Opublikowano

RPLD.03.02.00-00-241/11-04 Globitel Sp. z o.o.

RPLD.03.02.00-00-241/11-04 Globitel Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.03.02.00-00-241/11-04

Tytuł projektu: Wdrożenie usług telekomunikacyjnych w systemie typu punkt – wielopunkt na terenie województwa łódzkiego z zastosowaniem technologii wysokoefektywnej i adaptacyjnej modulacji

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.03.00.00

Działanie: RPLD.03.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 506760

Wydatki kwalifikowalne: 409000

Dofinansowanie: 241310

Dofinansowanie UE: 205113.5

Nazwa beneficjenta: Globitel Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5472073032

Kod pocztowy: 90-051

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/26/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/17/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2012

Data zakończenia realizacji: 7/31/2013


RPLD.03.02.00-00-228/11-01 „JUNIKOST – T.A.A JUŹWICCY” SPÓŁKA JAWNA

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.03.02.00-00-228/11-01

Tytuł projektu: Zwiększenie konkurencyjności firmy Junikost poprzez zakup innowacyjnej linii produkcyjnej

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.03.00.00

Działanie: RPLD.03.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat zgierski

Gmina: Zgierz

Wartość ogółem: 2555940

Wydatki kwalifikowalne: 2069000

Dofinansowanie: 1448300

Dofinansowanie UE: 1231055

Nazwa beneficjenta: „JUNIKOST – T.A.A JUŹWICCY” SPÓŁKA JAWNA

NIP beneficjenta: 7321515616

Kod pocztowy: 95-100

Miejscowość: Dąbrówka Wielka

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat zgierski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/11/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/11/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2012

Data zakończenia realizacji: 9/30/2012


RPLD.03.02.00-00-231/11-02 PUH Polistar Jerzy Witkowski

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.03.02.00-00-231/11-02

Tytuł projektu: Linia technologiczna do wydruków oznaczanych pismem Braille’a

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.03.00.00

Działanie: RPLD.03.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 2831273.2

Wydatki kwalifikowalne: 2298496.66

Dofinansowanie: 1471037.86

Dofinansowanie UE: 1250382.18

Nazwa beneficjenta: PUH Polistar Jerzy Witkowski

NIP beneficjenta: 7270006766

Kod pocztowy: 93-341

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/18/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/18/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2012

Data zakończenia realizacji: 5/31/2013igrzyska 1976, składany wachlarz japoński krzyżówka, eboi.mkidn, mikołaj kopernik krótki życiorys, dzieje się wp, cztery kopuły, hiena w zgierzu, jacek cieślak, rozporządzenie 651/14, lo praszka, teatr śląskie, osoba zbierająca znaczki, crp jednostki, dziennik muzealny, obóz zagłady w chełmnie nad nerem, zespól r, zawacka elżbieta, polityka hitlera, iruck…

Opublikowano

RPKP.07.01.00-04-014/09-04 Gmina Miasto Toruń

RPKP.07.01.00-04-014/09-04 Gmina Miasto Toruń

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.07.01.00-04-014/09-04

Tytuł projektu: Adaptacja Zabytkowej Baszty Gołębnik na pracownie artystyczne i siedziby organizacji pozarządowej prowadzących działalność w dziedzinie kultury.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.07.00.00

Działanie: RPKP.07.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń

Gmina: M. Toruń

Wartość ogółem: 508615.99

Wydatki kwalifikowalne: 412058.35

Dofinansowanie: 267837.92

Dofinansowanie UE: 267837.92

Nazwa beneficjenta: Gmina Miasto Toruń

NIP beneficjenta: 8790001014

Kod pocztowy: 87-100

Miejscowość: Toruń

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń / Powiat toruński

Temat priorytetu: 61 Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/28/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/28/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2010


RPKP.05.05.00-04-015/10-01 Gmina Miasto Włocławek

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.05.05.00-04-015/10-01

Tytuł projektu: Promocja markowego produktu „Aktywny Włocławek”

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.05.00.00

Działanie: RPKP.05.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Włocławek

Gmina: M. Włocławek

Wartość ogółem: 44678.81

Wydatki kwalifikowalne: 44678.81

Dofinansowanie: 37976.98

Dofinansowanie UE: 37976.98

Nazwa beneficjenta: Gmina Miasto Włocławek

NIP beneficjenta: 8883031255

Kod pocztowy: 87-800

Miejscowość: Włocławek

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Włocławek

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/17/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/3/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2011

Data zakończenia realizacji: 4/30/2011


RPKP.05.05.00-04-006/11-04 Gmina Białe Błota

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.05.05.00-04-006/11-04

Tytuł projektu: Inwestycje w promocję gospodarki szansą na rozwój – Gmina 2011

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.05.00.00

Działanie: RPKP.05.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat bydgoski

Gmina: Białe Błota

Wartość ogółem: 169741.81

Wydatki kwalifikowalne: 168956.98

Dofinansowanie: 143613.42

Dofinansowanie UE: 143613.42

Nazwa beneficjenta: Gmina Białe Błota

NIP beneficjenta: 5542841796

Kod pocztowy: 86-005

Miejscowość: Białe Błota

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat bydgoski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/25/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/27/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2011

