Opublikowano

RPKP.06.01.00-04-014/11-03 Województwo Kujawsko-Pomorskie

RPKP.06.01.00-04-014/11-03 Województwo Kujawsko-Pomorskie

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.06.01.00-04-014/11-03

Tytuł projektu: Rowerowy szlak turystyczny wzdłuż Wisły w województwie kujawsko-pomorskim.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.06.00.00

Działanie: RPKP.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat aleksandrowski

Gmina: Aleksandrów Kujawski

Wartość ogółem: 19771.79

Wydatki kwalifikowalne: 19567.79

Dofinansowanie: 11740.67

Dofinansowanie UE: 11740.67

Nazwa beneficjenta: Województwo Kujawsko-Pomorskie

NIP beneficjenta: 9561969536

Kod pocztowy: 87-100

Miejscowość: Toruń

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń / Powiat toruński

Temat priorytetu: 55 Promowanie walorów przyrodniczych

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/4/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/6/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


RPKP.05.05.00-04-168/09-01 Planika Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.05.05.00-04-168/09-01

Tytuł projektu: Uczestnictwo w targach wyposażenia ogrodów w charakterze wystawcy „SPOGA” Kolonia. Niemcy 06-08.09.2009

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.05.00.00

Działanie: RPKP.05.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat bydgoski

Gmina: Nowa Wieś Wielka

Wartość ogółem: 70237.8

Wydatki kwalifikowalne: 59341.94

Dofinansowanie: 35605.16

Dofinansowanie UE: 30264.39

Nazwa beneficjenta: Planika Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5542520460

Kod pocztowy: 86-061

Miejscowość: Brzoza

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat bydgoski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/12/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/12/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2009

Data zakończenia realizacji: 10/31/2009


RPKP.05.05.00-04-148/09-02 IBIS LTD-International Bakery Industries -Spomasz. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.05.05.00-04-148/09-02

Tytuł projektu: Zwiększenie konkurencyjności firmy IBIS poprzez udział w targach Modern Bakery i akcję informacyjno-promocyjną (Rosja. Moskwa. 23-26.06.2009).

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.05.00.00

Działanie: RPKP.05.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat nakielski

Gmina: Szubin

Wartość ogółem: 148038.81

Wydatki kwalifikowalne: 147178.85

Dofinansowanie: 73589.42

Dofinansowanie UE: 62551.01

Nazwa beneficjenta: IBIS LTD-International Bakery Industries -Spomasz. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5540230887

Kod pocztowy: 89-200

Miejscowość: Szubin

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat bydgoski / Powiat nakielski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/23/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/23/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2009

Data zakończenia realizacji: 10/15/2009martin cooper, film w reżyserii marka kondrata, wniebowzięcia najświętszej maryi panny, janusz godlewski, czesław stefański pg, chłopi serial, barańsk, frida piosenkarka, generał dowbór muśnicki, królowa serc odcinek 73, proces streszczenie, osiągnięcia stanisława augusta poniatowskiego, alfons popiełuszko, ewa hitler, jakas komedia, grobowiec cecylii metelli, co było symbolem czasu w podanych epokach, 2 konwencja genewska, piramida zwierząt katarzyna kozyra…

Opublikowano

RPDS.06.05.00-02-005/12-01 Gmina Bielawa

RPDS.06.05.00-02-005/12-01 Gmina Bielawa

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.06.05.00-02-005/12-01

Tytuł projektu: Poprawa bezpieczeństwa turystów w Bielawie poprzez zakup i montaż systemu GPS oraz systemu monitoringu miejskiego

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.06.00.00

Działanie: RPDS.06.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat dzierżoniowski

Gmina: Bielawa

Wartość ogółem: 359421.14

Wydatki kwalifikowalne: 279562.24

Dofinansowanie: 195693.57

Dofinansowanie UE: 195693.57

Nazwa beneficjenta: Gmina Bielawa

NIP beneficjenta: 8821001453

Kod pocztowy: 58-260

Miejscowość: Bielawa

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat dzierżoniowski

Temat priorytetu: 11 Technologie informacyjne i komunikacyjne (dostęp. bezpieczeństwo. interoperacyjność. zapobieganie zagrożeniom. badania. innowacje. treści cyfrowe itp.)

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/25/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/28/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 11/14/2007

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013


RPDS.06.04.00-02-019/10-04 Województwo Dolnośląskie

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.06.04.00-02-019/10-04

Tytuł projektu: Promocja dolnośląskich tras turystycznych o znaczeniu regionalnym

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.06.00.00

Działanie: RPDS.06.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 1609095.05

Wydatki kwalifikowalne: 1605095.05

Dofinansowanie: 1123406.03

Dofinansowanie UE: 1123406.03

Nazwa beneficjenta: Województwo Dolnośląskie

NIP beneficjenta: 8992233911

Kod pocztowy: 50-411

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/12/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/13/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 12/30/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012


RPDS.06.04.00-02-064/09-02 Parafia Rzymsko-Katolicka p.w.św. Józefa Oblubieńca NMP w Międzygórzu

