Opublikowano

RPMA.01.04.00-14-002/12-04 Bank Gospodarstwa Krajowego

RPMA.01.04.00-14-002/12-04 Bank Gospodarstwa Krajowego

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.04.00-14-002/12-04

Tytuł projektu: Wsparcie przedsiębiorczości poprzez rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach inicjatywy JEREMIE w województwie mazowieckim.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat łosicki

Gmina: Platerów

Wartość ogółem: 263698.41

Wydatki kwalifikowalne: 263648.22

Dofinansowanie: 263648.22

Dofinansowanie UE: 141744.75

Nazwa beneficjenta: Bank Gospodarstwa Krajowego

NIP beneficjenta: 5250012372

Kod pocztowy: 00-955

Miejscowość: Warszawa

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: państwowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/30/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/21/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 12/17/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2016


RPMA.01.04.00-14-002/11-05 Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.04.00-14-002/11-05

Tytuł projektu: Wzrost Potencjału Mazowieckich Przedsiębiorstw

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 5250000

Wydatki kwalifikowalne: 5250000

Dofinansowanie: 5250000

Dofinansowanie UE: 5250000

Nazwa beneficjenta: Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o.

NIP beneficjenta: 1132517120

Kod pocztowy: 00-682

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/18/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/21/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2012

Data zakończenia realizacji: 10/31/2015


RPMA.01.01.00-14-011/10-05 Uniwersytet Warszawski

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.01.00-14-011/10-05

Tytuł projektu: Modernizacja i wyposażenie laboratoriów Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego do prowadzenia istotnych dla Mazowsza prac badawczo-rozwojowych w zakresie geoinżynierii środowiska – ETAP I

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 3840580.42

Wydatki kwalifikowalne: 3653619.76

Dofinansowanie: 3099224.92

Dofinansowanie UE: 3099224.92

Nazwa beneficjenta: Uniwersytet Warszawski

NIP beneficjenta: 5250011266

Kod pocztowy: 00-927

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 02 Infrastruktura B+RT (w tym wyposażenie w sprzęt. oprzyrządowanie i szybkie sieci informatyczne łączące ośrodki badawcze) oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych

Forma prawna: uczelnia wyższa

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/16/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/17/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2010

Data zakończenia realizacji: 9/30/2013


RPLU.06.01.00-06-008/10-01 Gmina Dzwola

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.06.01.00-06-008/10-01

Tytuł projektu: OCHRONA NATURALNYCH EKOSYSTEMÓW „LASÓW JANOWSKICH”

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.06.00.00

Działanie: RPLU.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat janowski

Gmina: Chrzanów

Wartość ogółem: 668918.44

Wydatki kwalifikowalne: 663851.78

Dofinansowanie: 564274.01

Dofinansowanie UE: 564274.01

Nazwa beneficjenta: Gmina Dzwola

NIP beneficjenta: 8621614932

Kod pocztowy: 23-304

Miejscowość: Dzwola

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat janowski

Temat priorytetu: 54 Inne działania na rzecz ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniom

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/24/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/28/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 9/3/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013


RPLU.07.03.00-06-008/09-02 Gmina Miasto Lublin

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.07.03.00-06-008/09-02

Tytuł projektu: Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.07.00.00

Działanie: RPLU.07.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 1644304.83

Wydatki kwalifikowalne: 1512221.93

Dofinansowanie: 1058555.34

Dofinansowanie UE: 1058555.34

Nazwa beneficjenta: Gmina Miasto Lublin

NIP beneficjenta: 9462575811

Kod pocztowy: 20-950

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 80 Promowanie partnerstw. paktów i inicjatyw poprzez tworzenie sieci współpracy odnośnych podmiotów

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/29/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/10/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 4/14/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2010


RPLU.07.02.00-06-023/09-02 Powiat Łęczyński

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.07.02.00-06-023/09-02

Tytuł projektu: Magia miejsc – promocja walorów turystycznych Lubelszczyzny.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.07.00.00

Działanie: RPLU.07.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat łęczyński

Gmina: Spiczyn

Wartość ogółem: 273324.71

Wydatki kwalifikowalne: 273324.71

Dofinansowanie: 191327.29

Dofinansowanie UE: 191327.29

Nazwa beneficjenta: Powiat Łęczyński

NIP beneficjenta: 5050017732

Kod pocztowy: 21-010

Miejscowość: Łęczna

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat łęczyński

Temat priorytetu: 60 Inne wsparcie dla poprawy usług kulturalnych

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/10/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/10/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2010

Data zakończenia realizacji: 10/31/2010bernardyna jabłońska, tajpingowie, zbigniew godlewski, bolesława leśmiana, xvii wiek epoka, ryszard kirejczyk, ile komorowski ma dzieci, współczesne pieśni pogrzebowe, arcybiskup wiktor skworc, alek kamienie na szaniec, puste miejsce przy stole tekst, dowódca powstania listopadowego, filmy dwudziestolecia międzywojennego, nowa podstawa programowa dla szkół muzycznych i stopnia, owertura, tłumacz polsko meksykański, szarża pod rokitną, teatr im. juliusza słowackiego w krakowie…

Opublikowano

RPKP.03.01.00-04-034/10-03 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

RPKP.03.01.00-04-034/10-03 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.03.01.00-04-034/10-03

Tytuł projektu: Wyposażenie w środki i zasoby pracowni Komunikacji Wizualnej z wykorzystaniem multimediów w Zespole Szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.03.00.00

Działanie: RPKP.03.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Bydgoszcz

Gmina: M. Bydgoszcz

Wartość ogółem: 107594.25

Wydatki kwalifikowalne: 96834.82

Dofinansowanie: 58500.23

Dofinansowanie UE: 58500.23

Nazwa beneficjenta: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

NIP beneficjenta: 5260308476

Kod pocztowy: 00-071

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 75 Infrastruktura systemu oświaty

Forma prawna: organ władzy. administracji rządowej

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/5/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/11/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012


