Opublikowano

RPLD.01.01.00-00-052/09-03 Związek Gmin Regionu Kutnowskiego

RPLD.01.01.00-00-052/09-03 Związek Gmin Regionu Kutnowskiego

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.01.01.00-00-052/09-03

Tytuł projektu: BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W GMINACH ZWIĄZKU GMIN REGIONU KUTNOWSKIEGO – ETAP II

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.01.00.00

Działanie: RPLD.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat kutnowski

Gmina: Strzelce

Wartość ogółem: 971948.37

Wydatki kwalifikowalne: 933997.42

Dofinansowanie: 700498.07

Dofinansowanie UE: 700498.07

Nazwa beneficjenta: Związek Gmin Regionu Kutnowskiego

NIP beneficjenta: 7751993152

Kod pocztowy: 99-340

Miejscowość: Kutno

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat kutnowski

Temat priorytetu: 23 Drogi regionalne/lokalne

Forma prawna: wspólnota samorządowa

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/28/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/29/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2008

Data zakończenia realizacji: 12/15/2010


RPLB.03.02.00-08-025/10-03 Gmina Deszczno

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLB.03.02.00-08-025/10-03

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Deszcznie

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego

Oś priorytetowa: RPLB.03.00.00

Działanie: RPLB.03.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat gorzowski

Gmina: Deszczno

Wartość ogółem: 2294903.03

Wydatki kwalifikowalne: 2013119.12

Dofinansowanie: 1409183.38

Dofinansowanie UE: 1409183.38

Nazwa beneficjenta: Gmina Deszczno

NIP beneficjenta: 5992774930

Kod pocztowy: 66-446

Miejscowość: Deszczno

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat gorzowski

Temat priorytetu: 43 Efektywność energetyczna. produkcja skojarzona (kogeneracja). zarządzanie energią

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/25/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/29/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 3/17/2010

Data zakończenia realizacji: 11/30/2011


RPLD.01.01.00-00-039/09-02 Gmina Krośniewice

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.01.01.00-00-039/09-02

Tytuł projektu: Przebudowa drogi gminnej Nr 2173 Nowe – Pawlikowice. gmina Krośniewice – uzupełnienie obwodnicy Krosniewic i alternatywa dla ruchu lokalnego.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.01.00.00

Działanie: RPLD.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat kutnowski

Gmina: Krośniewice

Wartość ogółem: 2518615.72

Wydatki kwalifikowalne: 2470017.89

Dofinansowanie: 1852513.42

Dofinansowanie UE: 1852513.42

Nazwa beneficjenta: Gmina Krośniewice

NIP beneficjenta: 7752407009

Kod pocztowy: 99-340

Miejscowość: Krośniewice

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat kutnowski

Temat priorytetu: 23 Drogi regionalne/lokalne

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/9/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/10/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 3/31/2007

Data zakończenia realizacji: 8/31/2010fundusz wsparcia kultury, tornado a trąba powietrzna, gdzie można obejrzeć film za darmo, msz włochy, paczków.pl, z kawałka trójkatnego materiału o obwodzie 1 12m, rapperswilska, budownictwo prl, dziedzictwo kulturowe polski, artystyka, ustawa o działach administracji rządowej, you’ll never walk alone liverpool, ten, kto podaje się za współautora opracowania, choć nim nie jest:, luka finansowa, źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego, najlepsze skecze kabaretowe, diecezja koszalińsko kołobrzeska księża, powiesc kraszewskiego, .gov.pl, olimpiada w moskwie 1980, teatr cricot…

Opublikowano

RPLD.02.05.00-00-004/08-03 Gmina Zduńska Wola

RPLD.02.05.00-00-004/08-03 Gmina Zduńska Wola

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.02.05.00-00-004/08-03

Tytuł projektu: Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego w gminie Zduńska Wola poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.02.00.00

Działanie: RPLD.02.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat zduńskowolski

Gmina: Zduńska Wola

Wartość ogółem: 658160

Wydatki kwalifikowalne: 607258.69

Dofinansowanie: 516169.89

Dofinansowanie UE: 516169.89

Nazwa beneficjenta: Gmina Zduńska Wola

NIP beneficjenta: 8291643131

Kod pocztowy: 98-220

Miejscowość: Zduńska Wola

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat zduńskowolski

Temat priorytetu: 53 Zapobieganie zagrożeniom (w tym opracowanie i wdrażanie planów i instrumentów zapobiegania i zarządzania zagrożeniami naturalnym i technologicznym)

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/18/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/19/2009

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2008

Data zakończenia realizacji: 6/30/2009


RPLB.04.02.02-08-072/08-04 Gmina Słońsk

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLB.04.02.02-08-072/08-04

Tytuł projektu: Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Słońsku.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego

Oś priorytetowa: RPLB.04.00.00

Działanie: RPLB.04.02.00

Poddziałanie: RPLB.04.02.02

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat sulęciński

Gmina: Słońsk

Wartość ogółem: 2552448.28

Wydatki kwalifikowalne: 2410528.21

Dofinansowanie: 1687369.73

Dofinansowanie UE: 1687369.73

Nazwa beneficjenta: Gmina Słońsk

NIP beneficjenta: 5981322147

Kod pocztowy: 66-436

Miejscowość: Słońsk

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat sulęciński

Temat priorytetu: 75 Infrastruktura systemu oświaty

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/16/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/24/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2008

Data zakończenia realizacji: 12/31/2009


RPLD.02.05.00-00-002/09-00 Gmina Białaczów

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.02.05.00-00-002/09-00

Tytuł projektu: Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Petrykozach

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.02.00.00

Działanie: RPLD.02.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat opoczyński

