Opublikowano

RPKP.07.01.00-04-001/13-02 Grudziądzkie centrum Caritas im. Błogosławionej Juty

RPKP.07.01.00-04-001/13-02 Grudziądzkie centrum Caritas im. Błogosławionej Juty

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.07.01.00-04-001/13-02

Tytuł projektu: Remont i adaptacja nieużywanej części budynku przy ul. Marcinkowskiego 6-8 w Grudziądzu celem rozwoju świadczenia różnorodnych usług na rzecz lokalnej społeczności objetej systemem pomocy społecznej.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.07.00.00

Działanie: RPKP.07.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Grudziądz

Gmina: M. Grudziądz

Wartość ogółem: 1252939.06

Wydatki kwalifikowalne: 1249939.06

Dofinansowanie: 724122.41

Dofinansowanie UE: 724122.41

Nazwa beneficjenta: Grudziądzkie centrum Caritas im. Błogosławionej Juty

NIP beneficjenta: 8761984770

Kod pocztowy: 86-300

Miejscowość: Grudziądz

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat brodnicki / Powiat m. Grudziądz

Temat priorytetu: 61 Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich

Forma prawna: Kościół Katolicki

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/11/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/17/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2007

Data zakończenia realizacji: 3/31/2015


RPKP.05.05.00-04-015/10-01 Gmina Miasto Włocławek

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.05.05.00-04-015/10-01

Tytuł projektu: Promocja markowego produktu „Aktywny Włocławek”

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.05.00.00

Działanie: RPKP.05.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Włocławek

Gmina: M. Włocławek

Wartość ogółem: 44678.81

Wydatki kwalifikowalne: 44678.81

Dofinansowanie: 37976.98

Dofinansowanie UE: 37976.98

Nazwa beneficjenta: Gmina Miasto Włocławek

NIP beneficjenta: 8883031255

Kod pocztowy: 87-800

Miejscowość: Włocławek

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Włocławek

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/17/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/3/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2011

Data zakończenia realizacji: 4/30/2011


RPKP.06.01.00-04-014/11-03 Województwo Kujawsko-Pomorskie

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.06.01.00-04-014/11-03

Tytuł projektu: Rowerowy szlak turystyczny wzdłuż Wisły w województwie kujawsko-pomorskim.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.06.00.00

Działanie: RPKP.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Grudziądz

Gmina: M. Grudziądz

Wartość ogółem: 98858.94

Wydatki kwalifikowalne: 97838.93

Dofinansowanie: 58703.36

Dofinansowanie UE: 58703.36

Nazwa beneficjenta: Województwo Kujawsko-Pomorskie

NIP beneficjenta: 9561969536

Kod pocztowy: 87-100

Miejscowość: Toruń

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń / Powiat toruński

Temat priorytetu: 55 Promowanie walorów przyrodniczych

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/4/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/6/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014sr w kwidzynie, requiem d-moll kv 626, parafia paczków, bohaterki powstania warszawskiego, parafia wszystkich swietych warszawa, pałac saski odbudowa, krynicki-malarz prymitywista, muzeum hutnictwa i przemysłu maszynowego w chlewiskach, film o papieżu franciszku, juliana fałata, lajkonik 2019, gok tyczyn, pisanki wielkanocne wzory, rybkowski filmy, europejskie wyspy, tadeusz kondrusiewicz, grób nieznanego żołnierza warszawa, odpowiedz jakie były przyczyny zorganizowania odsieczy wiedeńskiej…

Opublikowano

RPLU.04.01.00-06-058/09-05 Powiat Lubelski

RPLU.04.01.00-06-058/09-05 Powiat Lubelski

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.04.01.00-06-058/09-05

Tytuł projektu: Budowa zintegrowanej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Powiecie Lubelskim

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.04.00.00

Działanie: RPLU.04.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubelski

Gmina: Głusk

Wartość ogółem: 440969.26

Wydatki kwalifikowalne: 440130.02

Dofinansowanie: 374110.52

Dofinansowanie UE: 374110.52

Nazwa beneficjenta: Powiat Lubelski

NIP beneficjenta: 7122807434

Kod pocztowy: 20-074

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 11 Technologie informacyjne i komunikacyjne (dostęp. bezpieczeństwo. interoperacyjność. zapobieganie zagrożeniom. badania. innowacje. treści cyfrowe itp.)