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.06.04.00-02-064/09-02

Tytuł projektu: Renowacja dachu kościoła p.w. św. Krzyża w Międzygórzu

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.06.00.00

Działanie: RPDS.06.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat kłodzki

Gmina: Bystrzyca Kłodzka

Wartość ogółem: 568216.27

Wydatki kwalifikowalne: 568090.27

Dofinansowanie: 397663.19

Dofinansowanie UE: 397663.19

Nazwa beneficjenta: Parafia Rzymsko-Katolicka p.w.św. Józefa Oblubieńca NMP w Międzygórzu

NIP beneficjenta: 8811348439

Kod pocztowy: 57-522

Miejscowość: Domaszków

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat kłodzki

Temat priorytetu: 58 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego

Forma prawna: Kościół Katolicki

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/18/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/22/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 11/10/2009

Data zakończenia realizacji: 11/30/2010


RPDS.02.02.00-02-066/09-06 Powiat Wrocławski

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.02.02.00-02-066/09-06

Tytuł projektu: Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej na obszarze Powiatu Wrocławskiego i 7 gmin oraz wprowadzenie i zwiększenie dostępności elektronicznych usług dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych regionu powiatu i gmin: Czernica. Jordanów Śląski. Kąty Wrocławskie. Kobierzyce. Mietków. Sobótka. Żórawina

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.02.00.00

Działanie: RPDS.02.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wrocławski

Gmina: Siechnice

Wartość ogółem: 488178.02

Wydatki kwalifikowalne: 452112.78

Dofinansowanie: 384250.65

Dofinansowanie UE: 384250.65

Nazwa beneficjenta: Powiat Wrocławski

NIP beneficjenta: 8971647961

Kod pocztowy: 50-440

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 11 Technologie informacyjne i komunikacyjne (dostęp. bezpieczeństwo. interoperacyjność. zapobieganie zagrożeniom. badania. innowacje. treści cyfrowe itp.)

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/13/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/20/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 1/8/2007

Data zakończenia realizacji: 1/5/2011


RPDS.06.04.00-02-012/09-03 Gmina Strzelin

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.06.04.00-02-012/09-03

Tytuł projektu: „Odbudowa obiektu Ratusza wraz z wieżą ratuszową w Strzelinie – Etap I”

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.06.00.00

Działanie: RPDS.06.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat strzeliński

Gmina: Strzelin

Wartość ogółem: 2017305.02

Wydatki kwalifikowalne: 1336617.34

Dofinansowanie: 795287.32

Dofinansowanie UE: 795287.32

Nazwa beneficjenta: Gmina Strzelin

NIP beneficjenta: 9140006467

Kod pocztowy: 57-100

Miejscowość: Strzelin

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat strzeliński

Temat priorytetu: 58 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/27/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/29/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 11/23/2007

Data zakończenia realizacji: 12/31/2011osiągnięcia ii rzeczypospolitej prezentacja, warunki zabudowy przepisy, bibliotekaslaska, dar młodzieży rejs niepodległości trasa, konrad swinarski barbara witek-swinarska, portal mapowy nid, dualizm średniowieczny, dziwne życzenie pana barda, koncert w chorzowie, 1st, kot w egipcie, czeski tlumacz, stolica austro węgier, muzeum definicja dla dzieci, tworzenie aplikacji mobilnych cennik, mniejszość niemiecka w polsce tradycje, cmentarz w rumi…

Opublikowano

RPLU.01.02.00-06-101/08-03 Usługi Remontowo – Montażowe Maszyn Budowlanych Kowalski Kazimierz

RPLU.01.02.00-06-101/08-03 Usługi Remontowo – Montażowe Maszyn Budowlanych Kowalski Kazimierz

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.02.00-06-101/08-03

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez rozbudowę parku technologicznego oraz dywersyfikację usług związanych z innowacyjną technologią żurawi wieżowych

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 939491.56

Wydatki kwalifikowalne: 884966.6

Dofinansowanie: 619476.61

Dofinansowanie UE: 526555.11

Nazwa beneficjenta: Usługi Remontowo – Montażowe Maszyn Budowlanych Kowalski Kazimierz

NIP beneficjenta: 7120302753

Kod pocztowy: 20-445

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/27/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/27/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2009

Data zakończenia realizacji: 12/30/2011


RPLU.01.02.00-06-087/12-01 Tomasz Bartoszcze/ BUD-MIX Tomasz bartoszcze

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.02.00-06-087/12-01

Tytuł projektu: „Wzrost konkurencyjności firmy BUD-MIX- Tomasz Bartoszcze poprzez wprowadzenie na rynek nowych usług w branży budowlanej”

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubelski

Gmina: Bełżyce

Wartość ogółem: 678800.54

Wydatki kwalifikowalne: 551000

Dofinansowanie: 296162.5

Dofinansowanie UE: 251738.12

Nazwa beneficjenta: Tomasz Bartoszcze/ BUD-MIX Tomasz bartoszcze

NIP beneficjenta: 7132680610

Kod pocztowy: 24-200

Miejscowość: Kierz

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubelski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/1/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/1/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 3/14/2012

