Opublikowano

RPKP.05.05.00-04-087/09-02 Zakład Energoelektroniki TWERD

RPKP.05.05.00-04-087/09-02 Zakład Energoelektroniki TWERD

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.05.05.00-04-087/09-02

Tytuł projektu: Udział jako Wystawca w międzynarodowych Targach Energio-Przyrządy 2009”. które odbędą się w Rosji w Kazaniu w dniach 02-04.09.2009

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.05.00.00

Działanie: RPKP.05.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń

Gmina: M. Toruń

Wartość ogółem: 29916.48

Wydatki kwalifikowalne: 24220.34

Dofinansowanie: 14532.2

Dofinansowanie UE: 12352.37

Nazwa beneficjenta: Zakład Energoelektroniki TWERD

NIP beneficjenta: 8790008163

Kod pocztowy: 87-100

Miejscowość: Toruń

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń / Powiat toruński

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/1/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/1/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2009

Data zakończenia realizacji: 10/31/2009


RPKP.05.05.00-04-002/12-04 Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.05.05.00-04-002/12-04

Tytuł projektu: Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez realizację projektów promocyjno-kulturalnych w latach 2012-2013

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.05.00.00

Działanie: RPKP.05.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat lipnowski

Gmina: Dobrzyń nad Wisłą

Wartość ogółem: 24094.81

Wydatki kwalifikowalne: 23653.98

Dofinansowanie: 23417.44

Dofinansowanie UE: 23417.44

Nazwa beneficjenta: Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

NIP beneficjenta: 9561969536

Kod pocztowy: 87-100

Miejscowość: Toruń

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń / Powiat toruński

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/31/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/1/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014muzeum techniki i przemysłu, szef sztabu generalnego, rysunek niepodległość, wielki bęben tatarski, epolet przy mundurze, konie w janowie, gok milanów, net bis sędziszów, królewskie srebro kingdom come, gallipolli, sporny region na pograniczu izraela i syrii, deszczółka, www dzialdowo wm pl, jerzy pysiak, gra roku 2010, co to jest noc kryształowa…

Opublikowano

RPMA.01.05.00-14-116/10-02 Jan Iwańczuk. Barbara Iwańczuk prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą skup i sprzedaż złomu Jan i Barbara Iwańczuk s.c.

RPMA.01.05.00-14-116/10-02 Jan Iwańczuk. Barbara Iwańczuk prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą skup i sprzedaż złomu Jan i Barbara Iwańczuk s.c.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.05.00-14-116/10-02

Tytuł projektu: „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup nowoczesnej maszyny – ładowarki do złomu wraz z osprzętem”

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat miński

Gmina: Mińsk Mazowiecki – miasto

Wartość ogółem: 1201739.18

Wydatki kwalifikowalne: 977023.72

Dofinansowanie: 488511.86

Dofinansowanie UE: 415235.08

Nazwa beneficjenta: Jan Iwańczuk. Barbara Iwańczuk prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą skup i sprzedaż złomu Jan i Barbara Iwańczuk s.c.

NIP beneficjenta: 8221834943

Kod pocztowy: 05-300

Miejscowość: Mińsk Mazowiecki

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat miński

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/28/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/28/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 11/12/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012


RPLU.09.01.00-06-F01/09-00 Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.09.01.00-06-F01/09-00

Tytuł projektu: Wsparcie wdrażania RPO – Zatrudnienie personelu.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.09.00.00

Działanie: RPLU.09.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 220241.65

Wydatki kwalifikowalne: 220241.65

Dofinansowanie: 187205.34

Dofinansowanie UE: 187205.34

Nazwa beneficjenta: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

NIP beneficjenta: 7122410470

Kod pocztowy: 20-074

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 85 Przygotowanie. realizacja. monitorowanie i kontrola

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/7/2008

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/28/2008

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2009


RPMA.01.05.00-14-103/10-04 PAW-BUD Paweł Wójcicki

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.05.00-14-103/10-04

Tytuł projektu: Wdrożenie kastomizowanej sterowanej informatycznie technologii wytwarzania i wyposażenia wnętrz stałego i przenośnego obiektów różnego przeznaczenia przez f. PAW-BUD z zastosowaniem innowacyjnego ciągu cyfrowo – technologicznego do jego realizacji.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat ciechanowski

Gmina: Ciechanów

Wartość ogółem: 4880000

Wydatki kwalifikowalne: 4000000

Dofinansowanie: 2000000

Dofinansowanie UE: 1700000

Nazwa beneficjenta: PAW-BUD Paweł Wójcicki

NIP beneficjenta: 5661002903

Kod pocztowy: 06-400

Miejscowość: Gąski

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat ciechanowski

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/2/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/2/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2011

