Opublikowano

RPKP.05.05.00-04-165/09-02 SEMPRE Maszyny i Urządzenia Olga Kozłowska – Klimaczak

RPKP.05.05.00-04-165/09-02 SEMPRE Maszyny i Urządzenia Olga Kozłowska – Klimaczak

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.05.05.00-04-165/09-02

Tytuł projektu: Promocja markowych produktów firmy SEMPRE – udział jako Wystawca w Międzynarodowych Targach DREMA 2009 (Poznań. 31.03.-03.04.2009)

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.05.00.00

Działanie: RPKP.05.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń

Gmina: M. Toruń

Wartość ogółem: 83941.72

Wydatki kwalifikowalne: 52852.91

Dofinansowanie: 36997.03

Dofinansowanie UE: 31447.48

Nazwa beneficjenta: SEMPRE Maszyny i Urządzenia Olga Kozłowska – Klimaczak

NIP beneficjenta: 9561918473

Kod pocztowy: 87-100

Miejscowość: Toruń

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń / Powiat toruński

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/21/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/22/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2009

Data zakończenia realizacji: 6/30/2009


RPKP.05.05.00-04-004/10-01 Gmina Miasto Toruń

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.05.05.00-04-004/10-01

Tytuł projektu: Udział Gminy Miasta Toruń w międzynarodowych targach inwestycyjnych Real Vienna w Wiedniu i Expo Real w Monachium w 2010 r.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.05.00.00

Działanie: RPKP.05.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń

Gmina: M. Toruń

Wartość ogółem: 78687.27

Wydatki kwalifikowalne: 77628.81

Dofinansowanie: 65984.48

Dofinansowanie UE: 65984.48

Nazwa beneficjenta: Gmina Miasto Toruń

NIP beneficjenta: 8790001014

Kod pocztowy: 87-100

Miejscowość: Toruń

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń / Powiat toruński

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/27/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/27/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2010przygody koziołka matołka bajka, mrzeżyno jednostka wojskowa 1066, jan paweł ii kiedy został papieżem, smolnik cerkiew, galeria dworcowa wrocław, 11.09 wtc, cerkiew w michałowie, braniewo 24, ewa jędrzejec, natura i kultura, allo allo film, powstania daty, miejscowość i data w piśmie, malik bendjelloul, arboretum w lipnie, mickiewicz net, zbydniów, plan obchodów 11 listopada 2018, statek josepha conrada krzyżówka…

Opublikowano

RPKP.01.01.00-04-005/08-01 Gmina Dobre

RPKP.01.01.00-04-005/08-01 Gmina Dobre

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.01.01.00-04-005/08-01

Tytuł projektu: Przebudowa drogi gminnej nr 180106C Bodzanowo-Bodzanowo II na odcinku km 1+335 – 1+820.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.01.00.00

Działanie: RPKP.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat radziejowski

Gmina: Dobre

Wartość ogółem: 102760.52

Wydatki kwalifikowalne: 102760.52

Dofinansowanie: 51380.26

Dofinansowanie UE: 51380.26

Nazwa beneficjenta: Gmina Dobre

NIP beneficjenta: 8891460350

Kod pocztowy: 88-210

Miejscowość: Dobre

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat radziejowski

Temat priorytetu: 23 Drogi regionalne/lokalne

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/17/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/21/2009

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2008

Data zakończenia realizacji: 6/30/2009


RPDS.09.01.00-02-019/11-02 Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Górnej 1 w Boguszowie-Gorcach

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.09.01.00-02-019/11-02

Tytuł projektu: Renowacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Górnej 1 w Boguszowie-Gorcach

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.09.00.00

Działanie: RPDS.09.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wałbrzyski

Gmina: Boguszów-Gorce

Wartość ogółem: 302714.98

Wydatki kwalifikowalne: 186929.02

Dofinansowanie: 130850.32

Dofinansowanie UE: 130850.32

Nazwa beneficjenta: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Górnej 1 w Boguszowie-Gorcach

NIP beneficjenta: 8862656582

Kod pocztowy: 58-370

Miejscowość: Boguszów-Gorce

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wałbrzyski

Temat priorytetu: 78 Infrastruktura mieszkalnictwa

Forma prawna: wspólnota mieszkaniowa

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/21/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/28/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 1/18/2010

Data zakończenia realizacji: 12/5/2012


RPDS.08.01.00-02-018/08-02 Zespół Opieki Zdrowotnej w Złotoryi

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.08.01.00-02-018/08-02

Tytuł projektu: Teleradiologia. Zakup urządzeń teleinformatycznych i wdrożenie technologii komunikacyjnych na potrzeby Zakładu Radiodiagnostyki w Zespole Opieki Zdrowotnej w Złotoryi

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.08.00.00

Działanie: RPDS.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat złotoryjski

Gmina: Złotoryja – miasto

Wartość ogółem: 558198.88

Wydatki kwalifikowalne: 558198.88

Dofinansowanie: 454708.81

Dofinansowanie UE: 454708.81

Nazwa beneficjenta: Zespół Opieki Zdrowotnej w Złotoryi

NIP beneficjenta: 6941519513

Kod pocztowy: 59-500

Miejscowość: Złotoryja

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat złotoryjski

Temat priorytetu: 11 Technologie informacyjne i komunikacyjne (dostęp. bezpieczeństwo. interoperacyjność. zapobieganie zagrożeniom. badania. innowacje. treści cyfrowe itp.)