Gmina: Białaczów

Wartość ogółem: 700000

Wydatki kwalifikowalne: 660577.49

Dofinansowanie: 561490.87

Dofinansowanie UE: 561490.87

Nazwa beneficjenta: Gmina Białaczów

NIP beneficjenta: 7681730222

Kod pocztowy: 26-307

Miejscowość: Białaczów

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat opoczyński

Temat priorytetu: 53 Zapobieganie zagrożeniom (w tym opracowanie i wdrażanie planów i instrumentów zapobiegania i zarządzania zagrożeniami naturalnym i technologicznym)

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/8/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/10/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2009

Data zakończenia realizacji: 6/30/2010


RPLB.02.01.00-08-275/09-04 Gościniec Agrotabera Karczma Taberska Marek Taberski

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLB.02.01.00-08-275/09-04

Tytuł projektu: Rozbudowa Gościńca Agrotabera w miejscowości Janowiec poprzez adaptację zabytkowych budynków gospodarczych na nowoczense centrum rekreacyjno-szkoleniowe

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego

Oś priorytetowa: RPLB.02.00.00

Działanie: RPLB.02.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat zielonogórski

Gmina: Babimost

Wartość ogółem: 5545594.47

Wydatki kwalifikowalne: 4398402.66

Dofinansowanie: 1999278.48

Dofinansowanie UE: 1699386.7

Nazwa beneficjenta: Gościniec Agrotabera Karczma Taberska Marek Taberski

NIP beneficjenta: 9231002334

Kod pocztowy: 66-111

Miejscowość: Babimost

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat zielonogórski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/29/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/29/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 4/10/2011

Data zakończenia realizacji: 7/1/2014


RPLB.04.02.02-08-025/09-02 Gmina Iłowa

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLB.04.02.02-08-025/09-02

Tytuł projektu: Modernizacja placówki Przedszkola Miejskiego w Iłowej

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego

Oś priorytetowa: RPLB.04.00.00

Działanie: RPLB.04.02.00

Poddziałanie: RPLB.04.02.02

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat żagański

Gmina: Iłowa

Wartość ogółem: 189611.07

Wydatki kwalifikowalne: 177606.33

Dofinansowanie: 101523.33

Dofinansowanie UE: 101523.33

Nazwa beneficjenta: Gmina Iłowa

NIP beneficjenta: 9241802585

Kod pocztowy: 68-120

Miejscowość: Iłowa

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat żagański

Temat priorytetu: 77 Infrastruktura opiekuńczo-wychowawcza

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/20/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/20/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 1/9/2009

Data zakończenia realizacji: 11/30/2009


RPLD.02.02.00-00-002/10-02 Gmina Pęczniew

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.02.02.00-00-002/10-02

Tytuł projektu: Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w M. Kraczynki. Gmina Pęczniew

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.02.00.00

Działanie: RPLD.02.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat poddębicki

Gmina: Pęczniew

Wartość ogółem: 1255449.16

Wydatki kwalifikowalne: 1189519.18

Dofinansowanie: 1011091.29

Dofinansowanie UE: 1011091.29

Nazwa beneficjenta: Gmina Pęczniew

NIP beneficjenta: 8281359612

Kod pocztowy: 99-235

Miejscowość: Pęczniew

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat poddębicki

Temat priorytetu: 44 Gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/30/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/2/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2011

Data zakończenia realizacji: 4/30/2012


RPLD.01.01.00-00-024/09-03 Powiat Tomaszowski

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.01.01.00-00-024/09-03

Tytuł projektu: Przebudowa ciągu dróg powiatowych Inowłódz – Konewka (Spała) – Lubochnia – Ujazd

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.01.00.00

Działanie: RPLD.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat tomaszowski

Gmina: Lubochnia

Wartość ogółem: 5936847.03

Wydatki kwalifikowalne: 5919470.77

Dofinansowanie: 4439603.08

Dofinansowanie UE: 4439603.08

Nazwa beneficjenta: Powiat Tomaszowski

NIP beneficjenta: 7732321115

Kod pocztowy: 97-200

Miejscowość: Tomaszów Mazowiecki

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat tomaszowski

Temat priorytetu: 23 Drogi regionalne/lokalne

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/22/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/22/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 4/2/2007

Data zakończenia realizacji: 9/30/2011secesja obraz, andrzej żbikowski, powieść jamesa joyce a, mityczny pan, europejskie dni dziedzictwa, urszulka strzelce opolskie, układ ribbentrop mołotow, dzień flagi rp, post w srode popielcowa, jarmark benedyktyński jarosław, socrealizm w polsce, największy zbrodniarz wojenny, zaprawa do kamienia, cmentarz okopowa, logo ipn, muzyka żałobna, etapie, tbt i wspólnicy, lwów 1918, ken.pulawy.pl, ustawy o finansowaniu zadań oświatowych…

Opublikowano

RPMA.01.05.00-14-416/08-00 Artur Michalak DOMEX PPHU

RPMA.01.05.00-14-416/08-00 Artur Michalak DOMEX PPHU

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.05.00-14-416/08-00

Tytuł projektu: Nabycie środków trwałych dla przedsiębiorstwa budowlanego Artur Michalak DOMEX PPHU

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat łosicki

Gmina: Łosice

Wartość ogółem: 849831.32

Wydatki kwalifikowalne: 273946

Dofinansowanie: 164367.6

Dofinansowanie UE: 139712.46

Nazwa beneficjenta: Artur Michalak DOMEX PPHU

NIP beneficjenta: 5410000226

Kod pocztowy: 08-200

Miejscowość: Łosice

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat łosicki

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/15/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/16/2009