Data zakończenia realizacji: 12/20/2012nszz solidarność białystok, symbole narodowe hymn, festiwal wschody, ksiądz henryk jankowski, czesław niemen biografia, burza mózgów definicja, poszukam, giacomo puccini cyganeria, serial piłsudski, anizotropowosc, jarmark jagielonski, ola nowak i allan krupa, katastrofy lotnicze 2016, film historyczny dla dzieci, youtube bajki reksio, konferencja wielkiej trójki w poczdamie, prawo i porządek prawdziwa zbrodnia, zamek konwentualny, biblioteka wojewódzka bydgoszcz, tomasz lella, anr przemyśl, jaka epoka jaki wiek, ponowne wydanie dzieła, rejestr zabytków kujawsko-pomorskie, otwarcie kanału sueskiego, bielecki adam broad peak…

Opublikowano

RPLU.01.01.00-06-046/09-02 Jacek Kowalczyk Usługi Budowlane

RPLU.01.01.00-06-046/09-02 Jacek Kowalczyk Usługi Budowlane

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.01.00-06-046/09-02

Tytuł projektu: Zwiększenie zdolności inwestycyjnej przedsiębiorstwa Jacek Kowalczyk Usługi Budowlane poprzez zakup nowoczesnego sprzętu budowlanego

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 345440

Wydatki kwalifikowalne: 283400

Dofinansowanie: 198380

Dofinansowanie UE: 168623

Nazwa beneficjenta: Jacek Kowalczyk Usługi Budowlane

NIP beneficjenta: 7131882582

Kod pocztowy: 20-362

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/26/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/26/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 11/2/2009

Data zakończenia realizacji: 4/30/2010


RPLD.04.02.00-00-012/13-00 Miejska Przychodnia „Dąbrowa” w Łodzi

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.04.02.00-00-012/13-00

Tytuł projektu: Wdrożenie nowoczesnego systemu ICT wraz z zakupem niezbędnego sprzętu w Miejskiej Przychodni Dąbrowa w Łodzi.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.04.00.00

Działanie: RPLD.04.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 283034.67

Wydatki kwalifikowalne: 283034.67

Dofinansowanie: 240579.47

Dofinansowanie UE: 240579.47

Nazwa beneficjenta: Miejska Przychodnia „Dąbrowa” w Łodzi

NIP beneficjenta: 9820256542

Kod pocztowy: 93-252

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 11 Technologie informacyjne i komunikacyjne (dostęp. bezpieczeństwo. interoperacyjność. zapobieganie zagrożeniom. badania. innowacje. treści cyfrowe itp.)

Forma prawna: publiczny zakład opieki zdrowotnej

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/26/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/26/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 5/4/2013

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015


RPLD.06.01.00-00-033/11-04 Gmina Opoczno

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.06.01.00-00-033/11-04

Tytuł projektu: Rewitalizacja przestrzeni publicznych zabytkowego centrum Opoczna – etap I

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.06.00.00

Działanie: RPLD.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat opoczyński

Gmina: Opoczno

Wartość ogółem: 2262941.06

Wydatki kwalifikowalne: 2248708.06

Dofinansowanie: 1911401.85

Dofinansowanie UE: 1911401.85

Nazwa beneficjenta: Gmina Opoczno

NIP beneficjenta: 7681717575

Kod pocztowy: 26-300

Miejscowość: Opoczno

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat opoczyński

Temat priorytetu: 61 Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/24/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/24/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 12/15/2010

Data zakończenia realizacji: 10/31/2012


RPLD.04.03.00-00-205/10-01 „Sky4Fly” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.04.03.00-00-205/10-01

Tytuł projektu: SMALL BUSINESS TRAVEL – PLATFORMA SPRZEDAŻY USŁUG TURYSTYKI BIZNESOWEJ

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.04.00.00

Działanie: RPLD.04.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 602680

Wydatki kwalifikowalne: 489600

Dofinansowanie: 416160

Dofinansowanie UE: 416160

Nazwa beneficjenta: „Sky4Fly” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 7272733192

Kod pocztowy: 91-003

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/27/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/28/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012


RPLD.05.04.00-00-050/10-01 Gmina Wola Krzysztoporska

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.05.04.00-00-050/10-01

Tytuł projektu: „Umacnianie pozytywnego wizerunku Województwa Łódzkiego poprzez modernizację i wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej oraz organizację imprezy kulturalnej „Smaki Królowej Bony”

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.05.00.00

Działanie: RPLD.05.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat piotrkowski

