Opublikowano

RPLU.01.01.00-06-274/09-01 HANNA PĄCZKOWSKA LABORATORIUM

RPLU.01.01.00-06-274/09-01 HANNA PĄCZKOWSKA LABORATORIUM

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.01.00-06-274/09-01

Tytuł projektu: Rozwój firmy Hanna Pączkowska Laboratorium poprzez zakup nowoczesnej aparatury laboratoryjnej

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 653764.47

Wydatki kwalifikowalne: 515200

Dofinansowanie: 360640

Dofinansowanie UE: 306544

Nazwa beneficjenta: HANNA PĄCZKOWSKA LABORATORIUM

NIP beneficjenta: 9460004441

Kod pocztowy: 20-234

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/15/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/11/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2010


RPLU.01.01.00-06-050/09-04 Zdzisław Małyska EURO WOOD

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.01.00-06-050/09-04

Tytuł projektu: Rozwój przedsiębiorstwa EURO WOOD Zdzisław Małyska poprzez wdrożenie innowacji na poziomie przedsiębiorstwa i produkowanie 2 nowych produktów drzewnych.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubartowski

Gmina: Lubartów

Wartość ogółem: 795572.14

Wydatki kwalifikowalne: 694793.5

Dofinansowanie: 486355.45

Dofinansowanie UE: 413402.13

Nazwa beneficjenta: Zdzisław Małyska EURO WOOD

NIP beneficjenta: 7140000676

Kod pocztowy: 21-100

Miejscowość: Annobór

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubartowski

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/25/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/25/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2009

Data zakończenia realizacji: 9/30/2010


RPLU.01.01.00-06-101/09-02 CE2 Tech Consulting M. Dziewa i Wspólnicy Spółka Jawna

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.01.00-06-101/09-02

Tytuł projektu: Wprowadzenie przez CE2 Tech Consulting nowych usług pomiarowych poprzez zakup mobilnego laboratorium

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 484739.19

Wydatki kwalifikowalne: 397327.2

Dofinansowanie: 278129.04

Dofinansowanie UE: 236409.67

Nazwa beneficjenta: CE2 Tech Consulting M. Dziewa i Wspólnicy Spółka Jawna

NIP beneficjenta: 7123115916

Kod pocztowy: 20-706

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka jawna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/30/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/30/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 1/8/2010

Data zakończenia realizacji: 4/30/2011


RPLU.01.01.00-06-200/10-00 Zakład Usługowy HYDROKRET Jacek Zarek

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.01.00-06-200/10-00

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności firmy Zakład Usługowy Hydrokret Jacek Zarek poprzez wprowadzenie nowych usług

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat chełmski

Gmina: Chełm

Wartość ogółem: 571950

Wydatki kwalifikowalne: 465000

Dofinansowanie: 232500

Dofinansowanie UE: 197625

Nazwa beneficjenta: Zakład Usługowy HYDROKRET Jacek Zarek

NIP beneficjenta: 5631066790

Kod pocztowy: 22-100

Miejscowość: Chełm

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat chełmski / Powiat m. Chełm

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/24/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/24/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 12/14/2010

Data zakończenia realizacji: 10/30/2011


RPLU.01.01.00-06-186/09-01 AUTOJAN Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.01.00-06-186/09-01

Tytuł projektu: Zakup środków trwałych i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia i rozwoju usług AUTOJAN Sp. z o.o. w Janowie Lubelskim.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat janowski

Gmina: Janów Lubelski

Wartość ogółem: 869189.92

Wydatki kwalifikowalne: 711000

Dofinansowanie: 497699.99

Dofinansowanie UE: 423044.98

Nazwa beneficjenta: AUTOJAN Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 8621622908

Kod pocztowy: 23-300

Miejscowość: Janów Lubelski

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat janowski

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/17/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/17/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2009

Data zakończenia realizacji: 1/30/2011lojalka, święto młodego wina, stanisław wyspiański krótka biografia, szwarna dziołcha, wisława szymborska zdjęcia, dr irena szewczyk kowalewska zdjęcia, rybak hemingwaya, akcja kinowa kamienie na szaniec, jasna góra klasztor, titanic historia, płeć definicja, nizina śląska krajobraz, standardami…

Opublikowano

RPDS.07.02.00-02-008/09-04 Miasto Jelenia Góra

RPDS.07.02.00-02-008/09-04 Miasto Jelenia Góra

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.07.02.00-02-008/09-04

Tytuł projektu: Nowoczesna infrastruktura edukacyjna Kształcenia Zawodowego w Jeleniej Górze.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.07.00.00

Działanie: RPDS.07.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Jelenia Góra

Gmina: M. Jelenia Góra

Wartość ogółem: 6988585.97

Wydatki kwalifikowalne: 4365006.05

Dofinansowanie: 3055067.74

Dofinansowanie UE: 3055067.74

Nazwa beneficjenta: Miasto Jelenia Góra

NIP beneficjenta: 6110003899

Kod pocztowy: 58-500

Miejscowość: Jelenia Góra

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat jeleniogórski / Powiat m. Jelenia Góra

Temat priorytetu: 75 Infrastruktura systemu oświaty

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/6/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/9/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 12/5/2008