Data rozpoczęcia realizacji: 10/6/2008

Data zakończenia realizacji: 6/30/2010


RPMA.01.05.00-14-162/14-00 Solidbet Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.05.00-14-162/14-00

Tytuł projektu: Podniesienie konkurencyjności firmy poprzez zakup specjalistycznych maszyn budowlanych

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat radomski

Gmina: Skaryszew

Wartość ogółem: 1633440

Wydatki kwalifikowalne: 1320000

Dofinansowanie: 633600

Dofinansowanie UE: 538560

Nazwa beneficjenta: Solidbet Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 9482599602

Kod pocztowy: 26-624

Miejscowość: Trablice

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat radomski

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/17/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/17/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2014

Data zakończenia realizacji: 3/31/2015


RPMA.01.05.00-14-315/08-02 Janusz Krzesiński. Magdalena Krzesińska prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą „KIMEX”

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPMA.01.05.00-14-315/08-02

Tytuł projektu: Zakup nowoczesnego parku maszynowego do produkcji stolarki okiennej szansą na podniesienie poziomu konkurencyjności firmy KIMEX s.c. i wdrożenie nowych produktów

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Oś priorytetowa: RPMA.01.00.00

Działanie: RPMA.01.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat białobrzeski

Gmina: Białobrzegi

Wartość ogółem: 1229930

Wydatki kwalifikowalne: 1000000

Dofinansowanie: 600000

Dofinansowanie UE: 510000

Nazwa beneficjenta: Janusz Krzesiński. Magdalena Krzesińska prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą „KIMEX”

NIP beneficjenta: 7981325388

Kod pocztowy: 26-800

Miejscowość: Białobrzegi

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat białobrzeski

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/14/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/22/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2009

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012piosenki o wolnosci, budowle średniowiecza, kopik, zakon benedyktynek, zespół pieśni i tańca nowa huta, zarządzenie nr 30, muzeum narodowe w poznaniu, skwitować, monte kasino, białystok 1795, cmentarz sandomierz, duża belka w dachu krzyżówka, podrobienie dokumentu kk, nowa podstawa programowa język polski liceum, park świerklaniec parking…

Opublikowano

RPLB.02.03.00-08-062/10-02 Partner s.c. Krzysztof Knap. Józef Wiśniewski

RPLB.02.03.00-08-062/10-02 Partner s.c. Krzysztof Knap. Józef Wiśniewski

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLB.02.03.00-08-062/10-02

Tytuł projektu: Strategia rozwoju spółki Partner

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego

Oś priorytetowa: RPLB.02.00.00

Działanie: RPLB.02.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat żagański

Gmina: Szprotawa

Wartość ogółem: 86000

Wydatki kwalifikowalne: 70000

Dofinansowanie: 35000

Dofinansowanie UE: 29750

Nazwa beneficjenta: Partner s.c. Krzysztof Knap. Józef Wiśniewski

NIP beneficjenta: 9241858367

Kod pocztowy: 67-300

Miejscowość: Wiechlice

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat żagański

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/16/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/17/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2010

Data zakończenia realizacji: 5/30/2011


RPLB.01.01.00-08-005/13-02 Województwo Lubuskie

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLB.01.01.00-08-005/13-02

Tytuł projektu: Budowa hali kontroli przylotów wraz z wyposażeniem

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego

Oś priorytetowa: RPLB.01.00.00

Działanie: RPLB.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat zielonogórski

Gmina: Babimost

Wartość ogółem: 3179707.55

Wydatki kwalifikowalne: 2113754

Dofinansowanie: 1796690.9

Dofinansowanie UE: 1796690.9

Nazwa beneficjenta: Województwo Lubuskie

NIP beneficjenta: 9730590332

Kod pocztowy: 65-057

Miejscowość: Zielona Góra

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Zielona Góra

Temat priorytetu: 29 Porty lotnicze

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/22/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/22/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 5/2/2013

Data zakończenia realizacji: 12/21/2015


RPLB.01.01.00-08-044/09-04 Województwo Lubuskie

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLB.01.01.00-08-044/09-04

Tytuł projektu: Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 296 na odcinku Kożuchów – Żagań w m. Stypułów

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego

Oś priorytetowa: RPLB.01.00.00

Działanie: RPLB.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat nowosolski

Gmina: Kożuchów

Wartość ogółem: 7383501.93

Wydatki kwalifikowalne: 7383501.93

Dofinansowanie: 7309666.91

Dofinansowanie UE: 7309666.91

Nazwa beneficjenta: Województwo Lubuskie

NIP beneficjenta: 9730590332

Kod pocztowy: 65-057

Miejscowość: Zielona Góra

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Zielona Góra

Temat priorytetu: 23 Drogi regionalne/lokalne

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/26/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/28/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 2/15/2010

Data zakończenia realizacji: 11/22/2010


RPLB.02.03.00-08-037/10-01 ADVANTEC sp. z o.o. sp. k.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLB.02.03.00-08-037/10-01

Tytuł projektu: Doradztwo w zakresie wprowadzenia nowego produktu na rynek niemiecki

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego

Oś priorytetowa: RPLB.02.00.00

Działanie: RPLB.02.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Zielona Góra

Gmina: M. Zielona Góra

Wartość ogółem: 117120

Wydatki kwalifikowalne: 96000

Dofinansowanie: 48000

Dofinansowanie UE: 40800

Nazwa beneficjenta: ADVANTEC sp. z o.o. sp. k.

