Opublikowano

RPLU.09.01.00-06-F02/15-00 Województwo Lubelskie

RPLU.09.01.00-06-F02/15-00 Województwo Lubelskie

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.09.01.00-06-F02/15-00

Tytuł projektu: Wsparcie wdrażania RPO w 2015 r.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.09.00.00

Działanie: RPLU.09.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 55822.18

Wydatki kwalifikowalne: 55822.18

Dofinansowanie: 55822.18

Dofinansowanie UE: 55822.18

Nazwa beneficjenta: Województwo Lubelskie

NIP beneficjenta: 7122904545

Kod pocztowy: 20-074

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 85 Przygotowanie. realizacja. monitorowanie i kontrola

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/2/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/20/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2015

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


RPLU.06.02.00-06-075/12-07 Gmina Parczew

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.06.02.00-06-075/12-07

Tytuł projektu: Czysta Energia w Dolinie Piwonii i Zielawy

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.06.00.00

Działanie: RPLU.06.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat parczewski

Gmina: Parczew

Wartość ogółem: 1511386.48

Wydatki kwalifikowalne: 1406029.65

Dofinansowanie: 1195125.19

Dofinansowanie UE: 1195125.19

Nazwa beneficjenta: Gmina Parczew

NIP beneficjenta: 5391436967

Kod pocztowy: 21-200

Miejscowość: Parczew

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat parczewski

Temat priorytetu: 40 Energia odnawialna: słoneczna

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/19/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/20/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 12/16/2013

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015prof zbigniew religa, wykazuje, bitwa pod grunwaldem 2019 bilety, gostyń bazylika, matternich, zbrodnie armii czerwonej, przeniesienie szczątków zmarłego koszt, królowie mieszkający na wawelu, mapa krakowa rynek, prószynski, płynie wisła płynie, traba powietrzna polska, łódź cmentarz zarzew, człowiek sowiecki, muzeum sląskie, zmarl lektor, muzeum drukarstwa…

Opublikowano

RPLU.02.04.01-06-007/09-02 EDBAK Sp. z o.o.

RPLU.02.04.01-06-007/09-02 EDBAK Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.02.04.01-06-007/09-02

Tytuł projektu: Udział w międzynarodowych targach Inegrated Systems Europe 2-4.02/2010 Amsterdam jako wystawca.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.02.00.00

Działanie: RPLU.02.04.00

Poddziałanie: RPLU.02.04.01

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubelski

Gmina: Strzyżewice

Wartość ogółem: 91646.73

Wydatki kwalifikowalne: 74226.66

Dofinansowanie: 36742.19

Dofinansowanie UE: 31230.86

Nazwa beneficjenta: EDBAK Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 7132881219

Kod pocztowy: 23-107

Miejscowość: Piotrowice

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubelski

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/10/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/6/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 5/15/2009

Data zakończenia realizacji: 3/17/2010


RPLU.02.04.01-06-006/12-01 LEDPROJEKT Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.02.04.01-06-006/12-01

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Ledprojekt Sp. z o.o. poprzez udział w Międzynarodowych Targach PLASTPOL w Kielcach.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.02.00.00

Działanie: RPLU.02.04.00

Poddziałanie: RPLU.02.04.01

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat łukowski

Gmina: Łuków – miasto

Wartość ogółem: 78289.94

Wydatki kwalifikowalne: 58425.56

Dofinansowanie: 46740.44

Dofinansowanie UE: 39729.37

Nazwa beneficjenta: LEDPROJEKT Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 8252125515

Kod pocztowy: 21-400

Miejscowość: Łuków

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat łukowski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/19/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/19/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 1/7/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013


RPLU.01.06.00-06-012/09-03 PZ CORMAY Spółka Akcyjna

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.06.00-06-012/09-03

Tytuł projektu: Przygotowanie aplikacji na odczynniki biochemiczne do analizatorów Olympus i Hitachi

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubelski

Gmina: Konopnica

Wartość ogółem: 291617.47

Wydatki kwalifikowalne: 248911.29

Dofinansowanie: 149346.77

Dofinansowanie UE: 126944.74

Nazwa beneficjenta: PZ CORMAY Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 1181872269

Kod pocztowy: 05-092

Miejscowość: Łomianki

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat nowodworski / Powiat warszawski zachodni

Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych)

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/14/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/14/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 1/19/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2011


RPLU.01.07.00-06-037/10-00 EXTREME STUDIO S.C. P. BAŁABUSZEK. P. RYMARCZYK

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.07.00-06-037/10-00

Tytuł projektu: Wdrożenie systemów zarządzania jakością ISO 9001 i środowiskiem ISO 14001 w EXTREME STUDIO S.C.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.07.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 127920

