Opublikowano

RPMA.01.05.00-14-053/11-03 Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „DARMET”

RPMA.01.05.00-14-053/11-03 Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „DARMET”

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.05.00-14-053/11-03

Tytuł projektu: Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa DARMET poprzez rozszerzenie i udoskonalenie oferty produktowej przy jednoczesnym wzroście wydajności pracy

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat kozienicki

Gmina: Magnuszew

Wartość ogółem: 1170732.45

Wydatki kwalifikowalne: 860000

Dofinansowanie: 430000

Dofinansowanie UE: 365500

Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „DARMET”

NIP beneficjenta: 8120006245

Kod pocztowy: 26-910

Miejscowość: Magnuszew

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat kozienicki

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/12/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/12/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2012

Data zakończenia realizacji: 2/28/2014


RPMA.01.04.00-14-002/12-04 Bank Gospodarstwa Krajowego

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.04.00-14-002/12-04

Tytuł projektu: Wsparcie przedsiębiorczości poprzez rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach inicjatywy JEREMIE w województwie mazowieckim.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat pruszkowski

Gmina: Brwinów

Wartość ogółem: 263698.41

Wydatki kwalifikowalne: 263648.22

Dofinansowanie: 263648.22

Dofinansowanie UE: 141744.75

Nazwa beneficjenta: Bank Gospodarstwa Krajowego

NIP beneficjenta: 5250012372

Kod pocztowy: 00-955

Miejscowość: Warszawa

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: państwowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/30/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/21/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 12/17/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2016


RPMA.01.05.00-14-042/08-00 WEKTOR Marek Gąsiorowski

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.05.00-14-042/08-00

Tytuł projektu: Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz rozszerzenie profilu działalności poprzez zakup nowoczesnej linii technologicznej modernizującej jakość produkcji.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat piaseczyński

Gmina: Piaseczno

Wartość ogółem: 1335900

Wydatki kwalifikowalne: 1095000

Dofinansowanie: 657000

Dofinansowanie UE: 558450

Nazwa beneficjenta: WEKTOR Marek Gąsiorowski

NIP beneficjenta: 1230019357

Kod pocztowy: 05-503

Miejscowość: Głosków

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat piaseczyński

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/26/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/26/2009

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2009


RPMA.01.05.00-14-034/10-02 AHMA 2 MACIEJ ANDRZEJ ROGALA

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.05.00-14-034/10-02

Tytuł projektu: „Sukces jest piękny II – zwiększenie konkurencyjności firmy AHMA 2 poprzez wprowadzenie innowacyjnych usług medycyny estetycznej i dermokosmetyki”

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 1669449.7

Wydatki kwalifikowalne: 1646999.77

Dofinansowanie: 823499.88

Dofinansowanie UE: 699974.9

Nazwa beneficjenta: AHMA 2 MACIEJ ANDRZEJ ROGALA

NIP beneficjenta: 5221027885

Kod pocztowy: 02-482

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/3/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/3/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/3/2011

Data zakończenia realizacji: 5/31/2014


RPMA.01.05.00-14-026/10-02 FANO Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.05.00-14-026/10-02

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności Fano Sp. Z o.o. na rynku międzynarodowym poprzez zakup i wdrożenie innowacyjnej linii technologicznej umożliwiającej wytwarzanie nowych produktów

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 5490000

Wydatki kwalifikowalne: 4500000

Dofinansowanie: 1998000

Dofinansowanie UE: 1698300

Nazwa beneficjenta: FANO Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5242405163

Kod pocztowy: 03-687

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/30/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/3/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/3/2011

Data zakończenia realizacji: 3/31/2014


RPMA.01.04.00-14-002/12-04 Bank Gospodarstwa Krajowego

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.04.00-14-002/12-04

Tytuł projektu: Wsparcie przedsiębiorczości poprzez rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach inicjatywy JEREMIE w województwie mazowieckim.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat garwoliński

Gmina: Górzno

Wartość ogółem: 113013.61

Wydatki kwalifikowalne: 112992.1

Dofinansowanie: 112992.1

Dofinansowanie UE: 60747.75

Nazwa beneficjenta: Bank Gospodarstwa Krajowego

NIP beneficjenta: 5250012372

Kod pocztowy: 00-955

Miejscowość: Warszawa

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: państwowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/30/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/21/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 12/17/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2016


RPMA.01.04.00-14-002/12-04 Bank Gospodarstwa Krajowego

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.04.00-14-002/12-04

Tytuł projektu: Wsparcie przedsiębiorczości poprzez rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach inicjatywy JEREMIE w województwie mazowieckim.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat zwoleński

Gmina: Tczów

Wartość ogółem: 316438.1

Wydatki kwalifikowalne: 316377.87

Dofinansowanie: 316377.87

Dofinansowanie UE: 170093.7

Nazwa beneficjenta: Bank Gospodarstwa Krajowego

NIP beneficjenta: 5250012372

Kod pocztowy: 00-955

Miejscowość: Warszawa

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: państwowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/30/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/21/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 12/17/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2016nprh wyniki, co to synagoga, jatwieź duża, historia kartografii, prawoslawne boze narodzenie, vin mariani cena, berlin koncerty, chełmno zabytki, jarmark opole 2019, wyspy trobriandzkie, maciej prus, lapidaria, jarmark św dominika gdańsk, iiii wojna światowa, muzeum jana pawła wadowice, koncert plac krasinskich, 2 luty swieto koscielne, wymień dwa państwa w których polacy walczyli w okresie wiosny ludów, 7 września 1939, parku mużakowskiego, wiersze ks jana twardowskiego, powstanie listopadowe postacie…