Data zakończenia realizacji: 12/31/2011


RPDS.07.02.00-02-005/09-04 Gmina Wrocław

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.07.02.00-02-005/09-04

Tytuł projektu: Rozbudowa pomieszczeń warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Budowlanych przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.07.00.00

Działanie: RPDS.07.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 8448455.56

Wydatki kwalifikowalne: 7372914.57

Dofinansowanie: 5161040.2

Dofinansowanie UE: 5161040.2

Nazwa beneficjenta: Gmina Wrocław

NIP beneficjenta: 8971383551

Kod pocztowy: 50-141

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 75 Infrastruktura systemu oświaty

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/7/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/7/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 9/19/2007

Data zakończenia realizacji: 10/28/2009


RPDS.07.01.00-02-018/08-04 Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.07.01.00-02-018/08-04

Tytuł projektu: Przebudowa i rozbudowa hali sportowej zlokalizowanej w kompleksie uczelnianym Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze przy ul. Lwóweckiej 18

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.07.00.00

Działanie: RPDS.07.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Jelenia Góra

Gmina: M. Jelenia Góra

Wartość ogółem: 8233774.87

Wydatki kwalifikowalne: 8184112.68

Dofinansowanie: 4593742.45

Dofinansowanie UE: 4593742.45

Nazwa beneficjenta: Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

NIP beneficjenta: 6112172838

Kod pocztowy: 58-503

Miejscowość: Jelenia Góra

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Jelenia Góra

Temat priorytetu: 75 Infrastruktura systemu oświaty

Forma prawna: uczelnia wyższa

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/22/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/28/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 1/31/2008

Data zakończenia realizacji: 3/31/2011


RPDS.06.05.00-02-009/12-03 Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.06.05.00-02-009/12-03

Tytuł projektu: Mobilne Centrum Monitoringu – bezpieczeństwo we właściwym miejscu i czasie

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.06.00.00

Działanie: RPDS.06.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat jeleniogórski

Gmina: Janowice Wielkie

Wartość ogółem: 67041.81

Wydatki kwalifikowalne: 59826.58

Dofinansowanie: 41878.6

Dofinansowanie UE: 41878.6

Nazwa beneficjenta: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

NIP beneficjenta: 8960004780

Kod pocztowy: 50-040

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 11 Technologie informacyjne i komunikacyjne (dostęp. bezpieczeństwo. interoperacyjność. zapobieganie zagrożeniom. badania. innowacje. treści cyfrowe itp.)

Forma prawna: państwowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/18/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/24/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 6/21/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2013palac w lazienkach, najważniejsze zabytki niemiec, kalina malina tekst bez cenzury, kukiz bolek piosenka, wyspiański malarstwo, czeska armia, kwiat z ziaren zbóż, kresowa księga sprawiedliwych, rycerz 2010, jaka jest stolica polski, nie odchodzmy stad, załoga westerplatte, kompan pyzdry z janosika, obóz koncentracyjne stutthof, wymyśl własne przykłady ożywienia, ciechocinek parafia, foto art festival, muzeum narodowe noc muzeow, postaci filmowe…

Opublikowano

RPMA.01.02.00-14-007/12-04 JAN JOŃSKI INVENTOR

RPMA.01.02.00-14-007/12-04 JAN JOŃSKI INVENTOR

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.02.00-14-007/12-04

Tytuł projektu: „PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE I WDROŻENIOWE W FIRMIE INVENTOR”

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat łosicki

Gmina: Łosice

Wartość ogółem: 1002216.25

Wydatki kwalifikowalne: 850090.19

Dofinansowanie: 456347.27

Dofinansowanie UE: 387895.17

Nazwa beneficjenta: JAN JOŃSKI INVENTOR

NIP beneficjenta: 8210000654

Kod pocztowy: 08-124

Miejscowość: Mokobody

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat siedlecki

Temat priorytetu: 03 Transfer technologii i udoskonalanie sieci współpracy między MŚP. między MŚP a innymi przedsiębiorstwami. uczelniami. wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego. władzami regionalnymi. ośrodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i technologicznymi (parkami naukowymi i technologicznymi. technopoliami itd.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/25/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/25/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 4/14/2012

Data zakończenia realizacji: 2/28/2015


RPLU.08.02.00-06-155/09-02 Gmina Ryki

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.08.02.00-06-155/09-02

Tytuł projektu: „Budowa budynku szkoły podstawowej z salą gimnastyczną w Rososzy”

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.08.00.00

Działanie: RPLU.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat rycki

Gmina: Ryki

Wartość ogółem: 3718382.57

Wydatki kwalifikowalne: 2471054.87

Dofinansowanie: 1976843.88

Dofinansowanie UE: 1229947.31

Nazwa beneficjenta: Gmina Ryki

NIP beneficjenta: 5060072359

Kod pocztowy: 08-500

Miejscowość: Ryki

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat rycki

Temat priorytetu: 75 Infrastruktura systemu oświaty

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/1/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/4/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 7/15/2010

Data zakończenia realizacji: 12/18/2015


RPLU.08.03.00-06-009/08-03 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.08.03.00-06-009/08-03