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/8/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/12/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 6/30/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2011


RPLU.04.01.00-06-041/09-07 Powiat Parczewski

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.04.01.00-06-041/09-07

Tytuł projektu: Regionalna Sieć Szerokopasmowa Lublin północny – wschód.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.04.00.00

Działanie: RPLU.04.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat radzyński

Gmina: Radzyń Podlaski – miasto

Wartość ogółem: 422190.98

Wydatki kwalifikowalne: 387361.67

Dofinansowanie: 329257.41

Dofinansowanie UE: 329257.41

Nazwa beneficjenta: Powiat Parczewski

NIP beneficjenta: 5391437872

Kod pocztowy: 21-200

Miejscowość: Parczew

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat parczewski

Temat priorytetu: 10 Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe)

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/5/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/5/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 6/15/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013


RPLU.02.04.01-06-043/12-00 Arkadiusz Wiśniewski Przedsiębiorstwo-Handlowo-Usługowe „Ark-Pol”

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.02.04.01-06-043/12-00

Tytuł projektu: Udział w targach szansą na rozwój

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.02.00.00

Działanie: RPLU.02.04.00

Poddziałanie: RPLU.02.04.01

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat świdnicki

Gmina: Trawniki

Wartość ogółem: 35074.05

Wydatki kwalifikowalne: 23600

Dofinansowanie: 18880

Dofinansowanie UE: 16048

Nazwa beneficjenta: Arkadiusz Wiśniewski Przedsiębiorstwo-Handlowo-Usługowe „Ark-Pol”

NIP beneficjenta: 7130017913

Kod pocztowy: 21-044

Miejscowość: Dorohucza

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat świdnicki

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/20/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/20/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2013

Data zakończenia realizacji: 9/30/2013


RPLU.03.02.00-06-062/10-04 Parafia Prawosławna p.w. Przemienienia Pańskiego w Lublinie

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.03.02.00-06-062/10-04

Tytuł projektu: REWITALIZACJA CMENTARZA PRAWOSŁAWNEGO PRZY UL. LIPOWEJ W LUBLINIE

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.03.00.00

Działanie: RPLU.03.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 8020288.76

Wydatki kwalifikowalne: 8001100.72

Dofinansowanie: 6000825.53

Dofinansowanie UE: 6000825.53

Nazwa beneficjenta: Parafia Prawosławna p.w. Przemienienia Pańskiego w Lublinie

NIP beneficjenta: 9462122334

Kod pocztowy: 20-126

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 61 Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich

Forma prawna: inne kościoły i związki wyznaniowe

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/31/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/31/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 10/11/2010

Data zakończenia realizacji: 5/29/2015


RPLU.04.01.00-06-056/09-05 Gmina Łabunie

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.04.01.00-06-056/09-05

Tytuł projektu: Budowa społeczeństwa informacyjnego poprzez informatyzację samorządów Powiatu Zamojskiego

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.04.00.00

Działanie: RPLU.04.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat zamojski

Gmina: Łabunie

Wartość ogółem: 384527.95

Wydatki kwalifikowalne: 383516.27

Dofinansowanie: 325988.83

Dofinansowanie UE: 325988.83

Nazwa beneficjenta: Gmina Łabunie

NIP beneficjenta: 9222943356

Kod pocztowy: 22-437

Miejscowość: Łabunie

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat zamojski

Temat priorytetu: 10 Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe)

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/3/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/3/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 6/9/2010

Data zakończenia realizacji: 12/30/2011na mapie numerami 1 i 2 zaznaczono kręgi kulturowe, pułkownik ryszard kukliński, yr.no zamosc, dni kultury beskidzkiej 2019, muzeum fiata 126p, polacy na titanicu, ustawa o prawie autorskim 1994, krzysztof janczewski, bitwa pod arnhem, uniwersytety w polsce daty powstania, polska 1989, kaponiera poznan, dziady cz 4 film, olkusz parafie, pułku piechoty białystok, lubań rynek, nysa zabytki, stary cmentarz w krynicy-zdroju, festiwal opole online, prezentacja o hitlerze…

Opublikowano

RPLU.01.05.00-06-214/10-05 CAR HI-FI A.B. Kot Spółka Jawna

RPLU.01.05.00-06-214/10-05 CAR HI-FI A.B. Kot Spółka Jawna

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.05.00-06-214/10-05

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup. remont i wyposażenie nieruchomości lokalowej z przeznaczeniem na obiekt turystyczny

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 1123431.48

Wydatki kwalifikowalne: 957646.31

Dofinansowanie: 574587.76

Dofinansowanie UE: 488399.59

Nazwa beneficjenta: CAR HI-FI A.B. Kot Spółka Jawna

NIP beneficjenta: 7121019893

Kod pocztowy: 20-064

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych

Forma prawna: spółka jawna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/1/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/1/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 8/3/2010

Data zakończenia realizacji: 4/30/2013


RPLU.01.04.02-06-102/13-04 7R LOGISTIC BRZESKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.04.02-06-102/13-04

Tytuł projektu: Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1.25MW w Tomaszowie Lubelskim.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.04.00