Wydatki kwalifikowalne: 100000

Dofinansowanie: 50000

Dofinansowanie UE: 42500

Nazwa beneficjenta: EXTREME STUDIO S.C. P. BAŁABUSZEK. P. RYMARCZYK

NIP beneficjenta: 9462576489

Kod pocztowy: 20-417

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/16/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/17/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 1/3/2011

Data zakończenia realizacji: 10/13/2011


RPLU.01.03.00-06-224/11-01 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe WALDI Robert Sujka

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.03.00-06-224/11-01

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji obuwia w firmie WALDI

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat łukowski

Gmina: Łuków – miasto

Wartość ogółem: 836536

Wydatki kwalifikowalne: 657700

Dofinansowanie: 328850

Dofinansowanie UE: 279522.49

Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe WALDI Robert Sujka

NIP beneficjenta: 8251004005

Kod pocztowy: 21-400

Miejscowość: Łuków

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat łukowski

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/16/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/29/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 5/10/2012

Data zakończenia realizacji: 10/29/2013ustawa o uop, akt prawny o mocy ustawy krzyżówka, bogactwo kulturowe polski, bieg dla filipa, www.bitwa1920.pl, święto niepodległości katowice, bieg na 100 metrów, 39 piesza pielgrzymka przemyska 2019, zagrzeb trzesienie, swieto konstytucji 3 maja, wydatek strukturalny kod 81, ustawa o grobach i cmentarzach wojennych, grob jana pawla, ciechanowiecki, biografia piłsudskiego, jaruzelski zdrajca, wojna secesyjna co to, zespol lucji frey, cezury czasowe, znaleziony skarb, 1745, art 14 rodo, psm głuchołazy…

Opublikowano

RPLU.02.04.01-06-065/12-00 ISK Engineering Sp. z o.o.

RPLU.02.04.01-06-065/12-00 ISK Engineering Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.02.04.01-06-065/12-00

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności firmy ISK Engeenering poprzez promocję nowej usługi na targach.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.02.00.00

Działanie: RPLU.02.04.00

Poddziałanie: RPLU.02.04.01

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 84093.87

Wydatki kwalifikowalne: 64700

Dofinansowanie: 49819

Dofinansowanie UE: 42346.15

Nazwa beneficjenta: ISK Engineering Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 7742481613

Kod pocztowy: 20-306

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/9/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/9/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 2/2/2013

Data zakończenia realizacji: 7/20/2013


RPLU.02.04.01-06-046/12-00 Dariusz Kozak/P.H.M. POLCOMM Dariusz Kozak

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.02.04.01-06-046/12-00

Tytuł projektu: Promocja firmy i jej oferty na rynku poprzez udział w międzynarodowych targach branżowych „LUBDREW 2011” oraz „ILA Berlin Air Show 2012”.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.02.00.00

Działanie: RPLU.02.04.00

Poddziałanie: RPLU.02.04.01

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubartowski

Gmina: Lubartów

Wartość ogółem: 90931.56

Wydatki kwalifikowalne: 61944.5

Dofinansowanie: 42568.25

Dofinansowanie UE: 36183.01

Nazwa beneficjenta: Dariusz Kozak/P.H.M. POLCOMM Dariusz Kozak

NIP beneficjenta: 7141746099

Kod pocztowy: 21-100

Miejscowość: Chlewiska

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubartowski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/14/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/14/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 7/25/2011

Data zakończenia realizacji: 10/15/2012


RPLU.01.04.01-06-138/12-00 Fabryka Domów Drewnianych „BARTEK” Mirosław Bober i Mariusz Bober

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.04.01-06-138/12-00

Tytuł projektu: Termomodernizacja hali produkcyjnej Fabryki Domów Drewnianych BARTEK

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.04.00

Poddziałanie: RPLU.01.04.01

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat radzyński

Gmina: Radzyń Podlaski – miasto

Wartość ogółem: 364046.22

Wydatki kwalifikowalne: 292720.51

Dofinansowanie: 164011.29

Dofinansowanie UE: 139409.58

Nazwa beneficjenta: Fabryka Domów Drewnianych „BARTEK” Mirosław Bober i Mariusz Bober

NIP beneficjenta: 5381656934

Kod pocztowy: 21-300

Miejscowość: Radzyn Podlaski

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat radzyński

Temat priorytetu: 43 Efektywność energetyczna. produkcja skojarzona (kogeneracja). zarządzanie energią

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/10/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/13/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2013

Data zakończenia realizacji: 10/30/2014


RPLU.01.07.00-06-030/09-02 „BOX CENTER” A. i R. SIEJ Spółka Jawna

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.07.00-06-030/09-02

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności BOXCENTER poprzez zakup specjalistycznych usług doradczych w zakresie systemu zarządzania środowiskowego