Data zakończenia realizacji: 7/30/2014


RPLU.01.01.00-06-186/09-01 AUTOJAN Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.01.00-06-186/09-01

Tytuł projektu: Zakup środków trwałych i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia i rozwoju usług AUTOJAN Sp. z o.o. w Janowie Lubelskim.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat janowski

Gmina: Janów Lubelski

Wartość ogółem: 869189.92

Wydatki kwalifikowalne: 711000

Dofinansowanie: 497699.99

Dofinansowanie UE: 423044.98

Nazwa beneficjenta: AUTOJAN Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 8621622908

Kod pocztowy: 23-300

Miejscowość: Janów Lubelski

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat janowski

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/17/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/17/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2009

Data zakończenia realizacji: 1/30/2011


RPLU.01.02.00-06-002/08-01 Zaklad Optyczny Maria Szulc

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.02.00-06-002/08-01

Tytuł projektu: Zakup nowych urządzeń do Zakładu Optycznego Maria Szulc

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 118340

Wydatki kwalifikowalne: 97000

Dofinansowanie: 67900

Dofinansowanie UE: 57715

Nazwa beneficjenta: Zaklad Optyczny Maria Szulc

NIP beneficjenta: 7121055096

Kod pocztowy: 20-089

Miejscowość: lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/12/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/17/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 9/15/2009

Data zakończenia realizacji: 10/14/2009


RPLU.01.01.00-06-215/09-02 FABRYKA RUCHU I ZDROWIA – HARMONYA TOMASZ DANIŁOŚ

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.01.00-06-215/09-02

Tytuł projektu: Fabryka Ruchu i Zdrowia – Harmonya

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 243217.94

Wydatki kwalifikowalne: 201658.63

Dofinansowanie: 141161.03

Dofinansowanie UE: 119986.87

Nazwa beneficjenta: FABRYKA RUCHU I ZDROWIA – HARMONYA TOMASZ DANIŁOŚ

NIP beneficjenta: 7123096975

Kod pocztowy: 20-724

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/19/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/19/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 5/18/2009

Data zakończenia realizacji: 2/12/2010


RPLU.01.02.00-06-005/10-01 Cyberteam spółka z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.02.00-06-005/10-01

Tytuł projektu: Uruchomienie produkcji innowacyjnych anten typu zintegrowanego Airbox23 eco przez firmę Cybertem Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat zamojski

Gmina: Zamość

Wartość ogółem: 291670.08

Wydatki kwalifikowalne: 238664

Dofinansowanie: 167064.8

Dofinansowanie UE: 142005.08

Nazwa beneficjenta: Cyberteam spółka z o.o.

NIP beneficjenta: 9222908443

Kod pocztowy: 22-400

Miejscowość: Kalinowice

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Zamość / Powiat zamojski

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/29/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/29/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2010

Data zakończenia realizacji: 1/30/2011kim był otto von bismarck, akademia kolberga, niezalerzna, gdynia w czasie ii wojny światowej, świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli 2019, glück, www.wimbp.rzeszow.pl, monidła ślubne, traktat rozbiorowy, bydgoszcz.podstawowe.vnabor.pl, co to jest instytucja, powieści prusa, klęska powstania styczniowego, koń piłsudskiego, kopiec wyzwolenia, pałac kultury w rosji, wirtualny bieg niepodległości, psm łomża, poligon okonek…

Opublikowano

RPLD.03.02.00-00-009/08-04 Fabryka Osprzętu Samochodowego „Polmo” Łódź S.A.

RPLD.03.02.00-00-009/08-04 Fabryka Osprzętu Samochodowego „Polmo” Łódź S.A.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.03.02.00-00-009/08-04

Tytuł projektu: Innowacyjna technologia wytwarzania obudów turbosprężarek i elementów sprężarek w firmie FOS Polmo Łódź SA w Łodzi.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.03.00.00

Działanie: RPLD.03.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 8926453.02

Wydatki kwalifikowalne: 7626811.87

Dofinansowanie: 4571511.03

Dofinansowanie UE: 3885784.38

Nazwa beneficjenta: Fabryka Osprzętu Samochodowego „Polmo” Łódź S.A.

NIP beneficjenta: 7240002574

Kod pocztowy: 93-126

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/23/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/23/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 11/26/2008

Data zakończenia realizacji: 5/31/2011


RPLD.02.04.00-00-003/09-02 Gmina Miasto Radomsko

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.02.04.00-00-003/09-02

Tytuł projektu: „Budowa zbiornika retencyjnego wraz z kanałem dla odprowadzania wód z terenu ŁSSE w Radomsku i przebudową cieku naturalnego A- Jedlno”

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.02.00.00

Działanie: RPLD.02.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat radomszczański

Gmina: Radomsko – miasto

Wartość ogółem: 6751613.5

Wydatki kwalifikowalne: 6384380.67

Dofinansowanie: 5426723.57

Dofinansowanie UE: 5426723.57

Nazwa beneficjenta: Gmina Miasto Radomsko

NIP beneficjenta: 7722261587

Kod pocztowy: 97-500

Miejscowość: Radomsko

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat radomszczański

Temat priorytetu: 53 Zapobieganie zagrożeniom (w tym opracowanie i wdrażanie planów i instrumentów zapobiegania i zarządzania zagrożeniami naturalnym i technologicznym)