Poddziałanie: RPLU.01.04.02

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat tomaszowski

Gmina: Tomaszów Lubelski – miasto

Wartość ogółem: 8732726.33

Wydatki kwalifikowalne: 6826598.78

Dofinansowanie: 3413299.39

Dofinansowanie UE: 2901304.48

Nazwa beneficjenta: 7R LOGISTIC BRZESKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 6772324846

Kod pocztowy: 30-331

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 40 Energia odnawialna: słoneczna

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/16/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/16/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 9/15/2014

Data zakończenia realizacji: 8/30/2015bł. jerzy popiełuszko, grodzisk mazowiecki dworzec pkp, kazimierz switon, bronislaw linke, obóz w oświęcimiu, wojska radzieckie w polsce, franciszek papież cytaty, obóz śmierci, przemysłowa dzielnica bogatyni, gawlin, szkoła muzyczna wołomin, benjamin lewartow, bitwa pod wołyniem, klątwa wyspy dębów czy znalezli skarb…

Opublikowano

RPKP.02.03.00-04-013/13-02 Powiat Bydgoski

RPKP.02.03.00-04-013/13-02 Powiat Bydgoski

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.02.03.00-04-013/13-02

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynków edukacyjnych na terenie powiatu bydgoskiego.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.02.00.00

Działanie: RPKP.02.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat bydgoski

Gmina: Koronowo

Wartość ogółem: 382769.59

Wydatki kwalifikowalne: 374484.06

Dofinansowanie: 318311.45

Dofinansowanie UE: 318311.45

Nazwa beneficjenta: Powiat Bydgoski

NIP beneficjenta: 5542573290

Kod pocztowy: 85-066

Miejscowość: Bydgoszcz

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Bydgoszcz

Temat priorytetu: 43 Efektywność energetyczna. produkcja skojarzona (kogeneracja). zarządzanie energią

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/5/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/12/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2013

Data zakończenia realizacji: 5/31/2015


RPKP.01.04.00-04-006/13-04 Port Lotniczy Bydgoszcz Spółka Akcyjna

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.01.04.00-04-006/13-04

Tytuł projektu: Zintegrowany projekt inwestycyjny rozwoju funkcji Portu Lotniczego w Bydgoszczy w ramach węzłą komunikacyjnego aglomeracji bydgosko-toruńskiej -Etap V-3-Remont dróg kołowania i płaszczyzn postojowych Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.01.00.00

Działanie: RPKP.01.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Bydgoszcz

Gmina: M. Bydgoszcz

Wartość ogółem: 18208452.13

Wydatki kwalifikowalne: 14774149.14

Dofinansowanie: 11228353.34

Dofinansowanie UE: 9544100.34

Nazwa beneficjenta: Port Lotniczy Bydgoszcz Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 5540309229

Kod pocztowy: 85-005

Miejscowość: Białe Błota

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Bydgoszcz

Temat priorytetu: 29 Porty lotnicze

Forma prawna: spółka akcyjna – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/17/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/19/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2012

Data zakończenia realizacji: 1/31/2015


RPDS.10.01.00-02-025/08-01 Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego/Departament Regionalnego Programu Operacyjnego/Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym w UMWD

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.10.01.00-02-025/08-01

Tytuł projektu: Promocja i informacja RPO w 2008 r.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.10.00.00

Działanie: RPDS.10.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 718363.86

Wydatki kwalifikowalne: 718363.86

Dofinansowanie: 610609.28

Dofinansowanie UE: 610609.28

Nazwa beneficjenta: Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego/Departament Regionalnego Programu Operacyjnego/Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym w UMWD

NIP beneficjenta: 8992233911

Kod pocztowy: 50-411

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 86 Ocena. badania/ekspertyzy. informacja i komunikacja

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/18/2008

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/19/2008

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2008

Data zakończenia realizacji: 12/31/2008mundury hugo boss, realokacja, proces norymberski pdf, grudziadz moje miasto, program archiwum, atak apopleksji, giennadij janajew, spis fundacji, malowidło w medalionie krzyżówka, jarmark na nikiszu 2019, 966 rok co się wydarzyło, rampa auschwitz, lalka tematy rozprawek maturalnych, stary druk sprzed 1501, stara kopalnia wałbrzych, czesław miłosz dwór…

Opublikowano

RPKP.05.02.01-04-177/14-02 Fitness Club Agnieszka Radzikowska

RPKP.05.02.01-04-177/14-02 Fitness Club Agnieszka Radzikowska

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.05.02.01-04-177/14-02

Tytuł projektu: Rozbudowa klubu fitness w Barcinie sposobem podniesienia konkurencyjności.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.05.00.00

Działanie: RPKP.05.02.00

Poddziałanie: RPKP.05.02.01

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat żniński

Gmina: Barcin

Wartość ogółem: 224210.77

Wydatki kwalifikowalne: 223390.97

Dofinansowanie: 134034.58

Dofinansowanie UE: 113929.39

Nazwa beneficjenta: Fitness Club Agnieszka Radzikowska

NIP beneficjenta: 5621673844

Kod pocztowy: 88-190

Miejscowość: Barcin

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat żniński

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/9/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/9/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2014