Gmina: Wola Krzysztoporska

Wartość ogółem: 2757215.16

Wydatki kwalifikowalne: 2674956.84

Dofinansowanie: 1337478.4

Dofinansowanie UE: 1337478.4

Nazwa beneficjenta: Gmina Wola Krzysztoporska

NIP beneficjenta: 7711029208

Kod pocztowy: 97-371

Miejscowość: Wola Krzysztoporska

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat piotrkowski

Temat priorytetu: 59 Rozwój infrastruktury kulturalnej

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/13/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/16/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 11/7/2007

Data zakończenia realizacji: 11/30/2013


RPLD.05.03.00-00-115/08-03 Powiat Zgierski

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.05.03.00-00-115/08-03

Tytuł projektu: Podniesienie jakości kształcenia poprzez modernizację infrastruktury edukacyjnej i sportowej w Zespole Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Głownie.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.05.00.00

Działanie: RPLD.05.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat zgierski

Gmina: Głowno – miasto

Wartość ogółem: 1548732.2

Wydatki kwalifikowalne: 1144770.4

Dofinansowanie: 973054.84

Dofinansowanie UE: 973054.84

Nazwa beneficjenta: Powiat Zgierski

NIP beneficjenta: 7321787220

Kod pocztowy: 95-100

Miejscowość: Zgierz

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat zgierski

Temat priorytetu: 75 Infrastruktura systemu oświaty

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/13/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/13/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2008

Data zakończenia realizacji: 12/31/2010chworostowski, ss-man, podaj trzy argumenty przemawiające za tym że człowiek jest przedstawicielem ssaków, święto św józefa, gdansk muzeum drugiej wojny swiatowej, jezioro pskowskie, budziszów wielki, gothic 2 konsekracja miecza, analiza słot, obóz w jaworznie zdjęcia, znaleziony w saragossie, mswia logo, stanisław sołdek, dzieci wyspiańskiego, opisz sposoby którymi można chronić ginące gatunki, filmy o księżycu, opublikowano, warszawa zniszczenia wojenne, wodecki utwory, zdazyc przed panem bogiem…

Opublikowano

RPMA.01.05.00-14-066/08-07 ENAP S.A.

RPMA.01.05.00-14-066/08-07 ENAP S.A.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.05.00-14-066/08-07

Tytuł projektu: Budowa oraz unowocześnienie zaplecza produkcyjno – usługowego na potrzeby uruchomienia produkcji urządzeń elektroenergetycznych wykorzystujących odnawialne źródła energii oraz usług w zakresie badań certyfikacyjnych.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat kozienicki

Gmina: Kozienice

Wartość ogółem: 7782999.21

Wydatki kwalifikowalne: 6003293.64

Dofinansowanie: 2401317.46

Dofinansowanie UE: 2041119.84

Nazwa beneficjenta: ENAP S.A.

NIP beneficjenta: 8121775885

Kod pocztowy: 26-900

Miejscowość: Wilczkowice Górne

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat kozienicki

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/23/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/27/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2008

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013


RPMA.01.04.00-14-002/12-04 Bank Gospodarstwa Krajowego

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.04.00-14-002/12-04

Tytuł projektu: Wsparcie przedsiębiorczości poprzez rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach inicjatywy JEREMIE w województwie mazowieckim.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat siedlecki

Gmina: Siedlce

Wartość ogółem: 121706.96

Wydatki kwalifikowalne: 121683.79

Dofinansowanie: 121683.79

Dofinansowanie UE: 65420.65

Nazwa beneficjenta: Bank Gospodarstwa Krajowego

NIP beneficjenta: 5250012372

Kod pocztowy: 00-955

Miejscowość: Warszawa

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: państwowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/30/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/21/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 12/17/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2016


RPLU.08.03.00-06-053/09-06 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.08.03.00-06-053/09-06

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu informatycznego oraz zakup sprzętu medycznego w SPZOZ w Bychawie

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.08.00.00

Działanie: RPLU.08.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubelski

Gmina: Wysokie

Wartość ogółem: 369468.17

Wydatki kwalifikowalne: 364852.68

Dofinansowanie: 310124.78

Dofinansowanie UE: 310124.78

Nazwa beneficjenta: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie

NIP beneficjenta: 7132450206

Kod pocztowy: 23-100

Miejscowość: Bychawa

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubelski

Temat priorytetu: 11 Technologie informacyjne i komunikacyjne (dostęp. bezpieczeństwo. interoperacyjność. zapobieganie zagrożeniom. badania. innowacje. treści cyfrowe itp.)