Forma prawna: wspólnota samorządowa

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/7/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/7/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2007

Data zakończenia realizacji: 10/31/2010


RPLD.01.05.00-00-003/10-01 Województwo Łódzkie

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.01.05.00-00-003/10-01

Tytuł projektu: Inteligentne systemy transportu-monitorowanie obciążenia dróg

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.01.00.00

Działanie: RPLD.01.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat łęczycki

Gmina: Piątek

Wartość ogółem: 279307.95

Wydatki kwalifikowalne: 279242.47

Dofinansowanie: 237356.1

Dofinansowanie UE: 237356.1

Nazwa beneficjenta: Województwo Łódzkie

NIP beneficjenta: 7251739344

Kod pocztowy: 90-051

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 28 Inteligentne systemy transportu

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/28/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/13/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 4/26/2010

Data zakończenia realizacji: 11/30/2011


RPLD.01.01.00-00-097/09-04 Powiat Wieluński

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.01.01.00-00-097/09-04

Tytuł projektu: Wzmocnienie roli Szlaku Bursztynowego i innych szlaków tematycznych w zintegrowanym produkcie turystycznym województwa łódzkiego – Działanie I.1 Drogi

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.01.00.00

Działanie: RPLD.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat wieluński

Gmina: Pątnów

Wartość ogółem: 3922736.18

Wydatki kwalifikowalne: 3864166.2

Dofinansowanie: 2898124.64

Dofinansowanie UE: 2898124.64

Nazwa beneficjenta: Powiat Wieluński

NIP beneficjenta: 8321793787

Kod pocztowy: 98-300

Miejscowość: Wieluń

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat wieluński

Temat priorytetu: 23 Drogi regionalne/lokalne

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/11/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/14/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2008

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012


RPLD.01.04.00-00-004/09-01 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI W SIERADZU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.01.04.00-00-004/09-01

Tytuł projektu: ZAKUP AUTOBUSÓW W CELU POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA TRANSPORTU MIEJSKIEGO I ŚWIADCZENIA USŁUG SPEŁNIAJĄCYCH NORMY UNIJNE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I KONKURENCYJNOŚCI WZGLĘDEM TRANSPORTU INDYWIDUALNEGO

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.01.00.00

Działanie: RPLD.01.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat sieradzki

Gmina: Sieradz

Wartość ogółem: 682614.95

Wydatki kwalifikowalne: 526537.5

Dofinansowanie: 447556.88

Dofinansowanie UE: 447556.88

Nazwa beneficjenta: MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI W SIERADZU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 8271006869

Kod pocztowy: 98-200

Miejscowość: SIERADZ

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat sieradzki

Temat priorytetu: 25 Transport miejski

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/12/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/12/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 7/30/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2011


RPLD.01.01.00-00-034/15-00 Powiat Opoczyński

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.01.01.00-00-034/15-00

Tytuł projektu: ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3109E NA ODCINKU GRANICA GMINY OPOCZNO/DRZEWICA – RADZICE MAŁE I DROGI POWIATOWEJ NR 3111E NA ODCINKU RADZICE MAŁE – RADZICE DUŻE. ETAP I ODCINEK RADZICE MAŁE – RADZICE DUŻE

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.01.00.00

Działanie: RPLD.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat opoczyński

Gmina: Drzewica

Wartość ogółem: 2351214.1

Wydatki kwalifikowalne: 2207486.47

Dofinansowanie: 1876363.49

Dofinansowanie UE: 1876363.49

Nazwa beneficjenta: Powiat Opoczyński

NIP beneficjenta: 7681789238

Kod pocztowy: 26-300

Miejscowość: Opoczno

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat opoczyński

Temat priorytetu: 23 Drogi regionalne/lokalne

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/31/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/31/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 11/14/2012

Data zakończenia realizacji: 1/31/2016unesco tarnowskie góry, św franciszek z asyżu, maria luiza merkert, dekutowski, dywizjon 303 filmy, wadowice muzeum jana pawła ii, nfm wrocław repertuar 2019, porównaj sposób przedstawienia przyczyn zniszczeń we lwowie w obu tekstach, koledy polski, camerimage wolontariat, zapolya, w jakiej miejscowości rozpoczęło się powstanie kościuszkowskie, kościół protestancki warszawa, gips sztukatorski, kazimierz generał bohater walk o niepodległość stanów zjednoczonych, turnieje rycerskie w polsce, instytucja zarządzająca…

Opublikowano

RPMA.01.05.00-14-191/08-03 INCOBET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

RPMA.01.05.00-14-191/08-03 INCOBET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.05.00-14-191/08-03

Tytuł projektu: ŚWIATOWE TECHNOLOGIE NA POLSKIM RYNKU BETONU – MOBILNA WYTWÓRNIA BETONU

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 2457039.47

Wydatki kwalifikowalne: 2448171.47

Dofinansowanie: 1224085.73

Dofinansowanie UE: 1040472.87

Nazwa beneficjenta: INCOBET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 9251000160