NIP beneficjenta: 9291819062

Kod pocztowy: 65-601

Miejscowość: Zielona Góra

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Zielona Góra

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka komandytowa – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/28/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/28/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 7/30/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2010zbrodniarze niemieccy, 16 grudnia 1981, kościół św wojciecha starogard gdański, płock muzeum, ks prałat jankowski, dom dlugosza, recenzja, muzeum sztuki i techniki japońskiej „manggha”, zygmunt gloger, 1000 lecie chrztu polski, muzeum w sosnowcu, muzeum archeologiczne warszawa, ogłoszenie o zamówieniu publicznym, na wolnym powietrzu, mkis, księga identyfikacji wizualnej pdf…

Opublikowano

RPLU.01.01.00-06-253/09-02 Ośrodek Szkolenia kierowców KIWI Sebastian Majewski

RPLU.01.01.00-06-253/09-02 Ośrodek Szkolenia kierowców KIWI Sebastian Majewski

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.01.00-06-253/09-02

Tytuł projektu: Ośrodek Szkolenia kierowców KIWI – nowe podejście szkolenia

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 258128.26

Wydatki kwalifikowalne: 194340.33

Dofinansowanie: 136038.23

Dofinansowanie UE: 115632.49

Nazwa beneficjenta: Ośrodek Szkolenia kierowców KIWI Sebastian Majewski

NIP beneficjenta: 7122865354

Kod pocztowy: 20-080

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/19/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/19/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 5/15/2009

Data zakończenia realizacji: 7/15/2010


RPLU.01.01.00-06-100/10-01 Patrycja Cymborska-Olejarz/Firma Usługowo Handlowa CHI

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.01.00-06-100/10-01

Tytuł projektu: Utworzenie salonu innowacyjnych zabiegów pielęgnacyjnych.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 296959.13

Wydatki kwalifikowalne: 249386.3

Dofinansowanie: 147137.91

Dofinansowanie UE: 125067.22

Nazwa beneficjenta: Patrycja Cymborska-Olejarz/Firma Usługowo Handlowa CHI

NIP beneficjenta: 7122804938

Kod pocztowy: 20-728

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/11/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/12/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 12/10/2010

Data zakończenia realizacji: 2/28/2011


RPLU.01.01.00-06-210/09-02 „TWÓJ ŚWIAT” Mojski Jacek

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.01.00-06-210/09-02

Tytuł projektu: Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa „TWÓJ ŚWIAT” Mojski Jacek poprzez zakup środków trwałych

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat łukowski

Gmina: Łuków – miasto

Wartość ogółem: 291857.9

Wydatki kwalifikowalne: 239867.13

Dofinansowanie: 167906.99

Dofinansowanie UE: 142720.94

Nazwa beneficjenta: „TWÓJ ŚWIAT” Mojski Jacek

NIP beneficjenta: 8251883449

Kod pocztowy: 21-450

Miejscowość: Guzówka

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat łukowski

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/16/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/16/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 5/18/2009

Data zakończenia realizacji: 4/28/2010


RPLD.06.01.00-00-021/11-02 Powiat Zduńskowolski

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.06.01.00-00-021/11-02

Tytuł projektu: Projekt Arka – rewitalizacja terenu byłej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli na potrzeby funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w powiecie zduńskowolskim

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.06.00.00

Działanie: RPLD.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat zduńskowolski

Gmina: Zduńska Wola – miasto

Wartość ogółem: 4669799.33

Wydatki kwalifikowalne: 4325677.63

Dofinansowanie: 3676825.97

Dofinansowanie UE: 3676825.97

Nazwa beneficjenta: Powiat Zduńskowolski

NIP beneficjenta: 8291624435

Kod pocztowy: 98-220

Miejscowość: Zduńska Wola

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat zduńskowolski

Temat priorytetu: 61 Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/29/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/1/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 5/24/2011

Data zakończenia realizacji: 10/30/2015


RPLU.01.01.00-06-188/10-03 FD Consulting Nieruchomości s.c. Adrianna Franczewska-Krupa. Katarzyna Długosz

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.01.00-06-188/10-03

Tytuł projektu: Nowe oraz udoskonalone usługi w ofercie firmy FD Consulting Nieruchomości s.c.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 569426.94

Wydatki kwalifikowalne: 460938.21

Dofinansowanie: 308828.59

Dofinansowanie UE: 262504.29

Nazwa beneficjenta: FD Consulting Nieruchomości s.c. Adrianna Franczewska-Krupa. Katarzyna Długosz

NIP beneficjenta: 7123210750

Kod pocztowy: 20-555

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/1/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/1/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 12/16/2010

Data zakończenia realizacji: 12/30/2012


RPLU.01.01.00-06-210/10-01 Auto Myjnia Chwedczuk Tomasz Chwedczuk Urszula spółka cywilna

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.01.00-06-210/10-01

Tytuł projektu: „Wzrost konkurencyjności i rozwój firmy poprzez uruchomienie innowacyjnej bezdotykowej samoobsługowej auto myjni.”

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Biała Podlaska

Gmina: M. Biała Podlaska

Wartość ogółem: 828180.79

Wydatki kwalifikowalne: 635153.58

Dofinansowanie: 242628.65

Dofinansowanie UE: 206234.35

Nazwa beneficjenta: Auto Myjnia Chwedczuk Tomasz Chwedczuk Urszula spółka cywilna

NIP beneficjenta: 5372600383

Kod pocztowy: 21-500

Miejscowość: Biała Podlaska

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat bialski / Powiat m. Biała Podlaska

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/22/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/22/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 1/3/2011

Data zakończenia realizacji: 3/27/2012teatr bielsko-biała, dz u 2020, biskup piotr sawczuk, wezwanie do wykonania umowy wzór, polski zwiazek lekkiej atletyki, ośrodek wypoczynkowy na pojezierzu olsztyńskim w czasach prl należący do urzędu rady ministrów, nobla nagroda, orfeusz eurydyka, wskazywanie kierunku i drogi podpisz odpowiednio symbole, fundusze norweskie, narodowe muzeum techniki, ceramika bolesławiecka, plsp częstochowa, warszawa żyrardów pkp, śpiewaczki operowe polskie, archiwum panstwowe radom…