Data zakończenia realizacji: 5/20/2013duże miasto w pd iraku, zalecenia pokontrolne, niepodległość finlandii, pokojowa nagroda nobla lech wałęsa, zdjęcia kaczyńskiego po śmierci, kraków 1900 wystawa, 1772, życie przestępcze w przedwojennej polsce, biznesmeni z podwórka, oznaczenie gaśnic, jan zbigniew potocki majatek, samowładca krzyżówka, roman dziemieszkiewicz, białoruskie towarzystwo społeczno-kulturalne, skutki ii wojny światowej, sfilmowana powieść josepha conrada, adam mickiewicz zdjęcie, legenda to, kopik, stacja nadawcza, pokój jest rzeczą cenną i pożądaną, czesław franciszkanin znany zielarz, wojny krzyzowe, norbert gierczak ork, mauthausen gusen lista więźniów…

Opublikowano

POPW.01.03.00-28-014/09-04 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

POPW.01.03.00-28-014/09-04 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POPW.01.03.00-28-014/09-04

Tytuł projektu: Zakup apartury naukowo-badawczej na potrzeby Centrum Innowacyjnych Technik Diagnostycznych i Terapetycznych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Oś priorytetowa: POPW.01.00.00

Działanie: POPW.01.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat m. Olsztyn

Gmina: M. Olsztyn

Wartość ogółem: 24235000

Wydatki kwalifikowalne: 24235000

Dofinansowanie: 21811500

Dofinansowanie UE: 20599750

Nazwa beneficjenta: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

NIP beneficjenta: 7393033097

Kod pocztowy: 10-719

Miejscowość: Olsztyn

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat m. Olsztyn

Temat priorytetu: 02 Infrastruktura B+RT (w tym wyposażenie w sprzęt. oprzyrządowanie i szybkie sieci informatyczne łączące ośrodki badawcze) oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych

Forma prawna: uczelnia wyższa

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/25/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/25/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2009

Data zakończenia realizacji: 8/31/2010


POPT.01.02.00-00-039/08-01 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Instytucji Certyfikującej. Instytucja Certyfikująca

Numer umowy/aneksu/decyzji: POPT.01.02.00-00-039/08-01

Tytuł projektu: Podnoszenie kwalifikacji pracowników Instytucji Certyfikującej i 16 Instytucji Pośredniczących w Certyfikacji zaangażowanych w proces certyfikacji wydatków do Komisji Europejskiej w 2007 i 2008 roku

Program Operacyjny: Program Operacyjny Pomoc techniczna

Oś priorytetowa: POPT.01.00.00

Działanie: POPT.01.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 1760395.04

Wydatki kwalifikowalne: 1760395.04

Dofinansowanie: 1496335.78

Dofinansowanie UE: 1496335.78

Nazwa beneficjenta: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Instytucji Certyfikującej. Instytucja Certyfikująca

NIP beneficjenta: 5262895199

Kod pocztowy: 00-926

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 85 Przygotowanie. realizacja. monitorowanie i kontrola

Forma prawna: organ władzy. administracji rządowej

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/26/2008

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/20/2008

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2007

Data zakończenia realizacji: 12/31/2008


POPT.03.01.00-00-416/14-02 Urząd Transportu Kolejowego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POPT.03.01.00-00-416/14-02

Tytuł projektu: Wsparcie eksperckie Urzędu Transportu Kolejowego

Program Operacyjny: Program Operacyjny Pomoc techniczna

Oś priorytetowa: POPT.03.00.00

Działanie: POPT.03.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 300000

Wydatki kwalifikowalne: 300000

Dofinansowanie: 255000

Dofinansowanie UE: 255000

Nazwa beneficjenta: Urząd Transportu Kolejowego

NIP beneficjenta: 5262695081

Kod pocztowy: 02-305

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 86 Ocena. badania/ekspertyzy. informacja i komunikacja

Forma prawna: organ władzy. administracji rządowej

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/11/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/12/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 7/31/2015


POPT.01.01.00-00-271/12-00 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie. Wydział Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji/Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi. Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji/Kontroler pierwszego stopnia w EWT

Numer umowy/aneksu/decyzji: POPT.01.01.00-00-271/12-00

Tytuł projektu: Finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników zatrudnionych do realizacji zadań Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji oraz Kontrolera pierwszego stopnia w EWT w 2012 roku

Program Operacyjny: Program Operacyjny Pomoc techniczna

Oś priorytetowa: POPT.01.00.00

Działanie: POPT.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat m. Szczecin

Gmina: M. Szczecin

Wartość ogółem: 2419000

Wydatki kwalifikowalne: 2419000

Dofinansowanie: 2056150

Dofinansowanie UE: 2056150

Nazwa beneficjenta: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie. Wydział Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji/Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi. Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji/Kontroler pierwszego stopnia w EWT