Data zakończenia realizacji: 2/28/2015


RPKP.05.02.01-04-092/12-04 Zakład Obrotu Towarami Mleczarskimi i Spożywczymi ZOTMiS Marzenna Czarska-Sawicka

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.05.02.01-04-092/12-04

Tytuł projektu: Remont i modernizacja hali produkcyjnej wraz z zakupem linii technologicznej do produkcji spożywczej w Solcu Kujawskim

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.05.00.00

Działanie: RPKP.05.02.00

Poddziałanie: RPKP.05.02.01

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat aleksandrowski

Gmina: Aleksandrów Kujawski – miasto

Wartość ogółem: 614987.7

Wydatki kwalifikowalne: 499960

Dofinansowanie: 349972

Dofinansowanie UE: 297476.2

Nazwa beneficjenta: Zakład Obrotu Towarami Mleczarskimi i Spożywczymi ZOTMiS Marzenna Czarska-Sawicka

NIP beneficjenta: 9670319435

Kod pocztowy: 86-050

Miejscowość: m. Solec Kujawski

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat bydgoski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/21/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/21/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015


RPKP.02.03.00-04-001/08-03 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.02.03.00-04-001/08-03

Tytuł projektu: Likwidacja niskich emisji w rejonie Starówki Miasta Włocławek

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.02.00.00

Działanie: RPKP.02.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Włocławek

Gmina: M. Włocławek

Wartość ogółem: 7646129.8

Wydatki kwalifikowalne: 6131131.12

Dofinansowanie: 3065565.56

Dofinansowanie UE: 2605730.72

Nazwa beneficjenta: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 8880205453

Kod pocztowy: 87-800

Miejscowość: Włocławek

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Włocławek

Temat priorytetu: 47 Jakość powietrza

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/25/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/25/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2010

Data zakończenia realizacji: 2/29/2012


RPKP.04.02.00-04-001/13-01 Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.04.02.00-04-001/13-01

Tytuł projektu: ..Dostosowanie jednostek terenowych Policji woj. kujawsko – pomorskiego do elektronicznego obiegu dokumentów”

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.04.00.00

Działanie: RPKP.04.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat radziejowski

Gmina: Topólka

Wartość ogółem: 80407.16

Wydatki kwalifikowalne: 80402.77

Dofinansowanie: 60302.07

Dofinansowanie UE: 60302.07

Nazwa beneficjenta: Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

NIP beneficjenta: 5540312993

Kod pocztowy: 85-090

Miejscowość: Bydgoszcz

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Bydgoszcz

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: organ władzy. administracji rządowej

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/19/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/20/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


RPKP.05.02.01-04-016/10-01 TARTAN Regionalne Biuro Budowy i Modernizacji Obiektów Sportowych Jacek Kuś

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.05.02.01-04-016/10-01

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności firmy TARTAN Regionalne Biuro Budowy i Modernizacji Obiektów Sportowych Jacek Kuś w Bydgoszczy poprzez zakup nowoczesnego sprzętu

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.05.00.00

Działanie: RPKP.05.02.00

Poddziałanie: RPKP.05.02.01

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Bydgoszcz

Gmina: M. Bydgoszcz

Wartość ogółem: 472318.68

Wydatki kwalifikowalne: 377599.05

Dofinansowanie: 264319.33

Dofinansowanie UE: 224671.43

Nazwa beneficjenta: TARTAN Regionalne Biuro Budowy i Modernizacji Obiektów Sportowych Jacek Kuś

NIP beneficjenta: 9531348002

Kod pocztowy: 85-005

Miejscowość: Bydgoszcz

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Bydgoszcz

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/29/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/30/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2010

Data zakończenia realizacji: 8/31/2011


RPKP.04.03.00-04-031/09-04 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Auran spółka cywilna Marcin Pozorski. Magdalena Kasprowicz. Jerzy Pozorski. Jadwiga Pozorska

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.04.03.00-04-031/09-04

Tytuł projektu: Wdrożenie elektronicznej usługi e-rachunkowość w biurze rachunkowym Auran w Toruniu

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.04.00.00

Działanie: RPKP.04.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń

Gmina: M. Toruń

Wartość ogółem: 163734.32

Wydatki kwalifikowalne: 135700

Dofinansowanie: 92990

Dofinansowanie UE: 79041.5

Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Auran spółka cywilna Marcin Pozorski. Magdalena Kasprowicz. Jerzy Pozorski. Jadwiga Pozorska

NIP beneficjenta: 8790014850

Kod pocztowy: 87-100

Miejscowość: Toruń

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń / Powiat toruński

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/23/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/24/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2010