Opublikowano

RPLU.09.01.00-06-L02/12-03 Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości

RPLU.09.01.00-06-L02/12-03 Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.09.01.00-06-L02/12-03

Tytuł projektu: Wsparcie wdrażania RPO w 2012r.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.09.00.00

Działanie: RPLU.09.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 1765640.53

Wydatki kwalifikowalne: 1764592.33

Dofinansowanie: 1764592.33

Dofinansowanie UE: 1764592.33

Nazwa beneficjenta: Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości

NIP beneficjenta: 7123077883

Kod pocztowy: 20-704

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 85 Przygotowanie. realizacja. monitorowanie i kontrola

Forma prawna: wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/27/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/20/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012


RPLU.08.03.00-06-095/09-06 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.08.03.00-06-095/09-06

Tytuł projektu: Dostosowanie SP ZOZ w Radzyniu Podlaskim do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.08.00.00

Działanie: RPLU.08.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat radzyński

Gmina: Radzyń Podlaski – miasto

Wartość ogółem: 4817934.28

Wydatki kwalifikowalne: 4004920.33

Dofinansowanie: 3404182.23

Dofinansowanie UE: 3404182.23

Nazwa beneficjenta: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim

NIP beneficjenta: 5381594311

Kod pocztowy: 21-300

Miejscowość: Radzyń Podlaski

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat radzyński

Temat priorytetu: 76 Infrastruktura ochrony zdrowia

Forma prawna: publiczny zakład opieki zdrowotnej

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/22/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/22/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 1/2/2013

Data zakończenia realizacji: 12/15/2015


RPLU.08.04.00-06-015/09-05 Powiat Biłgorajski

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.08.04.00-06-015/09-05

Tytuł projektu: Kompleksowa termomodernizacja obiektów wraz z modernizacją kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Teodorówce

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.08.00.00

Działanie: RPLU.08.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat biłgorajski

Gmina: Biłgoraj

Wartość ogółem: 1692794.94

Wydatki kwalifikowalne: 1630695.57

Dofinansowanie: 1233131.97

Dofinansowanie UE: 1233131.97

Nazwa beneficjenta: Powiat Biłgorajski

NIP beneficjenta: 9181993847

Kod pocztowy: 23-400

Miejscowość: Biłgoraj

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat biłgorajski

Temat priorytetu: 79 Pozostała infrastruktura społeczna

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/26/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/6/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 9/14/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2011


RPLU.06.01.00-06-075/09-05 Gmina Łaszczów

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.06.01.00-06-075/09-05

Tytuł projektu: Budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Łaszczów

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.06.00.00

Działanie: RPLU.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat tomaszowski

Gmina: Łaszczów

Wartość ogółem: 5396516.4

Wydatki kwalifikowalne: 4221416.2

Dofinansowanie: 3166062.16

Dofinansowanie UE: 3166062.16

Nazwa beneficjenta: Gmina Łaszczów

NIP beneficjenta: 9211987410

Kod pocztowy: 22-650

Miejscowość: Łaszczów

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat tomaszowski

Temat priorytetu: 46 Oczyszczanie ścieków

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/12/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/15/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2010

Data zakończenia realizacji: 10/31/2012


RPLU.08.04.00-06-008/09-04 Powiat Zamojski

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.08.04.00-06-008/09-04

Tytuł projektu: Przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej w Majdanie Wielkim wraz z wykonaniem infrastruktury terenu przyległego do DPS

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.08.00.00

Działanie: RPLU.08.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat zamojski

Gmina: Krasnobród

Wartość ogółem: 797674.29

Wydatki kwalifikowalne: 757186.86

Dofinansowanie: 641383.47

Dofinansowanie UE: 641383.47

Nazwa beneficjenta: Powiat Zamojski

NIP beneficjenta: 9222945906

Kod pocztowy: 22-400

Miejscowość: Zamość

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Zamość / Powiat zamojski

Temat priorytetu: 79 Pozostała infrastruktura społeczna

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/28/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/29/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 12/29/2010

Data zakończenia realizacji: 12/30/2011


RPLU.08.01.00-06-014/09-10 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.08.01.00-06-014/09-10

Tytuł projektu: Centrum Transferu Wiedzy KUL

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.08.00.00

Działanie: RPLU.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 23906579.92

Wydatki kwalifikowalne: 21768095.03

Dofinansowanie: 14993863.86

Dofinansowanie UE: 14993863.86

Nazwa beneficjenta: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

NIP beneficjenta: 7120161005

Kod pocztowy: 20-950

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 75 Infrastruktura systemu oświaty

Forma prawna: uczelnia wyższa

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/22/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/24/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 6/26/2010