NIP beneficjenta: 8511021591

Kod pocztowy: 70-502

Miejscowość: Szczecin

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat m. Szczecin

Temat priorytetu: 85 Przygotowanie. realizacja. monitorowanie i kontrola

Forma prawna: organ władzy. administracji rządowej

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/28/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/5/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012


POPW.01.03.00-06-006/11-03 Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk

Numer umowy/aneksu/decyzji: POPW.01.03.00-06-006/11-03

Tytuł projektu: Centrum Badawczo-Innowacyjne Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie

Program Operacyjny: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Oś priorytetowa: POPW.01.00.00

Działanie: POPW.01.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubelski

Gmina:

Wartość ogółem: 26429717.53

Wydatki kwalifikowalne: 26429717.53

Dofinansowanie: 23786745.77

Dofinansowanie UE: 22465259.89

Nazwa beneficjenta: Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk

NIP beneficjenta: 9461824287

Kod pocztowy: 20-290

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 02 Infrastruktura B+RT (w tym wyposażenie w sprzęt. oprzyrządowanie i szybkie sieci informatyczne łączące ośrodki badawcze) oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych

Forma prawna: jednostka naukowa

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/10/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/10/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 8/10/2011

Data zakończenia realizacji: 3/31/2015


POPW.01.03.00-20-005/08-03 Miasto Kolno

Numer umowy/aneksu/decyzji: POPW.01.03.00-20-005/08-03

Tytuł projektu: Przygotowanie terenów pod inwestycje z zakresu produkcji i nowoczesnych usług w Kolnie

Program Operacyjny: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Oś priorytetowa: POPW.01.00.00

Działanie: POPW.01.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat kolneński

Gmina: Kolno

Wartość ogółem: 8323065.67

Wydatki kwalifikowalne: 7382024.22

Dofinansowanie: 6505357.26

Dofinansowanie UE: 6143948.52

Nazwa beneficjenta: Miasto Kolno

NIP beneficjenta: 7211140977

Kod pocztowy: 18-500

Miejscowość: Kolno

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat kolneński

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/20/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/21/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 5/7/2007

Data zakończenia realizacji: 12/31/2010orsza, hurtownie książek w polsce, studium wykonalności inwestycji, deklaracje gov, roman kwiatkowski, willa śmiechówka, luk muzakowa, pieśni komunistyczne, filmy dwudziestolecia międzywojennego, kto wygral powstanie warszawskie, życie w 19 wieku, 07 zgłoś się odcinki, flora białowieskiego parku narodowego, świerzą…

Opublikowano

POIS.12.01.00-00-133/08-01 Powiat Kartuski

POIS.12.01.00-00-133/08-01 Powiat Kartuski

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIS.12.01.00-00-133/08-01

Tytuł projektu: Poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia w Powiecie Kartuskim poprzez zakup ambulansów na potrzeby oddziału ratunkowego.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa: POIS.12.00.00

Działanie: POIS.12.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat kartuski

Gmina:

Wartość ogółem: 789359.4

Wydatki kwalifikowalne: 789359.4

Dofinansowanie: 670955.49

Dofinansowanie UE: 670955.49

Nazwa beneficjenta: Powiat Kartuski

NIP beneficjenta: 5891638355

Kod pocztowy: 83-300

Miejscowość: Kartuzy

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat kartuski

Temat priorytetu: 76 Infrastruktura ochrony zdrowia

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/30/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/6/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2007

Data zakończenia realizacji: 8/31/2010


POIS.10.02.00-00-037/10-05 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIS.10.02.00-00-037/10-05

Tytuł projektu: Gaz ziemny – energia dla pokoleń. gazyfikacja gmin Rypin i Osiek

Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa: POIS.10.00.00

Działanie: POIS.10.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat brodnicki

Gmina: Osiek

Wartość ogółem: 3525908.01

Wydatki kwalifikowalne: 2535609

Dofinansowanie: 1235095.14

Dofinansowanie UE: 1235095.14

Nazwa beneficjenta: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5252496411

Kod pocztowy: 01-224

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 35 Gaz ziemny

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/9/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/10/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015ernest pol, sztolnia dziedziczna zabrze cennik, festiwal ziem górskich 2018, zabytki w toruniu, pearl harbor 1941, 1970 polska, związek strzelecki, schopenhauer dzieła, w półkole o promieniu r wpisano prostokąt o największym polu, niemcy mniejszości narodowe, unia lubelska prezentacja, daisy księżna pszczyńska książka, białowieski park narodowy mapa polski, rzeżba dawida, autoportret (rysunek leonarda da vinci), łąka leśmian, warszawa – kazimierz dolny, zamki królewskie w polsce, nasze matki, dyktanda rytmiczne przykłady, daszek nad przystankiem, kwestionariusz osobowy dla pracownika wzór, muzeum militariów rzeszów, pomnik adama mickiewicza, okrągły stół w polsce, 15 sierpnia swieto koscielne…

Opublikowano

RPLD.02.02.00-00-004/10-02 Gmina Rzeczyca

RPLD.02.02.00-00-004/10-02 Gmina Rzeczyca

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.02.02.00-00-004/10-02

Tytuł projektu: Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów stałych w Roszkowej Woli