Data zakończenia realizacji: 10/31/2010piska pozycja ryglowa, niezgodność z prawdą, napisz krótko na czym polegało znaczenie opozycji demokratycznej, mapa rozbiorów, żołnierki z donbasu, rod stiuard, troja czarnków, ustaszy, lenartowicz teofil, klasyka filmu, tomasz kot aktor, wowa wołodia władimir, wojenny, łódzkie, śmierć reżysera, palac saski warszawa, szwedzkie piosenki, kozłówce, urząd miasta ryn, doktryna co to, filmy animowane 2010…

Opublikowano

RPMA.01.05.00-14-349/14-03 Jar Aromaty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

RPMA.01.05.00-14-349/14-03 Jar Aromaty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.05.00-14-349/14-03

Tytuł projektu: Dywersyfikacja oferty przedsiębiorstwa Jaskulski Estates poprzez modernizację parku maszynowego

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 1442240.1

Wydatki kwalifikowalne: 1169922.14

Dofinansowanie: 561562.62

Dofinansowanie UE: 477328.22

Nazwa beneficjenta: Jar Aromaty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

NIP beneficjenta: 1182100959

Kod pocztowy: 01-919

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka komandytowa – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/2/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/3/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 11/3/2014

Data zakończenia realizacji: 8/31/2015


RPMA.01.05.00-14-245/13-01 Family Dental Care Centrum Stomatologii i Ortodoncji – Anita Kowalska

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.05.00-14-245/13-01

Tytuł projektu: Zakup wyposażenia i sprzętu w oparciu o nowoczesne technologie dla firmy Family Dental Care – Centrum Stomatologii i Ortodoncji Anita Kowalska

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat piaseczyński

Gmina: Piaseczno

Wartość ogółem: 201696.11

Wydatki kwalifikowalne: 200009.07

Dofinansowanie: 100004.53

Dofinansowanie UE: 85003.85

Nazwa beneficjenta: Family Dental Care Centrum Stomatologii i Ortodoncji – Anita Kowalska

NIP beneficjenta: 9591623819

Kod pocztowy: 05-500

Miejscowość: Piaseczno

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat piaseczyński / Powiat sochaczewski

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/10/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/10/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/1/2014


RPMA.01.05.00-14-284/13-02 Hydro-System Jakub Barański

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.05.00-14-284/13-02

Tytuł projektu: Doposażenie Hydro-System w innowacyjną maszynę warunkiem wzrostu konkurencyjności Przedsiębiorstwa na rynku europejskim

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat sierpecki

Gmina: Sierpc

Wartość ogółem: 799500

Wydatki kwalifikowalne: 650000

Dofinansowanie: 311935

Dofinansowanie UE: 265144.75

Nazwa beneficjenta: Hydro-System Jakub Barański

NIP beneficjenta: 5261394354

Kod pocztowy: 02-629

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/26/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/26/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 7/29/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014


RPMA.01.05.00-14-183/10-04 VIMA R.GUMOWSKI. A.NERSISYAN Spółka Jawna

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.05.00-14-183/10-04

Tytuł projektu: Poprawa pozycji konkurencyjnej na rynku dzięki dywersyfikacji oferty w wyniku wdrożenia innowacyjnych technologii produkcji

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat grójecki

Gmina: Grójec

Wartość ogółem: 1427260

Wydatki kwalifikowalne: 1162000

Dofinansowanie: 581000

Dofinansowanie UE: 493850

Nazwa beneficjenta: VIMA R.GUMOWSKI. A.NERSISYAN Spółka Jawna

NIP beneficjenta: 7971884749

Kod pocztowy: 05-600

Miejscowość: Grójec

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat grójecki

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/27/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/28/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 8/2/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014niewdzięczny, parafia piotra i pawła nowy dwór mazowiecki, praca w ochronie za granicą, józef piłsudski krótki życiorys, jan święch, zwiedzanie westerplatte, skąd dokąd, poznan co sie dzieje, aleksander gierymski trumna chłopska, dobre budowanie, norwegia zabytki, muzeum geologiczne łódź, pustynia żwirowa krzyżówka, symbol zwycięstwa, najbardziej znane rzeźby, filmy dokumentalne wojenne, bazylika katedralna wniebowzięcia najświętszej maryi panny w płocku, urodziny zbigniewa, magdalena abakanowicz bracia, barbary ubryk, 2s35 koalicja-sw, wymień trzy przykłady usług które są świadczone przez firmy powstające na terenach portowych, pawilon 4 kopul…

Opublikowano

RPLB.02.01.00-08-212/09-01 Andrzej Pęcak – POLMET ZAKŁAD MECHANICZNY

RPLB.02.01.00-08-212/09-01 Andrzej Pęcak – POLMET ZAKŁAD MECHANICZNY

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLB.02.01.00-08-212/09-01

Tytuł projektu: Unowocześnienie wyposażenia i technologii produkcji SPOMASZ – POLMET poprzez innowacje