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.07.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubartowski

Gmina: Lubartów – miasto

Wartość ogółem: 115141.5

Wydatki kwalifikowalne: 90000

Dofinansowanie: 45000

Dofinansowanie UE: 38250

Nazwa beneficjenta: „BOX CENTER” A. i R. SIEJ Spółka Jawna

NIP beneficjenta: 7141897616

Kod pocztowy: 21-100

Miejscowość: Lubartów

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubartowski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/16/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/16/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2010

Data zakończenia realizacji: 12/30/2010


RPLU.01.03.00-06-207/11-01 Zakład Kamieniarski „Kalcyt” s.c Prażmo i Hawryluk

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.03.00-06-207/11-01

Tytuł projektu: Zwiększenie poziomu konkurencyjności przedsiębiorstwa „Kalcyt” s.c Prażmo i Hawryluk poprzez zakup innowacyjnych środków trwałych.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 2079157.9

Wydatki kwalifikowalne: 1871489.4

Dofinansowanie: 935744.7

Dofinansowanie UE: 795382.99

Nazwa beneficjenta: Zakład Kamieniarski „Kalcyt” s.c Prażmo i Hawryluk

NIP beneficjenta: 9462364830

Kod pocztowy: 20-385

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/6/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/6/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015


RPLU.01.04.01-06-050/12-01 Stanisław Gajda Lecznica Weterynaryjna

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.04.01-06-050/12-01

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku w Puławach

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.04.00

Poddziałanie: RPLU.01.04.01

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat puławski

Gmina: Puławy – miasto

Wartość ogółem: 203932.05

Wydatki kwalifikowalne: 188941.8

Dofinansowanie: 113365.08

Dofinansowanie UE: 96360.31

Nazwa beneficjenta: Stanisław Gajda Lecznica Weterynaryjna

NIP beneficjenta: 7161143010

Kod pocztowy: 24-100

Miejscowość: Puławy

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat puławski

Temat priorytetu: 43 Efektywność energetyczna. produkcja skojarzona (kogeneracja). zarządzanie energią

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/21/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/21/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 4/15/2013

Data zakończenia realizacji: 1/30/2014parafia św stanisława w białymstoku, telewizja polska program 2, maciej zabrze, jacek kaczmarski wiki, reflektor przeciwlotniczy, wpolityce pl codziennie ważne informacje ze świata polityki, trzy razy ana odc 114, laryngolog mielec stala, 15 sierpnia święto maryjne, cmentarz centralny w szczecinie pochowane osoby, minister kultury i dziedzictwa narodowego, centrum rzeźby polskiej w orońsku, wubp, robert dmowski, zdkp, rejestr zabytków jak sprawdzić, zwyczaj definicja…

Opublikowano

RPDS.01.01.00-02-118/12-10 Małgorzata Strychar Perła Karkonoszy Pałac Margot

RPDS.01.01.00-02-118/12-10 Małgorzata Strychar Perła Karkonoszy Pałac Margot

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-118/12-10

Tytuł projektu: Rozbudowa Pałacu Margot poprzez zwiększenie bazy noclegowej i wprowadzenia nowych usług turystycznych

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat jeleniogórski

Gmina: Karpacz

Wartość ogółem: 9631595.71

Wydatki kwalifikowalne: 7787295.62

Dofinansowanie: 3885860.51

Dofinansowanie UE: 3302981.43

Nazwa beneficjenta: Małgorzata Strychar Perła Karkonoszy Pałac Margot

NIP beneficjenta: 6951045459

Kod pocztowy: 58-540

Miejscowość: Karpacz

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat jeleniogórski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/21/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/21/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 10/17/2012

Data zakończenia realizacji: 7/31/2015


POIS.15.02.00-00-215/12-01 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIS.15.02.00-00-215/12-01

Tytuł projektu: RPD sektora środowisko na rok 2012 (WFOŚiGW w Szczecinie)

Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa: POIS.15.00.00

Działanie: POIS.15.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 175500

Wydatki kwalifikowalne: 175500

Dofinansowanie: 149175

Dofinansowanie UE: 149175

Nazwa beneficjenta: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

NIP beneficjenta: 8510010504

Kod pocztowy: 71-323

Miejscowość: Szczecin

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat m. Szczecin

Temat priorytetu: 86 Ocena. badania/ekspertyzy. informacja i komunikacja

Forma prawna: samorządowa osoba prawna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/19/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/19/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2012

Data zakończenia realizacji: 1/21/2013


RPDS.01.01.00-02-112/09-10 Zakład Pielęgnacji i Chirurgii Drzew „Beata” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-112/09-10

