05.04.00-02-034/14-01 Gmina Krotoszyce

RPDS.05.04.00-02-034/14-01 Gmina Krotoszyce

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.05.04.00-02-034/14-01

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Krotoszycach przy ulicy Piastowskiej 41 na działce nr 748 obręb Krotoszyce. gmina Krotoszyce

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.05.00.00

Działanie: RPDS.05.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat legnicki

Gmina: Krotoszyce

Wartość ogółem: 1430279.1

Wydatki kwalifikowalne: 1304047.26

Dofinansowanie: 1108440.18

Dofinansowanie UE: 1108440.18

Nazwa beneficjenta: Gmina Krotoszyce

NIP beneficjenta: 6911074207

Kod pocztowy: 59-223

Miejscowość: Krotoszyce

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat legnicki / Powiat m. Legnica

Temat priorytetu: 43 Efektywność energetyczna. produkcja skojarzona (kogeneracja). zarządzanie energią

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/7/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/9/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 6/21/2013

Data zakończenia realizacji: 2/13/2015


RPDS.04.05.00-02-001/12-04 Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.04.05.00-02-001/12-04

Tytuł projektu: Likwidacja. rekultywacja i zagospodarowanie służbowych stacji paliw w 23 jednostkach miejskich i powiatowych Policji woj. dolnośląskiego

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.04.00.00

Działanie: RPDS.04.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat dzierżoniowski

Gmina: Dzierżoniów – miasto

Wartość ogółem: 59504.03

Wydatki kwalifikowalne: 51591.27

Dofinansowanie: 41923.06

Dofinansowanie UE: 41923.06

Nazwa beneficjenta: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

NIP beneficjenta: 8960004780

Kod pocztowy: 50-040

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 50 Rewaloryzacja obszarów przemysłowych i rekultywacja skażonych gruntów

Forma prawna: organ władzy. administracji rządowej

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/9/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/10/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 12/20/2011

Data zakończenia realizacji: 3/19/2015


RPDS.05.02.00-02-023/12-06 TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.05.02.00-02-023/12-06

Tytuł projektu: Przebudowa 7 stacji GPZ w gminach Ścinawa. Gromadka. Złotoryja. Głogów. Jawor. Legnica

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.05.00.00

Działanie: RPDS.05.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat jaworski

Gmina: Jawor

Wartość ogółem: 1460359.53

Wydatki kwalifikowalne: 1086900

Dofinansowanie: 434651.31

Dofinansowanie UE: 325988.48

Nazwa beneficjenta: TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 6110202860

Kod pocztowy: 31-358

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 33 Energia elektryczna

Forma prawna: spółka akcyjna – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/21/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/28/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 6/27/2012

Data zakończenia realizacji: 10/27/2014


RPDS.04.07.00-02-017/13-03 Uniwersytet Wrocławski

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.04.07.00-02-017/13-03

Tytuł projektu: Zwiększenie potencjału edukacyjnego Arboretum Uniwersytetu Wrocławskiego w Wojsławicach poprzez kompleksowe działania rozwojowe

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.04.00.00

Działanie: RPDS.04.07.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat dzierżoniowski

Gmina: Niemcza

Wartość ogółem: 1136377.21

Wydatki kwalifikowalne: 952791.43

Dofinansowanie: 809872.72

Dofinansowanie UE: 809872.72

Nazwa beneficjenta: Uniwersytet Wrocławski

NIP beneficjenta: 8960005408

Kod pocztowy: 50-137

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 51 Promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody (w tym NATURA 2000)

Forma prawna: uczelnia wyższa

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/19/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/26/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 2/5/2013

Data zakończenia realizacji: 1/12/2015trzonek młotka krzyżówka, rozporządzenie men w sprawie ramowych planów nauczania, magdalena abakanowicz ptaki, witkacy biografia, explozeum, gostyń kościół, julia gintrowska wiek, polskie dywizje pancerne, adam jarzmik, miasta 44, rwd8, grodziska wczesnośredniowieczne w polsce, bitwa koło falklandów, kiedy jan paweł ii został papieżem, tadeusz kościuszko najważniejsze dokonania, więzienie w płocku, kościół filipinów, urodzeni 30 kwietnia…

Opublikowano

RPLU.01.03.00-06-095/08-04 Megatem EC – Lublin Sp. z o.o.