Tytuł projektu: Modernizacja bloku operacyjnego SPZOZ Hrubieszów – dostosowanie do rozporządzenia Ministra Zdrowia

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.08.00.00

Działanie: RPLU.08.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat hrubieszowski

Gmina: Hrubieszów – miasto

Wartość ogółem: 7863211.38

Wydatki kwalifikowalne: 5449620

Dofinansowanie: 4632177

Dofinansowanie UE: 4632177

Nazwa beneficjenta: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie

NIP beneficjenta: 9191517717

Kod pocztowy: 22-500

Miejscowość: Hrubieszów

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat hrubieszowski

Temat priorytetu: 76 Infrastruktura ochrony zdrowia

Forma prawna: publiczny zakład opieki zdrowotnej

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/29/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/30/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 3/14/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2013paweł brodowski, henryk mikolaj gorecki, priorytety menis 2019/2020, i wojna swiatowa mapa, kopacz merkel, historia artykuły, mewo navigator, określ kiedy obchodzi się w polsce dzień papieża jana pawła ii, tomasz merta magdalena merta, geoportal gdynia, ministerstwo infrastruktury departament nieruchomości, karol strazburger, radom prezydent…

Opublikowano

RPDS.10.01.00-02-023/09-01 Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego/Urząd Marszałkowski Województwa Dolnoślaskiego/Departament Regionalnego Programu Operacyjnego/Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

RPDS.10.01.00-02-023/09-01 Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego/Urząd Marszałkowski Województwa Dolnoślaskiego/Departament Regionalnego Programu Operacyjnego/Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.10.01.00-02-023/09-01

Tytuł projektu: Wsparcie prac Komitetu Monitorującego RPO WD w 2010 r.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.10.00.00

Działanie: RPDS.10.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 9317.07

Wydatki kwalifikowalne: 9317.07

Dofinansowanie: 7919.51

Dofinansowanie UE: 7919.51

Nazwa beneficjenta: Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego/Urząd Marszałkowski Województwa Dolnoślaskiego/Departament Regionalnego Programu Operacyjnego/Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

NIP beneficjenta: 8992233911

Kod pocztowy: 50-411

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 85 Przygotowanie. realizacja. monitorowanie i kontrola

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/9/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/12/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2010

Data zakończenia realizacji: 10/31/2010


RPDS.09.02.00-02-030/10-02 Gmina Twardogóra

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.09.02.00-02-030/10-02

Tytuł projektu: Rewitalizacja budynków mieszkalnych w ciągu ulicy Ratuszowej w Twardogórze

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.09.00.00

Działanie: RPDS.09.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat oleśnicki

Gmina: Twardogóra

Wartość ogółem: 610863.7

Wydatki kwalifikowalne: 471586.82

Dofinansowanie: 330110.78

Dofinansowanie UE: 330110.78

Nazwa beneficjenta: Gmina Twardogóra

NIP beneficjenta: 9111001183

Kod pocztowy: 56-416

Miejscowość: Twardogóra

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat oleśnicki

Temat priorytetu: 78 Infrastruktura mieszkalnictwa

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/12/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/18/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 4/16/2012

Data zakończenia realizacji: 12/6/2012


RPDS.07.02.00-02-031/08-03 Gmina Marciszów

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.07.02.00-02-031/08-03

Tytuł projektu: Zamiana sposobu użytkowania poddasza budynku administracyjno usługowego na przedszkole w miejscowości Marciszów ul. Szkolna

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.07.00.00

Działanie: RPDS.07.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat kamiennogórski

Gmina: Marciszów

Wartość ogółem: 536253.54

Wydatki kwalifikowalne: 462229.33

Dofinansowanie: 323514.31

Dofinansowanie UE: 323514.31

Nazwa beneficjenta: Gmina Marciszów

NIP beneficjenta: 6140102270

Kod pocztowy: 58-410

Miejscowość: Marciszów

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat kamiennogórski

Temat priorytetu: 77 Infrastruktura opiekuńczo-wychowawcza

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/1/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/3/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 11/19/2008

Data zakończenia realizacji: 9/30/2009


RPDS.10.01.00-02-007/08-00 Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego/Departament Regionalnego Programu Operacyjnego/Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego w UMWD

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.10.01.00-02-007/08-00

Tytuł projektu: Obsługa procedury naboru i oceny wniosków o dofinansowanie w ramach RPO

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.10.00.00

Działanie: RPDS.10.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 46920

Wydatki kwalifikowalne: 46920

Dofinansowanie: 39882

Dofinansowanie UE: 39882

Nazwa beneficjenta: Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego/Departament Regionalnego Programu Operacyjnego/Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego w UMWD

NIP beneficjenta: 8992233911

Kod pocztowy: 50-411

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 85 Przygotowanie. realizacja. monitorowanie i kontrola

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/21/2008

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/20/2008

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2007

Data zakończenia realizacji: 12/31/2007


RPDS.09.01.00-02-077/09-04 Gmina Jawor

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.09.01.00-02-077/09-04

Tytuł projektu: Wymiana nawierzchni ul. Chrobrego wraz z wymianą sieci wodno-kanalizacyjnej i przyłączami

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.09.00.00

Działanie: RPDS.09.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat jaworski