Tytuł projektu: Nowe systemy i technologie budowy oraz regeneracji boisk wdrażane przez firmę Beata

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat świdnicki

Gmina: Świdnica

Wartość ogółem: 2478279.94

Wydatki kwalifikowalne: 2073000

Dofinansowanie: 1202340

Dofinansowanie UE: 1021989

Nazwa beneficjenta: Zakład Pielęgnacji i Chirurgii Drzew „Beata” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5170368457

Kod pocztowy: 35-005

Miejscowość: Rzeszów

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/11/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/11/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 6/22/2009

Data zakończenia realizacji: 11/30/2012


POPW.02.01.00-18-074/13-04 Nexet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Numer umowy/aneksu/decyzji: POPW.02.01.00-18-074/13-04

Tytuł projektu: Budowa sieci światłowodowej w miejscowościach gmin Świlcza i Głogów Małopolski

Program Operacyjny: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Oś priorytetowa: POPW.02.00.00

Działanie: POPW.02.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat rzeszowski

Gmina: Świlcza

Wartość ogółem: 2024580

Wydatki kwalifikowalne: 1641000

Dofinansowanie: 1148700

Dofinansowanie UE: 976395

Nazwa beneficjenta: Nexet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 8133297718

Kod pocztowy: 35-506

Miejscowość: Rzeszów

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Temat priorytetu: 10 Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/21/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/16/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 10/30/2015baza firm com pl, klasztor paulinów, zabytki rzeszowa, 46 220 byczyna, wydarzenia przemyśl, września informacje, poznań gazownia, gmina zydowska w warszawie, motyw konfliktu, dawid jung, dom spotkań z historia, praca w muzeum kraków, jan matejko przygotowując się do stworzenia obrazu bitwa pod grunwaldem korzystał z kroniki, rażąco niska cena wyjaśnienia wykonawcy, zachęta – narodowa galeria sztuki, informacje lokalne.pl, parafie olkusz, wasilij zarubin, grzegorz wałga wiek, most marii skłodowskiej-curie, zespół miejski torunia…

Opublikowano

RPDS.01.01.00-02-213/12-06 Rawecki Roman „BRAJT” Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe

RPDS.01.01.00-02-213/12-06 Rawecki Roman „BRAJT” Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-213/12-06

Tytuł projektu: Utworzenie Pensjonatu poprzez przebudowę budynku biurowo- usługowego na „Boutique Pensjonat Brajt” przy ul. Włodkowica 18 we Wrocławiu

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 5708894.28

Wydatki kwalifikowalne: 4267565.84

Dofinansowanie: 2129515.35

Dofinansowanie UE: 1810088.04

Nazwa beneficjenta: Rawecki Roman „BRAJT” Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe

NIP beneficjenta: 9110004392

Kod pocztowy: 51-252

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/16/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/16/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2012

Data zakończenia realizacji: 3/31/2015


RPDS.01.01.00-02-119/13-03 ALTAN GRZEGORZ DZIACZYŃSKI

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-119/13-03

Tytuł projektu: Rozwój firmy ALTAN GRZEGORZ DZIACZYŃSKI poprzez zakup wyposażenia.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat świdnicki

Gmina: Jaworzyna Śląska

Wartość ogółem: 174660

Wydatki kwalifikowalne: 142000

Dofinansowanie: 78085.8

Dofinansowanie UE: 66372.93

Nazwa beneficjenta: ALTAN GRZEGORZ DZIACZYŃSKI

NIP beneficjenta: 8841125690

Kod pocztowy: 58-140

Miejscowość: Jaworzyna Śląska

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat świdnicki

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/17/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/17/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 4/30/2015


RPDS.01.01.00-02-205/13-05 Amelkowa Chata Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-205/13-05

Tytuł projektu: Świadczenie innowacyjnych usług z zakresu rekreacji i edukacji przez ośrodek „Amelkowa Chata” spółka z o.o.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat jeleniogórski

Gmina: Kowary

Wartość ogółem: 387893.6

Wydatki kwalifikowalne: 315380

Dofinansowanie: 189228

Dofinansowanie UE: 160843.8

Nazwa beneficjenta: Amelkowa Chata Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 6112732361

Kod pocztowy: 58-530

Miejscowość: Kowary

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat jeleniogórski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/26/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/26/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 2/27/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015


POPW.02.01.00-18-028/14-02 Expro sp.zo.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POPW.02.01.00-18-028/14-02

Tytuł projektu: Budowa sieci szerokopasmowejw powiecie jasielskim

Program Operacyjny: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Oś priorytetowa: POPW.02.00.00

Działanie: POPW.02.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat jasielski

Gmina: Nowy Żmigród

Wartość ogółem: 968519.91

Wydatki kwalifikowalne: 745941.07

Dofinansowanie: 423416.87

Dofinansowanie UE: 359904.34

Nazwa beneficjenta: Expro sp.zo.o.