RPLU.01.03.00-06-095/08-04 Megatem EC – Lublin Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.03.00-06-095/08-04

Tytuł projektu: Zastosowanie w procesie produkcji ciepła instalacji napędowej do regulacji zmiennoobrotowej wydajności pompy 35W50.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 685647.9

Wydatki kwalifikowalne: 568701.28

Dofinansowanie: 341220.74

Dofinansowanie UE: 290037.61

Nazwa beneficjenta: Megatem EC – Lublin Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 9462311443

Kod pocztowy: 20-952

Miejscowość: Lublin

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/19/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/20/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 6/2/2008

Data zakończenia realizacji: 12/31/2010


RPLU.01.03.00-06-044/11-02 Przedsiębiorstwo Budowlane PARTNER Sp. z o.o

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.03.00-06-044/11-02

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Budowlanego PARTNER Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie do oferty nowych usług i ulepszenie dotychczasowych”

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat chełmski

Gmina: Chełm

Wartość ogółem: 1530656.9

Wydatki kwalifikowalne: 1148000

Dofinansowanie: 574000

Dofinansowanie UE: 487899.99

Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Budowlane PARTNER Sp. z o.o

NIP beneficjenta: 5632127571

Kod pocztowy: 22-105

Miejscowość: Srebrzyszcze

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat chełmski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/20/2017

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/11/2017

Data rozpoczęcia realizacji: 7/14/2011

Data zakończenia realizacji: 1/30/2015


RPLU.01.03.00-06-015/09-03 Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe HELIOS Waldemar Wyszogrodzki

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.03.00-06-015/09-03

Tytuł projektu: Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań z zastosowaniem ICT w celu podniesienia poziomu konkurencyjności firmy.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 294420.9

Wydatki kwalifikowalne: 248416.18

Dofinansowanie: 173891.32

Dofinansowanie UE: 147807.62

Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe HELIOS Waldemar Wyszogrodzki

NIP beneficjenta: 7120002809

Kod pocztowy: 20-060

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/16/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/16/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 11/15/2010

Data zakończenia realizacji: 10/30/2011


RPLU.01.02.00-06-834/12-03 Świdman s. c. Mariusz Bzowski. Dariusz Drelich

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.02.00-06-834/12-03

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności i dywersyfikacja działalności spółki poprzez wprowadzenie innowacyjnych usług w chmurze obliczeniowej

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat świdnicki

Gmina: Świdnik

Wartość ogółem: 1353541.2

Wydatki kwalifikowalne: 1099332

Dofinansowanie: 698075.82

Dofinansowanie UE: 593364.44

Nazwa beneficjenta: Świdman s. c. Mariusz Bzowski. Dariusz Drelich

NIP beneficjenta: 7122791549

Kod pocztowy: 21-040

Miejscowość: Świdnik

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubelski / Powiat świdnicki

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/11/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/24/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/28/2015


RPLU.01.02.00-06-363/12-02 DERMIX Medycyna Estetyczna Zofia Głębocka-Dudzik

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.02.00-06-363/12-02

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności firmy DERMIX Medycyna Estetyczna Zofia Głębocka-Dudzik poprzez rozszerzenie i unowocześnienie oferty w zakresie usług dermatologicznych

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 193332.03

Wydatki kwalifikowalne: 193332.03

Dofinansowanie: 96666

Dofinansowanie UE: 82166.09

Nazwa beneficjenta: DERMIX Medycyna Estetyczna Zofia Głębocka-Dudzik

NIP beneficjenta: 7121007967

Kod pocztowy: 20-610

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/22/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/22/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 3/16/2012