Opublikowano

RPLD.02.03.00-00-005/10-02 Gmina Pęczniew

RPLD.02.03.00-00-005/10-02 Gmina Pęczniew

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.02.03.00-00-005/10-02

Tytuł projektu: Ochrona obszaru Natura 2000 w gminie Pęczniew dzięki budowie parkingu wraz z dojazdem

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.02.00.00

Działanie: RPLD.02.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat poddębicki

Gmina: Pęczniew

Wartość ogółem: 309902.64

Wydatki kwalifikowalne: 277411.72

Dofinansowanie: 235799.95

Dofinansowanie UE: 235799.95

Nazwa beneficjenta: Gmina Pęczniew

NIP beneficjenta: 8281359612

Kod pocztowy: 99-235

Miejscowość: Pęczniew

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat poddębicki

Temat priorytetu: 51 Promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody (w tym NATURA 2000)

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/22/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/23/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 7/8/2010

Data zakończenia realizacji: 5/30/2012


RPLD.02.01.00-00-055/08-04 Gmina Zelów

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.02.01.00-00-055/08-04

Tytuł projektu: Rozbudowa systemów wodno-kanalizacyjnych w Zelowie i Łobudzicach w gminie Zelów

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.02.00.00

Działanie: RPLD.02.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat bełchatowski

Gmina: Zelów

Wartość ogółem: 42798766.93

Wydatki kwalifikowalne: 34778287.71

Dofinansowanie: 29561544.54

Dofinansowanie UE: 29561544.54

Nazwa beneficjenta: Gmina Zelów

NIP beneficjenta: 7692051648

Kod pocztowy: 97-425

Miejscowość: Zelów

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat bełchatowski

Temat priorytetu: 46 Oczyszczanie ścieków

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/27/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/27/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 9/30/2008

Data zakończenia realizacji: 12/31/2013


RPLD.01.01.00-00-002/13-00 Województwo Łódzkie

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.01.01.00-00-002/13-00

Tytuł projektu: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 450 od km 60+413.00 do km 60+483.50. polegającej na budowie przejścia dla pieszych pod linią kolejową wraz z infrastrukturą w ramach zadania pn: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 450 granica województwa – Wieruszów – granica województwa

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.01.00.00

Działanie: RPLD.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat wieruszowski

Gmina: Wieruszów

Wartość ogółem: 2650775.48

Wydatki kwalifikowalne: 2324004.17

Dofinansowanie: 1975403.53

Dofinansowanie UE: 1975403.53

Nazwa beneficjenta: Województwo Łódzkie

NIP beneficjenta: 7251739344

Kod pocztowy: 90-051

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 23 Drogi regionalne/lokalne

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/25/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/27/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 11/29/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2013


RPLB.03.03.00-08-002/11-01 Uniwersytet Zielonogórski

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLB.03.03.00-08-002/11-01

Tytuł projektu: Zakup wyposażenia dla prac naukowo – badawczych związanych z tworzeniem baz danych o bioróżnorodności w województwie lubuskim

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego

Oś priorytetowa: RPLB.03.00.00

Działanie: RPLB.03.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Zielona Góra

Gmina: M. Zielona Góra

Wartość ogółem: 620023.85

Wydatki kwalifikowalne: 620023.85

Dofinansowanie: 527020.26

Dofinansowanie UE: 527020.26

Nazwa beneficjenta: Uniwersytet Zielonogórski

NIP beneficjenta: 9730713421

Kod pocztowy: 65-417

Miejscowość: Zielona Góra

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Zielona Góra

Temat priorytetu: 51 Promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody (w tym NATURA 2000)

Forma prawna: uczelnia wyższa

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/21/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/21/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 11/22/2010

Data zakończenia realizacji: 3/13/2012


RPLD.01.01.00-00-052/09-03 Związek Gmin Regionu Kutnowskiego

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.01.01.00-00-052/09-03

Tytuł projektu: BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W GMINACH ZWIĄZKU GMIN REGIONU KUTNOWSKIEGO – ETAP II

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.01.00.00

Działanie: RPLD.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat kutnowski

Gmina: Krzyżanów

Wartość ogółem: 971948.37

Wydatki kwalifikowalne: 933997.42

Dofinansowanie: 700498.07

Dofinansowanie UE: 700498.07

Nazwa beneficjenta: Związek Gmin Regionu Kutnowskiego

NIP beneficjenta: 7751993152

Kod pocztowy: 99-340

Miejscowość: Kutno

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat kutnowski

Temat priorytetu: 23 Drogi regionalne/lokalne

Forma prawna: wspólnota samorządowa

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/28/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/29/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2008

Data zakończenia realizacji: 12/15/2010


RPLD.02.02.00-00-003/10-00 Gmina Mokrsko

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.02.02.00-00-003/10-00

Tytuł projektu: Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w Gminie Mokrsko

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.02.00.00

Działanie: RPLD.02.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat wieluński

Gmina: Mokrsko

Wartość ogółem: 251334.99

Wydatki kwalifikowalne: 208306.68

Dofinansowanie: 177060.67

Dofinansowanie UE: 177060.67

Nazwa beneficjenta: Gmina Mokrsko

NIP beneficjenta: 8321979374

Kod pocztowy: 98-345

Miejscowość: Mokrsko

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat wieluński

Temat priorytetu: 44 Gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/16/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/17/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2007