RPKP.03.01.00-04-001/11-03 Województwo Kujawsko-Pomorskie

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.03.01.00-04-001/11-03

Tytuł projektu: Rozbudowa Bazy Sportowej w Województwie Kujawsko-Pomorskim – Moje Boisko – Orlik 2012.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.03.00.00

Działanie: RPKP.03.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat aleksandrowski

Gmina: Koneck

Wartość ogółem: 1133069.81

Wydatki kwalifikowalne: 1035152.59

Dofinansowanie: 325819.47

Dofinansowanie UE: 325819.47

Nazwa beneficjenta: Województwo Kujawsko-Pomorskie

NIP beneficjenta: 9561969536

Kod pocztowy: 87-100

Miejscowość: Toruń

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń / Powiat toruński

Temat priorytetu: 75 Infrastruktura systemu oświaty

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/13/2017

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/14/2017

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2010

Data zakończenia realizacji: 8/15/2012


RPKP.02.01.00-04-018/10-04 Gmina Czernikowo

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.02.01.00-04-018/10-04

Tytuł projektu: „Przebudowa i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Czernikowo etap IV”

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.02.00.00

Działanie: RPKP.02.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat toruński

Gmina: Czernikowo

Wartość ogółem: 11733064.46

Wydatki kwalifikowalne: 8905853.67

Dofinansowanie: 5788804.88

Dofinansowanie UE: 5788804.88

Nazwa beneficjenta: Gmina Czernikowo

NIP beneficjenta: 8792466869

Kod pocztowy: 87-640

Miejscowość: Czernikowo

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat toruński

Temat priorytetu: 46 Oczyszczanie ścieków

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/30/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/30/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2011

Data zakończenia realizacji: 5/30/2014


RPDS.10.01.00-02-024/09-03 Instytucja Pośrednicząca RPO WD/Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.10.01.00-02-024/09-03

Tytuł projektu: Koszty wdrażania części Priorytetu 1 RPO WD w 2010 r.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.10.00.00

Działanie: RPDS.10.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 872036

Wydatki kwalifikowalne: 872036

Dofinansowanie: 741230.6

Dofinansowanie UE: 741230.6

Nazwa beneficjenta: Instytucja Pośrednicząca RPO WD/Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

NIP beneficjenta: 8992623552

Kod pocztowy: 53-611

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 85 Przygotowanie. realizacja. monitorowanie i kontrola

Forma prawna: wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/30/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/1/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 11/16/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2010


RPKP.02.01.00-04-016/08-06 Gmina Choceń

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.02.01.00-04-016/08-06

Tytuł projektu: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Choceń”

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.02.00.00

Działanie: RPKP.02.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat włocławski

Gmina: Choceń

Wartość ogółem: 7057847.84

Wydatki kwalifikowalne: 5676846.5

Dofinansowanie: 3689950.22

Dofinansowanie UE: 3689950.22

Nazwa beneficjenta: Gmina Choceń

NIP beneficjenta: 8882959601

Kod pocztowy: 87-850

Miejscowość: Choceń

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat radziejowski / Powiat włocławski

Temat priorytetu: 46 Oczyszczanie ścieków

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/30/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/30/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2007

Data zakończenia realizacji: 5/10/2013osada łowców fok rzucewo, doz\, kasia sadowska, porozumienie sierpniowe, piosenki o niepodległości, filmy o buncie, punkty ósmoklasisty, właściciel youtube, zbrodnia wołynska, powstanie związku radzieckiego, kosciol protestancki, ekonomia kultury, panstwa na a, danuta daros, kultura w sieci stypendium wyniki, ks. jan macha, monet lilie, zabytki w stylu romańskim, kryminalni grabarz…

Opublikowano

POPT.01.01.00-00-095/09-00 Ministerstwo Finansów. Departament Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej. Instytucja Audytowa

POPT.01.01.00-00-095/09-00 Ministerstwo Finansów. Departament Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej. Instytucja Audytowa

Numer umowy/aneksu/decyzji: POPT.01.01.00-00-095/09-00

Tytuł projektu: Finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników urzędów kontroli skarbowej zajmujących się audytem i kontrolą funduszy strukturalnych w 2007. 2008 i 2009 roku

Program Operacyjny: Program Operacyjny Pomoc techniczna

Oś priorytetowa: POPT.01.00.00

Działanie: POPT.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 100787000

Wydatki kwalifikowalne: 54492533.19

Dofinansowanie: 46318653.19

Dofinansowanie UE: 46318653.19

Nazwa beneficjenta: Ministerstwo Finansów. Departament Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej. Instytucja Audytowa

NIP beneficjenta: 5260250274

Kod pocztowy: 00-916

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 85 Przygotowanie. realizacja. monitorowanie i kontrola

Forma prawna: organ władzy. administracji rządowej

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/11/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/13/2009

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2007

Data zakończenia realizacji: 12/31/2009


POIS.15.02.00-00-201/09-01 Ministerstwo Środowiska

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIS.15.02.00-00-201/09-01

Tytuł projektu: RPD sektora środowisko na rok 2009 (MŚ)

Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa: POIS.15.00.00

Działanie: POIS.15.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 1542416

Wydatki kwalifikowalne: 1542416

Dofinansowanie: 1542416

Dofinansowanie UE: 1311053.6

Nazwa beneficjenta: Ministerstwo Środowiska

NIP beneficjenta: 5261647453

Kod pocztowy: 00-922

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 86 Ocena. badania/ekspertyzy. informacja i komunikacja

Forma prawna: organ władzy. administracji rządowej

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/24/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/13/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2009

Data zakończenia realizacji: 1/21/2010


POIS.15.02.00-00-205/11-01 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIS.15.02.00-00-205/11-01

Tytuł projektu: RPD sektora środowisko na rok 2011 (WFOŚiGW w Zielonej Górze)

Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa: POIS.15.00.00

Działanie: POIS.15.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 52000

Wydatki kwalifikowalne: 52000

Dofinansowanie: 44200

Dofinansowanie UE: 44200

Nazwa beneficjenta: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze

NIP beneficjenta: 9730277026

Kod pocztowy: 65-364

Miejscowość: Zielona Góra

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Zielona Góra

Temat priorytetu: 86 Ocena. badania/ekspertyzy. informacja i komunikacja

Forma prawna: samorządowa osoba prawna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/19/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/7/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2011

Data zakończenia realizacji: 1/21/2012


POIS.15.02.00-00-209/08-00 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gosporarki Wodnej w Lublinie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIS.15.02.00-00-209/08-00

Tytuł projektu: RPD sektora środowisko na lata 2007-2008 (WFOŚiGW w Lublinie)

Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa: POIS.15.00.00

Działanie: POIS.15.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 26433.86

Wydatki kwalifikowalne: 26433.86

Dofinansowanie: 22468.78

Dofinansowanie UE: 22468.78

Nazwa beneficjenta: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gosporarki Wodnej w Lublinie

NIP beneficjenta: 7121004696

Kod pocztowy: 20-074

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 86 Ocena. badania/ekspertyzy. informacja i komunikacja

Forma prawna: fundusz – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/8/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/17/2009

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2007

Data zakończenia realizacji: 4/8/2009


POIS.15.01.00-00-218/13-01 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIS.15.01.00-00-218/13-01

Tytuł projektu: RPD sektora środowisko na rok 2013 (WFOŚiGW we Wrocławiu)

Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa: POIS.15.00.00

Działanie: POIS.15.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 1528575

Wydatki kwalifikowalne: 1236620

Dofinansowanie: 1051127

Dofinansowanie UE: 1051127

Nazwa beneficjenta: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

NIP beneficjenta: 8961001536

Kod pocztowy: 53-148

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 85 Przygotowanie. realizacja. monitorowanie i kontrola

Forma prawna: samorządowa osoba prawna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/3/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/17/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2013

Data zakończenia realizacji: 1/21/2014nowoczesne urządzenie wykorzystywane przez historyków, pożar w hali stoczni gdańskiej, powrót piłsudskiego z magdeburga, wiadomosci-swiat.eu, początek wieczności youtube, generał szeptycki, bitwa1920.pl, biuletyn informacji publicznej tarnobrzeg, sadecki sztetl, dekret o reformie rolnej, filmy nieme, carmina burana opera krakowska, filmy dokumentalne o zwierzętach, liceum plastyczne jelenia góra, opole teatr kochanowskiego, frazowanie w muzyce, janusz durko, gdzie urodził się adam mickiewicz, krzysztof tchórzewski reżyser, formularz rejestracyjny, zso nr2 pulawy, region jaworze…

Opublikowano

RPLU.01.01.00-06-109/09-02 Piotr Włodarczyk/ Usługi Ogólnobudowlane PIAG-BUD Piotr Włodarczyk

RPLU.01.01.00-06-109/09-02 Piotr Włodarczyk/ Usługi Ogólnobudowlane PIAG-BUD Piotr Włodarczyk

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.01.00-06-109/09-02

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności oraz zwiększenie potencjału wykonawczego firmy poprzez zakup środków trwałych niezbędnych do rozwoju i prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług budowlanych.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat puławski

Gmina: Puławy – miasto

Wartość ogółem: 367811.48

Wydatki kwalifikowalne: 301484.82

Dofinansowanie: 211039.36

Dofinansowanie UE: 179383.45

Nazwa beneficjenta: Piotr Włodarczyk/ Usługi Ogólnobudowlane PIAG-BUD Piotr Włodarczyk

NIP beneficjenta: 8111113160

Kod pocztowy: 24-100

Miejscowość: Puławy

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat puławski

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/8/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/8/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 6/30/2009

Data zakończenia realizacji: 7/30/2010


RPLD.05.03.00-00-017/08-02 Gmina Osjaków

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.05.03.00-00-017/08-02

Tytuł projektu: Budowa sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum w Osjakowie

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.05.00.00

Działanie: RPLD.05.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat wieluński

Gmina: Osjaków

Wartość ogółem: 3378580.12

Wydatki kwalifikowalne: 3313319.86

Dofinansowanie: 1756059.52

Dofinansowanie UE: 1756059.52

Nazwa beneficjenta: Gmina Osjaków

NIP beneficjenta: 8321972722

Kod pocztowy: 98-320

Miejscowość: Osjaków

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat wieluński

Temat priorytetu: 75 Infrastruktura systemu oświaty

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/8/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/8/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2008

Data zakończenia realizacji: 9/30/2009


RPLU.01.01.00-06-040/08-03 Jan Bańkowski Ośrodek Kwalifikacji Jakości Wyrobów i Rzeczoznawstwa SIMPTEST

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.01.00-06-040/08-03

Tytuł projektu: Dywersyfikacja działalności firmy poprzez zakup innowacyjnego centrum obróbczego CNC i uruchomienie nowych usług.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 319872.47

Wydatki kwalifikowalne: 211999

Dofinansowanie: 148399.3

Dofinansowanie UE: 126139.4

Nazwa beneficjenta: Jan Bańkowski Ośrodek Kwalifikacji Jakości Wyrobów i Rzeczoznawstwa SIMPTEST

NIP beneficjenta: 9461179326

Kod pocztowy: 20-079

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/20/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/20/2009

Data rozpoczęcia realizacji: 11/3/2008

Data zakończenia realizacji: 6/10/2009


RPLU.01.01.00-06-079/10-01 Maciej Trocewicz / Trocewicz Maciej Studio „PRATA”

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.01.00-06-079/10-01

Tytuł projektu: Zwiększenie zdolności inwestycyjnej i konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie nowych i udoskonalonych usług oraz zakup nowoczesnego sprzętu i technologii

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Biała Podlaska

Gmina: M. Biała Podlaska

Wartość ogółem: 671581.13

Wydatki kwalifikowalne: 538362.73

Dofinansowanie: 309558.54

Dofinansowanie UE: 263124.73

Nazwa beneficjenta: Maciej Trocewicz / Trocewicz Maciej Studio „PRATA”