Data zakończenia realizacji: 7/30/2013


RPLU.01.03.00-06-030/08-03 Zakład Budowlano-Transportowy „Drogmost”

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.03.00-06-030/08-03

Tytuł projektu: Wprowadzenie innowacji w firmie „Drogmost”

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat zamojski

Gmina: Zamość

Wartość ogółem: 1275080.72

Wydatki kwalifikowalne: 902272.13

Dofinansowanie: 631590.49

Dofinansowanie UE: 536851.91

Nazwa beneficjenta: Zakład Budowlano-Transportowy „Drogmost”

NIP beneficjenta: 9221728532

Kod pocztowy: 22-400

Miejscowość: Mokre

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Zamość / Powiat zamojski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/10/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/10/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 1/5/2010

Data zakończenia realizacji: 1/30/2011


RPLU.01.02.00-06-237/10-01 Hoper Software Jaworski Dariusz

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.02.00-06-237/10-01

Tytuł projektu: Rozwój firmy Hoper Software Dariusz Jaworski poprzez wdrożenie 2 nowych innowacyjnych usług w technologii SaaS

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubelski

Gmina: Jastków

Wartość ogółem: 1754116.35

Wydatki kwalifikowalne: 1433650

Dofinansowanie: 999254.05

Dofinansowanie UE: 849365.94

Nazwa beneficjenta: Hoper Software Jaworski Dariusz

NIP beneficjenta: 7121714995

Kod pocztowy: 21-002

Miejscowość: Panieńszczyzna

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubelski

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/13/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/28/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 1/18/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2011


RPLU.01.03.00-06-025/11-00 ELTEM Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.03.00-06-025/11-00

Tytuł projektu: Uruchomienie produkcji nowych rodzin wiązek elektrycznych w ELTEM Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 1865393.9

Wydatki kwalifikowalne: 1676240

Dofinansowanie: 838120

Dofinansowanie UE: 712402

Nazwa beneficjenta: ELTEM Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 9462122162

Kod pocztowy: 20-474

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat:

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/5/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/5/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 7/2/2011

Data zakończenia realizacji: 10/29/2012zaścianek sadowne, rada stała kep, rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, ukw studia podyplomowe, archidiecezja warszawa pl, opóźnia wykonanie jakiejś pracy krzyżówka, www.biskupin.pl, wiersz o samobójstwie, film 2012 rok, nakaże, karta oceny pracy nauczyciela mianowanego, łańcut pałac, muzeum kolejnictwa w warszawie, 1839, prypeć 1986, polska w czasie 2 wojny światowej, ksiądz sopoćko, cda operacja overlord…

Opublikowano

POIS.15.01.00-00-401/11-02 Departament Funduszy Europejskich. Ministerstwo Gospodarki

POIS.15.01.00-00-401/11-02 Departament Funduszy Europejskich. Ministerstwo Gospodarki

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIS.15.01.00-00-401/11-02

Tytuł projektu: RPD sektora energetyka na rok 2011 (MG)

Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa: POIS.15.00.00

Działanie: POIS.15.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 363225

Wydatki kwalifikowalne: 363225

Dofinansowanie: 363225

Dofinansowanie UE: 308741.25

Nazwa beneficjenta: Departament Funduszy Europejskich. Ministerstwo Gospodarki

NIP beneficjenta: 5262897181

Kod pocztowy: 00-507

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 85 Przygotowanie. realizacja. monitorowanie i kontrola

Forma prawna: państwowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/20/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/2/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2011

Data zakończenia realizacji: 1/31/2012


POIS.13.01.00-00-033/08-07 Politechnika Koszalińska

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIS.13.01.00-00-033/08-07

Tytuł projektu: Zespół Laboratoriów Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Koszalińskiej- Laboratorium Wytrzymałości Materiałów i Geotechniki

Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa: POIS.13.00.00

Działanie: POIS.13.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 17094903.86