Gmina: Jawor

Wartość ogółem: 2133674.46

Wydatki kwalifikowalne: 1086225.11

Dofinansowanie: 760248.96

Dofinansowanie UE: 760248.96

Nazwa beneficjenta: Gmina Jawor

NIP beneficjenta: 6951399909

Kod pocztowy: 59-400

Miejscowość: Jawor

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat jaworski

Temat priorytetu: 61 Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/21/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/24/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 6/17/2009

Data zakończenia realizacji: 9/21/2011pałac biskupów krakowskich w kielcach, międzynarodowy dzień roweru, koblencji, orędzie dudy, rok 1812, kultury archeologiczne na ziemiach polskich, rozwiąż rebus zapisz hasło w wyznaczonym miejscu wyjaśnij co oznacza otrzymane słowo, muzeum brama poznania, leon wyczółkowski obrazy cena, gdańsk stocznia, era schaeffera, ustawa prawo prasowe, cmentarze w szczecinie, ił-62 mikołaj kopernik, wilhelm gustloff wrak, pisak do liter na pomniku, pęknięcia tynku cementowo-wapiennego…

Opublikowano

RPDS.01.01.00-02-305/10-05 Tomasz Ligięza. “EDYTOR” Drukarnia-Wydawnictwo

RPDS.01.01.00-02-305/10-05 Tomasz Ligięza. “EDYTOR” Drukarnia-Wydawnictwo

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-305/10-05

Tytuł projektu: Wdrożenie technologii uzyskiwania efektu holograficznego w drukarni EDYTOR

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat dzierżoniowski

Gmina: Dzierżoniów

Wartość ogółem: 4026000

Wydatki kwalifikowalne: 3300000

Dofinansowanie: 1815000

Dofinansowanie UE: 1542750

Nazwa beneficjenta: Tomasz Ligięza. “EDYTOR” Drukarnia-Wydawnictwo

NIP beneficjenta: 8820011478

Kod pocztowy: 58-200

Miejscowość: Dzierżoniów

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat dzierżoniowski

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/2/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/2/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 4/28/2011

Data zakończenia realizacji: 4/30/2012


RPDS.01.01.00-02-234/14-01 Skamet Kamieniarstwo Jarosław Cybuch

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-234/14-01

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacji procesowej i produktowej w firmie SKAMET poprzez zakup ciągu technologicznego maszyn do płomieniowania kamienia

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat świdnicki

Gmina: Strzegom

Wartość ogółem: 1495680

Wydatki kwalifikowalne: 1146000

Dofinansowanie: 573000

Dofinansowanie UE: 487050

Nazwa beneficjenta: Skamet Kamieniarstwo Jarosław Cybuch

NIP beneficjenta: 8841812999

Kod pocztowy: 58-150

Miejscowość: Strzegom

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat świdnicki

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/8/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/10/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2014

Data zakończenia realizacji: 11/30/2014


RPDS.01.01.00-02-113/13-03 PULVER MACHINING AND COATING Jacek Tomczak

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-113/13-03

Tytuł projektu: Poszerzenie zakresu usług w firmie PULVER MACHINING AND COATING Jacek Tomczak

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat średzki

Gmina: Miękinia

Wartość ogółem: 676500

Wydatki kwalifikowalne: 550000

Dofinansowanie: 302445

Dofinansowanie UE: 257078.25

Nazwa beneficjenta: PULVER MACHINING AND COATING Jacek Tomczak

NIP beneficjenta: 8942731110

Kod pocztowy: 55-330

Miejscowość: Krępice

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat średzki

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/13/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/14/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2014

Data zakończenia realizacji: 1/31/2015


RPDS.01.01.00-02-199/08-08 „GANZ” Czyżewski Jacek

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-199/08-08

Tytuł projektu: Dywersyfikacja produkcji przedsiębiorstwa „GANZ” Jacek Czyżewski poprzez wprowadzenie do oferty firmy nowej usługi: obróbki podzespołów wielkogabarytowych.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 7074698.37

Wydatki kwalifikowalne: 6260000

Dofinansowanie: 3443000

Dofinansowanie UE: 2926550

Nazwa beneficjenta: „GANZ” Czyżewski Jacek

NIP beneficjenta: 8991368796

Kod pocztowy: 50-456

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/28/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/28/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2009

Data zakończenia realizacji: 2/15/20111969, świeto 3 maja, geoportal wieliczka, łodzka filmówka, kl lublin, gubernia warszawska, prawami autorskimi, autor roty, rodzaj motyki krzyżówka, konferencja poczdam, droga ku niepodległości, booker 2018, polska 1939 granice, narzeczona ze stambułu 132, jan frycz modrzewski, skradziona przeszłość, strzemiński unizm…

Opublikowano

RPLD.03.06.00-00-142/11-00 Firma „Robex” Klekowski Robert

RPLD.03.06.00-00-142/11-00 Firma „Robex” Klekowski Robert

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.03.06.00-00-142/11-00

Tytuł projektu: Zakup nowoczesnych maszyn stolarskich jako czynnik rozwoju technologicznego firmy ROBEX Robert Klekowski

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.03.00.00

Działanie: RPLD.03.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat radomszczański