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego

Oś priorytetowa: RPLB.02.00.00

Działanie: RPLB.02.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat żagański

Gmina: Żagań – miasto

Wartość ogółem: 589297.33

Wydatki kwalifikowalne: 418002.16

Dofinansowanie: 204821.06

Dofinansowanie UE: 174097.9

Nazwa beneficjenta: Andrzej Pęcak – POLMET ZAKŁAD MECHANICZNY

NIP beneficjenta: 7641728489

Kod pocztowy: 68-100

Miejscowość: Żagań

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat żagański / Powiat żarski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/19/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/19/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 9/25/2009

Data zakończenia realizacji: 4/22/2013


RPLB.01.01.00-08-032/09-04 Powiat Gorzowski

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLB.01.01.00-08-032/09-04

Tytuł projektu: Przebudowa drogi powiatowej nr 1410F w m. Lubno Gmina Lubiszyn. Santocko Gmina Kłodawa

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego

Oś priorytetowa: RPLB.01.00.00

Działanie: RPLB.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat gorzowski

Gmina: Lubiszyn

Wartość ogółem: 9965543.83

Wydatki kwalifikowalne: 9655009.23

Dofinansowanie: 7834176.06

Dofinansowanie UE: 7834176.06

Nazwa beneficjenta: Powiat Gorzowski

NIP beneficjenta: 5992775852

Kod pocztowy: 66-400

Miejscowość: Gorzów Wlkp.

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat gorzowski / Powiat m. Gorzów Wielkopolski

Temat priorytetu: 23 Drogi regionalne/lokalne

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/30/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/3/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 5/7/2008

Data zakończenia realizacji: 12/15/2010


RPLB.01.03.00-08-003/10-06 Orange Polska S.A.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLB.01.03.00-08-003/10-06

Tytuł projektu: Szerokopasmowe lubuskie – budowa sieci szkieletowo-dystrybucyjnej na terenie białych plam w województwie lubuskim

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego

Oś priorytetowa: RPLB.01.00.00

Działanie: RPLB.01.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat wschowski

Gmina: Wschowa

Wartość ogółem: 3633592.87

Wydatki kwalifikowalne: 2600055.39

Dofinansowanie: 1300027.69

Dofinansowanie UE: 1105023.54

Nazwa beneficjenta: Orange Polska S.A.

NIP beneficjenta: 5260250995

Kod pocztowy: 02-326

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 10 Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe)

Forma prawna: spółka akcyjna – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/30/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/30/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 12/30/2010

Data zakończenia realizacji: 8/18/2014


RPKP.07.01.00-04-002/09-04 Gmina Barcin

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.07.01.00-04-002/09-04

Tytuł projektu: Modernizacja Placu 1-ego Maja i ul. Św. Wojciecha wraz z remontem chodników i odnową mostu w ciągu ul. Św. Wojciecha

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.07.00.00

Działanie: RPKP.07.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat żniński

Gmina: Barcin

Wartość ogółem: 4578011.34

Wydatki kwalifikowalne: 2199173.24

Dofinansowanie: 1537881.84

Dofinansowanie UE: 1537881.84

Nazwa beneficjenta: Gmina Barcin

NIP beneficjenta: 5621772523

Kod pocztowy: 88-190

Miejscowość: Barcin

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat żniński

Temat priorytetu: 61 Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/27/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/2/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2008

Data zakończenia realizacji: 12/31/2011visiter auschwitz, klasztor rytwiany, lauterbach, muzeum bambrów, bronislaw pieracki, biografia reymonta, socjologowie czy socjolodzy, ustawa o prawach konsumenta 2018 tekst jednolity, pozycja 67 rysunek, ciechanowice pałac, kojarza, henryk 3 walezy, granit ukraiński, poznan bip praca, ostatni król elekcyjny, lutkiewicz aktor, polskie filmy 2019, polskie aktorki brunetki, architektura klasycystyczna cechy, a macierewicz, krzeszow, dach gontowy…

Opublikowano

RPLU.06.01.00-06-010/10-02 Gmina Wohyń

RPLU.06.01.00-06-010/10-02 Gmina Wohyń

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.06.01.00-06-010/10-02

Tytuł projektu: Poprawa ponadlokalnego systemu gospodarki odpadami poprzez rekultywację nieczynnych składowisk odpadów w gminach: Kock. Milanów. Siemień. Sosnowica. Ulan Majorat. Wisznice i Wohyń.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.06.00.00

Działanie: RPLU.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat radzyński

Gmina: Wohyń

Wartość ogółem: 300605.22

Wydatki kwalifikowalne: 300605.22

Dofinansowanie: 225453.91

Dofinansowanie UE: 225453.91

Nazwa beneficjenta: Gmina Wohyń

NIP beneficjenta: 5381849745

Kod pocztowy: 21-310

Miejscowość: Wohyń

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat radzyński

Temat priorytetu: 44 Gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/18/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/19/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/20/2010