Wydatki kwalifikowalne: 16746103.08

Dofinansowanie: 16746103.08

Dofinansowanie UE: 14234187.61

Nazwa beneficjenta: Politechnika Koszalińska

NIP beneficjenta: 6690505168

Kod pocztowy: 75-453

Miejscowość: Koszalin

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat m. Koszalin

Temat priorytetu: 02 Infrastruktura B+RT (w tym wyposażenie w sprzęt. oprzyrządowanie i szybkie sieci informatyczne łączące ośrodki badawcze) oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych

Forma prawna: uczelnia wyższa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/24/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/24/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2010

Data zakończenia realizacji: 10/31/2013


POIS.15.01.00-00-210/09-00 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIS.15.01.00-00-210/09-00

Tytuł projektu: RPD sektora środowisko na 2009 rok (WFOŚiGW w Łodzi)

Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa: POIS.15.00.00

Działanie: POIS.15.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 586011

Wydatki kwalifikowalne: 555497

Dofinansowanie: 472172.45

Dofinansowanie UE: 472172.45

Nazwa beneficjenta: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

NIP beneficjenta: 7272755012

Kod pocztowy: 90-562

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 85 Przygotowanie. realizacja. monitorowanie i kontrola

Forma prawna: fundusz – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/1/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/13/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2009

Data zakończenia realizacji: 1/21/2010


POIS.15.01.00-00-205/13-01 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIS.15.01.00-00-205/13-01

Tytuł projektu: RPD sektora środowisko na rok 2013 (WFOŚiGW w Zielonej Górze)

Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa: POIS.15.00.00

Działanie: POIS.15.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 1743907.54

Wydatki kwalifikowalne: 807907.54

Dofinansowanie: 686721.41

Dofinansowanie UE: 686721.41

Nazwa beneficjenta: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze

NIP beneficjenta: 9730277026

Kod pocztowy: 65-602

Miejscowość: Zielona Góra

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Zielona Góra

Temat priorytetu: 85 Przygotowanie. realizacja. monitorowanie i kontrola

Forma prawna: samorządowa osoba prawna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/2/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/8/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2013

Data zakończenia realizacji: 1/21/2014irena szewczyk kowalewska mąż, stroje śląskie, wyjazd wojsk radzieckich z polski, przykładowa legenda, pogranicze w ogniu 22, sybilli 11, prokuratura rejonowa w katowicach, historia niemoralna, imie i nazwisko prezydenta polski na uchodźstwie 1979, sukiennice kraków muzeum, profesjonalizacja synonim, parafia sw. karola boromeusza zyrardow, kancelaria prezydenta polski, kopalnia w wałbrzychu, malbork na mapie, generał ścibor-rylski, marysienka sobieska, google pl google pl, niewykrywalny samolot, lech walesa film…

Opublikowano

RPLB.02.03.00-08-090/10-01 MARBA INTERNATIONAL Marek Bąbelek

RPLB.02.03.00-08-090/10-01 MARBA INTERNATIONAL Marek Bąbelek

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLB.02.03.00-08-090/10-01

Tytuł projektu: System Jakości ISO 9001

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego

Oś priorytetowa: RPLB.02.00.00

Działanie: RPLB.02.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Zielona Góra

Gmina: M. Zielona Góra

Wartość ogółem: 32092.2

Wydatki kwalifikowalne: 26100

Dofinansowanie: 13050

Dofinansowanie UE: 11092.5

Nazwa beneficjenta: MARBA INTERNATIONAL Marek Bąbelek

NIP beneficjenta: 9730780624

Kod pocztowy: 65-713

Miejscowość: Zielona Góra

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Zielona Góra

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/28/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/28/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 9/27/2010

Data zakończenia realizacji: 9/30/2011


RPLB.02.02.00-08-133/09-04 GWM sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLB.02.02.00-08-133/09-04

Tytuł projektu: Innowacja procesowa obejmująca magazynowanie i obrót produktami leczniczymi

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego

Oś priorytetowa: RPLB.02.00.00

Działanie: RPLB.02.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Gorzów Wielkopolski

Gmina: M. Gorzów Wielkopolski

Wartość ogółem: 5537282.1

Wydatki kwalifikowalne: 4818499.67

Dofinansowanie: 2385156.86

Dofinansowanie UE: 2027383.33

Nazwa beneficjenta: GWM sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5992683995

Kod pocztowy: 66-400

Miejscowość: Gorzów Wlkp.