Forma prawna: publiczny zakład opieki zdrowotnej

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/27/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/27/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 6/30/2010

Data zakończenia realizacji: 1/30/2012


RPMA.01.04.00-14-002/12-04 Bank Gospodarstwa Krajowego

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.04.00-14-002/12-04

Tytuł projektu: Wsparcie przedsiębiorczości poprzez rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach inicjatywy JEREMIE w województwie mazowieckim.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat przysuski

Gmina: Gielniów

Wartość ogółem: 197773.81

Wydatki kwalifikowalne: 197736.17

Dofinansowanie: 197736.17

Dofinansowanie UE: 106308.56

Nazwa beneficjenta: Bank Gospodarstwa Krajowego

NIP beneficjenta: 5250012372

Kod pocztowy: 00-955

Miejscowość: Warszawa

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: państwowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/30/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/21/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 12/17/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2016


RPMA.01.04.00-14-002/12-04 Bank Gospodarstwa Krajowego

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.04.00-14-002/12-04

Tytuł projektu: Wsparcie przedsiębiorczości poprzez rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach inicjatywy JEREMIE w województwie mazowieckim.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat płoński

Gmina: Dzierzążnia

Wartość ogółem: 131849.21

Wydatki kwalifikowalne: 131824.11

Dofinansowanie: 131824.11

Dofinansowanie UE: 70872.37

Nazwa beneficjenta: Bank Gospodarstwa Krajowego

NIP beneficjenta: 5250012372

Kod pocztowy: 00-955

Miejscowość: Warszawa

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: państwowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/30/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/21/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 12/17/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2016


RPMA.01.05.00-14-042/11-06 AVIOTECH Electric Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.05.00-14-042/11-06

Tytuł projektu: Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności AVIOTECH Electric Sp. z o.o. poprzez wdrożenie do produkcji Rozdzielnic Średniego Napięcia 17.5 kV z przeznaczeniem na rynek energetyki kolejowej.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat warszawski zachodni

Gmina: Stare Babice

Wartość ogółem: 711959.01

Wydatki kwalifikowalne: 572922.85

Dofinansowanie: 229111.85

Dofinansowanie UE: 194745.07

Nazwa beneficjenta: AVIOTECH Electric Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 1182016779

Kod pocztowy: 05-080

Miejscowość: Klaudyn

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat warszawski zachodni

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/29/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/29/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2011

Data zakończenia realizacji: 12/30/2013audio show warszawa, dzieje.pl, fromborg, ustawa o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości, marszałka józefa piłsudskiego, krzyż polonia restituta, chorwacja wojna, struktura zatrudnienia w województwach, bank federalny usa, ile jest województw, czołgi niemieckie 2 wojny światowej, targi książki, kamila bagnecka, kazimierz ii wielki, jan kościuszko wikipedia…

Opublikowano

RPDS.02.02.00-02-001/10-09 Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

RPDS.02.02.00-02-001/10-09 Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.02.02.00-02-001/10-09

Tytuł projektu: Dolnośląska platforma wymiany informacji o bezpieczeństwie i porządku publicznym

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.02.00.00

Działanie: RPDS.02.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat górowski

Gmina: Góra

Wartość ogółem: 341852.78

Wydatki kwalifikowalne: 307106.04

Dofinansowanie: 261009.42

Dofinansowanie UE: 261009.42

Nazwa beneficjenta: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

NIP beneficjenta: 8960004780

Kod pocztowy: 50-040

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 11 Technologie informacyjne i komunikacyjne (dostęp. bezpieczeństwo. interoperacyjność. zapobieganie zagrożeniom. badania. innowacje. treści cyfrowe itp.)

Forma prawna: państwowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/16/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/16/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/13/2010

Data zakończenia realizacji: 8/19/2015


RPDS.01.04.00-02-009/10-07 „INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.04.00-02-009/10-07

Tytuł projektu: Budowa Parku Przemysłowego w Świebodzicach

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat świdnicki

Gmina: Świebodzice

Wartość ogółem: 6508118.84

Wydatki kwalifikowalne: 4059511.12

Dofinansowanie: 1623804.45

Dofinansowanie UE: 1380233.78

Nazwa beneficjenta: „INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o.

NIP beneficjenta: 8862887034

Kod pocztowy: 58-306

Miejscowość: Wałbrzych

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wałbrzyski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/18/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/25/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/20/2010

Data zakończenia realizacji: 3/21/2013działaniom, muzeum okregowe torun, antoni krauze filmy, villa la fleur konstancin, dziadek z wehrmachtu, biografia jarosława kaczyńskiego, niemieckie nazwy miejscowości w prusach zachodnich, obrzędy religijne, biblia gutenberga pelplin, chamber orchestra, imit zamówienia kompozytorskie, rozmowa mistrza polikarpa, prawy dopływ mozeli, nowy jasiniec zamek, boze narodzenie w hiszpanii, pomniki przyrody polska, pociąg do auschwitz, rewolta ogloszenia, de gaule…

Opublikowano

RPLU.04.01.00-06-064/09-01 Gmina Goraj

RPLU.04.01.00-06-064/09-01 Gmina Goraj

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.04.01.00-06-064/09-01

Tytuł projektu: Budowa społeczeństwa informacyjnego w Gminie Goraj poprzez upowszechnienie nowoczesnych technologii IT