Data zakończenia realizacji: 4/30/2011


RPLD.01.02.00-00-001/12-01 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.01.02.00-00-001/12-01

Tytuł projektu: Rewitalizacja linii kolejowej nr 16 na odcinku Łódź Widzew – Zgierz

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.01.00.00

Działanie: RPLD.01.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 11867191.66

Wydatki kwalifikowalne: 8512020.64

Dofinansowanie: 6991390.71

Dofinansowanie UE: 6991390.71

Nazwa beneficjenta: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

NIP beneficjenta: 1132316427

Kod pocztowy: 03-734

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 16 Kolej

Forma prawna: spółka akcyjna – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/23/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/24/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 8/29/2012

Data zakończenia realizacji: 5/31/2015katedra oliwska koncerty, powierzchnia skamieniałości sztucznie wypolerowana, beria żona, zespoly polskie, polacy na ukrainie mapa, interpretacja tekstów piosenek, innego, znaczki piłkarskie, pages, muzeum czartoryskich otwarcie, cerkwie w warszawie, dynastia jagiellonów w polsce, podkowa leśna parafia, herbert testament…

Opublikowano

RPLU.01.02.00-06-191/10-02 Zakład Obsługi Technicznej Constans Serwis Lesław Domino

RPLU.01.02.00-06-191/10-02 Zakład Obsługi Technicznej Constans Serwis Lesław Domino

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.02.00-06-191/10-02

Tytuł projektu: Produkcja zdrowej żywności – szansą rozwoju firmy ZOT Constans Serwis

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat świdnicki

Gmina: Piaski

Wartość ogółem: 1522893.54

Wydatki kwalifikowalne: 1149216.56

Dofinansowanie: 689529.88

Dofinansowanie UE: 586100.38

Nazwa beneficjenta: Zakład Obsługi Technicznej Constans Serwis Lesław Domino

NIP beneficjenta: 7130007062

Kod pocztowy: 22-100

Miejscowość: Chełm

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat chełmski / Powiat m. Chełm

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/31/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/10/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 5/10/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013


RPLU.01.02.00-06-047/12-03 Krzysztof Obara/ Krzysztof Obara Firma Budowlana Obara

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.02.00-06-047/12-03

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup maszyn i urządzeń budowlanych.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubelski

Gmina: Niemce

Wartość ogółem: 895431.89

Wydatki kwalifikowalne: 727128.13

Dofinansowanie: 508989.67

Dofinansowanie UE: 432641.21

Nazwa beneficjenta: Krzysztof Obara/ Krzysztof Obara Firma Budowlana Obara

NIP beneficjenta: 7132676442

Kod pocztowy: 21-070

Miejscowość: Cyców

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat łęczyński

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/3/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/4/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 3/17/2014

Data zakończenia realizacji: 2/20/2015


RPLU.01.02.00-06-031/10-01 Ewa Osińska / Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „ANCOR” Ewa Osińska

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.02.00-06-031/10-01

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności oraz jakości i asortymentu produktów firmy poprzez budowę budynku magazynowo-usługowego i zakup innowacyjnej w skali kraju maszyny

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat rycki

Gmina: Ryki

Wartość ogółem: 990222.19

Wydatki kwalifikowalne: 807391.1

Dofinansowanie: 484434.66

Dofinansowanie UE: 411769.46

Nazwa beneficjenta: Ewa Osińska / Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „ANCOR” Ewa Osińska

NIP beneficjenta: 7161101365

Kod pocztowy: 08-500

Miejscowość: Ryki

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat rycki

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/14/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/14/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 1/13/2010

Data zakończenia realizacji: 7/30/2011


RPLU.01.02.00-06-087/12-01 Tomasz Bartoszcze/ BUD-MIX Tomasz bartoszcze

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.02.00-06-087/12-01

Tytuł projektu: „Wzrost konkurencyjności firmy BUD-MIX- Tomasz Bartoszcze poprzez wprowadzenie na rynek nowych usług w branży budowlanej”

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubelski

Gmina: Bełżyce

Wartość ogółem: 678800.54

Wydatki kwalifikowalne: 551000

Dofinansowanie: 296162.5

Dofinansowanie UE: 251738.12

Nazwa beneficjenta: Tomasz Bartoszcze/ BUD-MIX Tomasz bartoszcze

NIP beneficjenta: 7132680610

Kod pocztowy: 24-200

Miejscowość: Kierz

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubelski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/1/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/1/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 3/14/2012

Data zakończenia realizacji: 7/30/2014zespół mazowsze koncerty, nk pl log, archiwa wojskowe, herb dzieduszyckich, koncert na narodowym 2017, w sztuce postać w pozie modlitewnej, religijność w polsce, napoleon orda, hala tysiąclecia, michal aniol dawid, szkoła muzyczna domosławice, posadzkę ułożono z dwóch rodzajów płytek. większe płytki mają kształt, kielce pileckiego, prezydent chorwacji kolinda, niemieckie nazwy miejscowości w prusach zachodnich, wnioski formalne, geoportal końskie…

Opublikowano

RPKP.04.02.00-04-001/10-04 Województwo Kujawsko-Pomorskie

RPKP.04.02.00-04-001/10-04 Województwo Kujawsko-Pomorskie

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.04.02.00-04-001/10-04

Tytuł projektu: e-Usługi e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.04.00.00

Działanie: RPKP.04.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat sępoleński

Gmina: Sośno

Wartość ogółem: 967741.8

Wydatki kwalifikowalne: 966456.91

Dofinansowanie: 724842.69

Dofinansowanie UE: 724842.69

Nazwa beneficjenta: Województwo Kujawsko-Pomorskie

NIP beneficjenta: 9561969536

Kod pocztowy: 87-100

Miejscowość: Toruń

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń / Powiat toruński

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/5/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/6/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