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.02.00.00

Działanie: RPLD.02.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat tomaszowski

Gmina: Rzeczyca

Wartość ogółem: 123024.53

Wydatki kwalifikowalne: 102196.4

Dofinansowanie: 86866.94

Dofinansowanie UE: 86866.94

Nazwa beneficjenta: Gmina Rzeczyca

NIP beneficjenta: 7732223393

Kod pocztowy: 97-220

Miejscowość: Rzeczyca

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat tomaszowski

Temat priorytetu: 44 Gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/27/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/29/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 3/27/2009

Data zakończenia realizacji: 10/30/2011


RPLD.01.05.00-00-003/10-01 Województwo Łódzkie

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.01.05.00-00-003/10-01

Tytuł projektu: Inteligentne systemy transportu-monitorowanie obciążenia dróg

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.01.00.00

Działanie: RPLD.01.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat brzeziński

Gmina: Brzeziny

Wartość ogółem: 558615.91

Wydatki kwalifikowalne: 558484.93

Dofinansowanie: 474712.19

Dofinansowanie UE: 474712.19

Nazwa beneficjenta: Województwo Łódzkie

NIP beneficjenta: 7251739344

Kod pocztowy: 90-051

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 28 Inteligentne systemy transportu

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/28/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/13/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 4/26/2010

Data zakończenia realizacji: 11/30/2011


RPLB.03.01.00-08-011/09-06 Województwo Lubuskie reprezentowane przez Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLB.03.01.00-08-011/09-06

Tytuł projektu: Zbiorniki małej retencji gm. Czerwieńsk – Zbiornik Strużyna. Zbiornik Czerwieńsk

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego

Oś priorytetowa: RPLB.03.00.00

Działanie: RPLB.03.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat zielonogórski

Gmina: Czerwieńsk

Wartość ogółem: 10558428.07

Wydatki kwalifikowalne: 10010554.51

Dofinansowanie: 8508970.82

Dofinansowanie UE: 8508970.82

Nazwa beneficjenta: Województwo Lubuskie reprezentowane przez Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze

NIP beneficjenta: 9730607989

Kod pocztowy: 65-514

Miejscowość: Zielona Góra

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Zielona Góra

Temat priorytetu: 53 Zapobieganie zagrożeniom (w tym opracowanie i wdrażanie planów i instrumentów zapobiegania i zarządzania zagrożeniami naturalnym i technologicznym)

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/12/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/20/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 8/7/2007

Data zakończenia realizacji: 12/28/2012


RPLB.04.02.02-08-020/09-03 Gmina Skąpe

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLB.04.02.02-08-020/09-03

Tytuł projektu: „Budowa Sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. J.Korczaka w Międzylesiu”

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego

Oś priorytetowa: RPLB.04.00.00

Działanie: RPLB.04.02.00

Poddziałanie: RPLB.04.02.02

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat świebodziński

Gmina: Skąpe

Wartość ogółem: 1935447.09

Wydatki kwalifikowalne: 1870484.86

Dofinansowanie: 934818.67

Dofinansowanie UE: 934818.67

Nazwa beneficjenta: Gmina Skąpe

NIP beneficjenta: 9271400236

Kod pocztowy: 66-213

Miejscowość: Skąpe

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat świebodziński

Temat priorytetu: 75 Infrastruktura systemu oświaty

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/16/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/17/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 11/5/2007

Data zakończenia realizacji: 8/31/2009


RPLB.04.03.00-08-007/10-05 Województwo Lubuskie

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLB.04.03.00-08-007/10-05

Tytuł projektu: Rewitalizacja budynku „F” przy ul. Zyty w Zielonej Górze

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego

Oś priorytetowa: RPLB.04.00.00

Działanie: RPLB.04.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Zielona Góra

Gmina: M. Zielona Góra

Wartość ogółem: 4445432.13

Wydatki kwalifikowalne: 4290112.55

Dofinansowanie: 3646595.66

Dofinansowanie UE: 3646595.66

Nazwa beneficjenta: Województwo Lubuskie

NIP beneficjenta: 9730590332

Kod pocztowy: 65-057

Miejscowość: Zielona Góra

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Zielona Góra

Temat priorytetu: 61 Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/22/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/22/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 2/10/2010

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015strona głuwna, centennial hall wroclaw, dzieje stanisława wokulskiego w punktach, bolesław kielski, makiety wojenne, ekshumacji, hufce polskie, zamek w świerklańcu, wydawnictwa punktowane, realokacja, polskie komedie wojenne, krzyż słowiański, rosyjskie obozy pracy, tomasz strzembosz, wojna domowa serial…

Opublikowano

RPLD.02.07.00-00-031/11-01 PGE Dystrybucja S.A.

RPLD.02.07.00-00-031/11-01 PGE Dystrybucja S.A.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.02.07.00-00-031/11-01

Tytuł projektu: Przebudowa regionalnej infrastruktury dystrybucji energii elektrycznej polegająca na zwiększeniu mocy transformatorów dystrybucyjnych 15/0.4 kv w Regionie Łódzkim

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.02.00.00

Działanie: RPLD.02.07.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat pabianicki

Gmina: Dobroń

Wartość ogółem: 482037.26

Wydatki kwalifikowalne: 366220.53

Dofinansowanie: 183110.26

Dofinansowanie UE: 183110.26

Nazwa beneficjenta: PGE Dystrybucja S.A.