Data zakończenia realizacji: 3/31/2014


RPLU.05.02.00-06-065/09-02 Gmina Miejska Kraśnik

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.05.02.00-06-065/09-02

Tytuł projektu: „Budowa drogi gminnej – ulicy Granicznej w Kraśniku (II etap)”

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.05.00.00

Działanie: RPLU.05.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat kraśnicki

Gmina: Kraśnik

Wartość ogółem: 2693674.75

Wydatki kwalifikowalne: 2693674.75

Dofinansowanie: 1346837.37

Dofinansowanie UE: 1346837.37

Nazwa beneficjenta: Gmina Miejska Kraśnik

NIP beneficjenta: 7150202401

Kod pocztowy: 23-200

Miejscowość: Kraśnik

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat kraśnicki

Temat priorytetu: 23 Drogi regionalne/lokalne

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/21/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/21/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2010


RPLU.06.01.00-06-007/09-02 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.06.01.00-06-007/09-02

Tytuł projektu: POPRAWA SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNO-EKOLOGICZNEGO NA OBSZARZE MIASTA BIAŁA PODLASKA I POWIATU BIALSKIEGO

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.06.00.00

Działanie: RPLU.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat bialski

Gmina: Biała Podlaska

Wartość ogółem: 3991040

Wydatki kwalifikowalne: 3901416

Dofinansowanie: 3316203.6

Dofinansowanie UE: 3316203.6

Nazwa beneficjenta: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej

NIP beneficjenta: 5371991890

Kod pocztowy: 21-500

Miejscowość: Biała Podlaska

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat bialski / Powiat m. Biała Podlaska

Temat priorytetu: 54 Inne działania na rzecz ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniom

Forma prawna: powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/23/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/28/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2010

Data zakończenia realizacji: 12/30/2010


RPLU.06.01.00-06-007/09-02 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.06.01.00-06-007/09-02

Tytuł projektu: POPRAWA SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNO-EKOLOGICZNEGO NA OBSZARZE MIASTA BIAŁA PODLASKA I POWIATU BIALSKIEGO

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.06.00.00

Działanie: RPLU.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat bialski

Gmina: Biała Podlaska

Wartość ogółem: 3991040

Wydatki kwalifikowalne: 3901416

Dofinansowanie: 3316203.6

Dofinansowanie UE: 3316203.6

Nazwa beneficjenta: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej

NIP beneficjenta: 5371991890

Kod pocztowy: 21-500

Miejscowość: Biała Podlaska

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat bialski / Powiat m. Biała Podlaska

Temat priorytetu: 54 Inne działania na rzecz ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniom

Forma prawna: powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/23/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/28/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2010

Data zakończenia realizacji: 12/30/2010


RPLU.04.01.00-06-041/09-07 Powiat Parczewski

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.04.01.00-06-041/09-07

Tytuł projektu: Regionalna Sieć Szerokopasmowa Lublin północny – wschód.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.04.00.00

Działanie: RPLU.04.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat parczewski

Gmina: Milanów

Wartość ogółem: 482503.98

Wydatki kwalifikowalne: 442699.05

Dofinansowanie: 376294.19

Dofinansowanie UE: 376294.19

Nazwa beneficjenta: Powiat Parczewski

NIP beneficjenta: 5391437872

Kod pocztowy: 21-200

Miejscowość: Parczew

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat parczewski

Temat priorytetu: 10 Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe)

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/5/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/5/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 6/15/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013ile zwrotek ma mazurek dąbrowskiego, olej lorenza filmweb, omów przemiany polityczne i społeczne w polsce w latach 1953, polska w 1918 mapa, lasy bukowe w polsce, wystawa wrocław, duda w wejherowie, rezystograf, sztuka 20 lecia międzywojennego, generał mirosław rozmus, fundacja io, święcenie ognia, nagroda oskara, na ilustracji przedstawiono uproszczony przekrój basenu…

Opublikowano

RPMA.01.05.00-14-486/08-04 Andrzej Kowalczyk. Małgorzata Kowalczyk prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą „Towarzystwo Przemysłowe WEGA”

RPMA.01.05.00-14-486/08-04 Andrzej Kowalczyk. Małgorzata Kowalczyk prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą „Towarzystwo Przemysłowe WEGA”

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.05.00-14-486/08-04

Tytuł projektu: Uruchomienie nowej linii produkcyjnej w przedsiębiorstwie WEGA w celu podniesienia jego konkurencyjności