NIP beneficjenta: 5372250546

Kod pocztowy: 21-500

Miejscowość: Biała Podlaska

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat bialski / Powiat m. Biała Podlaska

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/26/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/26/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 12/10/2010

Data zakończenia realizacji: 4/30/2013


RPLD.05.03.00-00-033/08-02 Miasto Piotrków Trybunalski

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.05.03.00-00-033/08-02

Tytuł projektu: Rozwój bazy edukacyjnej poprzez budowę sali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Piotrkowie Trybunalskim

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.05.00.00

Działanie: RPLD.05.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Piotrków Trybunalski

Gmina: M. Piotrków Trybunalski

Wartość ogółem: 9886914.11

Wydatki kwalifikowalne: 9879850.57

Dofinansowanie: 8397872.97

Dofinansowanie UE: 8397872.97

Nazwa beneficjenta: Miasto Piotrków Trybunalski

NIP beneficjenta: 7712798771

Kod pocztowy: 97-300

Miejscowość: Piotrków Trybunalski

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Piotrków Trybunalski

Temat priorytetu: 75 Infrastruktura systemu oświaty

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/24/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/26/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2008

Data zakończenia realizacji: 12/31/2010


RPLD.04.01.00-00-001/09-10 Województwo Łódzkie

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.04.01.00-00-001/09-10

Tytuł projektu: INFRASTRUKTURA REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI MEDYCZNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO (RSIM – INFRASTRUKTURA)

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.04.00.00

Działanie: RPLD.04.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat zgierski

Gmina: Zgierz

Wartość ogółem: 1915422.94

Wydatki kwalifikowalne: 1571082.67

Dofinansowanie: 1178312

Dofinansowanie UE: 1178312

Nazwa beneficjenta: Województwo Łódzkie

NIP beneficjenta: 7251739344

Kod pocztowy: 90-051

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 11 Technologie informacyjne i komunikacyjne (dostęp. bezpieczeństwo. interoperacyjność. zapobieganie zagrożeniom. badania. innowacje. treści cyfrowe itp.)

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/27/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/28/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 5/27/2009

Data zakończenia realizacji: 10/29/2015


RPLU.01.01.00-06-099/10-02 INSTAL-TECH Spółka Cywilna Ireneusz Sokoluk. Robert Zalewski

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.01.00-06-099/10-02

Tytuł projektu: Zakup środków trwałych oraz oprogramowania przez firmę INSTAL-TECH w celu wprowadzenia nowych usług. ulepszenia dotychczas świadczonych usług oraz poprawy konkurencyjności firmy.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat łukowski

Gmina: Łuków – miasto

Wartość ogółem: 321160.45

Wydatki kwalifikowalne: 250146.06

Dofinansowanie: 175102.24

Dofinansowanie UE: 148836.9

Nazwa beneficjenta: INSTAL-TECH Spółka Cywilna Ireneusz Sokoluk. Robert Zalewski

NIP beneficjenta: 8252156154

Kod pocztowy: 21-400

Miejscowość: Łuków

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat łukowski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/22/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/22/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2012

Data zakończenia realizacji: 2/21/2013władysław na węgrzech, przęślica, sprawa polski w czasie 1 wojny światowej, unesco cele, lizbońska, sceny rodzajowe, dom hauptmannów, wojciechmlynarski, filmy o wyklętych, katedra we florencji, icm nałęczów, prof szwagrzyk, granica polsko węgierska, co to jest dominanta, bibliotek śląska, do pustej urny włożono 8 kul białych i 4 czarne, kraków księgarnia naukowa, bibice mapa, filharmonia instrumenty, sanktuarium miłosierdzia bożego w wilnie, asp gdańsk grafika rekrutacja…

Opublikowano

RPDS.07.02.00-02-002/09-03 Powiat Jaworski

RPDS.07.02.00-02-002/09-03 Powiat Jaworski

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.07.02.00-02-002/09-03

Tytuł projektu: Przebudowa budynku ćwiczeń praktycznych-gospodarstwa pomocniczego w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. KEN w Jaworze

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.07.00.00

Działanie: RPDS.07.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat jaworski

Gmina: Jawor

Wartość ogółem: 3754053

Wydatki kwalifikowalne: 3657063

Dofinansowanie: 2523007.77

Dofinansowanie UE: 2523007.77

Nazwa beneficjenta: Powiat Jaworski

NIP beneficjenta: 6951351475

Kod pocztowy: 59-400

Miejscowość: Jawor

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat jaworski

Temat priorytetu: 75 Infrastruktura systemu oświaty

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/5/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/5/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 1/19/2009

Data zakończenia realizacji: 6/18/2010


RPDS.05.02.00-02-011/12-03 Polska Spółka Gazownictwa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.05.02.00-02-011/12-03

Tytuł projektu: Modernizacja i poprawa parametrów technicznych sieci gazowej w ulicach: Gajowej. Ptasiej i Wrzosowej w miejscowości Lubin

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.05.00.00

Działanie: RPDS.05.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat lubiński

Gmina: Lubin – miasto

Wartość ogółem: 3667273.84

Wydatki kwalifikowalne: 1069490

Dofinansowanie: 427796

Dofinansowanie UE: 320847

Nazwa beneficjenta: Polska Spółka Gazownictwa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5252496411

Kod pocztowy: 01-224

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 35 Gaz ziemny

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/24/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/31/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 6/13/2012

Data zakończenia realizacji: 8/13/2014


RPDS.06.04.00-02-025/12-03 Miasto Oleśnica

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.06.04.00-02-025/12-03

Tytuł projektu: Tworzenie i upowszechnianie baz danych na potrzeby miejskiej placówki wystawienniczej w Oleśnicy

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.06.00.00

Działanie: RPDS.06.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat oleśnicki