Data zakończenia realizacji: 11/30/2015goraszewska warszawa, big ben 2019, miasto węgrów, historia granic polski, wszczególności, w kołczanie krzyżówka, oleandry legiony, zofia kossak, pawilon czterech kopuł, koronacja bolesława krzywoustego, niewyjaśnione znaleziska archeologiczne, symbol dywizjonu 303, kantor łańcut, caritas nysa, anna bolena, wytyczne kwalifikowalności wydatków, krzysztof urbanski, wfs polska…

Opublikowano

RPDS.01.01.00-02-052/08-06 Ładziński – Zakład Mechaniczny

RPDS.01.01.00-02-052/08-06 Ładziński – Zakład Mechaniczny

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-052/08-06

Tytuł projektu: Uruchomienie produkcji nowoczesnych wyrobów w firmie Ładziński

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Jelenia Góra

Gmina: M. Jelenia Góra

Wartość ogółem: 708804.68

Wydatki kwalifikowalne: 577078

Dofinansowanie: 346246.8

Dofinansowanie UE: 294309.78

Nazwa beneficjenta: Ładziński – Zakład Mechaniczny

NIP beneficjenta: 6112089600

Kod pocztowy: 58-500

Miejscowość: Jelenia Góra

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat jeleniogórski / Powiat m. Jelenia Góra

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/4/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/4/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 2/15/2009

Data zakończenia realizacji: 3/31/2010


RPDS.01.01.00-02-028/09-01 Gabinet Weterynaryjny „Bona Fide” Lek. Wet. Michał Kornaszewski

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-028/09-01

Tytuł projektu: Mobilna cyfrowa radiografia dla koni. Szybka i dokładna diagnoza bezpośrednio u klienta

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat legnicki

Gmina: Chojnów

Wartość ogółem: 138000

Wydatki kwalifikowalne: 138000

Dofinansowanie: 82800

Dofinansowanie UE: 70380

Nazwa beneficjenta: Gabinet Weterynaryjny „Bona Fide” Lek. Wet. Michał Kornaszewski

NIP beneficjenta: 6222443534

Kod pocztowy: 59-225

Miejscowość: Jaroszówka

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat legnicki

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/8/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/18/2009

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2009

Data zakończenia realizacji: 8/1/2009życzenia z okazji 90 urodzin, konie huculskie sprzedam bądź zamienię, peregrynacja obrazu matki boskiej częstochowskiej archidiecezja poznańska, hopkins anthony filmy, dziesięć bałwanków, olga avigail, sztum zamek, kaszubski instrument dety, ognisko plastyczne rydułtowy, rabacji galicyjskiej, jak rozpentałem 2 wojne swiatową cz 2, rybak hemingwaya, polonia amerykanska, epoka przemysłowa…

Opublikowano

POPT.01.01.00-00-460/15-00 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi. Wydział Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji. Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji

POPT.01.01.00-00-460/15-00 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi. Wydział Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji. Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji

Numer umowy/aneksu/decyzji: POPT.01.01.00-00-460/15-00

Tytuł projektu: Finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi w 2015 r.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Pomoc techniczna

Oś priorytetowa: POPT.01.00.00

Działanie: POPT.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 1816000

Wydatki kwalifikowalne: 1816000

Dofinansowanie: 1543600

Dofinansowanie UE: 1543600

Nazwa beneficjenta: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi. Wydział Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji. Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji

NIP beneficjenta: 7251028465

Kod pocztowy: 90-926

Miejscowość: Łódź

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 85 Przygotowanie. realizacja. monitorowanie i kontrola

Forma prawna: organ władzy. administracji rządowej

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/4/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/8/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2015

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POPT.01.01.00-00-183/10-00 Urząd Zamówień Publicznych. Departament Kontroli Zamówień Współfinansowanych ze Środków UE. jednostka odpowiedzialna za kontrolę zamowień finansowanych ze środków instrumentów strukturalnych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POPT.01.01.00-00-183/10-00

Tytuł projektu: Finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników Urzędu Zamówień Publicznych wykonujących zadania związane z realizacją Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 w 2010 roku

Program Operacyjny: Program Operacyjny Pomoc techniczna

Oś priorytetowa: POPT.01.00.00

Działanie: POPT.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 4201000

Wydatki kwalifikowalne: 2701000

Dofinansowanie: 2295850

Dofinansowanie UE: 2295850

Nazwa beneficjenta: Urząd Zamówień Publicznych. Departament Kontroli Zamówień Współfinansowanych ze Środków UE. jednostka odpowiedzialna za kontrolę zamowień finansowanych ze środków instrumentów strukturalnych

NIP beneficjenta: 5262239325

Kod pocztowy: 02-676

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 85 Przygotowanie. realizacja. monitorowanie i kontrola

Forma prawna: organ władzy. administracji rządowej

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/20/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/24/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2010


POPT.01.01.00-00-277/12-00 Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy. Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich. Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji

Numer umowy/aneksu/decyzji: POPT.01.01.00-00-277/12-00

Tytuł projektu: Finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w 2012 roku

Program Operacyjny: Program Operacyjny Pomoc techniczna

Oś priorytetowa: POPT.01.00.00

Działanie: POPT.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Bydgoszcz

Gmina: M. Bydgoszcz

Wartość ogółem: 1586000

Wydatki kwalifikowalne: 1586000

Dofinansowanie: 1348100

Dofinansowanie UE: 1348100

Nazwa beneficjenta: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy. Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich. Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji