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. Ostrołęka

Gmina: M. Ostrołęka

Wartość ogółem: 1785472.44

Wydatki kwalifikowalne: 1463502

Dofinansowanie: 878101.2

Dofinansowanie UE: 746386.02

Nazwa beneficjenta: Andrzej Kowalczyk. Małgorzata Kowalczyk prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą „Towarzystwo Przemysłowe WEGA”

NIP beneficjenta: 7580000781

Kod pocztowy: 07-401

Miejscowość: Ostrołęka

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. Ostrołęka / Powiat ostrołęcki

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/3/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/3/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 1/19/2009

Data zakończenia realizacji: 9/30/2010


RPMA.01.05.00-14-183/10-04 VIMA R.GUMOWSKI. A.NERSISYAN Spółka Jawna

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.05.00-14-183/10-04

Tytuł projektu: Poprawa pozycji konkurencyjnej na rynku dzięki dywersyfikacji oferty w wyniku wdrożenia innowacyjnych technologii produkcji

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat grójecki

Gmina: Grójec

Wartość ogółem: 1427260

Wydatki kwalifikowalne: 1162000

Dofinansowanie: 581000

Dofinansowanie UE: 493850

Nazwa beneficjenta: VIMA R.GUMOWSKI. A.NERSISYAN Spółka Jawna

NIP beneficjenta: 7971884749

Kod pocztowy: 05-600

Miejscowość: Grójec

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat grójecki

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/27/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/28/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 8/2/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014masakra w kopalni wujek, włodzimierz odojewski, związek z biseksualnym mężczyzną, europeum kraków, jan paweł ii ali agca, analiza strategiczna swot, zawadzki tadeusz, zabrze park dubiela, zakupy polskiej armii do 2020, park archeologiczny "osada vi oraczy", gora sw anny, dziedzictwo kulturowe polski, 1505 rok co się wydarzyło, matka boska gietrzwałdzka wikipedia, ewa nekanda-trepka, ballada o cesarzu, muzeum w gdyni, strajk szkolny we wrześni, kurnik lutomia, cerkiew sw ducha…

Opublikowano

RPLD.03.06.00-00-149/11-02 „MAT” Prywatne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Jan Matynia

RPLD.03.06.00-00-149/11-02 „MAT” Prywatne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Jan Matynia

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.03.06.00-00-149/11-02

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności firmy MAT poprzez intensywny rozwój usług w branży wyburzeniowej

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.03.00.00

Działanie: RPLD.03.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat zgierski

Gmina: Zgierz

Wartość ogółem: 817404.37

Wydatki kwalifikowalne: 437000

Dofinansowanie: 299956.8

Dofinansowanie UE: 149978.4

Nazwa beneficjenta: „MAT” Prywatne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Jan Matynia

NIP beneficjenta: 7321132401

Kod pocztowy: 95-100

Miejscowość: Zgierz

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat zgierski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/28/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/28/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2012

Data zakończenia realizacji: 8/31/2012


RPLD.03.06.00-00-078/11-01 „KLAUNIK” Daniel Jakubczyk

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.03.06.00-00-078/11-01

Tytuł projektu: KLAUNIK -Artystyczna firma mobilna

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.03.00.00

Działanie: RPLD.03.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 77292.17

Wydatki kwalifikowalne: 71231.45

Dofinansowanie: 49862.01

Dofinansowanie UE: 24931.01

Nazwa beneficjenta: „KLAUNIK” Daniel Jakubczyk

NIP beneficjenta: 5321522325

Kod pocztowy: 93-030

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/27/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/27/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2012

Data zakończenia realizacji: 7/31/2012


RPLD.03.06.00-00-146/10-01 AMŁ – Dzianiny Joanna Szrajber. Marian Łoś Spółka Jawna

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.03.06.00-00-146/10-01

Tytuł projektu: Nasz cel to wyprzedzać konkurencję – AMŁ Dzianiny

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.03.00.00

Działanie: RPLD.03.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 181425

Wydatki kwalifikowalne: 147500

Dofinansowanie: 99783.75

Dofinansowanie UE: 59870.25

Nazwa beneficjenta: AMŁ – Dzianiny Joanna Szrajber. Marian Łoś Spółka Jawna

NIP beneficjenta: 9820255324

Kod pocztowy: 93-649

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/13/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/13/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2011

Data zakończenia realizacji: 9/30/2011bismarck otto, jezu ufam tobie wilno, pan tadeusz test szkolnictwo, dyktatura co to, armia iii rzeszy, bydgoski festiwal operowy, budowa topora, zabytki sieradza, plac wacława w pradze, wymień przyczyny powstania warszawskiego, kościół łazy, oto człowiek obraz, 3 rozbiór polski mapa, dni twierdzy poznan, vat we francji, obóz koncentracyjny dla dzieci w łodzi, plan łazienek, alek dawidowski, dyskretny urok wystąpień publicznych czyli jak zmienić koszmar w radość, bajki 2017…