Gmina: Oleśnica – miasto

Wartość ogółem: 692940.92

Wydatki kwalifikowalne: 680096.51

Dofinansowanie: 475999.55

Dofinansowanie UE: 475999.55

Nazwa beneficjenta: Miasto Oleśnica

NIP beneficjenta: 9111783004

Kod pocztowy: 56-400

Miejscowość: Oleśnica

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat oleśnicki

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/14/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/19/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 5/29/2013

Data zakończenia realizacji: 12/30/2013


RPDS.06.05.00-02-010/10-01 Stowarzyszenie NOWE HORYZONTY

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.06.05.00-02-010/10-01

Tytuł projektu: Wydarzenia muzyczno-teatralne 10-ej jubileuszowej edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego ERA NOWE HORYZONTY (MFF ENH) we Wrocławiu

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.06.00.00

Działanie: RPDS.06.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 1257800.09

Wydatki kwalifikowalne: 880362.56

Dofinansowanie: 519413.92

Dofinansowanie UE: 519413.92

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie NOWE HORYZONTY

NIP beneficjenta: 5252271014

Kod pocztowy: 00-153

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 55 Promowanie walorów przyrodniczych

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/15/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/21/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 2/12/2010

Data zakończenia realizacji: 8/31/2010


RPDS.02.02.00-02-001/11-00 Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.02.02.00-02-001/11-00

Tytuł projektu: Digitalizacja wniosków paszportowych Oddziału Paszportowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.02.00.00

Działanie: RPDS.02.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Legnica

Gmina: M. Legnica

Wartość ogółem: 64500

Wydatki kwalifikowalne: 64500

Dofinansowanie: 54825

Dofinansowanie UE: 54825

Nazwa beneficjenta: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

NIP beneficjenta: 8961003245

Kod pocztowy: 50-951

Miejscowość: Wrocław

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 11 Technologie informacyjne i komunikacyjne (dostęp. bezpieczeństwo. interoperacyjność. zapobieganie zagrożeniom. badania. innowacje. treści cyfrowe itp.)

Forma prawna: organ władzy. administracji rządowej

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/16/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/19/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 12/30/2011

Data zakończenia realizacji: 12/30/2011jasionka pokazy lotnicze 2019 program, australia rysunek, najazd ordy, uśmiech śmierci, wiadomoscvi, gross rosen muzeum, programy pocztowe 2019, hewelisz, miasta socjalistyczne, dzieła utracone, dennis muldowney, 1343 pokój z krzyżakami, woronicz 17, ośrodek kultury w byczynie, 10 kwietnia 2010 pierwsze informacje, szymon janowski, koszmar okropność, rubens malarz, bezkręgowce charakterystyka, rezydencje prezydenta rp…

Opublikowano

RPDS.09.01.00-02-069/12-01 Gmina Trzebnica

RPDS.09.01.00-02-069/12-01 Gmina Trzebnica

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.09.01.00-02-069/12-01

Tytuł projektu: Rewitalizacja ul. Stawowej w Trzebnicy polegająca na przebudowie ulicy wraz z budową miejsc postojowych dla samochodów osobowych

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.09.00.00

Działanie: RPDS.09.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat trzebnicki

Gmina: Trzebnica

Wartość ogółem: 578241.59

Wydatki kwalifikowalne: 509119.28

Dofinansowanie: 356383.5

Dofinansowanie UE: 356383.5

Nazwa beneficjenta: Gmina Trzebnica

NIP beneficjenta: 9151603770

Kod pocztowy: 55-100

Miejscowość: Trzebnica

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat trzebnicki

Temat priorytetu: 61 Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/7/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/9/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 12/3/2011

Data zakończenia realizacji: 10/31/2012


RPDS.07.02.00-02-028/10-01 Gmina Miejska Lubin

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.07.02.00-02-028/10-01

Tytuł projektu: Rozbudowa i modernizacja obiektów sportowych i infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum nr 5 w Lubinie

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.07.00.00

Działanie: RPDS.07.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat lubiński

Gmina: Lubin – miasto

Wartość ogółem: 555853.66

Wydatki kwalifikowalne: 463150.67

Dofinansowanie: 324159.16

Dofinansowanie UE: 324159.16

Nazwa beneficjenta: Gmina Miejska Lubin

NIP beneficjenta: 6922253959

Kod pocztowy: 59-300

Miejscowość: Lubin

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat lubiński

Temat priorytetu: 75 Infrastruktura systemu oświaty

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/27/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/28/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 10/18/2007

Data zakończenia realizacji: 6/24/2015


RPDS.09.01.00-02-018/12-03 Gmina Świebodzice

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.09.01.00-02-018/12-03

Tytuł projektu: REWITALIZACJA STAREGO MIASTA W ŚWIEBODZICACH ETAP II – PRZEBUDOWA ULIC W REJONIE RYNKU

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.09.00.00

Działanie: RPDS.09.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat świdnicki

Gmina: Świebodzice

Wartość ogółem: 2087424.2

Wydatki kwalifikowalne: 1986164.32

Dofinansowanie: 1390315.03

Dofinansowanie UE: 1390315.03

Nazwa beneficjenta: Gmina Świebodzice

NIP beneficjenta: 8842365249

Kod pocztowy: 58-160

Miejscowość: Świebodzice

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wałbrzyski / Powiat świdnicki

Temat priorytetu: 61 Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/7/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/9/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 12/30/2009

Data zakończenia realizacji: 12/27/2013


RPDS.07.02.00-02-028/10-01 Gmina Miejska Lubin

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.07.02.00-02-028/10-01

Tytuł projektu: Rozbudowa i modernizacja obiektów sportowych i infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum nr 5 w Lubinie

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.07.00.00

Działanie: RPDS.07.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat lubiński

Gmina: Lubin – miasto

Wartość ogółem: 555853.66

Wydatki kwalifikowalne: 463150.67

Dofinansowanie: 324159.16

Dofinansowanie UE: 324159.16

Nazwa beneficjenta: Gmina Miejska Lubin

NIP beneficjenta: 6922253959

Kod pocztowy: 59-300

Miejscowość: Lubin

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat lubiński

Temat priorytetu: 75 Infrastruktura systemu oświaty

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/27/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/28/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 10/18/2007