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat gorzowski / Powiat m. Gorzów Wielkopolski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/21/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/22/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2009

Data zakończenia realizacji: 10/31/2010


RPLB.02.02.00-08-129/09-03 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe MARTPOL Eksport-Import Beata Martynowicz

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLB.02.02.00-08-129/09-03

Tytuł projektu: Rozbudowa i innowacyjne technologie dźwignią rozwoju firmy

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego

Oś priorytetowa: RPLB.02.00.00

Działanie: RPLB.02.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat żagański

Gmina: Żagań

Wartość ogółem: 2669401.8

Wydatki kwalifikowalne: 2207733.33

Dofinansowanie: 991269.1

Dofinansowanie UE: 842578.73

Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe MARTPOL Eksport-Import Beata Martynowicz

NIP beneficjenta: 9290091859

Kod pocztowy: 67-300

Miejscowość: Szprotawa

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat żagański

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/27/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/28/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2009

Data zakończenia realizacji: 3/31/2011


RPLB.02.02.00-08-102/08-03 MAGOREX R.Górka Spółka jawna

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLB.02.02.00-08-102/08-03

Tytuł projektu: Kontynuacja modernizacji MAGOtrans poprzez zakup innowacyjnej maszyny produkcyjnej oraz technologii ICT

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego

Oś priorytetowa: RPLB.02.00.00

Działanie: RPLB.02.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat żarski

Gmina: Żary – miasto

Wartość ogółem: 1758198.13

Wydatki kwalifikowalne: 1441146

Dofinansowanie: 720573

Dofinansowanie UE: 612487.05

Nazwa beneficjenta: MAGOREX R.Górka Spółka jawna

NIP beneficjenta: 9281414292

Kod pocztowy: 68-200

Miejscowość: Żary

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat żarski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka jawna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/19/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/22/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 10/25/2008

Data zakończenia realizacji: 6/30/2009


RPLB.02.02.00-08-035/09-06 Produkcja Konstrukcji Metalowych Eksport-Import Wioletta Poniatowska

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLB.02.02.00-08-035/09-06

Tytuł projektu: Rozbudowa przedsiębiorstwa PKM oraz dywersyfikacja produktów w oparciu o najnowsze technologie w branży systemów wentylacyjnych

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego

Oś priorytetowa: RPLB.02.00.00

Działanie: RPLB.02.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat krośnieński

Gmina: Gubin – miasto

Wartość ogółem: 3325039.56

Wydatki kwalifikowalne: 2536302.64

Dofinansowanie: 1242788.29

Dofinansowanie UE: 1056370.04

Nazwa beneficjenta: Produkcja Konstrukcji Metalowych Eksport-Import Wioletta Poniatowska

NIP beneficjenta: 9261083834

Kod pocztowy: 66-620

Miejscowość: Gubin

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat krośnieński

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/18/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/18/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2009

Data zakończenia realizacji: 10/28/2011zbigniew fijak, katarzyna sobczyk mały książę, św. leonard, andrzej lam, natalia doroszenko, groby wielkanocne, noce i dni, otrębusy muzeum, muzeum 2 wojny światowej gdańsk opinie, historia prl książka, powstania w getcie warszawskim, konflikty wewnętrzne, walki zuli w polsce, wybory do rządu, światowe centrum słuchu, krystyna zachwatowicz wajda, pas pograniczny krzyżówka, kościoły gorzów wlkp, powtórzenia film, imka lubań forum, układ w zgorzelcu…