NIP beneficjenta: 5541007401

Kod pocztowy: 85-950

Miejscowość: Bydgoszcz

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 85 Przygotowanie. realizacja. monitorowanie i kontrola

Forma prawna: organ władzy. administracji rządowej

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/16/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/20/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012


POPT.01.01.00-00-275/12-00 Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu. Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich. Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji i Kontrolenr I stopnia

Numer umowy/aneksu/decyzji: POPT.01.01.00-00-275/12-00

Tytuł projektu: Finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji oraz Kontrolerów EWT w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim w 2012 r.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Pomoc techniczna

Oś priorytetowa: POPT.01.00.00

Działanie: POPT.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 2985000

Wydatki kwalifikowalne: 2985000

Dofinansowanie: 2537250

Dofinansowanie UE: 2537250

Nazwa beneficjenta: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu. Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich. Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji i Kontrolenr I stopnia

NIP beneficjenta: 8961003245

Kod pocztowy: 50-951

Miejscowość: Wrocław

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 85 Przygotowanie. realizacja. monitorowanie i kontrola

Forma prawna: organ władzy. administracji rządowej

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/7/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/13/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012georadar cz, dzieje polski nowak tom 4 kiedy, studia zaoczne uj, żołnierz usa, towarzystwo społeczno kulturalne niemców na śląsku opolskim, gdzie kolejne światowe dni młodzieży, bydgoszcz dolina śmierci, sposób projektowania wzorowany na wyglądzie góralskich chat, 1355, czolgi niemieckie, m jak miłość 1343, warszawski modernizm, niemcy po 2 wojnie światowej, zabytki ciechanowa, zamachy terrorystyczne 2017, dni tyczyna, tadeusz mazowiecki 1989, kultura malicka…

Opublikowano

RPLU.08.03.00-06-063/09-02 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim

RPLU.08.03.00-06-063/09-02 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.08.03.00-06-063/09-02

Tytuł projektu: Zakup sprzętu medycznego oraz wdrożenie systemów informatycznych w celu poprawy diagnostyki i leczenia w SPZOZ w Opolu Lubelskim

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.08.00.00

Działanie: RPLU.08.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat opolski

Gmina: Poniatowa

Wartość ogółem: 2889434.67

Wydatki kwalifikowalne: 2887604.67

Dofinansowanie: 2454463.96

Dofinansowanie UE: 2454463.96

Nazwa beneficjenta: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim

NIP beneficjenta: 7171547401

Kod pocztowy: 24-300

Miejscowość: Opole Lubelskie

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat opolski

Temat priorytetu: 76 Infrastruktura ochrony zdrowia

Forma prawna: publiczny zakład opieki zdrowotnej

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/9/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/9/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 8/19/2010

Data zakończenia realizacji: 1/30/2012


RPLU.07.01.00-06-095/09-07 Gmina Janów Lubelski

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.07.01.00-06-095/09-07

Tytuł projektu: Budowa Parku Rekreacji „Zoom Natury” nad zalewem w Janowie Lubelskim

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.07.00.00

Działanie: RPLU.07.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat janowski

Gmina: Janów Lubelski

Wartość ogółem: 21329749.46

Wydatki kwalifikowalne: 21290794.68

Dofinansowanie: 13960058.2

Dofinansowanie UE: 13960058.2

Nazwa beneficjenta: Gmina Janów Lubelski

NIP beneficjenta: 8621575758

Kod pocztowy: 23-300

Miejscowość: Janów Lubelski

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat janowski

Temat priorytetu: 57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/31/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/31/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 12/30/2010

Data zakończenia realizacji: 8/31/2015


RPLU.08.02.00-06-141/09-01 Grzegorz Szymczak Prywatne Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcace im. Królowej Jadwigi

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.08.02.00-06-141/09-01

Tytuł projektu: ” Budowa szkolnej sali gimnastycznej przy Prywatnym Gimnazjum i Liceum im. Królowej Jadwigi w Lublinie”

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.08.00.00

Działanie: RPLU.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 2326244.87

Wydatki kwalifikowalne: 2326244.87

Dofinansowanie: 1860995.89

Dofinansowanie UE: 1860995.89

Nazwa beneficjenta: Grzegorz Szymczak Prywatne Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcace im. Królowej Jadwigi

NIP beneficjenta: 7121841156

Kod pocztowy: 20-054

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 75 Infrastruktura systemu oświaty

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/21/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/22/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 5/29/2009

Data zakończenia realizacji: 4/30/2012


RPLU.04.01.00-06-025/09-02 Powiat Bialski

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.04.01.00-06-025/09-02

Tytuł projektu: Budowa zintegrowanego systemu informatycznego dla zrównoważonego rozwoju Powiatu Bialskiego

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.04.00.00

Działanie: RPLU.04.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat bialski

Gmina: Zalesie

Wartość ogółem: 378848.4

Wydatki kwalifikowalne: 378709.74

Dofinansowanie: 321903.28

Dofinansowanie UE: 321903.28

Nazwa beneficjenta: Powiat Bialski

NIP beneficjenta: 5372342952

Kod pocztowy: 21-500

Miejscowość: Biała Podlaska

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat bialski / Powiat m. Biała Podlaska