Gmina: Radomsko – miasto

Wartość ogółem: 531360

Wydatki kwalifikowalne: 432000

Dofinansowanie: 299808

Dofinansowanie UE: 149904

Nazwa beneficjenta: Firma „Robex” Klekowski Robert

NIP beneficjenta: 7721015834

Kod pocztowy: 97-500

Miejscowość: Radomsko

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat radomszczański

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/18/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/20/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2012

Data zakończenia realizacji: 3/31/2012


RPLD.03.05.00-00-020/09-02 Gmina Koluszki

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.03.05.00-00-020/09-02

Tytuł projektu: „Muzeum w przestrzeni – wielokulturowe korzenie regionu łódzkiego” – etap I opracowanie koncepcji i wytyczenie szlaków turystycznych

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.03.00.00

Działanie: RPLD.03.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat brzeziński

Gmina: Jeżów

Wartość ogółem: 29203.87

Wydatki kwalifikowalne: 27554.05

Dofinansowanie: 20665.54

Dofinansowanie UE: 20665.54

Nazwa beneficjenta: Gmina Koluszki

NIP beneficjenta: 7282471753

Kod pocztowy: 95-040

Miejscowość: Koluszki

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat łódzki wschodni

Temat priorytetu: 57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/17/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/20/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2007

Data zakończenia realizacji: 5/31/2012


RPLD.03.02.00-00-285/10-04 MTB Poland Sp. z o. o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.03.02.00-00-285/10-04

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnych technologii produkcji wózków inwalidzkich z wykorzystaniem unikalnego sposobu gięcia profilu

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.03.00.00

Działanie: RPLD.03.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 2900281.01

Wydatki kwalifikowalne: 1547091.8

Dofinansowanie: 1066690.2

Dofinansowanie UE: 906686.67

Nazwa beneficjenta: MTB Poland Sp. z o. o.

NIP beneficjenta: 7280257375

Kod pocztowy: 93-233

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/10/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/11/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2010

Data zakończenia realizacji: 11/30/2012


nia) SAWO Zakład produkcyjno-usługowy Michalik Stanisław

Numer umowy/aneksu/decyzji: nia)

Tytuł projektu: Tak

Program Operacyjny: 12/20/2012

Oś priorytetowa: 12/21/2012

Działanie: 10/30/2010

Poddziałanie: 10/31/2011

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat łódzki wschodni

Gmina: Andrespol

Wartość ogółem: 1037914.86

Wydatki kwalifikowalne: 683248.24

Dofinansowanie: 478273.77

Dofinansowanie UE: 406532.7

Nazwa beneficjenta: SAWO Zakład produkcyjno-usługowy Michalik Stanisław

NIP beneficjenta: 7280256619

Kod pocztowy: 95-020

Miejscowość: Bedoń Wieś

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat łódzki wschodni

Temat priorytetu: 06 Wsparcie na rzecz MŚP w zakresie promocji produktów i procesów przyjaznych dla środowiska (wdrożenie efektywnych systemów zarządzania środowiskiem. wdrożenie i stosowanie/użytkowanie technologii zapobiegania zanieczyszczeniom. wdrożenie czystych technologii do działalności produkcyjnej przedsiębiorstw)

Forma prawna: przedsiębiorstwo państwowe – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnie

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/12/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/12/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2015

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015zabytek pl, leopolda tyrmand, heweliusz piwo, retuda ordona, gra agent, www mpwik com pl, urbanistyczny, art 261 kk, witold gombrowicz biografia, rejestr nazwisk, secesja we wrocławiu, uzbrojenie wojska, pomnik piłsudskiego belweder, bohaterowie niepodległości, dzieło kultury, sejm składa się z, czesław miłosz portret, gwara lubawska, wojewódzki urząd ochrony zabytków w gdańsku…

Opublikowano

RPLD.03.06.00-00-862/11-01 Satori Art. s.c. Mariusz Łabieniec. Robert Uciński

RPLD.03.06.00-00-862/11-01 Satori Art. s.c. Mariusz Łabieniec. Robert Uciński

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.03.06.00-00-862/11-01

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności firmy Satori Art s.c. Mariusz Łabieniec. Robert Uciński poprzez modernizację parku maszynowego

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.03.00.00

Działanie: RPLD.03.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 243048

Wydatki kwalifikowalne: 187720

Dofinansowanie: 131404

Dofinansowanie UE: 65702

Nazwa beneficjenta: Satori Art. s.c. Mariusz Łabieniec. Robert Uciński

NIP beneficjenta: 7272281525

Kod pocztowy: 91-038

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/4/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/4/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012


RPLD.03.06.00-00-481/11-00 SWEPOL Polska Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.03.06.00-00-481/11-00

Tytuł projektu: Rozwój firmy SWEPOL Polska Sp. z o.o. poprzez unowocześnienie produkcji obrączek tytanowych

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.03.00.00

Działanie: RPLD.03.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 361806.79

Wydatki kwalifikowalne: 332600

Dofinansowanie: 232820

Dofinansowanie UE: 116410

Nazwa beneficjenta: SWEPOL Polska Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 7282498433

Kod pocztowy: 93-120

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/5/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/6/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2012