NIP beneficjenta: 9462593855

Kod pocztowy: 20-340

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 33 Energia elektryczna

Forma prawna: spółka akcyjna – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/15/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/15/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 12/21/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


RPLD.01.01.00-00-005/13-00 Województwo Łódzkie

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.01.01.00-00-005/13-00

Tytuł projektu: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 702 tj. ul. Łąkoszyńskiej w Kutnie na odcinku od km 0+090.56 do km 1+190.55 wraz z infrastrukturą w ramach zadania pn: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 702 – ul. Łąkoszyńska w Kutnie. budowa wschodniej obwodnicy miasta Piątek. przebudowa mostów na odcinku Konary – Piątek. rozbudowa drogi na odcinku Gieczno – Zgierz.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.01.00.00

Działanie: RPLD.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat kutnowski

Gmina: Kutno – miasto

Wartość ogółem: 3970992.41

Wydatki kwalifikowalne: 3776003.95

Dofinansowanie: 3209603.35

Dofinansowanie UE: 3209603.35

Nazwa beneficjenta: Województwo Łódzkie

NIP beneficjenta: 7251739344

Kod pocztowy: 90-051

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 23 Drogi regionalne/lokalne

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/30/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/31/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 12/27/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2013


RPLD.02.07.00-00-025/11-03 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.02.07.00-00-025/11-03

Tytuł projektu: Przebudowa lokalnej sieci elektroenergetycznej oraz zapewnienie sprawnego alternatywnego źródła energii na wypadek awarii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi – Etap II.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.02.00.00

Działanie: RPLD.02.07.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 3681477.6

Wydatki kwalifikowalne: 2444146.44

Dofinansowanie: 2077524.47

Dofinansowanie UE: 2077524.47

Nazwa beneficjenta: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi

NIP beneficjenta: 7292345599

Kod pocztowy: 93-513

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 33 Energia elektryczna

Forma prawna: publiczny zakład opieki zdrowotnej

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/6/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/6/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 10/26/2011

Data zakończenia realizacji: 10/31/2014


RPLD.01.01.00-00-046/09-02 Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.01.01.00-00-046/09-02

Tytuł projektu: Bezpieczne drogi Województwa Łódzkiego- doposażenie służb ratowniczych i interwencyjnych.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.01.00.00

Działanie: RPLD.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat łęczycki

Gmina: Łęczyca – miasto

Wartość ogółem: 808211.74

Wydatki kwalifikowalne: 786133.33

Dofinansowanie: 589599.99

Dofinansowanie UE: 589599.99

Nazwa beneficjenta: Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

NIP beneficjenta: 7260004458

Kod pocztowy: 91-048

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 23 Drogi regionalne/lokalne

Forma prawna: państwowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/31/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/3/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 3/19/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2013


RPLD.02.01.00-00-056/08-02 Gmina Wartkowice

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.02.01.00-00-056/08-02

Tytuł projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wartkowice

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.02.00.00

Działanie: RPLD.02.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat poddębicki

Gmina: Wartkowice

Wartość ogółem: 6576102.27

Wydatki kwalifikowalne: 5092761.74

Dofinansowanie: 4328847.47

Dofinansowanie UE: 4328847.47

Nazwa beneficjenta: Gmina Wartkowice

NIP beneficjenta: 8281355235

Kod pocztowy: 99-220

Miejscowość: Wartkowice

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat poddębicki

Temat priorytetu: 46 Oczyszczanie ścieków

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/6/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/6/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012


RPLB.04.02.02-08-047/09-03 Gmina Lubsko

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLB.04.02.02-08-047/09-03

Tytuł projektu: Budowa łącznika i wykonanie termomodernizacji budynku głównego Szkoły Podstawowej nr 2 w Lubsko

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego

Oś priorytetowa: RPLB.04.00.00

Działanie: RPLB.04.02.00

Poddziałanie: RPLB.04.02.02

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat żarski

Gmina: Lubsko

Wartość ogółem: 2533439.06

Wydatki kwalifikowalne: 1968686.08

Dofinansowanie: 984343.03

Dofinansowanie UE: 984343.03

Nazwa beneficjenta: Gmina Lubsko

NIP beneficjenta: 9281925733

Kod pocztowy: 68-300

Miejscowość: Lubsko

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat żarski

Temat priorytetu: 75 Infrastruktura systemu oświaty

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/15/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/4/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 1/13/2007

Data zakończenia realizacji: 12/31/2010


RPLD.02.01.00-00-054/08-06 Gmina Łask

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.02.01.00-00-054/08-06

Tytuł projektu: „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej gminy Łask”