NIP beneficjenta: 6772176570

Kod pocztowy: 31-411

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 10 Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/30/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/12/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015polskie filmy warte obejrzenia, ukraina cerkiew, cmentarze częstochowa, lwów polski czy ukraiński, premierzy na uchodźstwie, ośrodek praktyk teatralnych gardzienice, zaprawa iniekcyjna do płytek, szkoła muzyczna poznań solna, zabytki irlandii północnej, szkoła muzyczna prudnik, w jaki sposób artyści upamiętniają wydarzenia z przeszłości, drewno biologia, śpiewa o zimnym draniu, wiktor cegła, nowy film agnieszki holland…

Opublikowano

RPDS.02.02.00-02-001/08-07 Województwo Dolnośląskie/UMWD

RPDS.02.02.00-02-001/08-07 Województwo Dolnośląskie/UMWD

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.02.02.00-02-001/08-07

Tytuł projektu: Budowa systemu Bazy Danych Topograficznych jako platformy Dolnośląskiego Systemu Informacji Przestrzennej – II etap realizacji

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.02.00.00

Działanie: RPDS.02.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat polkowicki

Gmina: Przemków

Wartość ogółem: 59001.65

Wydatki kwalifikowalne: 55829.1

Dofinansowanie: 54712.52

Dofinansowanie UE: 54712.52

Nazwa beneficjenta: Województwo Dolnośląskie/UMWD

NIP beneficjenta: 8992233911

Kod pocztowy: 50-411

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/26/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/30/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 8/22/2008

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012


RPDS.01.01.00-02-217/08-02 Zakłady Tkanin Technicznych „Technotex” – Spółka Akcyjna

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-217/08-02

Tytuł projektu: Wdrożenie technologii uniwersalnych. zaawansowanych technologicznie krosien rapierowych drogą do wprowadzenia innowacji procesowej na poziomie firmy i kraju

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat dzierżoniowski

Gmina: Pieszyce

Wartość ogółem: 2196000

Wydatki kwalifikowalne: 1800000

Dofinansowanie: 900000

Dofinansowanie UE: 765000

Nazwa beneficjenta: Zakłady Tkanin Technicznych „Technotex” – Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 8821007697

Kod pocztowy: 58-250

Miejscowość: Pieszyce

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat dzierżoniowski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/18/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/20/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 2/15/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2009katedra notr dame, krzysztof zanussi filmy, waldemar korespondent wojenny, instytut herdera, departament szkolnictwa artystycznego i edukacji kulturalnej, misja pokojowa onz, co to jest słownik, kopalnia ołowiu, filmy historyczne 2 wojna światowa, sklepycynamonowe, katarzyna kozyra dzieła, 1wojna swiatowa, kominek po niemiecku, słowiańskie obrzędy, asp gdansk…

Opublikowano

RPLU.09.02.00-06-L03/08-01 Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości

RPLU.09.02.00-06-L03/08-01 Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.09.02.00-06-L03/08-01

Tytuł projektu: Informacja i promocja RPO WL

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.09.00.00

Działanie: RPLU.09.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 378199.66

Wydatki kwalifikowalne: 378199.66

Dofinansowanie: 321469.68

Dofinansowanie UE: 321469.68

Nazwa beneficjenta: Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości

NIP beneficjenta: 7123077883

Kod pocztowy: 20-010

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 86 Ocena. badania/ekspertyzy. informacja i komunikacja

Forma prawna: wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/10/2008

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/30/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2008

Data zakończenia realizacji: 12/31/2008


RPLU.08.02.00-06-021/09-00 Powiat Lubelski w Lublinie

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.08.02.00-06-021/09-00

Tytuł projektu: Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem dla potrzeb Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.08.00.00

Działanie: RPLU.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubelski

Gmina: Niemce

Wartość ogółem: 3270046.29

Wydatki kwalifikowalne: 2153125.98

Dofinansowanie: 1722500.77

Dofinansowanie UE: 1071700.81

Nazwa beneficjenta: Powiat Lubelski w Lublinie

NIP beneficjenta: 7122807434

Kod pocztowy: 20-074

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 75 Infrastruktura systemu oświaty

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/26/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/28/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 5/4/2009

Data zakończenia realizacji: 12/28/2015


RPLU.06.01.00-06-004/09-02 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.06.01.00-06-004/09-02

Tytuł projektu: Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarach powiatów: hrubieszowskiego. krasnostawskiego i włodawskiego.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.06.00.00

Działanie: RPLU.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat hrubieszowski

Gmina: Hrubieszów

Wartość ogółem: 786343.66

Wydatki kwalifikowalne: 786343.66

Dofinansowanie: 668392.11

Dofinansowanie UE: 668392.11

Nazwa beneficjenta: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie

NIP beneficjenta: 5641484968

Kod pocztowy: 21-045

Miejscowość: Krasnystaw

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 54 Inne działania na rzecz ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniom

Forma prawna: powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/20/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/20/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 3/30/2010

Data zakończenia realizacji: 12/30/2010


RPLU.09.01.00-06-012/07-00 Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.09.01.00-06-012/07-00

Tytuł projektu: Delegacje służbowe (podróże zagraniczne).