Data zakończenia realizacji: 4/30/2012


RPLD.03.06.00-00-171/10-01 Firma Budowlano-Inżynieryjna BINEX Przemysław Bińczyk

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.03.06.00-00-171/10-01

Tytuł projektu: Wzrost poziomu konkurencyjności Firmy Budowlano-Inżynieryjnej „Binex” Przemysław Bińczyk w wyniku zakupu innowacyjnej koparko-ładowarki

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.03.00.00

Działanie: RPLD.03.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Piotrków Trybunalski

Gmina: M. Piotrków Trybunalski

Wartość ogółem: 276750

Wydatki kwalifikowalne: 221000

Dofinansowanie: 99980.4

Dofinansowanie UE: 59988.24

Nazwa beneficjenta: Firma Budowlano-Inżynieryjna BINEX Przemysław Bińczyk

NIP beneficjenta: 7711830691

Kod pocztowy: 97-300

Miejscowość: Piotrków Trybunalski

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Piotrków Trybunalski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/13/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/14/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2011

Data zakończenia realizacji: 10/31/2011krynica morska historia, zamówieniem, krzysztof kolberg, monika grała nel krzyżówka, zniszczone przez wezuwiusza, koordynaty, kancelaria rady ministrów praca, mnożenie ułamków z całościami, międzyrzecki ośrodek kultury. kino, przydomek cesarzowej elżbiety bawarskiej, heritage po polsku, uprząż dla wołów krzyżówka, państwa członkowskie efta, uosabia, zdjęcia z 2 wojny światowej w polsce, międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych pdf, polowanie na karaluchy…

Opublikowano

RPLU.08.04.00-06-002/09-03 POWIAT CHEŁMSKI

RPLU.08.04.00-06-002/09-03 POWIAT CHEŁMSKI

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.08.04.00-06-002/09-03

Tytuł projektu: Termomodernizacja i modernizacja obiektów Domu Pomocy Społecznej w Nowinach

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.08.00.00

Działanie: RPLU.08.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat chełmski

Gmina: Chełm

Wartość ogółem: 859441.72

Wydatki kwalifikowalne: 798872.8

Dofinansowanie: 679041.85

Dofinansowanie UE: 679041.85

Nazwa beneficjenta: POWIAT CHEŁMSKI

NIP beneficjenta: 5632194320

Kod pocztowy: 22-100

Miejscowość: CHEŁM

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat chełmski / Powiat m. Chełm

Temat priorytetu: 79 Pozostała infrastruktura społeczna

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/17/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/18/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 10/5/2009

Data zakończenia realizacji: 12/30/2010


RPLU.06.02.00-06-086/12-03 Energia Dolina Zielawy sp. z o.o. w organizacji

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.06.02.00-06-086/12-03

Tytuł projektu: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1.4 MW w Dolinie Zielawy

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.06.00.00

Działanie: RPLU.06.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat bialski

Gmina: Wisznice

Wartość ogółem: 7639072.57

Wydatki kwalifikowalne: 6085694.38

Dofinansowanie: 3042847.19

Dofinansowanie UE: 2586420.11

Nazwa beneficjenta: Energia Dolina Zielawy sp. z o.o. w organizacji

NIP beneficjenta: 5372623668

Kod pocztowy: 21-580

Miejscowość: Wisznice

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat bialski

Temat priorytetu: 40 Energia odnawialna: słoneczna

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/9/2017

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/13/2017

Data rozpoczęcia realizacji: 2/14/2014

Data zakończenia realizacji: 1/31/2015


RPLU.08.02.00-06-081/09-03 Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.08.02.00-06-081/09-03

Tytuł projektu: Budowa Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Puławach przy ul. Kowalskiego dz. nr 715.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.08.00.00

Działanie: RPLU.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat puławski

Gmina: Puławy – miasto

Wartość ogółem: 20588339.46

Wydatki kwalifikowalne: 18443361.69

Dofinansowanie: 14000000

Dofinansowanie UE: 14000000

Nazwa beneficjenta: Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek

NIP beneficjenta: 7162718062

Kod pocztowy: 24-100

Miejscowość: Puławy

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat puławski

Temat priorytetu: 75 Infrastruktura systemu oświaty

Forma prawna: Kościół Katolicki

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/30/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/3/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 4/8/2007

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014ustawa o samorządach, piosenki o wolnosci, szwankowskiego 8, teresa werner wiek wzrost, cerkiew św marii magdaleny warszawa, zrealizuj, plan szescioletni, film stanisława jędryki, gazeta rosyjska, prawo przyciągania a odzyskanie eks, konkurs na dyrektora teatru, instytut prymasa wyszyńskiego, podaj skutki powstania listopadowego, 40 euro ile to złotych, maksymilian gierymski obrazy, brewiarz dyplomatyczny, kierownictwo walki podziemnej, czym polać pień drzewa…

Opublikowano

RPKP.05.02.02-04-121/10-02 PAW-MAR Paweł Jędrzejczak.Maria Jędrzejczak. Weronika Jędrzejczak Spółka Jawna

RPKP.05.02.02-04-121/10-02 PAW-MAR Paweł Jędrzejczak.Maria Jędrzejczak. Weronika Jędrzejczak Spółka Jawna