Forma prawna: publiczny zakład opieki zdrowotnej

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/5/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/8/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 12/29/2008

Data zakończenia realizacji: 3/31/2010baletowa bytom, ciechocinek mapa polski, dekret tadeusza cichockiego, biblioteka w świdnicy, zabawki muzyczne dla rocznego dziecka, stopnie generalskie w polskiej armii, najlepsi reżyserzy wszechczasów, władysław broniewski, zespół szkół muzycznych w tarnowie, nadawca definicja, modernizm definicja, katastrofa lotu, palac schoena, komitetu obrony robotników, dom polski rzym ceny, dom kultury pyskowice, warszawa latem, mały oświęcim film, bitwa graniczna 1939…

Opublikowano

POIS.11.01.00-00-048/08-07 Miasto Stołeczne Warszawa

POIS.11.01.00-00-048/08-07 Miasto Stołeczne Warszawa

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIS.11.01.00-00-048/08-07

Tytuł projektu: Muzeum Warszawskiej Pragi

Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa: POIS.11.00.00

Działanie: POIS.11.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 35882472.42

Wydatki kwalifikowalne: 24929932.26

Dofinansowanie: 12123380.04

Dofinansowanie UE: 12123380.04

Nazwa beneficjenta: Miasto Stołeczne Warszawa

NIP beneficjenta: 5252248481

Kod pocztowy: 00-950

Miejscowość: Warszawa

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 58 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/8/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/11/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2007

Data zakończenia realizacji: 9/30/2014


POIS.11.01.00-00-008/08-02 Diecezja Legnicka

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIS.11.01.00-00-008/08-02

Tytuł projektu: Rewaloryzacja Zespołu Opactwa Cystersów wraz z otoczeniem w Krzeszowie – etap II

Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa: POIS.11.00.00

Działanie: POIS.11.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Legnica

Gmina: M. Legnica

Wartość ogółem: 24388558.57

Wydatki kwalifikowalne: 24175979.74

Dofinansowanie: 20549582.77

Dofinansowanie UE: 20549582.77

Nazwa beneficjenta: Diecezja Legnicka

NIP beneficjenta: 6911246625

Kod pocztowy: 59-220

Miejscowość: Legnica

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat legnicki / Powiat m. Legnica

Temat priorytetu: 58 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego

Forma prawna: Kościół Katolicki

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/21/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/23/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2007

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012gothic 3 lekcja gościnności, ustawa o zabytkach 2018, co oznacza imię irena, sanktuarium matki bożej częstochowskiej na jasnej górze, szulc bruno, www mpwik com pl, obozy zagłady w polsce, karta pracy wolontariusza, koncerty w panu tadeuszu, kórnik.pl, telechany, art. 263 kk, wyprawy krzyżowe daty, wkz szczecin, baranowicze zdjęcia, fundacja dajna, zacytuj fragment mówiący o tym co się stało z firmą dziadka po 1929 roku…

Opublikowano

RPLU.05.02.00-06-006/09-01 Gmina Księżpol

RPLU.05.02.00-06-006/09-01 Gmina Księżpol

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.05.02.00-06-006/09-01

Tytuł projektu: Budowa drogi gminnej w miejscowości Kulasze

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.05.00.00

Działanie: RPLU.05.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat biłgorajski

Gmina: Księżpol

Wartość ogółem: 814516.55

Wydatki kwalifikowalne: 814516.55

Dofinansowanie: 407258.27

Dofinansowanie UE: 407258.27

Nazwa beneficjenta: Gmina Księżpol

NIP beneficjenta: 9181995823

Kod pocztowy: 23-415

Miejscowość: Księżpol

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat biłgorajski

Temat priorytetu: 23 Drogi regionalne/lokalne

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/18/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/19/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 8/20/2009

Data zakończenia realizacji: 6/30/2010


RPLU.03.01.00-06-008/10-06 Gmina Lublin

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.03.01.00-06-008/10-06

Tytuł projektu: Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej w dzielnicy Bursaki i Rudnik w Lublinie

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.03.00.00

Działanie: RPLU.03.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 25187094.88

Wydatki kwalifikowalne: 22305845.92

Dofinansowanie: 16729384.43

Dofinansowanie UE: 16729384.43

Nazwa beneficjenta: Gmina Lublin

NIP beneficjenta: 9462575811

Kod pocztowy: 20-109

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/11/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/16/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 6/20/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


RPLU.02.04.02-06-014/13-06 Gmina Żyrzyn

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.02.04.02-06-014/13-06

Tytuł projektu: Marka lokalna i innowacyjność podstawą rozwoju gospodarczego gminy Żyrzyn

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.02.00.00

Działanie: RPLU.02.04.00

Poddziałanie: RPLU.02.04.02

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat puławski

Gmina: Żyrzyn

Wartość ogółem: 355154.52

Wydatki kwalifikowalne: 355154.52

Dofinansowanie: 301881.32

Dofinansowanie UE: 274289.35

Nazwa beneficjenta: Gmina Żyrzyn

NIP beneficjenta: 7162689805

Kod pocztowy: 24-103

Miejscowość: Żyrzyn

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat puławski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/25/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/25/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 1/2/2014