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.09.00.00

Działanie: RPLU.09.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 11369.23

Wydatki kwalifikowalne: 11369.23

Dofinansowanie: 9663.84

Dofinansowanie UE: 9663.84

Nazwa beneficjenta: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

NIP beneficjenta: 7122410470

Kod pocztowy: 20-074

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 85 Przygotowanie. realizacja. monitorowanie i kontrola

Forma prawna: wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/10/2008

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/15/2008

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2007

Data zakończenia realizacji: 10/31/2008ochrony dziedzictwa żydowskiego, maszkowice góra zyndrama, a macierewicz, gra o niepodległość, które symbole znaków zodiaku mają oś symetrii, józef bandzo, starak msza, wielka szpera, parafia sw jana bochnia, poniżej wypisano cztery charakterystyczne cechy pewnej substancji, angela merkel margarethe kaźmierczak, parafia św. brata alberta chmielowskiego w krakowie, 4 czerwca 1989, pop art łódź, premier rakowski, hanna marasz, maria foltyn, kościół jezusowy cieszyn…

Opublikowano

RPLB.03.02.00-08-015/12-02 Miasto Gorzów Wielkopolski

RPLB.03.02.00-08-015/12-02 Miasto Gorzów Wielkopolski

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLB.03.02.00-08-015/12-02

Tytuł projektu: Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gorzowie Wlkp. – etap II

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego

Oś priorytetowa: RPLB.03.00.00

Działanie: RPLB.03.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Gorzów Wielkopolski

Gmina: M. Gorzów Wielkopolski

Wartość ogółem: 1780532.97

Wydatki kwalifikowalne: 1558067.12

Dofinansowanie: 1324357.05

Dofinansowanie UE: 1324357.05

Nazwa beneficjenta: Miasto Gorzów Wielkopolski

NIP beneficjenta: 5990019632

Kod pocztowy: 66-400

Miejscowość: Gorzów Wielkopolski

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat gorzowski / Powiat m. Gorzów Wielkopolski

Temat priorytetu: 43 Efektywność energetyczna. produkcja skojarzona (kogeneracja). zarządzanie energią

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/16/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/17/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2007

Data zakończenia realizacji: 8/30/2014


RPLB.03.02.00-08-014/10-01 Elsett Electronics Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLB.03.02.00-08-014/10-01

Tytuł projektu: Budowa elektrowni wiatrowej Kartowice o mocy 1.5 MW

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego

Oś priorytetowa: RPLB.03.00.00

Działanie: RPLB.03.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat żagański

Gmina: Szprotawa

Wartość ogółem: 11515615.36

Wydatki kwalifikowalne: 9426229

Dofinansowanie: 5184425.95

Dofinansowanie UE: 4406762.06

Nazwa beneficjenta: Elsett Electronics Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 6972252353

Kod pocztowy: 64-100

Miejscowość: Leszno

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat leszczyński / Powiat m. Leszno

Temat priorytetu: 39 Energia odnawialna: wiatrowa

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/12/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/12/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 4/30/2010

Data zakończenia realizacji: 5/31/2011mkidn programy ministra, pod dnem statku krzyżówka, oleanna, komedia polityczna, bertel thorvaldsen pomnik księcia józefa poniatowskiego, powszechna deklaracja praw człowieka onz, adam sajnuk, polski ustny 2019, wybór papieża polaka data, 16 werszkow, kompetencje społeczne i obywatelskie przykłady, otoczenie dalsze, janusz kondratiuk reżyser, panstwa w uni, mikołaj kopernik dzieła…

Opublikowano

RPLU.01.02.00-06-638/12-05 Oleszczuk Jan Gabinet Ginekologiczno-Położniczy

RPLU.01.02.00-06-638/12-05 Oleszczuk Jan Gabinet Ginekologiczno-Położniczy

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.02.00-06-638/12-05

Tytuł projektu: Wprowadzenie unikatowych usług medycznych w aspekcie zapobiegania ciężkim powikłaniom w okresie okołoporodowym.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 1598964.01