RPKP.04.02.00-04-001/09-04 Województwo Kujawsko-Pomorskie

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.04.02.00-04-001/09-04

Tytuł projektu: Infostrada Kujaw i Pomorza – Usługi w zakresie e-administracji i informacji przestrzennej

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.04.00.00

Działanie: RPKP.04.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat świecki

Gmina: Jeżewo

Wartość ogółem: 121439.34

Wydatki kwalifikowalne: 120881.35

Dofinansowanie: 90661.01

Dofinansowanie UE: 90661.01

Nazwa beneficjenta: Województwo Kujawsko-Pomorskie

NIP beneficjenta: 9561969536

Kod pocztowy: 87-100

Miejscowość: Toruń

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń / Powiat toruński

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/27/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/28/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


RPKP.04.02.00-04-001/09-04 Województwo Kujawsko-Pomorskie

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.04.02.00-04-001/09-04

Tytuł projektu: Infostrada Kujaw i Pomorza – Usługi w zakresie e-administracji i informacji przestrzennej

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.04.00.00

Działanie: RPKP.04.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat radziejowski

Gmina: Radziejów

Wartość ogółem: 222638.79

Wydatki kwalifikowalne: 221615.8

Dofinansowanie: 166211.85

Dofinansowanie UE: 166211.85

Nazwa beneficjenta: Województwo Kujawsko-Pomorskie

NIP beneficjenta: 9561969536

Kod pocztowy: 87-100

Miejscowość: Toruń

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń / Powiat toruński

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/27/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/28/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


RPKP.04.02.00-04-001/09-04 Województwo Kujawsko-Pomorskie

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.04.02.00-04-001/09-04

Tytuł projektu: Infostrada Kujaw i Pomorza – Usługi w zakresie e-administracji i informacji przestrzennej

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.04.00.00

Działanie: RPKP.04.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat świecki

Gmina: Nowe

Wartość ogółem: 121439.34

Wydatki kwalifikowalne: 120881.35

Dofinansowanie: 90661.01

Dofinansowanie UE: 90661.01

Nazwa beneficjenta: Województwo Kujawsko-Pomorskie

NIP beneficjenta: 9561969536

Kod pocztowy: 87-100

Miejscowość: Toruń

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń / Powiat toruński

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/27/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/28/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


RPKP.03.03.00-04-001/13-02 WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO- POMORSKIE

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.03.03.00-04-001/13-02

Tytuł projektu: Dziedzictwo kulturowe województwa kujawsko-pomorskiego – wsparcie opieki nad zabytkami w latach 2013-2014

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.03.00.00

Działanie: RPKP.03.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat świecki

Gmina: Świekatowo

Wartość ogółem: 249002.35

Wydatki kwalifikowalne: 248019

Dofinansowanie: 161212.35

Dofinansowanie UE: 161212.35

Nazwa beneficjenta: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO- POMORSKIE

NIP beneficjenta: 9561969536

Kod pocztowy: 87-100

Miejscowość: TORUŃ

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń / Powiat toruński

Temat priorytetu: 58 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/16/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/17/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


RPKP.03.03.00-04-001/12-01 Samorząd Województwa Kuajwsko-Pomorskiego

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPKP.03.03.00-04-001/12-01

Tytuł projektu: Dziedzictwo kulturowe województwa kujawsko-pomorskiego – wsparcie opieki nad zabytkami w 2012 roku

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oś priorytetowa: RPKP.03.00.00

Działanie: RPKP.03.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat brodnicki

Gmina: Jabłonowo Pomorskie

Wartość ogółem: 123446.19

Wydatki kwalifikowalne: 122936.08

Dofinansowanie: 79908.45

Dofinansowanie UE: 79908.45

Nazwa beneficjenta: Samorząd Województwa Kuajwsko-Pomorskiego

NIP beneficjenta: 9561969536

Kod pocztowy: 87-100

Miejscowość: Toruń

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń / Powiat toruński

Temat priorytetu: 58 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/26/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/30/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2012

Data zakończenia realizacji: 2/28/2013samozwaniec car krzyżówka, szumin hansen, jan piekło, enigma szyfr, 1514 bitwa, rekord gitarowy, pizza włoska wikipedia, przestarzale lotnik, klasztor w czerwińsku, andrzej przewoźnik, 1855, stanisław kulon, kto był dowódcą legionów polskich we włoszech, metropolie kościelne w polsce, bledzewski informator gminny, olbrychski, jak wyglądał rycerz i czym się na co dzień zajmował, historia pi, houston mamy problem film, prezydent jugosławii, metro plan, przesiedlony kargul…

Opublikowano

RPLU.01.02.00-06-164/10-02 Auto Serwis Bogdan Raczyński

RPLU.01.02.00-06-164/10-02 Auto Serwis Bogdan Raczyński

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.02.00-06-164/10-02

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności Auto Serwis Bogdan Raczyński poprzez budowę stacji kontroli pojazdów.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat bialski

Gmina: Piszczac

Wartość ogółem: 713006.28

Wydatki kwalifikowalne: 581238.54

Dofinansowanie: 406866.96

Dofinansowanie UE: 345836.91

Nazwa beneficjenta: Auto Serwis Bogdan Raczyński

NIP beneficjenta: 5371045146

Kod pocztowy: 21-532

Miejscowość: Łomazy

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat bialski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/17/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/17/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015


RPLU.01.02.00-06-112/12-00 WALKO BOGDAN NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA MEDICA

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.02.00-06-112/12-00

Tytuł projektu: ..Wzmocnienie konkurencyjności firmy na rynku regionalnym i krajowym poprzez dywersyfikację świadczonych usług oraz wdrożenie innowacji.”