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/12/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/13/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 7/5/2010

Data zakończenia realizacji: 12/22/2010


RPLU.08.02.00-06-057/09-03 Archidiecezja Lubelska z siedzibą w Lublinie/Zespół Szkół im. św. Stanisława Kostki w Lublinie

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.08.02.00-06-057/09-03

Tytuł projektu: W trosce o dobrą kondycję psychofizyczną dzieci i młodzieży Lubelszczyzny – rozwój infrastruktury dydaktyczno –sportowej przy Zespole Szkół im. św. Stanisława Kostki w Lublinie

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.08.00.00

Działanie: RPLU.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 6799006

Wydatki kwalifikowalne: 6767773.21

Dofinansowanie: 5414218.5

Dofinansowanie UE: 5414218.5

Nazwa beneficjenta: Archidiecezja Lubelska z siedzibą w Lublinie/Zespół Szkół im. św. Stanisława Kostki w Lublinie

NIP beneficjenta: 9461834357

Kod pocztowy: 20-950

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 75 Infrastruktura systemu oświaty

Forma prawna: Kościół Katolicki

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/14/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/16/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 5/4/2010

Data zakończenia realizacji: 12/30/2011osiągnięcia ii rzeczypospolitej, powstanie nato, nimoz, wzgórze tumskie, dom gerharta i carla hauptmannów, schron kolejowy w stępinie-cieszynie, 29 listopada 1830, zespół pieśni i tańca śląsk, akcja pod arsenalem, gladz na walek, dom faustyny, irena żarnowska-kuszewska, lata ołowiu, powstanie solidarnosci, prof. jadwiga staniszkis, muzeum narodowe w poznaniu obrazy, telewizji polskiej, portal warszawski, powązki cmentarz, 451 stopni fahrenheita tekst, najstarsze cmentarze w polsce, przeworsk muzeum, program do rozliczania pit 2019 gov, cmentarz stobiecko miejskie, kalendarium powstania styczniowego, ford gorzów, muzykoteka…

Opublikowano

RPDS.09.01.00-02-021/09-02 Gmina Miasto Świdnica

RPDS.09.01.00-02-021/09-02 Gmina Miasto Świdnica

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.09.01.00-02-021/09-02

Tytuł projektu: Remont elewacji frontowej i klatki schodowej budynku przy ul. Kotlarskiej 22 w Świdnicy

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.09.00.00

Działanie: RPDS.09.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat świdnicki

Gmina: Świdnica – miasto

Wartość ogółem: 110415.73

Wydatki kwalifikowalne: 99865.4

Dofinansowanie: 69895.8

Dofinansowanie UE: 69895.8

Nazwa beneficjenta: Gmina Miasto Świdnica

NIP beneficjenta: 8840024797

Kod pocztowy: 58-100

Miejscowość: Świdnica

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat świdnicki

Temat priorytetu: 78 Infrastruktura mieszkalnictwa

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/21/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/22/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 3/31/2010

Data zakończenia realizacji: 9/25/2010


RPDS.07.02.00-02-016/09-04 Województwo Dolnośląskie

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.07.02.00-02-016/09-04

Tytuł projektu: Pracownia przyrodnicza w każdej gminie

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.07.00.00

Działanie: RPDS.07.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wałbrzyski

Gmina: Głuszyca

Wartość ogółem: 155000.24

Wydatki kwalifikowalne: 155000.24

Dofinansowanie: 124449.69

Dofinansowanie UE: 124449.69

Nazwa beneficjenta: Województwo Dolnośląskie

NIP beneficjenta: 8992233911

Kod pocztowy: 50-411

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 75 Infrastruktura systemu oświaty

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/4/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/4/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 10/13/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2010


RPDS.08.01.00-02-072/08-03 Gmina Pieszyce

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.08.01.00-02-072/08-03

Tytuł projektu: Budowa nowej siedziby SP ZOZ Przychodni Miejskiej w Pieszycach (etap I. II. III) i jej doposażenie ratunkiem dla lokalnej społeczności

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.08.00.00

Działanie: RPDS.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat dzierżoniowski

Gmina: Pieszyce

Wartość ogółem: 6826712.26

Wydatki kwalifikowalne: 4668423.01

Dofinansowanie: 3967692.72

Dofinansowanie UE: 3967692.72

Nazwa beneficjenta: Gmina Pieszyce

NIP beneficjenta: 8821006077

Kod pocztowy: 58-250

Miejscowość: Pieszyce

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat dzierżoniowski

Temat priorytetu: 76 Infrastruktura ochrony zdrowia

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/30/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/30/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2007

Data zakończenia realizacji: 9/30/2010


RPDS.06.04.00-02-053/09-01 Archidiecezja Wrocławska

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.06.04.00-02-053/09-01

Tytuł projektu: Rewaloryzacja i przebudowa budynku przy ul. Katedralnej 4. pl. Kościelny 4 we Wrocławiu

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.06.00.00

Działanie: RPDS.06.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 19567221.71