Wydatki kwalifikowalne: 1372352.63

Dofinansowanie: 686176.3

Dofinansowanie UE: 583249.84

Nazwa beneficjenta: Oleszczuk Jan Gabinet Ginekologiczno-Położniczy

NIP beneficjenta: 7121081159

Kod pocztowy: 20-093

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/16/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/16/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2013

Data zakończenia realizacji: 11/30/2014


RPLU.01.01.00-06-576/10-00 Auto & Aero Technologies Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.01.00-06-576/10-00

Tytuł projektu: Zakup urządzeń i oprogramowania do produkcji i sprzedaży nowych wyrobów gwarancją dynamicznego rozwoju firmy na rynku motoryzacyjnym

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 578402.42

Wydatki kwalifikowalne: 387000

Dofinansowanie: 270900

Dofinansowanie UE: 230265

Nazwa beneficjenta: Auto & Aero Technologies Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 7123169616

Kod pocztowy: 20-704

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/8/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/11/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2011

Data zakończenia realizacji: 12/30/2011


RPLU.01.01.00-06-054/09-04 „MEGA-CAR” Komis samochodowy s.c. Wojciech Pietruszka. Wojciech Sosnowski

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.01.00-06-054/09-04

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie nowoczesnych usług myjni bezdotykowej

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat łukowski

Gmina: Łuków

Wartość ogółem: 628735.02

Wydatki kwalifikowalne: 515256.57

Dofinansowanie: 334916.77

Dofinansowanie UE: 284679.25

Nazwa beneficjenta: „MEGA-CAR” Komis samochodowy s.c. Wojciech Pietruszka. Wojciech Sosnowski

NIP beneficjenta: 8252089819

Kod pocztowy: 21-400

Miejscowość: Łuków

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat łukowski

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/14/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/17/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 10/15/2009

Data zakończenia realizacji: 8/29/2010


RPLU.01.02.00-06-580/12-02 Dental One Agata Chrzanowska-Kijek

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.02.00-06-580/12-02

Tytuł projektu: Rozwój gabinetu stomatologicznego w oparciu o innowacyjne procesy

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 371742.53

Wydatki kwalifikowalne: 366669.3

Dofinansowanie: 253001.8

Dofinansowanie UE: 215051.52

Nazwa beneficjenta: Dental One Agata Chrzanowska-Kijek

NIP beneficjenta: 7151312758

Kod pocztowy: 20-582

Miejscowość: Lublin

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/29/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/2/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 11/6/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


RPLU.01.02.00-06-110/08-02 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo Handlowe „GREM” Glonek Spółka jawna

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.02.00-06-110/08-02

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności PPUH Grem poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych umożliwiających unowocześnienie i poszerzenie oferty przedsiębiorstwa

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 2254593.41

Wydatki kwalifikowalne: 1753865

Dofinansowanie: 999703.05

Dofinansowanie UE: 849747.59

Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo Handlowe „GREM” Glonek Spółka jawna

NIP beneficjenta: 7120160388

Kod pocztowy: 20-207

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka jawna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/8/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/8/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 11/3/2008

Data zakończenia realizacji: 1/15/2010


RPLU.01.02.00-06-594/12-01 Arthros Spółka z o.o

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.02.00-06-594/12-01

Tytuł projektu: Rozwój Spółki Arthros poprzez zakup nowoczesnego wyposażenia medycznego dla regionalnej innowacyjności i ogólnokrajowej konkurencyjności firmy.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat puławski

Gmina: Nałęczów

Wartość ogółem: 599472.48

Wydatki kwalifikowalne: 599472.48

Dofinansowanie: 389657.11

Dofinansowanie UE: 331208.54

Nazwa beneficjenta: Arthros Spółka z o.o

NIP beneficjenta: 7122609728

Kod pocztowy: 24-140

Miejscowość: Nałęczów

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat puławski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/21/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/21/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2013

Data zakończenia realizacji: 1/30/2014


RPLU.01.02.00-06-333/12-02 Mahmoud Mala NZOZ MALA-DENTAL

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.02.00-06-333/12-02

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności NZOZ MALA-DENTAL poprzez zakup innowacyjnych urządzeń stomatologicznych oraz sprzętu informatycznego w celu wprowadzenia nowych usług oraz poprawę jakości dotychczasowych

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat bialski

Gmina: Międzyrzec Podlaski – miasto

Wartość ogółem: 334000.01

Wydatki kwalifikowalne: 334000

Dofinansowanie: 167000

Dofinansowanie UE: 141950

Nazwa beneficjenta: Mahmoud Mala NZOZ MALA-DENTAL

NIP beneficjenta: 5422454619

Kod pocztowy: 21-500

Miejscowość: Biała Podlaska

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat bialski / Powiat m. Biała Podlaska