Data zakończenia realizacji: 8/31/2015


RPLU.04.01.00-06-039/09-02 Gmina Wąwolnica

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.04.01.00-06-039/09-02

Tytuł projektu: Budowa infrastruktury teleinformatycznej oraz publicznego. elektronicznego systemu usług administracji samorządowej w gminach; Wąwolnica. Wojciechów. Markuszów. Baranów

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.04.00.00

Działanie: RPLU.04.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat puławski

Gmina: Markuszów

Wartość ogółem: 346942.33

Wydatki kwalifikowalne: 346698.33

Dofinansowanie: 294693.58

Dofinansowanie UE: 294693.58

Nazwa beneficjenta: Gmina Wąwolnica

NIP beneficjenta: 7162687309

Kod pocztowy: 24-160

Miejscowość: Wąwolnica

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat opolski / Powiat puławski

Temat priorytetu: 10 Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe)

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/27/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/28/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 5/26/2010

Data zakończenia realizacji: 9/10/2010


RPLU.05.02.00-06-001/10-05 Powiat Lubelski

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.05.02.00-06-001/10-05

Tytuł projektu: Poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowe i przebudowę dróg powiatowych zwiększających dostepność do dróg krajowych i wojewódzkich

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.05.00.00

Działanie: RPLU.05.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat włodawski

Gmina: Włodawa

Wartość ogółem: 11097213.51

Wydatki kwalifikowalne: 10883064.73

Dofinansowanie: 8174885.82

Dofinansowanie UE: 8174885.82

Nazwa beneficjenta: Powiat Lubelski

NIP beneficjenta: 7122807434

Kod pocztowy: 20-074

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 23 Drogi regionalne/lokalne

Forma prawna: wspólnota samorządowa

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/9/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/27/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 7/6/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2011


RPLU.02.04.01-06-038/11-00 Firma Handlowo – Usługowa PRIM Bronisz Piotr

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.02.04.01-06-038/11-00

Tytuł projektu: „Marketing gospodarczy Firmy Handlowo-Usługowej PRIM Bronisz Piotr poprzez uczestnictwo w Międzynarodowych Targach w 2011 i 2012 roku.”

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.02.00.00

Działanie: RPLU.02.04.00

Poddziałanie: RPLU.02.04.01

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 27135.72

Wydatki kwalifikowalne: 20610

Dofinansowanie: 16487.99

Dofinansowanie UE: 14014.79

Nazwa beneficjenta: Firma Handlowo – Usługowa PRIM Bronisz Piotr

NIP beneficjenta: 7120318783

Kod pocztowy: 20-207

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/16/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/18/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 1/3/2011

Data zakończenia realizacji: 9/30/2012malapanew ozimek, joachim na wspólnej aktor, uksw wydział nauk historycznych i społecznych, bitwa o warszawę, międzynarodowy dzień ochrony zabytków, ewa wolniewicz, pisk białego orła chomikuj, goździki czerwone, gustaw zemła, archiwum archidiecezjalne przemyśl, franke szermierz krzyżówka, parafia trójcy przenajświętszej w wilamowicach, raport plemiona, koledy teksty, marek mutor, kasia porycka wiek, tadeusz boy, gwiazdor wielkopolska, zamek przemysla…

Opublikowano

RPLD.03.02.00-00-138/11-01 „AGRO-MASZ” Paweł Nowak

RPLD.03.02.00-00-138/11-01 „AGRO-MASZ” Paweł Nowak

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.03.02.00-00-138/11-01

Tytuł projektu: Modernizacja technologiczna firmy „AGRO-MASZ” Paweł Nowak – jako czynnik wzrostu konkurencyjności i poprawy jakości produkowanych wyrobów.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.03.00.00

Działanie: RPLD.03.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat radomszczański

Gmina: Masłowice

Wartość ogółem: 2905475.87

Wydatki kwalifikowalne: 2855827.79

Dofinansowanie: 1451902.85

Dofinansowanie UE: 1234117.42

Nazwa beneficjenta: „AGRO-MASZ” Paweł Nowak

NIP beneficjenta: 7721949152

Kod pocztowy: 97-515

Miejscowość: Masłowice

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat radomszczański

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/28/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/28/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012


RPLD.01.03.00-00-001/09-07 Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.01.03.00-00-001/09-07

Tytuł projektu: Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.01.00.00

Działanie: RPLD.01.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 158217798.27

Wydatki kwalifikowalne: 108176657.67

Dofinansowanie: 86353447.29

Dofinansowanie UE: 73400430.2

Nazwa beneficjenta: Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 7290113494

Kod pocztowy: 94-328

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 29 Porty lotnicze

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/6/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/6/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2007

Data zakończenia realizacji: 9/30/2014


RPLD.03.02.00-00-122/11-00 „TECHMAX” Adam Strycharek

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.03.02.00-00-122/11-00

Tytuł projektu: Zakup innowacyjnych urządzeń do obróbki metali sposobem na wzrost konkurencyjności firmy TECHMAX.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.03.00.00