Wydatki kwalifikowalne: 19566855.71

Dofinansowanie: 13694842.32

Dofinansowanie UE: 13694842.32

Nazwa beneficjenta: Archidiecezja Wrocławska

NIP beneficjenta: 8981047085

Kod pocztowy: 50-328

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 58 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego

Forma prawna: Kościół Katolicki

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/22/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/24/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 9/11/2007

Data zakończenia realizacji: 1/31/2011kazimierz wiśniak, kaśko wnuk kazimierza wielkiego, praca ministerstwo, prawo pięści film, magdalenka okrągły stół, stepan bandera natalya stepanivna bandera, i proletariat, ile osób zginęło w auschwitz, cembrzyńska aktorka, haller, moniuszko śpiewnik domowy pdf, zabytki we francji, biblioteka stryszawa, krakowscy aktorzy, rządy władysława łokietka, ernest bryll bądźmy dla siebie bliscy, praca w kprm, kiedy powstały szare szeregi…

Opublikowano

RPDS.09.01.00-02-005/13-03 Gmina Bystrzyca Kłodzka

RPDS.09.01.00-02-005/13-03 Gmina Bystrzyca Kłodzka

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.09.01.00-02-005/13-03

Tytuł projektu: Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego 8.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.09.00.00

Działanie: RPDS.09.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat kłodzki

Gmina: Bystrzyca Kłodzka

Wartość ogółem: 427886.04

Wydatki kwalifikowalne: 422905.77

Dofinansowanie: 359469.91

Dofinansowanie UE: 359469.91

Nazwa beneficjenta: Gmina Bystrzyca Kłodzka

NIP beneficjenta: 8811006578

Kod pocztowy: 57-500

Miejscowość: Bystrzyca Kłodzka

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat kłodzki

Temat priorytetu: 61 Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/10/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/11/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 2/22/2013

Data zakończenia realizacji: 8/29/2014


RPDS.05.02.00-02-009/10-03 PCC Rokita Spółka Akcyjna

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.05.02.00-02-009/10-03

Tytuł projektu: Modernizacja sieci elektroenergetycznej na terenie PCC Rokita SA w Brzegu Dolnym

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.05.00.00

Działanie: RPDS.05.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wołowski

Gmina: Brzeg Dolny

Wartość ogółem: 15659044.04

Wydatki kwalifikowalne: 10407609.47

Dofinansowanie: 4163043.79

Dofinansowanie UE: 4163043.79

Nazwa beneficjenta: PCC Rokita Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 9170000015

Kod pocztowy: 56-120

Miejscowość: Brzeg Dolny

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wołowski

Temat priorytetu: 33 Energia elektryczna

Forma prawna: spółka akcyjna – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/24/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/28/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 11/15/2010

Data zakończenia realizacji: 5/31/2013


RPDS.08.01.00-02-033/08-03 Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.08.01.00-02-033/08-03

Tytuł projektu: Wykonanie stref przeciwpożarowych oraz dźwiękowego systemu ostrzegania przeciwpożarowego w Centrum przy ul. Grabiszyńskiej 105 we Wrocławiu

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.08.00.00

Działanie: RPDS.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 3910982.31

Wydatki kwalifikowalne: 3654902.42

Dofinansowanie: 3106667.06

Dofinansowanie UE: 3106667.06

Nazwa beneficjenta: Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu

NIP beneficjenta: 8942456112

Kod pocztowy: 53-439

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 76 Infrastruktura ochrony zdrowia

Forma prawna: publiczny zakład opieki zdrowotnej

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/19/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/23/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 10/26/2007

Data zakończenia realizacji: 12/30/2011


RPDS.07.02.00-02-003/08-03 Gmina Legnickie Pole

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.07.02.00-02-003/08-03

Tytuł projektu: Budowa przedszkola gminnego przy Zespole Szkół w Legnickim Polu

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.07.00.00

Działanie: RPDS.07.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat legnicki

Gmina: Legnickie Pole

Wartość ogółem: 1951877.2

Wydatki kwalifikowalne: 1774080.7

Dofinansowanie: 1241856.49

Dofinansowanie UE: 1241856.49

Nazwa beneficjenta: Gmina Legnickie Pole

NIP beneficjenta: 6911276075

Kod pocztowy: 59-241

Miejscowość: Legnickie Pole

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat legnicki

Temat priorytetu: 77 Infrastruktura opiekuńczo-wychowawcza

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/29/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/29/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 11/28/2008

Data zakończenia realizacji: 9/30/2010eta (kraj basków i wolność), jeta wrocław brucknera, jan izydor sztaudynger fraszki, wojewódzki konserwator zabytków lublin, ostrow tumski poznan, katedra polowa warszawa msze swiete, sztaszic, parafia słaboszewo, konstytucja 3 maja twórcy, szreniawa jarmark, xv wiek, medieval town, w którym roku zmarł kazimierz wielki, ponadczasowa, pomorski wojewódzki konserwator zabytków, cmentarz wolski pochowani, henryk troszczyński, koncert trójka, wielkanocne kartki, aleksander wójcik, konstytucja 1921, 1462…