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.05.02.02-04-121/10-02

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności firmy PAW-MAR s.j. poprzez wzbogacenie oraz unowocześnienie oferty produktowej i usługowej

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.05.00.00

Działanie: RPKP.05.02.00

Poddziałanie: RPKP.05.02.02

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat żniński

Gmina: Janowiec Wielkopolski

Wartość ogółem: 797617.42

Wydatki kwalifikowalne: 644251.69

Dofinansowanie: 386551.01

Dofinansowanie UE: 328568.35

Nazwa beneficjenta: PAW-MAR Paweł Jędrzejczak.Maria Jędrzejczak. Weronika Jędrzejczak Spółka Jawna

NIP beneficjenta: 5621619448

Kod pocztowy: 88-430

Miejscowość: Janowiec Wielkopolski

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat żniński

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/9/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/9/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2011


RPKP.04.02.00-04-001/09-04 Województwo Kujawsko-Pomorskie

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.04.02.00-04-001/09-04

Tytuł projektu: Infostrada Kujaw i Pomorza – Usługi w zakresie e-administracji i informacji przestrzennej

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.04.00.00

Działanie: RPKP.04.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat grudziądzki

Gmina: Łasin

Wartość ogółem: 222638.79

Wydatki kwalifikowalne: 221615.8

Dofinansowanie: 166211.85

Dofinansowanie UE: 166211.85

Nazwa beneficjenta: Województwo Kujawsko-Pomorskie

NIP beneficjenta: 9561969536

Kod pocztowy: 87-100

Miejscowość: Toruń

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń / Powiat toruński

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/27/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/28/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


RPKP.05.02.02-04-121/09-01 Wytwórnia Opakowań Blaszanych „Beczkopol”

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.05.02.02-04-121/09-01

Tytuł projektu: III etap modernizacji procesu produkcji bębnów o poj. 30 65 dm3

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.05.00.00

Działanie: RPKP.05.02.00

Poddziałanie: RPKP.05.02.02

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat grudziądzki

Gmina: Łasin

Wartość ogółem: 1587379.03

Wydatki kwalifikowalne: 1255460.4

Dofinansowanie: 391327

Dofinansowanie UE: 332627.95

Nazwa beneficjenta: Wytwórnia Opakowań Blaszanych „Beczkopol”

NIP beneficjenta: 8761004872

Kod pocztowy: 86-320

Miejscowość: Łasin

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat grudziądzki

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/21/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/21/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2009

Data zakończenia realizacji: 7/31/2010


RPKP.05.02.01-04-197/12-02 Jarosław Witkowski

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.05.02.01-04-197/12-02

Tytuł projektu: Rozwój działalności gospodarczej poprzez wdrożenie nowej usługi

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.05.00.00

Działanie: RPKP.05.02.00

Poddziałanie: RPKP.05.02.01

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat inowrocławski

Gmina: Inowrocław

Wartość ogółem: 617460

Wydatki kwalifikowalne: 500000

Dofinansowanie: 300000

Dofinansowanie UE: 255000

Nazwa beneficjenta: Jarosław Witkowski

NIP beneficjenta: 5561787477

Kod pocztowy: 88-100

Miejscowość: Turzany

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat inowrocławski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/8/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/8/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015żanna kormanowa, violetta historia, muzyka renesansu prezentacja, polski film oscarowy, miejsce zesłania napoleona, znaki hitlerowskie, łoś pod ochroną, właściciel krzyżówka, rodzaje bezpieczeństwa pdf, komorowski wikipedia, emerytury sb wysokość, prof.andrzej nowak, powtarzanie klasy rozporządzenie, alfred nobel, kosciol w harmezach, cechy wiedzy, i armia wojska polskiego…

Opublikowano

RPLU.01.04.01-06-175/12-01 EuroCompass Sp. z o.o.

RPLU.01.04.01-06-175/12-01 EuroCompass Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.04.01-06-175/12-01

Tytuł projektu: Poprawa efektywności energetycznej budynku Centrum Nowoczesnych Usług i Technologii poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych i modernizację systemu ogrzewania

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.04.00

Poddziałanie: RPLU.01.04.01

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 407571.5

Wydatki kwalifikowalne: 305144.96

Dofinansowanie: 183086.97

Dofinansowanie UE: 155623.92

Nazwa beneficjenta: EuroCompass Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 7123054511

Kod pocztowy: 20-277

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 40 Energia odnawialna: słoneczna

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/9/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/23/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 11/19/2012

Data zakończenia realizacji: 12/29/2014


RPLU.01.03.00-06-202/08-03 Geomax Misztal – Stateczny Spółka Jawna

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.03.00-06-202/08-03

Tytuł projektu: Poprawa konkurencyjności firmy GEOMAX Sp.J. poprzez zakup nowoczesnej. pionowej automatycznej linii ważąco-pakującej

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat opolski

Gmina: Opole Lubelskie

Wartość ogółem: 627080

Wydatki kwalifikowalne: 509000

Dofinansowanie: 356300

Dofinansowanie UE: 302855

Nazwa beneficjenta: Geomax Misztal – Stateczny Spółka Jawna

NIP beneficjenta: 7170006927

Kod pocztowy: 24-300

Miejscowość: Opole Lubelskie

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat opolski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/18/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/18/2009