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/17/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/17/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2013

Data zakończenia realizacji: 5/28/2013tvp vod strefa widza, vin santo zieba, 1 rozbiór polski ziemie utracone, cykl święta polskie, spychacz krzyżówka, liceum plastyczne krakow, zycie w czasach prl, potockiego, korfanty wojciech, mbr zgorzelec, palma christi olej który leczy pdf, wyjaśnij znaczenie uznania przez francję i wielką brytanię komitetu narodowego, wyższa szkoła muzyczna warszawa, baretka wojskowa, opole festival, zabytki elbląga, studzianki pancerne muzeum…

Opublikowano

RPLD.02.05.00-00-011/09-00 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi

RPLD.02.05.00-00-011/09-00 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.02.05.00-00-011/09-00

Tytuł projektu: Wsparcie techniczne Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego poprzez doposarzenie jednostek podległych Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w sprzęt ratowniczo – gaśniczy i ratownictwa chemiczno – ekologicznego – Etap II

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.02.00.00

Działanie: RPLD.02.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat opoczyński

Gmina:

Wartość ogółem: 845897.56

Wydatki kwalifikowalne: 738971.57

Dofinansowanie: 628125.83

Dofinansowanie UE: 628125.83

Nazwa beneficjenta: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi

NIP beneficjenta: 7270134501

Kod pocztowy: 90-521

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 53 Zapobieganie zagrożeniom (w tym opracowanie i wdrażanie planów i instrumentów zapobiegania i zarządzania zagrożeniami naturalnym i technologicznym)

Forma prawna: państwowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/31/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/31/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2009

Data zakończenia realizacji: 6/30/2011


RPLB.05.01.00-08-016/09-03 Gmina Lubsko

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLB.05.01.00-08-016/09-03

Tytuł projektu: Budowa hali sportowo-widowiskowej i kręgielni w Lubsku.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego

Oś priorytetowa: RPLB.05.00.00

Działanie: RPLB.05.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat żarski

Gmina: Lubsko

Wartość ogółem: 15684116.67

Wydatki kwalifikowalne: 15514234.4

Dofinansowanie: 7727282.64

Dofinansowanie UE: 7727282.64

Nazwa beneficjenta: Gmina Lubsko

NIP beneficjenta: 9281925733

Kod pocztowy: 68-300

Miejscowość: Lubsko

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat żarski

Temat priorytetu: 57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/4/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/14/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 11/23/2007

Data zakończenia realizacji: 1/15/2010


RPLB.04.03.00-08-008/09-05 Gmina Świebodzin

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLB.04.03.00-08-008/09-05

Tytuł projektu: Rewitalizacja historycznego układu komunikacyjno-urbanistycznego śródmieścia Świebodzina etap I

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego

Oś priorytetowa: RPLB.04.00.00

Działanie: RPLB.04.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat świebodziński

Gmina: Świebodzin

Wartość ogółem: 8072062.71

Wydatki kwalifikowalne: 6893204.83

Dofinansowanie: 3446602.41

Dofinansowanie UE: 3446602.41

Nazwa beneficjenta: Gmina Świebodzin

NIP beneficjenta: 9270009197

Kod pocztowy: 66-200

Miejscowość: Świebodzin

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat świebodziński

Temat priorytetu: 61 Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/3/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/10/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2007

Data zakończenia realizacji: 10/31/2011


RPLD.02.02.00-00-004/10-02 Gmina Rzeczyca

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.02.02.00-00-004/10-02

Tytuł projektu: Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów stałych w Roszkowej Woli

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.02.00.00

Działanie: RPLD.02.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat tomaszowski

Gmina: Rzeczyca

Wartość ogółem: 123024.53

Wydatki kwalifikowalne: 102196.4

Dofinansowanie: 86866.94

Dofinansowanie UE: 86866.94

Nazwa beneficjenta: Gmina Rzeczyca

NIP beneficjenta: 7732223393

Kod pocztowy: 97-220

Miejscowość: Rzeczyca

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat tomaszowski

Temat priorytetu: 44 Gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/27/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/29/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 3/27/2009

Data zakończenia realizacji: 10/30/2011wystawa picasso warszawa, nezależna, zamki krzyzackie w polsce, kazimierz głaz, hymn polski stara wersja, teofil klimecki, muzeum łomża, beksiński śmierć, wyspa węży film, kazimierz piechowski dzieci, japonia kraj wschodzącego słońca, janek bytnar rudy, straszny dwór łódź, psycholog dziecięcy gdynia, klamra spinająca spękane mury krzyżówka, mapa polski 1939 dokładna…