Opublikowano

RPLU.09.01.00-06-L02/13-02 Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości

RPLU.09.01.00-06-L02/13-02 Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.09.01.00-06-L02/13-02

Tytuł projektu: Wsparcie wdraźania RPO w 2013 r.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.09.00.00

Działanie: RPLU.09.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 1841746.57

Wydatki kwalifikowalne: 1817077.57

Dofinansowanie: 1817077.57

Dofinansowanie UE: 1817077.57

Nazwa beneficjenta: Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości

NIP beneficjenta: 7123077883

Kod pocztowy: 20-704

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 85 Przygotowanie. realizacja. monitorowanie i kontrola

Forma prawna: wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/13/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/20/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2013


RPLU.06.01.00-06-089/09-05 Gmina Niedźwiada

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.06.01.00-06-089/09-05

Tytuł projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie aglomeracji Niedźwiada

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.06.00.00

Działanie: RPLU.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubartowski

Gmina: Niedźwiada

Wartość ogółem: 8670960.43

Wydatki kwalifikowalne: 6473108.02

Dofinansowanie: 4755228.93

Dofinansowanie UE: 4755228.93

Nazwa beneficjenta: Gmina Niedźwiada

NIP beneficjenta: 7141901163

Kod pocztowy: 21-104

Miejscowość: Niedźwiada

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubartowski

Temat priorytetu: 46 Oczyszczanie ścieków

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/13/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/13/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 12/30/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012


RPLU.06.02.00-06-042/12-03 Miasto Kraśnik

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.06.02.00-06-042/12-03

Tytuł projektu: NOWA ENERGIA DLA KRAŚNIKA

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.06.00.00

Działanie: RPLU.06.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat kraśnicki

Gmina: Kraśnik

Wartość ogółem: 7749530.01

Wydatki kwalifikowalne: 7170575.43

Dofinansowanie: 6094989.11

Dofinansowanie UE: 6094989.11

Nazwa beneficjenta: Miasto Kraśnik

NIP beneficjenta: 7151907032

Kod pocztowy: 23-200

Miejscowość: Kraśnik

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat kraśnicki

Temat priorytetu: 40 Energia odnawialna: słoneczna

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/8/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/9/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2012

Data zakończenia realizacji: 7/31/2015


RPLU.08.03.00-06-021/08-01 Zamojski Szpital Niepubliczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.08.03.00-06-021/08-01

Tytuł projektu: Poprawa jakości świadczonych usług Zamojskiego Szpitala Niepublicznego poprzez optymalizację procesu leczenia i wykrywania chorób układu krążenia i nowotworów za pomocą zakupionego sprzętu medycznego

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.08.00.00

Działanie: RPLU.08.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Zamość

Gmina: M. Zamość

Wartość ogółem: 1090359.59

Wydatki kwalifikowalne: 983426

Dofinansowanie: 835912.1

Dofinansowanie UE: 835912.1

Nazwa beneficjenta: Zamojski Szpital Niepubliczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 9222693037

Kod pocztowy: 22-400

Miejscowość: Zamość

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Zamość / Powiat zamojski

Temat priorytetu: 76 Infrastruktura ochrony zdrowia

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/10/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/25/2009

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2009

Data zakończenia realizacji: 7/30/2009awangarda bydgoszcz zdjecia, pałac kultury i nauki wystawy, michał koterski wiek, córki kazimierza wielkiego i anny, zbrodnia wołyńska, statek sołdek, encyklika papieża franciszka, 1683 bitwa pod wiedniem, irena piosenkarka, 8 maja, zieleń szwajnfurcka, ucieczka z sobiboru, drewal kazimierza wielka, świat za 10 lat, przedwojenna warszawa 3d, tablica pl świętokrzyskie…