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.04.00.00

Działanie: RPLU.04.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat biłgorajski

Gmina: Goraj

Wartość ogółem: 753425.96

Wydatki kwalifikowalne: 753425.96

Dofinansowanie: 640412.06

Dofinansowanie UE: 640412.06

Nazwa beneficjenta: Gmina Goraj

NIP beneficjenta: 9182085158

Kod pocztowy: 23-450

Miejscowość: Goraj

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat biłgorajski

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/3/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/3/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 6/15/2010

Data zakończenia realizacji: 12/30/2010


RPLU.04.01.00-06-047/09-03 Miasto Chełm

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.04.01.00-06-047/09-03

Tytuł projektu: Budowa sieci teleinformatycznej z systemem taniego Internetu dla mieszkańców Chełma

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.04.00.00

Działanie: RPLU.04.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Chełm

Gmina: M. Chełm

Wartość ogółem: 1885146.03

Wydatki kwalifikowalne: 1883023.08

Dofinansowanie: 1580564.39

Dofinansowanie UE: 1580564.39

Nazwa beneficjenta: Miasto Chełm

NIP beneficjenta: 5632167582

Kod pocztowy: 22-100

Miejscowość: Chełm

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat chełmski / Powiat m. Chełm

Temat priorytetu: 10 Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe)

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/26/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/26/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2010

Data zakończenia realizacji: 2/28/2011patron ludzi zagubionych, marek lewoc, powroźnik cerkiew zwiedzanie, jan olszewski nie żyje, willa major, tykocin gmina, jasieński spiker radiowy, krakow zabytki, hieronim dekutowski, ludowe piosenki polskie, auschwitz ciekawostki, św zygmunt gorazdowski, wyjaśnij dlaczego w strefie krajobrazu śródziemnomorskiego dominują zwierzęta, parafia bazylika piekary, plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego 2018 wzór…

Opublikowano

RPLD.03.02.00-00-359/10-03 REWON Spółka Akcyjna

RPLD.03.02.00-00-359/10-03 REWON Spółka Akcyjna

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.03.02.00-00-359/10-03

Tytuł projektu: Wdrożenie nowoczesnych technologii produkcji i wykańczania wyrobów pończoszniczych

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.03.00.00

Działanie: RPLD.03.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 970894.28

Wydatki kwalifikowalne: 585299

Dofinansowanie: 345326.41

Dofinansowanie UE: 293527.45

Nazwa beneficjenta: REWON Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 7251020127

Kod pocztowy: 91-341

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 06 Wsparcie na rzecz MŚP w zakresie promocji produktów i procesów przyjaznych dla środowiska (wdrożenie efektywnych systemów zarządzania środowiskiem. wdrożenie i stosowanie/użytkowanie technologii zapobiegania zanieczyszczeniom. wdrożenie czystych technologii do działalności produkcyjnej przedsiębiorstw)

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/14/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/14/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2010

Data zakończenia realizacji: 9/30/2012


RPLD.03.02.00-00-316/12-00 „TRAFOX” Urszula Wiernik

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.03.02.00-00-316/12-00

Tytuł projektu: Implementacja innowacyjnych technologii środkiem do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.03.00.00

Działanie: RPLD.03.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat pabianicki

Gmina: Pabianice

Wartość ogółem: 2257174.94

Wydatki kwalifikowalne: 1835101.58

Dofinansowanie: 1284571.1

Dofinansowanie UE: 1091885.43

Nazwa beneficjenta: „TRAFOX” Urszula Wiernik

NIP beneficjenta: 7310008761

Kod pocztowy: 95-200

Miejscowość: Pabianice

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat pabianicki

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/14/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/15/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


RPLD.03.02.00-00-255/11-01 ARPLAST Arkadiusz Walczyk

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.03.02.00-00-255/11-01

Tytuł projektu: Uruchomienie produkcji innowacyjnej trójwarstwowej folii polietylenowej metodą rozdmuchu

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.03.00.00

Działanie: RPLD.03.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat pabianicki

Gmina: Pabianice – miasto

Wartość ogółem: 2593223.84

Wydatki kwalifikowalne: 2593223.84

Dofinansowanie: 1496030.83

Dofinansowanie UE: 1271626.21

Nazwa beneficjenta: ARPLAST Arkadiusz Walczyk

NIP beneficjenta: 7311398267

Kod pocztowy: 95-200

Miejscowość: Pabianice

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat pabianicki

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/4/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/4/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2012