Działanie: RPLD.03.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat wieluński

Gmina: Czarnożyły

Wartość ogółem: 1545618

Wydatki kwalifikowalne: 1256300

Dofinansowanie: 879410

Dofinansowanie UE: 747498.5

Nazwa beneficjenta: „TECHMAX” Adam Strycharek

NIP beneficjenta: 8321444673

Kod pocztowy: 98-310

Miejscowość: Czrnożyły

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat wieluński

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/30/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/30/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013


RPLD.02.10.00-00-014/10-00 Dalkia Łódź SA

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.02.10.00-00-014/10-00

Tytuł projektu: Przebudowa sieci ciepłowniczej w Łodzi – Modernizacja sieci wodnej rozdzielczej w dzielnicach Łódź Polesie i Łódź Bałuty

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.02.00.00

Działanie: RPLD.02.10.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 1685624

Wydatki kwalifikowalne: 1274400

Dofinansowanie: 637200

Dofinansowanie UE: 637200

Nazwa beneficjenta: Dalkia Łódź SA

NIP beneficjenta: 7280018564

Kod pocztowy: 90-975

Miejscowość: Łódź

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 43 Efektywność energetyczna. produkcja skojarzona (kogeneracja). zarządzanie energią

Forma prawna: spółka akcyjna – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/30/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/30/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 7/22/2009

Data zakończenia realizacji: 9/30/2011brerzniew, polska za 100 lat, kościół wszystkich świętych w bliznem, oleandry warszawa, tablica radom pl, straty polski w ii wojnie światowej, prawo o szkolnictwie wyższym 2019, stanisław lem biografia, dyplom ukończenia klasy 3 szkoły podstawowej, państwa po rozpadzie zsrr, opinii sjp, pokahontaz piosenka, pałac w otwocku, fort ostróg, dekapitacja wewnętrzna, król karol xvi gustaw…

Opublikowano

RPLU.02.04.01-06-046/10-00 J. G. Service Grzegorz Reszka

RPLU.02.04.01-06-046/10-00 J. G. Service Grzegorz Reszka

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.02.04.01-06-046/10-00

Tytuł projektu: Promocja gospodarcza firmy J.G.Service i jej oferty na rynku poprzez udział w Targach Obrabiarek. Narzędzi i Technologii Obróbki TOOLEX w Sosnowcu. w dniach 29.09-1.10.2010.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.02.00.00

Działanie: RPLU.02.04.00

Poddziałanie: RPLU.02.04.01

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat świdnicki

Gmina: Świdnik

Wartość ogółem: 60823.65

Wydatki kwalifikowalne: 48972.87

Dofinansowanie: 39178.29

Dofinansowanie UE: 33301.54

Nazwa beneficjenta: J. G. Service Grzegorz Reszka

NIP beneficjenta: 7122177252

Kod pocztowy: 21-040

Miejscowość: Świdnik

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubelski / Powiat świdnicki

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/28/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/28/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 9/14/2010

Data zakończenia realizacji: 11/22/2010


RPLU.01.06.02-06-016/12-02 Biuro Doradcze PLUS – Andrzej Pryzowicz

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.06.02-06-016/12-02

Tytuł projektu: Zwiększenie potencjału badawczego firmy poprzez utworzenie Laboratorium Badawczego i rozpoczęcie działalności B+R w branży samochodowej

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.06.00

Poddziałanie: RPLU.01.06.02

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 369615

Wydatki kwalifikowalne: 300200

Dofinansowanie: 210140

Dofinansowanie UE: 178619

Nazwa beneficjenta: Biuro Doradcze PLUS – Andrzej Pryzowicz

NIP beneficjenta: 7121262429

Kod pocztowy: 20-418

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/22/2017

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/22/2017

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2013

Data zakończenia realizacji: 9/30/2014


RPLU.01.07.00-06-020/13-02 „PTHW” SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.07.00-06-020/13-02

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez doradztwo w zakresie innowacji i nowych technologii

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.07.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 369000

Wydatki kwalifikowalne: 300000

Dofinansowanie: 150000

Dofinansowanie UE: 127500

Nazwa beneficjenta: „PTHW” SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 9462219499

Kod pocztowy: 20-315

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/2/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/2/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2014

Data zakończenia realizacji: 11/30/2014


RPLU.02.04.01-06-043/12-00 Arkadiusz Wiśniewski Przedsiębiorstwo-Handlowo-Usługowe „Ark-Pol”

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.02.04.01-06-043/12-00

Tytuł projektu: Udział w targach szansą na rozwój

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.02.00.00

Działanie: RPLU.02.04.00

Poddziałanie: RPLU.02.04.01

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat świdnicki

Gmina: Trawniki

Wartość ogółem: 35074.05

Wydatki kwalifikowalne: 23600

Dofinansowanie: 18880

Dofinansowanie UE: 16048

Nazwa beneficjenta: Arkadiusz Wiśniewski Przedsiębiorstwo-Handlowo-Usługowe „Ark-Pol”

NIP beneficjenta: 7130017913

Kod pocztowy: 21-044

Miejscowość: Dorohucza

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat świdnicki

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/20/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/20/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2013