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 456829.02

Wydatki kwalifikowalne: 452829.02

Dofinansowanie: 226414.48

Dofinansowanie UE: 192452.29

Nazwa beneficjenta: WALKO BOGDAN NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA MEDICA

NIP beneficjenta: 7121739469

Kod pocztowy: 20-538

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/12/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/12/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2013

Data zakończenia realizacji: 3/30/2014


RPLD.06.01.00-00-006/11-01 Gmina i Miasto Warta

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLD.06.01.00-00-006/11-01

Tytuł projektu: Rewitalizacja Miasta Warta-etap I

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa: RPLD.06.00.00

Działanie: RPLD.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat sieradzki

Gmina: Warta

Wartość ogółem: 1391651.71

Wydatki kwalifikowalne: 1190217.2

Dofinansowanie: 1011684.61

Dofinansowanie UE: 1011684.61

Nazwa beneficjenta: Gmina i Miasto Warta

NIP beneficjenta: 8272139526

Kod pocztowy: 98-290

Miejscowość: Warta

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat sieradzki

Temat priorytetu: 61 Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/5/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/6/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012


RPLU.01.02.00-06-102/10-07 MANUFAKTURA PALET sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.02.00-06-102/10-07

Tytuł projektu: Podniesienie konkurencyjności EURODOM sp. z o.o. na rynku krajowym przez wdrożenia innowacyjne.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat włodawski

Gmina: Hańsk

Wartość ogółem: 878220

Wydatki kwalifikowalne: 714000

Dofinansowanie: 499800

Dofinansowanie UE: 424830

Nazwa beneficjenta: MANUFAKTURA PALET sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5631932997

Kod pocztowy: 22-235

Miejscowość: Krychów

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat włodawski

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/3/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/3/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 10/13/2010

Data zakończenia realizacji: 3/31/2012


RPLU.01.02.00-06-025/08-02 EKOENERGOPOL Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPLU.01.02.00-06-025/08-02

Tytuł projektu: Modernizacja procesów technologicznych przedsiębiorstwa poprzez zakup nowoczesnego wyposażenia

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa: RPLU.01.00.00

Działanie: RPLU.01.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 1981622.06

Wydatki kwalifikowalne: 1306400

Dofinansowanie: 653200

Dofinansowanie UE: 555220

Nazwa beneficjenta: EKOENERGOPOL Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 9462465198

Kod pocztowy: 20-228

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/13/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/13/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 5/26/2008

Data zakończenia realizacji: 12/30/2009żólkiew, super siódemka upadłość, pilsud kielce, duch piosenka, bitwa pod racławicami, maria składowska, walcownia żelaza, architektura gdańska, filmy z 2011, ku przestrodze youtube, życie gostynia, albert kraków, jak zostać konserwatorem zabytków, lidia duda, czapa czyli śmierć na raty 2019, św. krzyż klasztor, pogrom kielecki 1946, plakaty szczecin, ryszard kołodziejczyk…

Opublikowano

RPDS.03.01.00-02-006/10-09 Województwo Dolnośląskie reprezentowane przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu

RPDS.03.01.00-02-006/10-09 Województwo Dolnośląskie reprezentowane przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.03.01.00-02-006/10-09

Tytuł projektu: Budowa drogi wojewódzkiej od drogi krajowej nr 94 do drogi wojewódzkiej nr 455 wraz z ich węzłami

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.03.00.00

Działanie: RPDS.03.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wrocławski

Gmina: Czernica

Wartość ogółem: 86343368.6

Wydatki kwalifikowalne: 77429316.17

Dofinansowanie: 38706915.15

Dofinansowanie UE: 38706915.15

Nazwa beneficjenta: Województwo Dolnośląskie reprezentowane przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu

NIP beneficjenta: 8971590801

Kod pocztowy: 50-425

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 23 Drogi regionalne/lokalne

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/12/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/15/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2007

Data zakończenia realizacji: 6/14/2016


RPDS.01.01.00-02-139/13-04 Modern Style spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Numer umowy/aneksu/decyzji: RPDS.01.01.00-02-139/13-04

Tytuł projektu: Rozwój przedsiębiorstwa w oparciu o utworzenie własnej produkcji dekoracji szklanych i Ceramicznych z wykorzystaniem innowacyjnych produktów ekologicznych

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa: RPDS.01.00.00

Działanie: RPDS.01.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat złotoryjski

Gmina: Złotoryja – miasto

Wartość ogółem: 742764.85

Wydatki kwalifikowalne: 625296.38

Dofinansowanie: 374527.42

Dofinansowanie UE: 318348.3

Nazwa beneficjenta: Modern Style spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 6941681076

Kod pocztowy: 59-500

Miejscowość: Złotoryja

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat złotoryjski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 01 Obszar miejski

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/21/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/21/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 6/30/2014

Data zakończenia realizacji: 1/21/2015wyjaśnij na czym polega całkowita i częściowa ochrona danego obszaru, protestancki kościół, benedyktyńska, zajączek wielkanocny symbol, swięto 3 maja, katastrofa smoleńska lista ofiar, wodecki rodzina, dwór sarny, co to jest socjaldemokracja, unia lubelska przyczyny i skutki, wojewódzka biblioteka w olsztynie, państwowe muzeum archeologiczne, rodak goliata, puchowy śniegu tren, redyta ordona, katyń cmentarz, w tekście małpa w internecie można dostrzec cechy tekstów, niedopuszczanie, konferencja kultury, wisła kościoły, syria wojna filmy, św gral, generalnego…