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.02.00.00

Działanie: RPLD.02.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat łaski

Gmina: Łask

Wartość ogółem: 19918678.77

Wydatki kwalifikowalne: 15474436.68

Dofinansowanie: 11605827.5

Dofinansowanie UE: 11605827.5

Nazwa beneficjenta: Gmina Łask

NIP beneficjenta: 8311575675

Kod pocztowy: 98-100

Miejscowość: Łask

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat sieradzki / Powiat łaski

Temat priorytetu: 46 Oczyszczanie ścieków

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/21/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/21/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2011pierwszy rozbiór polski mapa, dziś po niemiecku, malarstwo beksińskiego, socjalizm tak wypaczenia nie, poznań ratusz koziołki, instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie, cechy dobrej diagnozy, szkuta wiślana, wałesa, lot boeing 737, kl skrót, pot. stare zniszczone buty, świadkowie putina online, władysław iii waza, cocker piosenkarz, sala bhp stoczni gdańskiej, zamek królewski po wojnie, kazimierz lll wielki, bitwa pod getysburgiem, teatr jaracz…

Opublikowano

RPLB.02.04.00-08-002/10-09 Regionalne Centrum Technologii i Wiedzy INTERIOR Sp. z o.o.

RPLB.02.04.00-08-002/10-09 Regionalne Centrum Technologii i Wiedzy INTERIOR Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLB.02.04.00-08-002/10-09

Tytuł projektu: Budowa Parku Technologii i Logistyki Przemysłu INTERIOR w Nowej Soli

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego

Oś priorytetowa: RPLB.02.00.00

Działanie: RPLB.02.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat nowosolski

Gmina: Nowa Sól – miasto

Wartość ogółem: 24395202.11

Wydatki kwalifikowalne: 19498710.31

Dofinansowanie: 9749355.15

Dofinansowanie UE: 8286951.87

Nazwa beneficjenta: Regionalne Centrum Technologii i Wiedzy INTERIOR Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 9252072009

Kod pocztowy: 67-100

Miejscowość: Nowa Sól

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat nowosolski

Temat priorytetu: 02 Infrastruktura B+RT (w tym wyposażenie w sprzęt. oprzyrządowanie i szybkie sieci informatyczne łączące ośrodki badawcze) oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/28/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/28/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 2/23/2009

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015


RPLB.02.01.00-08-109/09-03 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Piotr Szulc

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLB.02.01.00-08-109/09-03

Tytuł projektu: Wyburzam. buduję. utylizuję – wzrost konkurencyjności firmy PW Piotr Szulc poprzez inwestycje w sprzęt.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego

Oś priorytetowa: RPLB.02.00.00

Działanie: RPLB.02.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat świebodziński

Gmina: Świebodzin

Wartość ogółem: 760670

Wydatki kwalifikowalne: 623500

Dofinansowanie: 293045

Dofinansowanie UE: 249088.25

Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Piotr Szulc

NIP beneficjenta: 9271513325

Kod pocztowy: 66-200

Miejscowość: Świebodzin

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat świebodziński

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/23/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/23/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 8/22/2009

Data zakończenia realizacji: 10/31/2010


RPLB.02.01.00-08-440/09-06 Agro Centrum M. Maćkowiak D. Holka Spółka Jawna

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLB.02.01.00-08-440/09-06

Tytuł projektu: Poprawa konkurencyjności Agro Centrum poprzez budowę nowoczesnej bazy i zakup wyposażenia

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego

Oś priorytetowa: RPLB.02.00.00

Działanie: RPLB.02.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat zielonogórski

Gmina: Sulechów

Wartość ogółem: 2479124.3

Wydatki kwalifikowalne: 2037242.99

Dofinansowanie: 814393.4

Dofinansowanie UE: 692234.39

Nazwa beneficjenta: Agro Centrum M. Maćkowiak D. Holka Spółka Jawna

NIP beneficjenta: 9730800284

Kod pocztowy: 65-130

Miejscowość: Zielona Góra

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Zielona Góra

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka jawna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/18/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/19/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 6/30/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


RPLB.02.03.00-08-118/09-01 Dariusz Libera DreamPen Producent art. Piśmienniczych

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLB.02.03.00-08-118/09-01

Tytuł projektu: Udział firmy DreamPen w targach PSI Dusseldorf 2013 jako wystawca

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego

Oś priorytetowa: RPLB.02.00.00

Działanie: RPLB.02.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Zielona Góra

Gmina: M. Zielona Góra

Wartość ogółem: 53181.89

Wydatki kwalifikowalne: 40000

Dofinansowanie: 20000

Dofinansowanie UE: 17000

Nazwa beneficjenta: Dariusz Libera DreamPen Producent art. Piśmienniczych

NIP beneficjenta: 5951249345

Kod pocztowy: 65-155

Miejscowość: Zielona Góra

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Zielona Góra

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/22/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/23/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2012

Data zakończenia realizacji: 1/31/2013koronawirus rozaniec, gotowa zaprawa tynkarska, hala stulecia wystawa, teresa budzisz krzyżanowska dzieci, miejsca pracy w których nosi się uniform, obraz renesans, pacyfikacja zamojszczyzny, drukarnia kwadrat, mirosław dąsal, eko studio opole, gdańsk 1939 serial, samsonowicz, ocieplenie budynku wpisanego do gminnej ewidencji zabytków, bal manekinów, powstanie osi, caparol wzornik, wałbrzych słowackiego…