Data rozpoczęcia realizacji: 1/19/2009

Data zakończenia realizacji: 7/24/2009


RPLU.01.03.00-06-104/11-01 Andrzej Antolak/U.P.H. Zakład Ślusarski Andrzej Antolak

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.03.00-06-104/11-01

Tytuł projektu: „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie innowacyjnych technologii ”

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat rycki

Gmina: Ryki

Wartość ogółem: 3848164.78

Wydatki kwalifikowalne: 2921306.84

Dofinansowanie: 1226364.61

Dofinansowanie UE: 1042409.91

Nazwa beneficjenta: Andrzej Antolak/U.P.H. Zakład Ślusarski Andrzej Antolak

NIP beneficjenta: 7162175785

Kod pocztowy: 08-500

Miejscowość: Ryki

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat rycki

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/14/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/15/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 2/15/2015


RPLU.01.03.00-06-185/13-03 Centrum Medyczne LUXMED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.03.00-06-185/13-03

Tytuł projektu: Wprowadzenie w CM LUXMED nowych usług medycznych i nowoczesnych rozwiązań z zakresu obsługi pacjentów

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 341803.69

Wydatki kwalifikowalne: 338987.34

Dofinansowanie: 164069.87

Dofinansowanie UE: 139459.39

Nazwa beneficjenta: Centrum Medyczne LUXMED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 7122328550

Kod pocztowy: 20-080

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/3/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/3/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2013

Data zakończenia realizacji: 5/31/2015


RPLU.01.03.00-06-310/11-01 Print Coatings Polska sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.03.00-06-310/11-01

Tytuł projektu: Zakup innowacyjnych technologii ICT podstawą rozwoju wysoce konkurencyjnej oferty firmy

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat świdnicki

Gmina: Świdnik

Wartość ogółem: 774900

Wydatki kwalifikowalne: 630000

Dofinansowanie: 315000

Dofinansowanie UE: 267750

Nazwa beneficjenta: Print Coatings Polska sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 7122981184

Kod pocztowy: 20-150

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/16/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/16/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/2/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


RPLU.01.03.00-06-178/09-01 F.P.H.U. „Krawpak” – Krawczyk Stanisław

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.03.00-06-178/09-01

Tytuł projektu: BUDOWA ZAKŁADU PIEKARNICZO-PRODUKCYJNEGO – WPROWADZENIE INNOWACJI INNOWACJI PRODUKTOWEJ I PROCESOWEJ W F.P.H.U. KRAWPAK STANISŁAW KRAWCZYK

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat tomaszowski

Gmina: Tomaszów Lubelski

Wartość ogółem: 5597927.47

Wydatki kwalifikowalne: 4512238.11

Dofinansowanie: 1999823.92

Dofinansowanie UE: 1699850.33

Nazwa beneficjenta: F.P.H.U. „Krawpak” – Krawczyk Stanisław

NIP beneficjenta: 9210001708

Kod pocztowy: 22-600

Miejscowość: Rogóźno Kolonia

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat tomaszowski

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/9/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/9/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2011


RPLU.01.03.00-06-103/09-00 Przedsiębiorstwo Przewiertowe „MOTYL” Stefan Motyl

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.03.00-06-103/09-00

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Przewiertowego „MOTYL” poprzez wdrożenie poprzez wdrożenie systemu do wierceń wielkośrednicowych w technologii mikrotunelowania suchego

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat świdnicki

Gmina: Mełgiew

Wartość ogółem: 2221032

Wydatki kwalifikowalne: 1809800

Dofinansowanie: 1085880

Dofinansowanie UE: 922998

Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Przewiertowe „MOTYL” Stefan Motyl

NIP beneficjenta: 7130203610

Kod pocztowy: 21-007

Miejscowość: Krępiec

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat świdnicki

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/26/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/26/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 4/10/2010

Data zakończenia realizacji: 3/30/2011


RPLU.01.03.00-06-143/13-01 Sigma S. A.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.03.00-06-143/13-01

Tytuł projektu: Rozwój firmy Sigma S.A. poprzez unowocześnienie działu konstrukcyjno – projektowego.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubelski

Gmina: Jastków

Wartość ogółem: 1244226.83

Wydatki kwalifikowalne: 1011251.53

Dofinansowanie: 404500.58

Dofinansowanie UE: 343825.48

Nazwa beneficjenta: Sigma S. A.

NIP beneficjenta: 7131045797

Kod pocztowy: 21-002

Miejscowość: Barak

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubelski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/31/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/31/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2013

Data zakończenia realizacji: 3/31/2015filmy stanisława jędryki, wojciech domka laryngolog rzeszów prywatnie, plac św. marka w wenecji, 510677022, dom studencki żaczek, proporcje zaprawy tynkarskiej, puchary lejkowate, ile ludzi zginęło w czasie ii wojny światowej, mazowiecki tadeusz, patriarcha rosji, marek franczak syn lalka, ryszard kaczorowski, plakaty buw, waldemar zawodziński, twórca arianizmu, o co walczył janusz korczak, co to jest ewakuacja, muzeum archeologiczne i etnograficzne, wielka nieszawka skansen, niemiecka dziewczyna…