Kod pocztowy: 04-468

Miejscowość: WARSZAWA

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/25/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/29/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2010

Data zakończenia realizacji: 11/30/2010


RPMA.01.04.00-14-002/12-04 Bank Gospodarstwa Krajowego

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.04.00-14-002/12-04

Tytuł projektu: Wsparcie przedsiębiorczości poprzez rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach inicjatywy JEREMIE w województwie mazowieckim.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat wyszkowski

Gmina: Zabrodzie

Wartość ogółem: 263698.41

Wydatki kwalifikowalne: 263648.22

Dofinansowanie: 263648.22

Dofinansowanie UE: 141744.75

Nazwa beneficjenta: Bank Gospodarstwa Krajowego

NIP beneficjenta: 5250012372

Kod pocztowy: 00-955

Miejscowość: Warszawa

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: państwowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/30/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/21/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 12/17/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2016


RPMA.01.05.00-14-118/08-04 „Protekt” Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Szadkowski Józef

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.05.00-14-118/08-04

Tytuł projektu: Zrobotyzowana technologia produkcyjna do wytwarzania po raz pierwszy w Polsce opkowań DVD i CD typu DG TRAY

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat nowodworski

Gmina: Pomiechówek

Wartość ogółem: 2060598.15

Wydatki kwalifikowalne: 1508790

Dofinansowanie: 905274

Dofinansowanie UE: 769482.9

Nazwa beneficjenta: „Protekt” Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Szadkowski Józef

NIP beneficjenta: 5310002007

Kod pocztowy: 05-102

Miejscowość: Bronisławka

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat nowodworski

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/12/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/14/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2009

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012


RPMA.01.05.00-14-138/13-02 Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe ABIS JAKUBIAK ROBERT

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.05.00-14-138/13-02

Tytuł projektu: Rozbudowa i zakup nowych maszyn

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. Radom

Gmina: M. Radom

Wartość ogółem: 1014008.05

Wydatki kwalifikowalne: 821548.46

Dofinansowanie: 279326.48

Dofinansowanie UE: 237427.51

Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe ABIS JAKUBIAK ROBERT

NIP beneficjenta: 7960105032

Kod pocztowy: 26-600

Miejscowość: Radom

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. Radom

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/17/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/17/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/6/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014karpiński malarz, hala stulecia zwiedzanie, ii wojna światowa najważniejsze informacje, struktura polskiego państwa podziemnego, konsttucja 3 maja, cyfryzacja definicja, muzeum papiernictwa duszniki cennik, zabytki w zamościu, bloczki multipor, plakaty na dzień niepodległości, chełmża zabytki, szkoła muzyczna gorzów, spis firm warszawa…

Opublikowano

RPLU.01.02.00-06-437/10-03 Radio Taxi Eska Maciej Pleszkun

RPLU.01.02.00-06-437/10-03 Radio Taxi Eska Maciej Pleszkun

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.02.00-06-437/10-03

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności Radio Taxi ESKA poprzez wprowadzenie innowacyjnego systemu dysponowania pojazdami

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 253638.54

Wydatki kwalifikowalne: 59427.08

Dofinansowanie: 29713.54

Dofinansowanie UE: 25256.5

Nazwa beneficjenta: Radio Taxi Eska Maciej Pleszkun

NIP beneficjenta: 7121080823

Kod pocztowy: 20-857

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/22/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/27/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 11/15/2010

Data zakończenia realizacji: 2/25/2011


RPLD.04.03.00-00-167/10-00 TENSORPOLSKA Jarosław Dębski

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.04.03.00-00-167/10-00

Tytuł projektu: Zwiększenie konkurencyjności firmy Tensorpolska poprzez stworzenie platformy ePRUM

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.04.00.00

Działanie: RPLD.04.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat zgierski

Gmina: Aleksandrów Łódzki

Wartość ogółem: 375150

Wydatki kwalifikowalne: 305000

Dofinansowanie: 213500

Dofinansowanie UE: 213500

Nazwa beneficjenta: TENSORPOLSKA Jarosław Dębski

NIP beneficjenta: 7321916278

Kod pocztowy: 95-070

Miejscowość: Aleksandrów Łódzki

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat zgierski

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/30/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/30/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 12/30/2010

Data zakończenia realizacji: 6/29/2012


RPLU.01.02.00-06-361/10-00 Prywatna Przychodnia Stomatologiczna „77 STOMATOLOGIA” Anna Kister

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.02.00-06-361/10-00

Tytuł projektu: Rozwój poprzez innowacje Prywatnej Przychodni Stomatologicznej „77 STOMATOLOGIA” Anna Kister

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 478409.86

Wydatki kwalifikowalne: 478409.85

Dofinansowanie: 334886.87

Dofinansowanie UE: 284653.83

Nazwa beneficjenta: Prywatna Przychodnia Stomatologiczna „77 STOMATOLOGIA” Anna Kister

NIP beneficjenta: 7120064408

Kod pocztowy: 20-466

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/10/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/15/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 1/15/2011