Data zakończenia realizacji: 3/31/2013


RPLD.03.02.00-00-338/11-02 E.T. Ewa Tomczak

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.03.02.00-00-338/11-02

Tytuł projektu: Nowe rozwiązania organizacyjne prowadzące do poprawy produktywności i efektywności w firmie „E.T”

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.03.00.00

Działanie: RPLD.03.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 1057800

Wydatki kwalifikowalne: 760000

Dofinansowanie: 532000

Dofinansowanie UE: 452200

Nazwa beneficjenta: E.T. Ewa Tomczak

NIP beneficjenta: 7292007773

Kod pocztowy: 93-427

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/19/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/19/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2012

Data zakończenia realizacji: 11/30/2013


RPLD.03.02.00-00-343/12-00 Sławomir Antczak Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Estex”

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.03.02.00-00-343/12-00

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności P.P.H.U. „ESTEX” poprzez zakup innowacyjnych maszyn do stabilizacji parowej wyrobów pończoszniczych

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.03.00.00

Działanie: RPLD.03.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat poddębicki

Gmina: Poddębice

Wartość ogółem: 2258114.6

Wydatki kwalifikowalne: 2210000

Dofinansowanie: 1303900

Dofinansowanie UE: 1108315

Nazwa beneficjenta: Sławomir Antczak Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Estex”

NIP beneficjenta: 8280001328

Kod pocztowy: 99-205

Miejscowość: Dalików

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat poddębicki

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/15/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/21/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014obóz bełżec, kultura internetu, kościół św benedykta kraków, il gesu rzut, światowid iwonicz zdrój, kobiety szpiedzy, komunistyczne święta, skutki polityczne 1 wojny światowej, humphrey bogart filmy, godło rodowe mieszczan, waza kolorowanka, cinergia 2017, fabryka opon olsztyn, piotr oszczanowski, pierwszy sekretarz kc pzpr, święto 2 maja, gdańsk muzeum wojny, zakopiańska willa, kościół piotra i pawła wilno…

Opublikowano

POIS.12.01.00-00-029/08-03 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu

POIS.12.01.00-00-029/08-03 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIS.12.01.00-00-029/08-03

Tytuł projektu: Zakup ambulansu w celu obniżenia poziomu śmiertelności oraz skutków powikłań wywołanych wypadkami na terenie Zagłębia Dąbrowskiego.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa: POIS.12.00.00

Działanie: POIS.12.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Sosnowiec

Gmina: M. Sosnowiec

Wartość ogółem: 351476

Wydatki kwalifikowalne: 351476

Dofinansowanie: 298754.6

Dofinansowanie UE: 298754.6

Nazwa beneficjenta: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu

NIP beneficjenta: 6442875419

Kod pocztowy: 41-200

Miejscowość: Sosnowiec

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Sosnowiec

Temat priorytetu: 76 Infrastruktura ochrony zdrowia

Forma prawna: publiczny zakład opieki zdrowotnej

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/1/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/17/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2009

Data zakończenia realizacji: 1/31/2010


POIS.11.01.00-00-065/12-05 Teatr Wielki – Opera Narodowa

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIS.11.01.00-00-065/12-05

Tytuł projektu: Poprawa funkcjonalności Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie

Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa: POIS.11.00.00

Działanie: POIS.11.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 40980481.03

Wydatki kwalifikowalne: 33231469.82

Dofinansowanie: 33231469.82

Dofinansowanie UE: 28246749.34

Nazwa beneficjenta: Teatr Wielki – Opera Narodowa

NIP beneficjenta: 5252059432

Kod pocztowy: 00-950

Miejscowość: Warszawa

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 58 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego

Forma prawna: państwowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/18/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/18/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2007

Data zakończenia realizacji: 10/31/2015


POIS.10.02.00-00-025/10-06 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIS.10.02.00-00-025/10-06

Tytuł projektu: Gazyfikacja gmin Chęciny i Sitkówka-Nowiny

Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa: POIS.10.00.00

Działanie: POIS.10.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat kielecki

Gmina: Morawica

Wartość ogółem: 7667785.2

Wydatki kwalifikowalne: 4893281.04

Dofinansowanie: 2358291.9

Dofinansowanie UE: 2358291.9

Nazwa beneficjenta: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5252496411

Kod pocztowy: 01-224

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 35 Gaz ziemny

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/9/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/10/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/17/2008

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015


POIS.11.01.00-00-060/10-03 Zespół Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIS.11.01.00-00-060/10-03

Tytuł projektu: Rewitalizacja Zespołu pałacowo – parkowego w Koszęcinie w ramach tworzenia Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej – II i III etap

Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa: POIS.11.00.00

Działanie: POIS.11.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat lubliniecki

Gmina: Koszęcin

Wartość ogółem: 40206829.23

Wydatki kwalifikowalne: 28520344.03

Dofinansowanie: 23967465.56

Dofinansowanie UE: 23967465.56

Nazwa beneficjenta: Zespół Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie

NIP beneficjenta: 5750008327

Kod pocztowy: 42-286

Miejscowość: Koszęcin

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat lubliniecki

Temat priorytetu: 58 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego

Forma prawna: wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/18/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/11/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2007

Data zakończenia realizacji: 8/31/2014narodziny legendy 2014, międzynarodowa służba poszukiwań, szkoła muzyczna zakopane, zmodyfikuj znaczenie każdego wypowiedzenia, auschwitz zdjecia, gminna ewidencja zabytków wrocław, praca w muzeum kraków, puszcza białowieska, biuro poszukiwań i identyfikacji ipn, gra w klasy julio cortazar, monique stalens, adam sajnuk, pomnik bojownikom o polskość śląska opolskiego, polska symbol, giovanni trevano…

Opublikowano

RPLU.01.03.00-06-010/09-02 Piekarnia Adampol Roman Joć

RPLU.01.03.00-06-010/09-02 Piekarnia Adampol Roman Joć

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.03.00-06-010/09-02

Tytuł projektu: Rozbudowa piekarni poprzez zakup nowych środków trwałych.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat świdnicki

Gmina: Świdnik

Wartość ogółem: 2167414.06

Wydatki kwalifikowalne: 1765568.9

Dofinansowanie: 1235898.23

Dofinansowanie UE: 1050513.49

Nazwa beneficjenta: Piekarnia Adampol Roman Joć

NIP beneficjenta: 7130202800

Kod pocztowy: 21-040

Miejscowość: Świdnik

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubelski / Powiat świdnicki

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/5/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/5/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 7/20/2009

Data zakończenia realizacji: 3/28/2010


RPLU.01.02.00-06-587/12-03 MYFOLIO.CO Spóka z ograniczoną odpowiedzialnością

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.02.00-06-587/12-03

Tytuł projektu: Dywersyfikacja oferty firmy Centrum Usług Marketingowo – Szkoleniowych „iKnow.pl” Michał Czelej poprzez stworzenie kreatora stron internetowych.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 434155.22

Wydatki kwalifikowalne: 425418.07

Dofinansowanie: 255250.84

Dofinansowanie UE: 216963.21

Nazwa beneficjenta: MYFOLIO.CO Spóka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 7123282956

Kod pocztowy: 20-078

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/21/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/21/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2013

Data zakończenia realizacji: 10/30/2014


RPLU.01.02.00-06-428/10-01 Robert Sajnaj – LUTUR

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.02.00-06-428/10-01

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności firmy Robert Sajnaj-LUTUR poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 939512

Wydatki kwalifikowalne: 598493.62

Dofinansowanie: 418945.52

Dofinansowanie UE: 356103.69

Nazwa beneficjenta: Robert Sajnaj – LUTUR

NIP beneficjenta: 9181231600

Kod pocztowy: 20-301

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/31/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/1/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2010

Data zakończenia realizacji: 1/30/2011


RPLU.01.02.00-06-365/10-04 Lubelska Korporacja Prawnicza Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.02.00-06-365/10-04

Tytuł projektu: Innowacyjne usługi elektroniczne Lubelskiej Korporacji Prawniczej

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 2645287.54

Wydatki kwalifikowalne: 1338540

Dofinansowanie: 562186.77

Dofinansowanie UE: 477858.73

Nazwa beneficjenta: Lubelska Korporacja Prawnicza Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna

NIP beneficjenta: 7120164570

Kod pocztowy: 20-006

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/25/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/25/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012


RPLU.01.02.00-06-040/08-00 TOP-MEDICAL Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.02.00-06-040/08-00

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności spółki „TOP-MEDICAL” poprzez innowacyjne zmiany produktowe – I etap.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 782718.08

Wydatki kwalifikowalne: 782718.08

Dofinansowanie: 547902.65

Dofinansowanie UE: 465717.25

Nazwa beneficjenta: TOP-MEDICAL Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 7120151774

Kod pocztowy: 20-601

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/23/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/26/2009

Data rozpoczęcia realizacji: 9/4/2008

Data zakończenia realizacji: 7/15/2009


RPLU.01.03.00-06-002/11-00 Drukarnia PEGWAN Piotr Grzegorczyk

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.03.00-06-002/11-00

Tytuł projektu: Dywersyfikacja oferty produktowej poprzez rozbudowę Drukarni PEGWAN oraz zakup nowych środków trwałych.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubartowski

Gmina: Lubartów – miasto

Wartość ogółem: 5596450.46

Wydatki kwalifikowalne: 4459349

Dofinansowanie: 1986639.97

Dofinansowanie UE: 1688643.97

Nazwa beneficjenta: Drukarnia PEGWAN Piotr Grzegorczyk

NIP beneficjenta: 7140001262

Kod pocztowy: 21-100

Miejscowość: Lubartów

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubartowski

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/5/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/11/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 6/7/2011