Opublikowano

RPKP.04.02.00-04-001/13-01 Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

RPKP.04.02.00-04-001/13-01 Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.04.02.00-04-001/13-01

Tytuł projektu: ..Dostosowanie jednostek terenowych Policji woj. kujawsko – pomorskiego do elektronicznego obiegu dokumentów”

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.04.00.00

Działanie: RPKP.04.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat żniński

Gmina: Janowiec Wielkopolski

Wartość ogółem: 60305.37

Wydatki kwalifikowalne: 60302.07

Dofinansowanie: 45226.56

Dofinansowanie UE: 45226.56

Nazwa beneficjenta: Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

NIP beneficjenta: 5540312993

Kod pocztowy: 85-090

Miejscowość: Bydgoszcz

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Bydgoszcz

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: organ władzy. administracji rządowej

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/19/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/20/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


RPKP.04.02.00-04-001/10-04 Województwo Kujawsko-Pomorskie

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.04.02.00-04-001/10-04

Tytuł projektu: e-Usługi e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.04.00.00

Działanie: RPKP.04.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat świecki

Gmina: Dragacz

Wartość ogółem: 351906.11

Wydatki kwalifikowalne: 351438.88

Dofinansowanie: 263579.16

Dofinansowanie UE: 263579.16

Nazwa beneficjenta: Województwo Kujawsko-Pomorskie

NIP beneficjenta: 9561969536

Kod pocztowy: 87-100

Miejscowość: Toruń

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń / Powiat toruński

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/5/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/6/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


RPKP.04.02.00-04-001/10-04 Województwo Kujawsko-Pomorskie

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.04.02.00-04-001/10-04

Tytuł projektu: e-Usługi e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.04.00.00

Działanie: RPKP.04.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat inowrocławski

Gmina: Dąbrowa Biskupia

Wartość ogółem: 430107.47

Wydatki kwalifikowalne: 429536.41

Dofinansowanie: 322152.3

Dofinansowanie UE: 322152.3

Nazwa beneficjenta: Województwo Kujawsko-Pomorskie

NIP beneficjenta: 9561969536

Kod pocztowy: 87-100

Miejscowość: Toruń

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń / Powiat toruński

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/5/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/6/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


RPKP.04.02.00-04-001/10-04 Województwo Kujawsko-Pomorskie

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.04.02.00-04-001/10-04

Tytuł projektu: e-Usługi e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.04.00.00

Działanie: RPKP.04.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat toruński

Gmina: Lubicz

Wartość ogółem: 430107.47

Wydatki kwalifikowalne: 429536.41

Dofinansowanie: 322152.3

Dofinansowanie UE: 322152.3

Nazwa beneficjenta: Województwo Kujawsko-Pomorskie

NIP beneficjenta: 9561969536

Kod pocztowy: 87-100

Miejscowość: Toruń

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń / Powiat toruński

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/5/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/6/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


RPKP.04.02.00-04-001/13-01 Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.04.02.00-04-001/13-01

Tytuł projektu: ..Dostosowanie jednostek terenowych Policji woj. kujawsko – pomorskiego do elektronicznego obiegu dokumentów”

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.04.00.00

Działanie: RPKP.04.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat radziejowski

Gmina: Topólka

Wartość ogółem: 80407.16

Wydatki kwalifikowalne: 80402.77

Dofinansowanie: 60302.07

Dofinansowanie UE: 60302.07

Nazwa beneficjenta: Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

NIP beneficjenta: 5540312993

Kod pocztowy: 85-090

Miejscowość: Bydgoszcz

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Bydgoszcz

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: organ władzy. administracji rządowej

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/19/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/20/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


RPKP.04.02.00-04-001/09-04 Województwo Kujawsko-Pomorskie

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.04.02.00-04-001/09-04

Tytuł projektu: Infostrada Kujaw i Pomorza – Usługi w zakresie e-administracji i informacji przestrzennej

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.04.00.00

Działanie: RPKP.04.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat golubsko-dobrzyński

Gmina: Ciechocin

Wartość ogółem: 222638.79

Wydatki kwalifikowalne: 221615.8

Dofinansowanie: 166211.85

Dofinansowanie UE: 166211.85

Nazwa beneficjenta: Województwo Kujawsko-Pomorskie

NIP beneficjenta: 9561969536

Kod pocztowy: 87-100

Miejscowość: Toruń

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń / Powiat toruński

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/27/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/28/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015rozwiąż krzyżówkę i wyjaśnij hasło historia klasa 7, korfanty, bezpieczna droga do szkoły kolorowanki, rozporządzenie w sprawie zakończenia roku szkolnego, ozdobny dzban krzyżówka, ignacego domeyki, muzeum narodowe wroclaw, www gosc radia zet, okupowana warszawa, polskie muzea, chopin marsz żałobny, minimalna liczba godzin do realizacji podstawy programowej 2017, majdanek, orzecznictwo, panorama racławicka wroclaw, wojciech fangor matka koreanka, fazy zarządzania kryzysowego schemat, mengel, ogrody królewskie na wawelu, czy można zawiesić strajk, osiewicz, szlak frontu wschodniego i wojny światowej, jerzy szmajdzinski, cmentarz janowski we lwowie, lucas cranach adam i ewa, konstytucja 3 maja zdjęcia…