Data zakończenia realizacji: 9/30/2013


RPLU.01.07.00-06-020/09-01 Ender Adam Olender

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.07.00-06-020/09-01

Tytuł projektu: Podniesienie konkurencyjności firmy ENDER Adam Olender poprzez doradztwo w zakresie wdrożenia nowych technologii informatycznych.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.07.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat łęczyński

Gmina: Milejów

Wartość ogółem: 48800

Wydatki kwalifikowalne: 40000

Dofinansowanie: 20000

Dofinansowanie UE: 17000

Nazwa beneficjenta: Ender Adam Olender

NIP beneficjenta: 7131812860

Kod pocztowy: 21-020

Miejscowość: Górne

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat łęczyński

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/19/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/19/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2010

Data zakończenia realizacji: 7/30/2010


RPLU.01.05.00-06-010/10-00 „Folwark Walencja” B.J.E. Kowalscy. Spółka Jawna

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.05.00-06-010/10-00

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności pensjonatu Folwark Walencja dzięki wprowadzeniu atrakcyjnych produktów turystycznych

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat puławski

Gmina: Kazimierz Dolny

Wartość ogółem: 2226964.97

Wydatki kwalifikowalne: 1784000.52

Dofinansowanie: 981200.27

Dofinansowanie UE: 834020.22

Nazwa beneficjenta: „Folwark Walencja” B.J.E. Kowalscy. Spółka Jawna

NIP beneficjenta: 7162730873

Kod pocztowy: 24-120

Miejscowość: Kazimierz Dolny

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat opolski / Powiat puławski

Temat priorytetu: 57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych

Forma prawna: spółka jawna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/28/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/29/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2011

Data zakończenia realizacji: 5/1/2012


RPLU.01.04.01-06-187/12-01 POL-KRES EDWOOD Daniel Tomaszuk

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.04.01-06-187/12-01

Tytuł projektu: „Termomodernizacja budynku hali produkcyjnej i budynku administracyjnego”

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.04.00

Poddziałanie: RPLU.01.04.01

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Biała Podlaska

Gmina: M. Biała Podlaska

Wartość ogółem: 374909.34

Wydatki kwalifikowalne: 304804.34

Dofinansowanie: 167642.38

Dofinansowanie UE: 142496.02

Nazwa beneficjenta: POL-KRES EDWOOD Daniel Tomaszuk

NIP beneficjenta: 5372010871

Kod pocztowy: 21-500

Miejscowość: Biała Podlaska

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat bialski / Powiat m. Biała Podlaska

Temat priorytetu: 43 Efektywność energetyczna. produkcja skojarzona (kogeneracja). zarządzanie energią

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/30/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/30/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014


RPLU.01.05.00-06-116/10-04 BAGIENNE BRACTWO OBSERWATORÓW TERENOWYCH GRAŻYNA SKIBA

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.05.00-06-116/10-04

Tytuł projektu: Zwiększenie konkurencyjności firmy „Bagienne Bractwo Obserwatorów Terenowych Skiba Grażyna” poprzez zakup innowacyjnych urządzeń i wyposażenia w celu wprowadzenia nowego produktu „CYCLO-KAYAK-STEP”.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat janowski

Gmina: Janów Lubelski

Wartość ogółem: 222886.16

Wydatki kwalifikowalne: 170134.71

Dofinansowanie: 85067.35

Dofinansowanie UE: 72307.24

Nazwa beneficjenta: BAGIENNE BRACTWO OBSERWATORÓW TERENOWYCH GRAŻYNA SKIBA

NIP beneficjenta: 8621185075

Kod pocztowy: 23-300

Miejscowość: Janów Lubelski

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat janowski

Temat priorytetu: 57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/26/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/26/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2011

Data zakończenia realizacji: 7/30/2012stolica manama, gwara lubawska, kiedy skończyła się 2 wojna światowa, ewakuacja kul, berdyszak, konsulat niemiecki opole, dane są zbiory, geoportal szczyrk, szkola muzyczna swiatniki gorne, kościół św. szymona i św. heleny w mińsku, parafia św. brata alberta chmielowskiego w krakowie, zaprawa wapienna, dziennik mistrza i małgorzaty…

Opublikowano

RPMA.01.05.00-14-232/13-03 ELEKTRO-INSTAL Paweł Dąbrowski

RPMA.01.05.00-14-232/13-03 ELEKTRO-INSTAL Paweł Dąbrowski

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.05.00-14-232/13-03

Tytuł projektu: Dywersyfikacja usług przedsiębiorstwa „ELEKTRO-INSTAL” poprzez podjęcie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom w podeszłym wieku – Budowa nowoczesnego Domu Opieki we wsi Sadoleś

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat węgrowski

Gmina: Sadowne

Wartość ogółem: 2420185.84

Wydatki kwalifikowalne: 2174369.64

Dofinansowanie: 746678.52

Dofinansowanie UE: 634676.73

Nazwa beneficjenta: ELEKTRO-INSTAL Paweł Dąbrowski

NIP beneficjenta: 7591224343

Kod pocztowy: 07-300

Miejscowość: Kuskowizna

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat ostrowski

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/30/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/2/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 3/9/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