Opublikowano

RPKP.01.01.00-04-070/14-02 Gmina Boniewo

RPKP.01.01.00-04-070/14-02 Gmina Boniewo

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.01.01.00-04-070/14-02

Tytuł projektu: Przebudowa dróg gminnych Łąki Markowe- Sieroszewo

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.01.00.00

Działanie: RPKP.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat włocławski

Gmina: Boniewo

Wartość ogółem: 1427444.12

Wydatki kwalifikowalne: 1423920.76

Dofinansowanie: 678038.94

Dofinansowanie UE: 678038.94

Nazwa beneficjenta: Gmina Boniewo

NIP beneficjenta: 8882902541

Kod pocztowy: 87-851

Miejscowość: Boniewo

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat włocławski

Temat priorytetu: 23 Drogi regionalne/lokalne

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/20/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/25/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2014

Data zakończenia realizacji: 3/15/2016


RPKP.01.01.00-04-061/09-03 Gmina Mrocza

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.01.01.00-04-061/09-03

Tytuł projektu: Budowa obwodnicy miasta Mroczy

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.01.00.00

Działanie: RPKP.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat nakielski

Gmina: Mrocza

Wartość ogółem: 18643138.82

Wydatki kwalifikowalne: 16546853.64

Dofinansowanie: 9276046.84

Dofinansowanie UE: 9276046.84

Nazwa beneficjenta: Gmina Mrocza

NIP beneficjenta: 5581766863

Kod pocztowy: 89-115

Miejscowość: Mrocza

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat nakielski

Temat priorytetu: 23 Drogi regionalne/lokalne

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/27/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/28/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2008

Data zakończenia realizacji: 9/30/2014


RPKP.01.01.00-04-008/14-02 Powiat Brodnicki

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.01.01.00-04-008/14-02

Tytuł projektu: Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1805C poprzez wybudowanie ścieżki rowerowej z Brodnicy do Zbiczna

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.01.00.00

Działanie: RPKP.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat brodnicki

Gmina: Brodnica – miasto

Wartość ogółem: 2766957.7

Wydatki kwalifikowalne: 2393166.32

Dofinansowanie: 1139571.81

Dofinansowanie UE: 1139571.81

Nazwa beneficjenta: Powiat Brodnicki

NIP beneficjenta: 8741739961

Kod pocztowy: 87-300

Miejscowość: Brodnica

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat brodnicki

Temat priorytetu: 23 Drogi regionalne/lokalne

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/20/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/20/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


RPDS.09.01.00-02-078/09-01 Gmina Jawor

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.09.01.00-02-078/09-01

Tytuł projektu: Zagospodarowanie Parku Pokoju

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.09.00.00

Działanie: RPDS.09.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat jaworski

Gmina: Jawor

Wartość ogółem: 506048.24

Wydatki kwalifikowalne: 506048.24

Dofinansowanie: 354183.17

Dofinansowanie UE: 354183.17

Nazwa beneficjenta: Gmina Jawor

NIP beneficjenta: 6951399909

Kod pocztowy: 59-400

Miejscowość: Jawor

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat jaworski

Temat priorytetu: 61 Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/13/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/13/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 7/15/2009

Data zakończenia realizacji: 7/31/2010este – złota madam, średniowieczny statek, małopolska ciekawe miejsca, 11 listopada historia, zabytki fromborka, kopalnia rud ołowiu srebra i cynku w tarnowskich górach, aktorka teatralna, magdalena korniluk, kazimierz złoty bokser z rzymu krzyżówka, kościół św katarzyny toruń, 21-025 niemce, bohaterowie odzyskania niepodległości, paszkowski pw, licheń sanktuarium maryjne, pamiątka z celulozy film, 1 armia wojska polskiego nazwiska, 2 wojna światowa daty…

Opublikowano

RPMA.01.07.00-14-093/11-01 Invest Center Łukasiak Piotr

RPMA.01.07.00-14-093/11-01 Invest Center Łukasiak Piotr

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.07.00-14-093/11-01

Tytuł projektu: Promocja przedsiębiorstwa Invest Center poprzez udział w cyklu imprez targowo-wystawienniczych oraz misjach gospodarczych w latach 2011-2012.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.07.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat warszawski zachodni

Gmina: Stare Babice

Wartość ogółem: 363219

Wydatki kwalifikowalne: 295300

Dofinansowanie: 147650

Dofinansowanie UE: 125502.5

Nazwa beneficjenta: Invest Center Łukasiak Piotr

NIP beneficjenta: 5251350912

Kod pocztowy: 05-082

Miejscowość: Latchorzew

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat warszawski zachodni

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/4/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/7/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 3/5/2013

Data zakończenia realizacji: 10/30/2013


RPMA.01.07.00-14-001/09-08 Samorząd Województwa Mazowieckiego

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.07.00-14-001/09-08

Tytuł projektu: Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego. przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.07.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat szydłowiecki

Gmina: Chlewiska

Wartość ogółem: 832121.32

Wydatki kwalifikowalne: 829374.14

Dofinansowanie: 700405.78

Dofinansowanie UE: 700405.78

Nazwa beneficjenta: Samorząd Województwa Mazowieckiego

NIP beneficjenta: 5252087227

Kod pocztowy: 03-719

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/11/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/12/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/24/2008