Data zakończenia realizacji: 9/30/2011


RPLU.01.02.00-06-145/10-03 Stacja Paliw M.T.W. S.C.. MIROSŁAW PEĆ. MAŁGORZATA PEĆ. WOJCIECH PEĆ

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.02.00-06-145/10-03

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności firmy Stacja Paliw M.T.W. S.C. poprzez zakup innowacyjnych środków trwałych oraz wprowadzenie nowych usług.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat biłgorajski

Gmina: Aleksandrów

Wartość ogółem: 519702.18

Wydatki kwalifikowalne: 387201.74

Dofinansowanie: 271041.21

Dofinansowanie UE: 230385.02

Nazwa beneficjenta: Stacja Paliw M.T.W. S.C.. MIROSŁAW PEĆ. MAŁGORZATA PEĆ. WOJCIECH PEĆ

NIP beneficjenta: 9181785675

Kod pocztowy: 23-412

Miejscowość: Łukowa

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat biłgorajski

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/29/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/29/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2011

Data zakończenia realizacji: 9/30/2011


RPLU.01.02.00-06-069/09-02 P.P.H. „G-BORA” Grzegorz Borawski

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.02.00-06-069/09-02

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności firmy P.P.H. G-BORA poprzez wprowadzenie nowych produktów

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubelski

Gmina: Niemce

Wartość ogółem: 641335.54

Wydatki kwalifikowalne: 521411.01

Dofinansowanie: 364987.7

Dofinansowanie UE: 310239.54

Nazwa beneficjenta: P.P.H. „G-BORA” Grzegorz Borawski

NIP beneficjenta: 7130202415

Kod pocztowy: 21-025

Miejscowość: Zalesie

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubelski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/28/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/5/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 1/10/2011

Data zakończenia realizacji: 12/30/2012


RPLU.01.02.00-06-012/09-01 Laser-Medical Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Pior Kiwiński

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.02.00-06-012/09-01

Tytuł projektu: Innowacje w usługach medycznych „Laser-Medical Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Piotr Kiwiński”

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat chełmski

Gmina: Chełm

Wartość ogółem: 175850

Wydatki kwalifikowalne: 175850

Dofinansowanie: 123095

Dofinansowanie UE: 104630.75

Nazwa beneficjenta: Laser-Medical Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Pior Kiwiński

NIP beneficjenta: 5631248611

Kod pocztowy: 22-100

Miejscowość: Chełm

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat chełmski / Powiat m. Chełm

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/20/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/20/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2010

Data zakończenia realizacji: 3/31/2011wierzy w przeznaczenie hasło krzyżówkowe, armia prusy, kukliński film, gen.haller, patriarcha rosji, mzw wieliczka, czcionka techniczna word, toruń muzeum okręgowe, koronacja bolesława krzywoustego, bazylika sw marka, polska zarys, kartki żywnościowe w polsce, oifp białystok, serial historyczny janusza majewskiego, dom kultury siewierz, fillmy 2018, no bell czesne, garfunkel muzyk, boze cialo co to, przemyska piesza pielgrzymka, parafia npnmp w rawie maz…

Opublikowano

RPLU.02.04.02-06-026/10-02 Gmina Kąkolewnica Wschodnia

RPLU.02.04.02-06-026/10-02 Gmina Kąkolewnica Wschodnia

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.02.04.02-06-026/10-02

Tytuł projektu: „Gmina promująca rozwój” – stworzenie kompleksowego programu promocji gminy Kąkolewnica Wschodnia jako miejsca przyjaznego inwestycjom.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.02.00.00

Działanie: RPLU.02.04.00

Poddziałanie: RPLU.02.04.02

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat radzyński

Gmina: Kąkolewnica Wschodnia

Wartość ogółem: 192980.99

Wydatki kwalifikowalne: 192980.99

Dofinansowanie: 164033.81

Dofinansowanie UE: 164033.81

Nazwa beneficjenta: Gmina Kąkolewnica Wschodnia

NIP beneficjenta: 5381341314

Kod pocztowy: 21-302

Miejscowość: Kakolewnica

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat radzyński

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/27/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/30/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2011

Data zakończenia realizacji: 3/31/2012


RPLU.02.04.02-06-022/13-03 Gmina Wojsławice

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.02.04.02-06-022/13-03

Tytuł projektu: Turystyka międzynarodowa impulsem rozwoju gospodarczego

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.02.00.00

Działanie: RPLU.02.04.00

Poddziałanie: RPLU.02.04.02

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat chełmski

Gmina: Wojsławice

Wartość ogółem: 121808.96

Wydatki kwalifikowalne: 121808.96

Dofinansowanie: 103537.61

Dofinansowanie UE: 94074.27

Nazwa beneficjenta: Gmina Wojsławice

NIP beneficjenta: 5632158353

Kod pocztowy: 22-120

Miejscowość: Wojsławice

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat chełmski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/12/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/19/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 3/3/2014

Data zakończenia realizacji: 6/19/2015


RPLU.01.05.00-06-174/10-04 AGIT Agnieszka Rydz

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.05.00-06-174/10-04

Tytuł projektu: Wdrożenie nowego produktu turystycznego w AGIT Agnieszka Rydz.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 5658120.32