RPMA.01.05.00-14-063/10-03 Izabela Krzyszkowska. Aleksander Ananicz prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą „Gabinety Lekarskie Izabela Krzyszkowska. Aleksander Ananicz Spółka cywilna”

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.05.00-14-063/10-03

Tytuł projektu: Utworzenie nowoczesnego gabinetu diagnostyki ciąży poprzez zakup lokalu oraz wyposażenia w postaci innowacyjnej aparatury medycznej

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. Radom

Gmina: M. Radom

Wartość ogółem: 1102087

Wydatki kwalifikowalne: 1082232.08

Dofinansowanie: 541116.04

Dofinansowanie UE: 459948.63

Nazwa beneficjenta: Izabela Krzyszkowska. Aleksander Ananicz prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą „Gabinety Lekarskie Izabela Krzyszkowska. Aleksander Ananicz Spółka cywilna”

NIP beneficjenta: 7962914646

Kod pocztowy: 26-600

Miejscowość: Radom

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. Radom

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/28/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/28/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/20122 wojna światowa westerplatte, podaj rzeczowniki z nie kojarzące się z wymienionymi słowami, napisz jaka była według ciebie opinia autora ilustracji na temat aktu 5 listopada, historycy forum, ameryka południowa zabytki, len kamienna góra, wloszczowska, dynastia piastów, szewc kurdwanów, mazurek dąbrowskiego nuty na flet, anatomia dla artystów pdf, agencja dpa, wydarzenia kolo, cud na pogrzebie jana pawła 2, grotger, promesa bankowa, wesele wyspiański epoka, rzeki łodzi, izba reprezentantow, muzeumtechniki pl, krajowy rejestr zabytków, andrzej konic, nominacje oskary 2019, henryk musiałowicz…

Opublikowano

RPKP.05.05.00-04-009/10-01 Województwo Kujawsko-Pomorskie

RPKP.05.05.00-04-009/10-01 Województwo Kujawsko-Pomorskie

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.05.05.00-04-009/10-01

Tytuł projektu: Promocja walorów gospodarczych. w tym ofert inwestycyjnych. i turystycznych Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas imprez targowo-wystawienniczych oraz misji gospodarczej w 2010 roku.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.05.00.00

Działanie: RPKP.05.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń

Gmina: M. Toruń

Wartość ogółem: 394104.2

Wydatki kwalifikowalne: 393552.53

Dofinansowanie: 334519.64

Dofinansowanie UE: 334519.64

Nazwa beneficjenta: Województwo Kujawsko-Pomorskie

NIP beneficjenta: 9561969536

Kod pocztowy: 87-100

Miejscowość: Toruń

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń / Powiat toruński

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/5/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/5/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2010


RPKP.05.05.00-04-002/12-04 Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.05.05.00-04-002/12-04

Tytuł projektu: Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez realizację projektów promocyjno-kulturalnych w latach 2012-2013

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.05.00.00

Działanie: RPKP.05.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat brodnicki

Gmina: Brzozie

Wartość ogółem: 21685.33

Wydatki kwalifikowalne: 21288.59

Dofinansowanie: 21075.7

Dofinansowanie UE: 21075.7

Nazwa beneficjenta: Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

NIP beneficjenta: 9561969536

Kod pocztowy: 87-100

Miejscowość: Toruń

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń / Powiat toruński

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/31/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/1/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


RPKP.05.05.00-04-002/12-04 Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.05.05.00-04-002/12-04

Tytuł projektu: Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez realizację projektów promocyjno-kulturalnych w latach 2012-2013

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.05.00.00

Działanie: RPKP.05.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat świecki

Gmina: Drzycim

Wartość ogółem: 19713.93

Wydatki kwalifikowalne: 19353.26

Dofinansowanie: 19159.73

Dofinansowanie UE: 19159.73

Nazwa beneficjenta: Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

NIP beneficjenta: 9561969536

Kod pocztowy: 87-100

Miejscowość: Toruń

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń / Powiat toruński

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/31/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/1/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014węgrzce wielkie gimnazjum, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, podczas powstania warszawskiego niemieckimi wojskami dowodził, swoja charakterystyka, 11 listopada obchody, łódź w xix wieku, reizm, ucieczka film 2017, konkurs o św faustynie, traktat ateński, ks mieczysław maliński, bitwa o ciężką wodę online, łużna szkoła, niepodległość film dokumentalny, rokossowski konstanty, pawel glowacki…

Opublikowano

RPDS.05.03.00-02-005/12-02 Bielawska Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.