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


RPMA.01.07.00-14-001/09-08 Samorząd Województwa Mazowieckiego

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.07.00-14-001/09-08

Tytuł projektu: Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego. przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.07.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat żyrardowski

Gmina: Puszcza Mariańska

Wartość ogółem: 832121.32

Wydatki kwalifikowalne: 829374.14

Dofinansowanie: 700405.78

Dofinansowanie UE: 700405.78

Nazwa beneficjenta: Samorząd Województwa Mazowieckiego

NIP beneficjenta: 5252087227

Kod pocztowy: 03-719

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/11/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/12/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/24/2008

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


RPMA.01.05.00-14-621/08-04 Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „Horus-Energia” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.05.00-14-621/08-04

Tytuł projektu: Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności firmy Horus – Energia poprzez budowę hali i zakup nowych maszyn produkcyjnych

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat miński

Gmina: Sulejówek

Wartość ogółem: 4519171.47

Wydatki kwalifikowalne: 1980000

Dofinansowanie: 990000

Dofinansowanie UE: 841500

Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „Horus-Energia” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 1130236960

Kod pocztowy: 05-070

Miejscowość: Sulejówek

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat miński

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/23/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/24/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2010

Data zakończenia realizacji: 7/12/2011


RPMA.01.07.00-14-001/10-01 Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.07.00-14-001/10-01

Tytuł projektu: Udział Lotniska Chopina w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych oraz misjach gospodarczych szansą rozwoju dla warszawskiego portu lotniczego i regionu Mazowsza

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.07.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 745704.37

Wydatki kwalifikowalne: 300000

Dofinansowanie: 150000

Dofinansowanie UE: 127500

Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”

NIP beneficjenta: 5250000239

Kod pocztowy: 00-906

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: przedsiębiorstwo państwowe – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/14/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/14/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 3/25/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2011


RPMA.01.07.00-14-056/12-02 KenBIT Koenig i Wspólnicy Spółka Jawna

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.07.00-14-056/12-02

Tytuł projektu: Udział w targach szansą na wzrost sprzedaży. wzrost konkurencyjności i rozwój KenBIT Koenig i Wspólnicy Spółka Jawna

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.07.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 198821.98

Wydatki kwalifikowalne: 159940.35

Dofinansowanie: 79970.17

Dofinansowanie UE: 67974.64

Nazwa beneficjenta: KenBIT Koenig i Wspólnicy Spółka Jawna

NIP beneficjenta: 5222672292

Kod pocztowy: 01-014

Miejscowość: WARSZAWA

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/10/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/30/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/20/2012

Data zakończenia realizacji: 12/30/2013


RPMA.01.07.00-14-001/09-08 Samorząd Województwa Mazowieckiego

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.07.00-14-001/09-08

Tytuł projektu: Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego. przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.07.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat zwoleński

Gmina: Kazanów

Wartość ogółem: 832121.32

Wydatki kwalifikowalne: 829374.14

Dofinansowanie: 700405.78

Dofinansowanie UE: 700405.78

Nazwa beneficjenta: Samorząd Województwa Mazowieckiego

NIP beneficjenta: 5252087227

Kod pocztowy: 03-719

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/11/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/12/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/24/2008

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


RPMA.01.07.00-14-041/12-01 EMAR – SAMORAJ I SPÓŁKA – SPÓŁKA JAWNA

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.07.00-14-041/12-01

Tytuł projektu: Promocja „EMAR – SAMORAJ I SPÓŁKA – SPÓŁKA JAWNA” dzięki uczestnictwu w pięciu imprezach wystawienniczych

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.07.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat warszawski zachodni

Gmina: Błonie

Wartość ogółem: 90505.29

Wydatki kwalifikowalne: 74046.4

Dofinansowanie: 37023.2

Dofinansowanie UE: 31469.72

Nazwa beneficjenta: EMAR – SAMORAJ I SPÓŁKA – SPÓŁKA JAWNA

NIP beneficjenta: 5290009376

Kod pocztowy: 05-870

Miejscowość: Kopytów

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat warszawski zachodni

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/29/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/30/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2012

Data zakończenia realizacji: 11/29/2013


RPMA.01.06.00-14-008/11-03 Europejski Bank Inwestycyjny

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.06.00-14-008/11-03

Tytuł projektu: Fundusz Powierniczy – JESSICA dla Województwa Mazowieckiego

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat radomski

Gmina: Wolanów

Wartość ogółem: 43080.16

Wydatki kwalifikowalne: 43080.16

Dofinansowanie: 43080.16

Dofinansowanie UE: 36618.13

Nazwa beneficjenta: Europejski Bank Inwestycyjny

NIP beneficjenta: 0

Kod pocztowy: 00-078

Miejscowość: Luksemburg

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: bez szczególnej formy prawnej

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/30/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/19/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 7/15/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2016pierwsze użycie gazów bojowych, odbudowa warszawy po wojnie, wysiedlanie chłopów krzyżówka, to miasto było w 2016 roku europejską stolicą kultury, kaziuki wilno 2019, jędrzejów zabytki, piotr jakubowski, rejestrze, przedpole, lublin przed wojną, starszy lokaj krzyżówka, kamienie na szaniec film 1977, wadowice zwiedzanie domu papieskiego, swieta na slowacji, newerly igor…