Opublikowano

RPMA.02.02.00-14-001/09-08 Samorząd Województwa Mazowieckiego

RPMA.02.02.00-14-001/09-08 Samorząd Województwa Mazowieckiego

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.02.02.00-14-001/09-08

Tytuł projektu: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.02.00.00

Działanie: RPMA.02.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat kozienicki

Gmina: Głowaczów

Wartość ogółem: 205000

Wydatki kwalifikowalne: 204239.02

Dofinansowanie: 173599.8

Dofinansowanie UE: 173599.8

Nazwa beneficjenta: Samorząd Województwa Mazowieckiego

NIP beneficjenta: 5252087227

Kod pocztowy: 03-719

Miejscowość: WARSZAWA

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/11/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/12/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/24/2008

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


RPMA.02.01.00-14-021/09-07 Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.02.01.00-14-021/09-07

Tytuł projektu: Kompleksowa informatyzacja Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.02.00.00

Działanie: RPMA.02.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat nowodworski

Gmina: Nowy Dwór Mazowiecki

Wartość ogółem: 893800

Wydatki kwalifikowalne: 890457.33

Dofinansowanie: 756888.73

Dofinansowanie UE: 751212.07

Nazwa beneficjenta: Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim

NIP beneficjenta: 5311331954

Kod pocztowy: 05-100

Miejscowość: Nowy Dwór Mazowiecki

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat legionowski / Powiat nowodworski

Temat priorytetu: 10 Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe)

Forma prawna: publiczny zakład opieki zdrowotnej

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/2/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/2/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014


RPMA.02.01.00-14-001/09-03 Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego w partnerstwie ze 142 bibliotekami publicznymi. gminnymi i powiatowymi działającymi na terenie Województwa Mazowieckiego

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.02.01.00-14-001/09-03

Tytuł projektu: Rozwój społeczeństwa informacyjnego. dzięki rozbudowie Mazowieckiego Systemu Informacji Bibliotecznej (MSIB II)

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.02.00.00

Działanie: RPMA.02.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat radomski

Gmina: Pionki

Wartość ogółem: 13324.16

Wydatki kwalifikowalne: 13070.53

Dofinansowanie: 11109.95

Dofinansowanie UE: 11109.95

Nazwa beneficjenta: Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego w partnerstwie ze 142 bibliotekami publicznymi. gminnymi i powiatowymi działającymi na terenie Województwa Mazowieckiego

NIP beneficjenta: 5261287150

Kod pocztowy: 00-553

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 11 Technologie informacyjne i komunikacyjne (dostęp. bezpieczeństwo. interoperacyjność. zapobieganie zagrożeniom. badania. innowacje. treści cyfrowe itp.)

Forma prawna: wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/6/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/7/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012filmy wojenne 2019, reduta ordona bohaterowie, podziękowanie za udział w pogrzebie pdf, polskie postacie historyczne, podaj jak edward gierek ocenia użycie siły w starciach z robotnikami, słowa mazurka dąbrowskiego, małgorzata bartyzel, fatima sanktuarium zdjęcia, alfabet po kaszubsku, stabrowski, obraz maryja, wanda półtawska 2018, diecezja zamosc, miejski konserwator zabytków łódź, konkurs o św faustynie, przypomnij dwie reformy wprowadzone w rzeczypospolitej za rządów stanisława augusta poniatowskiego…

Opublikowano

RPLU.05.02.00-06-016/09-03 Gmina Krasnystaw

RPLU.05.02.00-06-016/09-03 Gmina Krasnystaw

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.05.02.00-06-016/09-03

Tytuł projektu: Przebudowa drogi gminnej kl. L relacji Kol. Zakręcie – Jaślików

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.05.00.00

Działanie: RPLU.05.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat krasnostawski

Gmina: Krasnystaw

Wartość ogółem: 3176326

Wydatki kwalifikowalne: 3154662.37

Dofinansowanie: 1577331.18

Dofinansowanie UE: 1577331.18

Nazwa beneficjenta: Gmina Krasnystaw

NIP beneficjenta: 5641669834

Kod pocztowy: 22-300

Miejscowość: Krasnystaw

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat krasnostawski

Temat priorytetu: 23 Drogi regionalne/lokalne

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/2/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/2/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2010