Opublikowano

POIS.12.01.00-00-271/08-01 Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu

POIS.12.01.00-00-271/08-01 Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIS.12.01.00-00-271/08-01

Tytuł projektu: Przebudowa budynku Przychodni na Szpitalny Oddział Ratunkowy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu

Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa: POIS.12.00.00

Działanie: POIS.12.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat bolesławiecki

Gmina: Bolesławiec

Wartość ogółem: 5461994.49

Wydatki kwalifikowalne: 5326269

Dofinansowanie: 4527328.65

Dofinansowanie UE: 4527328.65

Nazwa beneficjenta: Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu

NIP beneficjenta: 6121542507

Kod pocztowy: 59-700

Miejscowość: Bolesławiec

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat bolesławiecki

Temat priorytetu: 76 Infrastruktura ochrony zdrowia

Forma prawna: publiczny zakład opieki zdrowotnej

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/7/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/7/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2007

Data zakończenia realizacji: 9/30/2010


POIS.12.01.00-00-209/08-02 Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza w Krakowie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIS.12.01.00-00-209/08-02

Tytuł projektu: Poprawa bezpieczeństwa ludności poprzez dostosowanie infrastruktury ratownictwa medycznego SMS im. G. Narutowicza w Krakowie do wymogów prawa

Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa: POIS.12.00.00

Działanie: POIS.12.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 8614477.83

Wydatki kwalifikowalne: 4937164.04

Dofinansowanie: 4196589.43

Dofinansowanie UE: 4196589.43

Nazwa beneficjenta: Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza w Krakowie

NIP beneficjenta: 9451932621

Kod pocztowy: 31-202

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 76 Infrastruktura ochrony zdrowia

Forma prawna: publiczny zakład opieki zdrowotnej

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/10/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/13/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2007

Data zakończenia realizacji: 12/31/2011


POIS.12.01.00-00-168/08-01 Zespół Opieki Zdrowotnej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIS.12.01.00-00-168/08-01

Tytuł projektu: Zmniejszenie śmiertelnych następstw wypadków i powikłań zdrowia mieszkańców gminy Polanów poprzez zakup wysokiej klasy środka transportu sanitarnego.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa: POIS.12.00.00

Działanie: POIS.12.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat koszaliński

Gmina:

Wartość ogółem: 331140

Wydatki kwalifikowalne: 331140

Dofinansowanie: 281469

Dofinansowanie UE: 281469

Nazwa beneficjenta: Zespół Opieki Zdrowotnej

NIP beneficjenta: 6691072702

Kod pocztowy: 76-010

Miejscowość: Polanów

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat koszaliński

Temat priorytetu: 76 Infrastruktura ochrony zdrowia

Forma prawna: publiczny zakład opieki zdrowotnej

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/4/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/6/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2007

Data zakończenia realizacji: 7/31/2010


POIS.11.01.00-00-057/09-03 Uniwersytet Jagielloński

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIS.11.01.00-00-057/09-03

Tytuł projektu: Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa

Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa: POIS.11.00.00

Działanie: POIS.11.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 5801690.78

Wydatki kwalifikowalne: 5030598.48

Dofinansowanie: 4276008.7

Dofinansowanie UE: 4276008.7

Nazwa beneficjenta: Uniwersytet Jagielloński

NIP beneficjenta: 6750002236

Kod pocztowy: 31-007

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 58 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego

Forma prawna: uczelnia wyższa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/4/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/4/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2007

Data zakończenia realizacji: 3/31/2013


POIS.12.01.00-00-207/08-01 „Szpital Tucholski” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIS.12.01.00-00-207/08-01

Tytuł projektu: Poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia poprzez zakup 2 karetek typu „P” przez Szpital Tucholski Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa: POIS.12.00.00

Działanie: POIS.12.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat tucholski

Gmina: Tuchola

Wartość ogółem: 732610.14

Wydatki kwalifikowalne: 732610.14

Dofinansowanie: 622718.61

Dofinansowanie UE: 622718.61

Nazwa beneficjenta: „Szpital Tucholski” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5611455873

Kod pocztowy: 89-500

Miejscowość: Tuchola

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat tucholski

Temat priorytetu: 76 Infrastruktura ochrony zdrowia

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/1/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/18/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2008

Data zakończenia realizacji: 3/1/2010ksiazki z wieloma motywami, portret józefa piłsudskiego, nowy cmentarz żydowski w łodzi, napisz list motywacyjny do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej, rewolta.pl, piosenki mazowsza, campo verano, serce chopina gdzie jest, flaga prl, gora swietej anny, wojna na balkanach, muzeum bajki w pacanowie, katedra w olsztynie, organy niezespolonej administracji rządowej, teatr stary kraków dyrektor, roman bratny książki, zamek w kazimierzu…