RPDS.05.03.00-02-005/12-02 Bielawska Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.05.03.00-02-005/12-02

Tytuł projektu: Poprawa efektywności energetycznej miejskiej sieci ciepłowniczej w Bielawie – modernizacja sieci w rejonie ul. Kwiatowej i Os. Centrum.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.05.00.00

Działanie: RPDS.05.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat dzierżoniowski

Gmina: Bielawa

Wartość ogółem: 768802.04

Wydatki kwalifikowalne: 590000

Dofinansowanie: 236000

Dofinansowanie UE: 236000

Nazwa beneficjenta: Bielawska Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 8821749565

Kod pocztowy: 58-260

Miejscowość: Bielawa

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat dzierżoniowski

Temat priorytetu: 43 Efektywność energetyczna. produkcja skojarzona (kogeneracja). zarządzanie energią

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/4/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/4/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 3/3/2013

Data zakończenia realizacji: 10/31/2013


RPDS.05.02.00-02-019/12-04 Tauron Dystrybucja Spółka Akcyjna. ul. Jasnogórska 11. 31-358 Kraków

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.05.02.00-02-019/12-04

Tytuł projektu: Modernizacja stacji zasilających sieć średniego i niskiego napięcia na terenie gmin Mietków. Oborniki Śl.. Żmigród. Środa Śl.. Malczyce. Milicz

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.05.00.00

Działanie: RPDS.05.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat trzebnicki

Gmina: Żmigród

Wartość ogółem: 3160711.78

Wydatki kwalifikowalne: 1433925.75

Dofinansowanie: 573570.3

Dofinansowanie UE: 430177.73

Nazwa beneficjenta: Tauron Dystrybucja Spółka Akcyjna. ul. Jasnogórska 11. 31-358 Kraków

NIP beneficjenta: 6110202860

Kod pocztowy: 31-358

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 33 Energia elektryczna

Forma prawna: spółka akcyjna – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/19/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/24/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 6/27/2012

Data zakończenia realizacji: 2/25/2015


RPDS.04.05.00-02-001/12-04 Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.04.05.00-02-001/12-04

Tytuł projektu: Likwidacja. rekultywacja i zagospodarowanie służbowych stacji paliw w 23 jednostkach miejskich i powiatowych Policji woj. dolnośląskiego

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.04.00.00

Działanie: RPDS.04.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat kłodzki

Gmina: Kłodzko – miasto

Wartość ogółem: 59504.03

Wydatki kwalifikowalne: 51591.27

Dofinansowanie: 41923.06

Dofinansowanie UE: 41923.06

Nazwa beneficjenta: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

NIP beneficjenta: 8960004780

Kod pocztowy: 50-040

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 50 Rewaloryzacja obszarów przemysłowych i rekultywacja skażonych gruntów

Forma prawna: organ władzy. administracji rządowej

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/9/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/10/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 12/20/2011

Data zakończenia realizacji: 3/19/2015zamek w bieczu, wszyscy artyści, szkola muzyczna nysa, glogowek, anonimowa skarga na nauczyciela do kuratorium, rodzaje nawierzchni dróg, kto dowodził w bitwie pod grunwaldem, chopin i jego europa program, radombiega, kobiety w polskim sejmie, lata 50 charakterystyka, filmt 2018, zamek w malborku opis, ocalić boga 2008…

Opublikowano

POPT.01.01.00-00-449/15-00 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie. Wydział Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji/Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi. Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji/Kontroler pierwszego stopnia w EWT

POPT.01.01.00-00-449/15-00 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie. Wydział Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji/Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi. Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji/Kontroler pierwszego stopnia w EWT

Numer umowy/aneksu/decyzji: POPT.01.01.00-00-449/15-00

Tytuł projektu: Finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników zatrudnionych do realizacji zadań Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji oraz Kontrolera pierwszego stopnia w EWT w 2015 roku.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Pomoc techniczna

Oś priorytetowa: POPT.01.00.00

Działanie: POPT.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat m. Szczecin

Gmina: M. Szczecin

Wartość ogółem: 2170000

Wydatki kwalifikowalne: 2170000

Dofinansowanie: 1844500

Dofinansowanie UE: 1844500

Nazwa beneficjenta: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie. Wydział Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji/Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi. Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji/Kontroler pierwszego stopnia w EWT

NIP beneficjenta: 8511021591

Kod pocztowy: 70-502

Miejscowość: Szczecin

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat m. Szczecin

Temat priorytetu: 85 Przygotowanie. realizacja. monitorowanie i kontrola

Forma prawna: organ władzy. administracji rządowej

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/25/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/3/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2015

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POPT.01.01.00-00-198/10-00 Ministerstwo Środowiska. Biuro Dyrektora Genralnego. Instytucja Pośrednicząca POIiŚ

Numer umowy/aneksu/decyzji: POPT.01.01.00-00-198/10-00

Tytuł projektu: Finansowanie wynagrodzeń pracowników Ministerstwa Środowiska zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w 2010 roku.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Pomoc techniczna

Oś priorytetowa: POPT.01.00.00

Działanie: POPT.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 11027085.1

Wydatki kwalifikowalne: 6772112.59

Dofinansowanie: 5756295.7

Dofinansowanie UE: 5756295.7

Nazwa beneficjenta: Ministerstwo Środowiska. Biuro Dyrektora Genralnego. Instytucja Pośrednicząca POIiŚ

NIP beneficjenta: 5261647453

Kod pocztowy: 00-922

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 85 Przygotowanie. realizacja. monitorowanie i kontrola

Forma prawna: organ władzy. administracji rządowej

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/12/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/18/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2010


POPT.01.01.00-00-225/11-00 Ministerstwo Finansów. Departament Instytucji Płatniczej. Instytucja Audytowa. Jednostka odpowiedzialna za otrzymywanie i przekazywanie płatności oraz weryfikację zasady dodatkowości