Wydatki kwalifikowalne: 2007381.65

Dofinansowanie: 999876.77

Dofinansowanie UE: 849895.24

Nazwa beneficjenta: AGIT Agnieszka Rydz

NIP beneficjenta: 9462158036

Kod pocztowy: 20-078

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/12/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/12/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2011

Data zakończenia realizacji: 5/30/2013


RPLU.01.04.02-06-159/13-04 ADVISOR Radosław Włodarczyk

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.04.02-06-159/13-04

Tytuł projektu: Budowa parku ogniw fotowoltaicznych o mocy całkowitej do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.04.00

Poddziałanie: RPLU.01.04.02

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat kraśnicki

Gmina: Trzydnik Duży

Wartość ogółem: 4919355

Wydatki kwalifikowalne: 4871360

Dofinansowanie: 2435680

Dofinansowanie UE: 2070328

Nazwa beneficjenta: ADVISOR Radosław Włodarczyk

NIP beneficjenta: 7321134392

Kod pocztowy: 05-152

Miejscowość: Augustówek

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat nowodworski

Temat priorytetu: 40 Energia odnawialna: słoneczna

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/22/2017

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/22/2017

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2014

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015wilk rysunkowy, niewyjasnione morderstwa, henryk rajfer, alcatraz więzienie, podsiadlo taco, wyjaśnij dlaczego stalin zaczął tworzyć polskie władze podporządkowane zsrs, filmy o 2 wojnie, gus siedlce, pomnik tadeusza kościuszki w warszawie, 205 kk, poczta skargi, muzeum jana kochanowskiego, magdalena rutkiewicz, programy historyczne, teatr we wrocławiu, status sprawy, odpowiedz jakie były przyczyny zorganizowania odsieczy wiedeńskiej…

Opublikowano

RPLD.02.06.00-00-083/09-01 Gmina Parzęczew

RPLD.02.06.00-00-083/09-01 Gmina Parzęczew

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.02.06.00-00-083/09-01

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Parzęczewie

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.02.00.00

Działanie: RPLD.02.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat zgierski

Gmina: Parzęczew

Wartość ogółem: 678732.83

Wydatki kwalifikowalne: 523041.52

Dofinansowanie: 444585.27

Dofinansowanie UE: 444585.27

Nazwa beneficjenta: Gmina Parzęczew

NIP beneficjenta: 7322081321

Kod pocztowy: 95-045

Miejscowość: Parzęczew

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat zgierski

Temat priorytetu: 43 Efektywność energetyczna. produkcja skojarzona (kogeneracja). zarządzanie energią

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/12/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/13/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 10/8/2009

Data zakończenia realizacji: 11/30/2013


RPLD.02.05.00-00-011/09-00 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.02.05.00-00-011/09-00

Tytuł projektu: Wsparcie techniczne Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego poprzez doposarzenie jednostek podległych Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w sprzęt ratowniczo – gaśniczy i ratownictwa chemiczno – ekologicznego – Etap II

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.02.00.00

Działanie: RPLD.02.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat zgierski

Gmina:

Wartość ogółem: 845897.56

Wydatki kwalifikowalne: 738971.57

Dofinansowanie: 628125.83

Dofinansowanie UE: 628125.83

Nazwa beneficjenta: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi

NIP beneficjenta: 7270134501

Kod pocztowy: 90-521

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 53 Zapobieganie zagrożeniom (w tym opracowanie i wdrażanie planów i instrumentów zapobiegania i zarządzania zagrożeniami naturalnym i technologicznym)

Forma prawna: państwowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/31/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/31/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2009

Data zakończenia realizacji: 6/30/2011zdzisław żygulski, prezydenci polski od 1989 do 2018, deklaracja praw człowieka onz, cechy dramatu młodopolskiego, kościół na jelonkach, mniejszość litewska w polsce, orędzie wilsona co to, ks. sylwester zych, polskie piosenki 2014, antoni pawlicki wiek, stefan grot-rowecki, ii wojna światowa najważniejsze wydarzenia, anna pugaczowa, diabły, diabły, inka żołnierz wyklęty, kto jest autorem słów polskiego hymnu narodowego mazurek dąbrowskiego, remont dietla…

Opublikowano

RPLB.01.01.00-08-010/09-02 Województwo Lubuskie

RPLB.01.01.00-08-010/09-02 Województwo Lubuskie

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLB.01.01.00-08-010/09-02

Tytuł projektu: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 296 na odcinku Żagań – Czerna

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego

Oś priorytetowa: RPLB.01.00.00

Działanie: RPLB.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat żagański

Gmina: Iłowa

Wartość ogółem: 6857797.68

Wydatki kwalifikowalne: 6827297.68

Dofinansowanie: 5803203.02

Dofinansowanie UE: 5803203.02

Nazwa beneficjenta: Województwo Lubuskie

NIP beneficjenta: 9730590332

Kod pocztowy: 65-057

Miejscowość: Zielona Góra

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Zielona Góra

Temat priorytetu: 23 Drogi regionalne/lokalne

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/12/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/12/2009