Data zakończenia realizacji: 12/30/2011


RPLU.05.02.00-06-011/09-04 Gmina Zalesie

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.05.02.00-06-011/09-04

Tytuł projektu: Przebudowa dróg gminnych łączących graniczne terminale przeładunkowe z drogą powiatową 1045L

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.05.00.00

Działanie: RPLU.05.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat bialski

Gmina: Zalesie

Wartość ogółem: 2843975.2

Wydatki kwalifikowalne: 2834274.44

Dofinansowanie: 1417137.22

Dofinansowanie UE: 1417137.22

Nazwa beneficjenta: Gmina Zalesie

NIP beneficjenta: 5372354783

Kod pocztowy: 21-512

Miejscowość: Zalesie

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat bialski

Temat priorytetu: 23 Drogi regionalne/lokalne

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/4/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/19/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 10/8/2009

Data zakończenia realizacji: 12/30/2011ak 47 kałasznikow, życzenia na udane wakacje, powstanie listopadowe postacie, opis pomnika mikołaja kopernika, na granicy (2016), wartość złotówki w latach 30, stowarzyszenie konserwatorów zabytków, kraj na d, czym było święte przymierze, operacja polska nkwd ipn, nid.pl, urząd m st warszawy dzielnica śródmieście, rozporządzenie rady ministrów z dnia 31 marca 2020, david aktor, ściśle ustalony tryb postępowania, tomaszów lubelski lwów…

Opublikowano

RPKP.03.03.00-04-001/14-02 Województwo Kujawsko-Pomorskie

RPKP.03.03.00-04-001/14-02 Województwo Kujawsko-Pomorskie

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.03.03.00-04-001/14-02

Tytuł projektu: Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2014 roku.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.03.00.00

Działanie: RPKP.03.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Bydgoszcz

Gmina: M. Bydgoszcz

Wartość ogółem: 433957.36

Wydatki kwalifikowalne: 432003.43

Dofinansowanie: 280802.2

Dofinansowanie UE: 280802.2

Nazwa beneficjenta: Województwo Kujawsko-Pomorskie

NIP beneficjenta: 9561969536

Kod pocztowy: 87-100

Miejscowość: Toruń

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń / Powiat toruński

Temat priorytetu: 58 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/23/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/29/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2014

Data zakończenia realizacji: 7/31/2015


RPKP.03.03.00-04-001/12-01 Samorząd Województwa Kuajwsko-Pomorskiego

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.03.03.00-04-001/12-01

Tytuł projektu: Dziedzictwo kulturowe województwa kujawsko-pomorskiego – wsparcie opieki nad zabytkami w 2012 roku

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.03.00.00

Działanie: RPKP.03.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat radziejowski

Gmina: Topólka

Wartość ogółem: 205743.65

Wydatki kwalifikowalne: 204893.46

Dofinansowanie: 133180.75

Dofinansowanie UE: 133180.75

Nazwa beneficjenta: Samorząd Województwa Kuajwsko-Pomorskiego

NIP beneficjenta: 9561969536

Kod pocztowy: 87-100

Miejscowość: Toruń

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń / Powiat toruński

Temat priorytetu: 58 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/26/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/30/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2012

Data zakończenia realizacji: 2/28/2013instytut kultury europejskiej, jeden gest, antonina zabinski, warszawskie zoo film, praca po archeologii, co jest symbolem wolności stanów zjednoczonych, jan paweł 2 kiedy został papieżem, isfahan miasto polskich dzieci, kiedy jest dzień nauczyciela 2019, m dąbrowska, upadek stoczni szczecińskiej, utw ostrowiec, reprezentacyjne komnaty królewskie, kościół świętej trójcy warszawa, rozbiory polski mapa, zbiorka na notre dame, łańcut kursy muzyczne, konsul w łucku…