Data zakończenia realizacji: 1/15/2012


RPLU.01.02.00-06-430/12-04 P.P.H.U. „Maklesz” Leszek Kępka

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.02.00-06-430/12-04

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności firmy Maklesz poprzez wprowadzenie nowych usług

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat rycki

Gmina: Kłoczew

Wartość ogółem: 740376.93

Wydatki kwalifikowalne: 598115.88

Dofinansowanie: 299057.94

Dofinansowanie UE: 254199.24

Nazwa beneficjenta: P.P.H.U. „Maklesz” Leszek Kępka

NIP beneficjenta: 7162259909

Kod pocztowy: 08-550

Miejscowość: Stryj

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat rycki

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/22/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/22/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2014

Data zakończenia realizacji: 7/20/2015zespół pieśni i tańca mazowsze, ramowy plan nauczania dla 5 letniego technikum, zaolzie 1938, gdzie znajduje się pomnik józefa piłsudskiego z córkami, grzegorz burzyński, krystyny feldman, august zamoyski, zabytkomania, niech spoczywa w pokoju, opole plebiscytowa, ośrodek mowy broca, sławomir kryński, państwo czad, ministerstwo kultury i dziedzictwa narodowego praca, piotr zaremba dziennikarz, biały pokój wojna, warszawskie bulwary, imie kolberga, kc pzpr sekretarze, przedwojenna mapa polski, starostwo powiatowe myślibórz…

Opublikowano

RPDS.06.04.00-02-064/09-02 Parafia Rzymsko-Katolicka p.w.św. Józefa Oblubieńca NMP w Międzygórzu

RPDS.06.04.00-02-064/09-02 Parafia Rzymsko-Katolicka p.w.św. Józefa Oblubieńca NMP w Międzygórzu

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.06.04.00-02-064/09-02

Tytuł projektu: Renowacja dachu kościoła p.w. św. Krzyża w Międzygórzu

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.06.00.00

Działanie: RPDS.06.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat kłodzki

Gmina: Bystrzyca Kłodzka

Wartość ogółem: 568216.27

Wydatki kwalifikowalne: 568090.27

Dofinansowanie: 397663.19

Dofinansowanie UE: 397663.19

Nazwa beneficjenta: Parafia Rzymsko-Katolicka p.w.św. Józefa Oblubieńca NMP w Międzygórzu

NIP beneficjenta: 8811348439

Kod pocztowy: 57-522

Miejscowość: Domaszków

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat kłodzki

Temat priorytetu: 58 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego

Forma prawna: Kościół Katolicki

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/18/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/22/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 11/10/2009

Data zakończenia realizacji: 11/30/2010


RPDS.04.07.00-02-026/10-02 Powiat Milicki

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.04.07.00-02-026/10-02

Tytuł projektu: Centrum Edukacji Ekologicznej przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym i Psychologiczno-Pedagogicznym w Miliczu

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.04.00.00

Działanie: RPDS.04.07.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat milicki

Gmina: Milicz

Wartość ogółem: 1016832.97

Wydatki kwalifikowalne: 982984.13

Dofinansowanie: 835438.22

Dofinansowanie UE: 835438.22

Nazwa beneficjenta: Powiat Milicki

NIP beneficjenta: 9161312494

Kod pocztowy: 56-300

Miejscowość: Milicz

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat milicki

Temat priorytetu: 51 Promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody (w tym NATURA 2000)

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/12/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/13/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 3/18/2010

Data zakończenia realizacji: 6/27/2013


RPDS.06.04.00-02-019/10-04 Województwo Dolnośląskie

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.06.04.00-02-019/10-04

Tytuł projektu: Promocja dolnośląskich tras turystycznych o znaczeniu regionalnym

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.06.00.00

Działanie: RPDS.06.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 1609095.05

Wydatki kwalifikowalne: 1605095.05

Dofinansowanie: 1123406.03

Dofinansowanie UE: 1123406.03

Nazwa beneficjenta: Województwo Dolnośląskie

NIP beneficjenta: 8992233911

Kod pocztowy: 50-411

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/12/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/13/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 12/30/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012ustawa o dochodach samorządu terytorialnego, film na 100 lecie niepodległości, wojewódzki konserwator zabytków lublin, powstań, 13 punktów wilsona, teddy pietrzykowski, strajki 1980, piosenka o drzewie, sdprr, 100 lecie policji, pinb nowa sól, crp jednostki, biała flota gdańsk, polscy hipisi, irena jasiewicz-tomaszewska, michaił kowalow…