Data rozpoczęcia realizacji: 8/29/2008

Data zakończenia realizacji: 9/18/2009


RPLB.01.01.00-08-002/15-01 Województwo Lubuskie

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLB.01.01.00-08-002/15-01

Tytuł projektu: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 279 Buchałów-Drzonów

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego

Oś priorytetowa: RPLB.01.00.00

Działanie: RPLB.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat zielonogórski

Gmina: Świdnica

Wartość ogółem: 4024060.27

Wydatki kwalifikowalne: 3799520.5

Dofinansowanie: 3761525.29

Dofinansowanie UE: 1071401.95

Nazwa beneficjenta: Województwo Lubuskie

NIP beneficjenta: 9730590332

Kod pocztowy: 65-042

Miejscowość: Zielona Góra

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 23 Drogi regionalne/lokalne

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/23/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/1/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2007

Data zakończenia realizacji: 12/15/2015andrzej zamojski, dni kultury żydowskiej, polskie państwo podziemne, umfc warszawa rekrutacja, odpoczywający herakles, szkoła muzyczna warszawa miodowa, auschwitz zdjęcia drastyczne, plac św. marka w wenecji, tajemnice 2 wojny swiatowej, muzeum zydow warszawa, zaprawa cementowa skład, lipnica murowana kościół, biografia marii skłodowskiej curie, msz włochy, wladyslaw slewinski…

Opublikowano

RPLU.01.07.00-06-048/11-00 DALIMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

RPLU.01.07.00-06-048/11-00 DALIMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.07.00-06-048/11-00

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności firmy Dalimex Sp. z o.o. poprzez wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001 i ISO 14001

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.07.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 194004.78

Wydatki kwalifikowalne: 150000

Dofinansowanie: 75000

Dofinansowanie UE: 63750

Nazwa beneficjenta: DALIMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 7120152779

Kod pocztowy: 20-092

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/27/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/27/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2012

Data zakończenia realizacji: 4/30/2013


RPLU.01.04.02-06-048/13-02 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BUDOMEX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.04.02-06-048/13-02

Tytuł projektu: Stworzenie farmy fotowoltaicznej o mocy 300 kW

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.04.00

Poddziałanie: RPLU.01.04.02

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Biała Podlaska

Gmina: M. Biała Podlaska

Wartość ogółem: 1717080

Wydatki kwalifikowalne: 1396000

Dofinansowanie: 697999.99

Dofinansowanie UE: 593299.99

Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BUDOMEX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5370000331

Kod pocztowy: 21-500

Miejscowość: BIAŁA PODLASKA

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat bialski / Powiat m. Biała Podlaska

Temat priorytetu: 40 Energia odnawialna: słoneczna

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/29/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/15/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015


RPLU.01.06.00-06-028/11-04 Tewa Temperature Sensors Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.06.00-06-028/11-04

Tytuł projektu: Zakup specjalistycznych usług i urządzeń badawczych w celu opracowania innowacyjnej technologii produkcji kablowych czujników temperatury w metalowych osłonach cylindrycznych i uzyskania patentu

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 426599.83

Wydatki kwalifikowalne: 399109.98

Dofinansowanie: 279376.95

Dofinansowanie UE: 237470.39

Nazwa beneficjenta: Tewa Temperature Sensors Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 9462521643

Kod pocztowy: 20-403

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/22/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/22/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/2/2012

Data zakończenia realizacji: 3/31/2015


RPLU.01.02.00-06-017/12-01 Aleksandra Wierzchowska

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.02.00-06-017/12-01

Tytuł projektu: „Wychowanie przedszkolne drogą do rozwoju i wzrostu konkurencyjności firmy Aleksandra Wierzchowska.”

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 387013.07

Wydatki kwalifikowalne: 386018.07

Dofinansowanie: 193009.02

Dofinansowanie UE: 164057.66

Nazwa beneficjenta: Aleksandra Wierzchowska

NIP beneficjenta: 7171689650

Kod pocztowy: 20-205

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/3/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/3/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 5/31/2012

Data zakończenia realizacji: 8/31/2014


RPLU.01.03.00-06-128/11-01 Gumet Sz. Geneja Spółka Jawna

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.03.00-06-128/11-01

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności firmy Gumet Sz. Geneja Spółka Jawna poprzez zakup innowacyjnych maszyn i rozpoczęcie produkcji nowych wyrobów.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat kraśnicki

Gmina: Kraśnik

Wartość ogółem: 1320680.58

Wydatki kwalifikowalne: 1300550.49

Dofinansowanie: 520220.18

Dofinansowanie UE: 442187.15

Nazwa beneficjenta: Gumet Sz. Geneja Spółka Jawna

NIP beneficjenta: 7150200767

Kod pocztowy: 23-200

Miejscowość: Kraśnik

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat kraśnicki

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka jawna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/3/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/11/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 7/15/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2013sojusze polski, strój ludowy wielkopolski kolorowanka, wieża piastowska opole, władysław belina prażmowski, polski cmentarz wojenny na monte cassino, teatr królewski łazienki, kościoły w gliwicach, fundusze gov pl, borsig, sobolów, breżniew, recytacja reduty ordona, odrowąż biskup, wstęga biało czerwona…