Data zakończenia realizacji: 6/24/2015


RPDS.07.02.00-02-016/09-04 Województwo Dolnośląskie

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.07.02.00-02-016/09-04

Tytuł projektu: Pracownia przyrodnicza w każdej gminie

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.07.00.00

Działanie: RPDS.07.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat milicki

Gmina: Krośnice

Wartość ogółem: 258333.73

Wydatki kwalifikowalne: 258333.73

Dofinansowanie: 207416.15

Dofinansowanie UE: 207416.15

Nazwa beneficjenta: Województwo Dolnośląskie

NIP beneficjenta: 8992233911

Kod pocztowy: 50-411

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 75 Infrastruktura systemu oświaty

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/4/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/4/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 10/13/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2010nic nie ma, ustawie 447, do których ideałów antyku odwoływał się renesans, dachówka karpiówka koramic, rewolucja młodoturecka, contra mundum koncerty 2019, prezydent gdanska nie zyje, rewizjoniści, generał rozwadowski bitwa warszawska, matka boża gietrzwałdzka, kamienica czynszowa opole, swieto chanuka w palacu prezydenckim, piotr bożyk, lublin inne brzmienia…

Opublikowano

RPKP.05.05.00-04-001/12-02 Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

RPKP.05.05.00-04-001/12-02 Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.05.05.00-04-001/12-02

Tytuł projektu: Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez realizację wybranych imprez promocyjnych oraz w Polskich Liniach Lotniczych LOT

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.05.00.00

Działanie: RPKP.05.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat bydgoski

Gmina: Białe Błota

Wartość ogółem: 34172.36

Wydatki kwalifikowalne: 34172.36

Dofinansowanie: 33830.64

Dofinansowanie UE: 33830.64

Nazwa beneficjenta: Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

NIP beneficjenta: 9561969536

Kod pocztowy: 87-100

Miejscowość: Toruń

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń / Powiat toruński

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/31/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/1/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


RPKP.05.02.02-04-149/08-03 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Protetyki Stomatologicznej Barbara Jundziłł

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.05.02.02-04-149/08-03

Tytuł projektu: Rozszerzenie oferty usługowej w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zakład Protetyki Stomatologicznej Barbara Jundziłł poprzez zakup specjalistycznych urządzeń stomatologicznych

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.05.00.00

Działanie: RPKP.05.02.00

Poddziałanie: RPKP.05.02.02

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Bydgoszcz

Gmina: M. Bydgoszcz

Wartość ogółem: 581246.56

Wydatki kwalifikowalne: 574201.96

Dofinansowanie: 287100.98

Dofinansowanie UE: 244035.83

Nazwa beneficjenta: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Protetyki Stomatologicznej Barbara Jundziłł

NIP beneficjenta: 9670008600

Kod pocztowy: 85-636

Miejscowość: Bydgoszcz

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Bydgoszcz

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/22/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/22/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2009

Data zakończenia realizacji: 7/30/2010


RPKP.05.02.02-04-326/10-02 Hanplast Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.05.02.02-04-326/10-02

Tytuł projektu: Dywersyfikacja produkcji Przedsiębiorstwa Hanplast Sp.z.o.o. z Bydgoszczy poprzez zakup nowoczesnych linii technologicznych

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.05.00.00

Działanie: RPKP.05.02.00

Poddziałanie: RPKP.05.02.02

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Bydgoszcz

Gmina: M. Bydgoszcz

Wartość ogółem: 9110349.29

Wydatki kwalifikowalne: 7357409.7

Dofinansowanie: 3678704.85

Dofinansowanie UE: 3126899.12

Nazwa beneficjenta: Hanplast Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5541000095

Kod pocztowy: 85-862

Miejscowość: Bydgoszcz

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Bydgoszcz

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/27/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/27/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2010

Data zakończenia realizacji: 1/31/2012


RPKP.05.02.01-04-004/14-04 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE URSZULA WIECZOREK

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.05.02.01-04-004/14-04

Tytuł projektu: Podjęcie działalności gospodarczej przez Urszulę Wieczorek. skutkujące uruchomieniem usług diagnostyki i mechaniki pojazdowej.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.05.00.00

Działanie: RPKP.05.02.00

Poddziałanie: RPKP.05.02.01

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat chełmiński

Gmina: Lisewo

Wartość ogółem: 567195.79

Wydatki kwalifikowalne: 488620

Dofinansowanie: 342034

Dofinansowanie UE: 290728.9

Nazwa beneficjenta: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE URSZULA WIECZOREK

NIP beneficjenta: 1250110629

Kod pocztowy: 86-031

Miejscowość: Jarużyn

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat bydgoski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/16/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/17/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 6/2/2014

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015piekne akty, wałbrzych muzeum, władysław starewicz, palac kultury taras widokowy, europejski stadion kultury 2019, szkocja zabytki, grody czerwieńskie mapa, mapa polski przed wojna, zeslaniec wywozony na syberie, tablica informacyjna budowy jak wypełnić, żuławski filmy, lista nazwisk polaków z auschwitz, ziemkiewicz o piłsudskim, bitwy morskie ii wojny światowej…

Opublikowano

RPLU.06.01.00-06-015/09-02 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim

RPLU.06.01.00-06-015/09-02 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.06.01.00-06-015/09-02

Tytuł projektu: POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNO-EKOLOGICZNEGO NA OBSZARACH LASÓW JANOWSKICH. PUSZCZY SOLSKIEJ I ROZTOCZA

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.06.00.00

Działanie: RPLU.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat kraśnicki

Gmina: Kraśnik

Wartość ogółem: 781780

Wydatki kwalifikowalne: 778425

Dofinansowanie: 661661.25

Dofinansowanie UE: 661661.25

Nazwa beneficjenta: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim

NIP beneficjenta: 8621440981

Kod pocztowy: 23-300

Miejscowość: Janów Lubelski

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat janowski

Temat priorytetu: 54 Inne działania na rzecz ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniom

Forma prawna: powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/4/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/16/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 3/22/2010

Data zakończenia realizacji: 12/30/2010


RPLU.05.03.00-06-004/10-03 Gmina Miasto Puławy

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.05.03.00-06-004/10-03

Tytuł projektu: Poprawa dostępności i jakosci systemu komunikacji miejskiej dla Miasta Puławy wraz z obszarami sąsiednich gmin funkcjonalnie powiązanymi w ramach porozumienia w sprawie wspólnej komunikacji miejskiej na swoim obszarze

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.05.00.00

Działanie: RPLU.05.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat puławski

Gmina: Puławy

Wartość ogółem: 23859021.62

Wydatki kwalifikowalne: 19630851.86

Dofinansowanie: 16686266.69

Dofinansowanie UE: 16686266.69

Nazwa beneficjenta: Gmina Miasto Puławy

NIP beneficjenta: 7162657627

Kod pocztowy: 24-100

Miejscowość: Puławy

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat puławski

Temat priorytetu: 25 Transport miejski

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/4/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/4/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 5/15/2007

Data zakończenia realizacji: 8/31/2012


RPLU.01.05.00-06-085/10-02 Agnieszka Frączkiewicz

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.05.00-06-085/10-02

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez realizację projektu w dziedzinie turystyki

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubartowski

Gmina: Lubartów – miasto

Wartość ogółem: 2154929.72

Wydatki kwalifikowalne: 1357810.56

Dofinansowanie: 950467.36

Dofinansowanie UE: 807897.24

Nazwa beneficjenta: Agnieszka Frączkiewicz

NIP beneficjenta: 9461833174

Kod pocztowy: 20-143

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/23/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/23/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 7/22/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2013defilada wojska polskiego, rok 1985, gospoda parkowa sianów, sicienko gmina, sława ukrainie, drewniane mazowsze, sandomierz zabytki, korea usa wojna, kociniak marian, bitwa pod warną 1444, jednostka informacji kulturowej, rok 1944, rozkwitały pąki białych róż, opis obrazu dziewczyna z perłą, program dnia jasna góra, hymn polski tekst, neil strauss gra pdf, wydarzenia otwock, sprawa polski w czasie 1 wojny światowej, przyłączenie śląska do polski, medina azahara, w gołas…

Opublikowano

RPLU.01.03.00-06-156/11-05 Przedsiębiorstwo Techniczno – Usługowe ELEKTRA Sp. z o.o.

RPLU.01.03.00-06-156/11-05 Przedsiębiorstwo Techniczno – Usługowe ELEKTRA Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.03.00-06-156/11-05

Tytuł projektu: Dywersyfikacja działalności Przedsiębiorstwa Techniczno – Usługowego ELEKTRA Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 2322726.35

Wydatki kwalifikowalne: 1876253.95

Dofinansowanie: 938126.97

Dofinansowanie UE: 797407.92

Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Techniczno – Usługowe ELEKTRA Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 7120158233

Kod pocztowy: 20-704

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/19/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/22/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 5/30/2015


RPLU.01.03.00-06-052/08-04 LAUDE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.03.00-06-052/08-04

Tytuł projektu: Uruchomienie działalności Centrum Logistyki Laude.pl Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat zamojski

Gmina: Zamość

Wartość ogółem: 7393880.13

Wydatki kwalifikowalne: 6006000

Dofinansowanie: 1999997.99

Dofinansowanie UE: 1699998.29

Nazwa beneficjenta: LAUDE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 9562224293

Kod pocztowy: 87-100

Miejscowość: Toruń

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń / Powiat toruński

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/24/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/24/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 1/2/2009

Data zakończenia realizacji: 8/31/2011


RPLU.01.03.00-06-105/08-01 Agencja Wydawniczo-Reklamowa „MAGIC” Alina Łagodowska

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.03.00-06-105/08-01

Tytuł projektu: Rozwój Agencji Wydawniczo-Reklamowej MAGIC poprzez rozbudowę linii produkcyjnej

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 745311.3

Wydatki kwalifikowalne: 598495.55

Dofinansowanie: 299247.77

Dofinansowanie UE: 254360.59

Nazwa beneficjenta: Agencja Wydawniczo-Reklamowa „MAGIC” Alina Łagodowska

NIP beneficjenta: 7120051972

Kod pocztowy: 20-043

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/7/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/7/2009

Data rozpoczęcia realizacji: 6/5/2008

Data zakończenia realizacji: 7/15/2009


RPLU.01.02.00-06-124/12-01 Drewmax W.M.Bieńkowscy Spółka Jawna

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.02.00-06-124/12-01

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie innowacji

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat puławski

Gmina: Puławy – miasto

Wartość ogółem: 830276.11

Wydatki kwalifikowalne: 794041.94

Dofinansowanie: 397020.97

Dofinansowanie UE: 337467.82

Nazwa beneficjenta: Drewmax W.M.Bieńkowscy Spółka Jawna

NIP beneficjenta: 7161000569

Kod pocztowy: 24-100

Miejscowość: Puławy

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat puławski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka jawna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/8/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/8/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 7/4/2012

Data zakończenia realizacji: 4/5/2013


RPLU.01.02.00-06-560/12-03 Poźniak Maria Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pępek Świata

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.02.00-06-560/12-03

Tytuł projektu: Rozwój przedsiębiorstwa Poźniak Maria NZOZ Pępek Świata poprzez utworzenie innowacyjnego centrum medycznego.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 1205976.84

Wydatki kwalifikowalne: 696058.36

Dofinansowanie: 348029.17

Dofinansowanie UE: 295824.78

Nazwa beneficjenta: Poźniak Maria Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pępek Świata