Numer umowy/aneksu/decyzji: POPT.01.01.00-00-225/11-00

Tytuł projektu: Finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników Instytucji Audytowej. Jednostki odpowiedzialnej za otrzymywanie i przekazywanie płatności oraz weryfikację zasady dodatkowości w Ministerstwie Finansów w 2011 roku

Program Operacyjny: Program Operacyjny Pomoc techniczna

Oś priorytetowa: POPT.01.00.00

Działanie: POPT.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 16433000

Wydatki kwalifikowalne: 16432252.15

Dofinansowanie: 13967414.32

Dofinansowanie UE: 13967414.32

Nazwa beneficjenta: Ministerstwo Finansów. Departament Instytucji Płatniczej. Instytucja Audytowa. Jednostka odpowiedzialna za otrzymywanie i przekazywanie płatności oraz weryfikację zasady dodatkowości

NIP beneficjenta: 5260250274

Kod pocztowy: 00-916

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 85 Przygotowanie. realizacja. monitorowanie i kontrola

Forma prawna: organ władzy. administracji rządowej

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/9/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/11/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2011


POIS.15.01.00-00-217/09-00 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIS.15.01.00-00-217/09-00

Tytuł projektu: RPD sektora środowisko na 2009 rok (WFOŚiGW w Warszawie)

Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa: POIS.15.00.00

Działanie: POIS.15.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 1329534

Wydatki kwalifikowalne: 910255

Dofinansowanie: 773716.75

Dofinansowanie UE: 773716.75

Nazwa beneficjenta: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie

NIP beneficjenta: 5252088391

Kod pocztowy: 02-743

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 85 Przygotowanie. realizacja. monitorowanie i kontrola

Forma prawna: fundusz – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/1/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/8/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2009

Data zakończenia realizacji: 1/21/2010


POPT.01.01.00-00-124/09-01 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Numer umowy/aneksu/decyzji: POPT.01.01.00-00-124/09-01

Tytuł projektu: Finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników MSWiA w 2007 i 2008 r. zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny: Program Operacyjny Pomoc techniczna

Oś priorytetowa: POPT.01.00.00

Działanie: POPT.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 2889101.2

Wydatki kwalifikowalne: 2521935.74

Dofinansowanie: 2143645.37

Dofinansowanie UE: 2143645.37

Nazwa beneficjenta: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

NIP beneficjenta: 5210526030

Kod pocztowy: 02-505

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 85 Przygotowanie. realizacja. monitorowanie i kontrola

Forma prawna: organ władzy. administracji rządowej

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/20/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/31/2009

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2007

Data zakończenia realizacji: 12/31/2008


POPT.01.01.00-00-344/13-00 Urząd Zamówień Publicznych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POPT.01.01.00-00-344/13-00

Tytuł projektu: Finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników Urzędu Zamówień Publicznych wykonujących zadania związane z realizacją Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007 – 2013 w 2013 roku.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Pomoc techniczna

Oś priorytetowa: POPT.01.00.00

Działanie: POPT.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 3179000

Wydatki kwalifikowalne: 3179000

Dofinansowanie: 2702150

Dofinansowanie UE: 2702150

Nazwa beneficjenta: Urząd Zamówień Publicznych

NIP beneficjenta: 5262239325

Kod pocztowy: 02-676

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 85 Przygotowanie. realizacja. monitorowanie i kontrola

Forma prawna: organ władzy. administracji rządowej

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/4/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/10/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2013


POIS.11.02.00-00-043/08-04 Filharmonia Świętokrzyska im Oskara Kolberga

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIS.11.02.00-00-043/08-04

Tytuł projektu: Budowa Międzynarodowego Centrum Kultur w Kielcach

Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa: POIS.11.00.00

Działanie: POIS.11.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat m. Kielce

Gmina: M. Kielce

Wartość ogółem: 74157118.74

Wydatki kwalifikowalne: 60236203.34

Dofinansowanie: 31977401.27

Dofinansowanie UE: 31977401.27

Nazwa beneficjenta: Filharmonia Świętokrzyska im Oskara Kolberga

NIP beneficjenta: 6570464739

Kod pocztowy: 25-334

Miejscowość: Kielce

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat m. Kielce

Temat priorytetu: 59 Rozwój infrastruktury kulturalnej

Forma prawna: wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/24/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/25/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2007

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012zamek królewski wydarzenia, zamojskie lato teatralne 2019, moniuszki, gmina horyniec, historia polski film, tunel gottharda schron, triduum paschalne grafika, wypalanie węgla bieszczady, woronin marian, lista zydow, psm gorlice, st zerko, zamoyski rzeźbiarz, kolegium europy wschodniej, moja wybranka, kotlina jeleniogórska mapa, grawer wykonujący ordery, diennik polski, czarnobyl przed i po, bitwa pod stalingradem mapa, podane wielkości wyraź za pomocą wskazanej jednostki, obrady okrągłego stołu skutki, wyprawa na ruś kijowską, komnata bursztynowa, podkreśl te zdania które opisują cechy charakterystyczne wyłącznie dla ssaków, śluby kapłańskie treść…