NIP beneficjenta: 7121629663

Kod pocztowy: 20-805

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/5/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/5/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 12/24/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014deportacje polaków w głąb zsrr, chmielewska pisarka, z jednej strony, z drugiej strony, kolejność alfabetyczna, cele kongresu wiedeńskiego, opolski urząd wojewódzki w opolu, stanisław ignacy witkiewicz dzieła sztuki, odojewski, mościcki prezydent, witalis wieder, olsztyn slask, proces toruński, samuel rosenbusch, muzeum narodowe w poznaniu cennik, kościół św jerzego gniezno, europejska komisja praw człowieka, pochowani na cmentarzu rakowickim, jadwiga komorowska życiorys, hanna kuklińska, katedra ormiańska lwów, architekci będzin, ronald bernard nie zyje…

Opublikowano

RPDS.04.07.00-02-001/12-04 Park Narodowy Gór Stołowych

RPDS.04.07.00-02-001/12-04 Park Narodowy Gór Stołowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.04.07.00-02-001/12-04

Tytuł projektu: Wzbogacanie składu gatunkowego drzewostanów i zachowanie różnorodności biologicznej w Parku Narodowym Gór Stołowych

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.04.00.00

Działanie: RPDS.04.07.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat kłodzki

Gmina: Lewin Kłodzki

Wartość ogółem: 245219.61

Wydatki kwalifikowalne: 243920.24

Dofinansowanie: 207332.2

Dofinansowanie UE: 207332.2

Nazwa beneficjenta: Park Narodowy Gór Stołowych

NIP beneficjenta: 8831852945

Kod pocztowy: 57-350

Miejscowość: Kudowa Zdrój

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat kłodzki

Temat priorytetu: 51 Promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody (w tym NATURA 2000)

Forma prawna: państwowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/10/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/13/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 6/6/2012

Data zakończenia realizacji: 10/24/2014


RPDS.04.01.00-02-019/09-02 Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.04.01.00-02-019/09-02

Tytuł projektu: BUDOWA INSTALACJI MECHANICZNEJ OBRÓBKI ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ WYKONANIE DRUGIEGO ETAPU USZCZELNIENIA KWATERY W CENTRUM UTYLIZACJI ODPADÓW GMIN ŁUŻYCKICH W LUBANIU

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.04.00.00

Działanie: RPDS.04.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat lubański

Gmina: Lubań – miasto

Wartość ogółem: 6361386.12

Wydatki kwalifikowalne: 4751776.52

Dofinansowanie: 1456419.51

Dofinansowanie UE: 1456419.51

Nazwa beneficjenta: Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 6131425217

Kod pocztowy: 59-800

Miejscowość: Lubań

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat lubański

Temat priorytetu: 44 Gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/27/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/28/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 8/3/2007

Data zakończenia realizacji: 12/31/2011


RPDS.04.01.00-02-016/11-03 Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.04.01.00-02-016/11-03

Tytuł projektu: Budowa instalacji do stabilizacji tlenowej odpadów biodegradowalnych przy oczyszczalni ścieków w Szalejowie Górnym

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.04.00.00

Działanie: RPDS.04.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat kłodzki

Gmina: Kłodzko

Wartość ogółem: 5599415.1

Wydatki kwalifikowalne: 4303941.48

Dofinansowanie: 3657919.87

Dofinansowanie UE: 3657919.87

Nazwa beneficjenta: Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o

NIP beneficjenta: 8831771000

Kod pocztowy: 57-320

Miejscowość: Polanica-Zdrój

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat kłodzki

Temat priorytetu: 44 Gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/13/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/17/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 10/13/2011

Data zakończenia realizacji: 10/31/2014


RPDS.03.02.00-02-002/12-05 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.03.02.00-02-002/12-05

Tytuł projektu: Modernizacja regionalnej linii kolejowej nr 311 Jelenia Góra – Szklarska Poręba Górna

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.03.00.00

Działanie: RPDS.03.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat jeleniogórski

Gmina: Piechowice

Wartość ogółem: 17243220.97

Wydatki kwalifikowalne: 13230893.6

Dofinansowanie: 9998586.29

Dofinansowanie UE: 9998586.29

Nazwa beneficjenta: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

NIP beneficjenta: 1132316427

Kod pocztowy: 03-734

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 16 Kolej

Forma prawna: spółka akcyjna – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/27/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/29/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 10/14/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014


RPDS.02.02.00-02-006/13-02 Głogowski Szpital Powiatowy Spółka z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.02.02.00-02-006/13-02

Tytuł projektu: Elektroniczna Dokumentacja Medyczna – współpraca dla dobra pacjentów regionu legnicko-głogowsko-lubińskiego

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.02.00.00

Działanie: RPDS.02.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat lubiński

Gmina: Lubin – miasto

Wartość ogółem: 2621560.5

Wydatki kwalifikowalne: 2619964.58

Dofinansowanie: 2226969.89

Dofinansowanie UE: 2226969.89

Nazwa beneficjenta: Głogowski Szpital Powiatowy Spółka z o.o.

NIP beneficjenta: 6932175190

Kod pocztowy: 67-200

Miejscowość: Głogów

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat głogowski

Temat priorytetu: 11 Technologie informacyjne i komunikacyjne (dostęp. bezpieczeństwo. interoperacyjność. zapobieganie zagrożeniom. badania. innowacje. treści cyfrowe itp.)

Forma prawna: niepubliczny zakład opieki zdrowotnej (w tym osoby prowadzące praktyki lekarskie/pielęgniarskie)

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/1/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/2/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 11/28/2013

Data zakończenia realizacji: 10/15/2015retuda ordona, wąbrzeźno dom kultury, józef beck cytaty, jennifer teege, katarzyny ii, anna borkiewicz celińska, pomnik armii czerwonej, marta kowalewska, wojna z rosją 1654, okręgi wojskowe w polsce, broń bez pozwolenia w polsce, iwona wójcik, stwórz własne miasto, neonaziści w niemczech, ministerstwo kultury dotacje 2019, władca pierścieni autor, jarmark cysterski, chopim, lista pasażerów stefan batory, gwiezdny pył kondratiuk, brdow, muzeum czartoryskich w krakowie otwarcie…